Valstu noteiktie ierobežojumi autopārvadājumu jomā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem (aktualizēts 5.03.2021. plkst.16.30)

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

 

Biežāk uzdotie jautājumi par Latvijas Republikas ieviestiem ierobežojumiem saistībā ar starptautiskajiem pārvadājumiem Covid-19 laikā pieejami Satiksmes ministrijas mājaslapā.

 

Eiropas Komisija publicējusi “Vadlīnijas par nodarbināto brīvas pārvietošanās īstenošanu Covid-19 uzliesmojuma laikā”, skaidrojot darba ņēmēju (tai skaitā transporta sektora darbinieku) pārvietošanās nosacījumus Eiropas Savienībā Covid-19 uzliesmojuma laikā.

 

Informācija angļu valodā, kurā apkopoti ES dalībvalstu pieņemtie pasākumi transporta nozares darbības nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas laikā, pieejama arī Starptautiskā transporta foruma (ITF) mājaslapā: https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/covid-19-road-group

 

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā uzskatāmi ES dalībvalstu “zaļie koridori”: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf

 

Eiropas Komisijas izveidotais pārskats par pagaidu izņēmumiem attiecībā uz transportlīdzekļa darba un atpūtas laiku pieejams šeit: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers.pdf.

 

Detalizēta informācija par zaļajiem koridoriem pieejama, izmantojot arī Galileo Green lanes aplikāciju: https://galileogreenlane.eu/

 

ES dalībvalstu interaktīva karte ar valstu noteiktiem ierobežojumiem pieejama oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļvietnē: https://reopen.europa.eu/lv.

 

Covid-19 valstu saslimstības rādītāji pieejami SPKC mājaslapā.

 

Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, iebraucot Latvijā, jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa https://covidpass.lv/. Sīkāka informācija pieejama http://www.atd.lv/lv/jaunumi/autovad%C4%ABt%C4%81jiem-kuri-veic-starptautiskos-kravu-vai-pasa%C5%BEieru-p%C4%81rvad%C4%81jumus-iebraucot-latvij%C4%81.

 

Starptautiskās autopārvadātāju asociācijas (IRU) sagatavotais materiāls angļu valodā par ES dalībvalstu iestādēm, kas nodrošina Covid-19 pārbaudes, pieejams šeit: https://wiki.unece.org/download/attachments/101548550/faqsontestingcentres.pdf?version=1&modificationDate=1613740111304&api=v2.

 

Sakarā ar jauna Covid-19 paveida izplatību Lielbritānijā EK izstrādājusi rekomendācijas par koordinētu pieeju ceļojumiem un pārvadājumiem, reaģējot uz jaunu Covid-19 paveidu Lielbritānijā. Rekomendācijas paredz, veicot starptautiskus pārvadājumus, transporta sektora personāls būtu jāatbrīvo no testēšanas un karantīnas prasībām.

 

Papildināts 06.01.2021.

Albānija: no 2021. gada 5. janvāra visā valstī noteikta komandantstunda no plkst.22.00 līdz 6.00. Sejas maskas jālieto kā publiskās iekštelpās, tā arī publiskās ārtelpās. Iebraukšana ES no Albānijas aizliegta personām, kuras nav ES rezidenti.

Albānijā saglabājas augsti Covid-19 saslimstības rādītāji.

Kravu pārvadājumi ir atļauti, autovadītājiem tiks veiktas medicīniskās pārbaudes.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Starp Albāniju un Grieķiju visa veida transportam pilnībā slēgts Krystallopigi robežkontroles punkts. Kravas transportlīdzekļi robežu starp minētajām valstīm var šķērsot robežšķērsošanas punktā Kakavia, kas strādā diennakts režīmā. Pasažieriem ar speciālām atļaujām un negatīvu Covid-19 testa rezultātu RKP Kakavia ir atvērts no plkst.6:00 līdz 23.00 – turklāt dienā robežu drīkst šķērsot ne vairāk kā 750 pasažieri. Ierobežojums neattiecas uz kravas automobiļu vadītājiem.

 

Papildināts 18.02.2021.

Armēnija: valstī ir izsludināta karantīna, kā rezultātā ikvienam, atrodoties publiskās vietās (arī transportā), lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot distancēšanos un roku higiēnu. Par noteikumu neievērošanu var piespriest naudas sodu.

Personām, kuras ierodas Armēnijā, īpaši aprīkotos kontroles punktos Veselības un darba inspekcijas darbinieki izsniedz pašizolācijas apliecinājumus. Pašizolācija jāievēro vietā, kas norādīta pašizolācijas apliecinājumā, un šo vietu aizliegts pamest 14 dienas (visu pašizolācijas periodu).

Izņēmums prasībai ievērot pašizolāciju iespējams gadījumos, kad Armēnijā tiek veikts Covid-19 tests. Negatīva rezultāta gadījumā persona tiek atbrīvota no pašizolācijas prasības.

Izņēmumi attiecināmi uz:

 • personām, kuras Armēnijā veic Covid-19 testu. Negatīva rezultāta gadījumā persona tiek atbrīvota no pašizolācijas prasības;
 • lidmašīnu apkalpes locekļiem, kuri ierodas Armēnijas Republikā, lai atpūstos;
 • starptautiskos kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem;
 • kravas vilcienu mašīnistiem, kuri nodrošina pašizolāciju līdz turpmākai darba pienākumu izpildei.

 

Papildināts 23.02.2021.

Austrija: no 2021. gada 10. februāra Austrijā bez ierobežojumiem var ieceļot personas no Austrālijas, Dienvidkorejas, Grieķijas, Islandes, Jaunzēlandes, Norvēģijas, Singapūras, Somijas un Vatikāna (A pielikuma valstis).

Ieceļojot no citām valstīm, kuras nav uzskaitītas augstāk, personām jādodas 10 dienu pašizolācijā, kuru var pārtraukt, tikai veicot Covid-19 testu ne ātrāk kā piektajā dienā pēc ierašanās. Pēc negatīva rezultāta saņemšanas pašizolāciju var pārtraukt.

No 2021. gada 10. februāra līdzšinējie pašizolācijas nosacījumi paliek spēkā, bet, papildus tam, ieceļojot valstī, būs jāuzrāda arī negatīvs Covid-19 testa rezultāts angļu vai vācu valodā, kas nav vecāks par 72 stundām. Ja ieceļošanas brīdī negatīvs testa rezultāts nevar tikt uzrādīts, tests jāveic nekavējoties pēc ierašanās Austrijā (ne vēlāk kā 24 stundu laikā).

No pašizolācijas tiek atbrīvotas šādas izņēmumu grupas:

 • humānās palīdzības sniedzēji;
 • personas, kuras ieceļo Austrijā darba pienākumu pildīšanas nolūkos (piemēram, aprūpes nozarē nodarbinātie);
 • personas, kuras ieceļo Austrijā medicīniskos nolūkos un šo personu pavadoņi;
 • personas, kuras ieceļo Austrijā tiesisku vai administratīvu prasību izpildei (piemēram, ja saņemts uzaicinājums uz tiesu);
 • Austrijā akreditētie diplomāti, uzrādot leģitimācijas karti;
 • tranzītpasažieri, kuri šķērso Austriju bez apstāšanās vai nepametot lidostas tranzīta zonu.

No 2021. gada 15. janvāra, iebraucot Austrijā, jāaizpilda tiešsaistes veidlapa vācu vai angļu valodā.

Gadījumā, ja persona nav varējusi piereģistrēties tiešsaistē, jāizdrukā, jāaizpilda un jāņem līdzi ceļojumā E (vācu valodā) vai F (angļu valodā) formulārs (Anlage E oder F). Formulāri pieejami https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html .

Sīkāka informācija pieejama arī https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html.

Austrija uz laiku ir atjaunojusi stingru robežkontroli ar Čehiju un Slovākiju (personām, šķērsojot robežu, jāparakstās par 10 dienu karantīnas ievērošanu). Robežu var šķērsot tikai galvenajos robežšķērsošanas punktos.

Apvienotā Karaliste tiek klasificēta kā trešā valsts, tādēļ ieceļošana ir aizliegta. Izņēmumi ir spēkā attiecībā uz ES / EEZ pilsoņiem, kuri ceļo ar profesionāliem mērķiem, diplomātiem, neatliekamās palīdzības dienestiem, skolēniem / studentiem, ģimenes apsvērumiem utt.

Prasības starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem

Personas tiek atbrīvotas no medicīniskas apskates, pašizolācijas prasībām un negatīva Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanas prasībām, ja tiek veikti:

 • komerciāli kravu pārvadājumi;
 • komerciāli pasažieru pārvadājumi.

Profesionāliem autovadītājiem, kuri ceļo ar privāto transportu, iebraucot Austrijā, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Profesionālie autovadītāji, veicot tiešos darba pienākumus ar uzņēmuma transportlīdzekli, ir atbrīvoti no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Noteikumi neattiecas uz starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, kas veic darba pienākumus. Iebraucot Austrijā, autovadītājiem nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts (izņemot gadījumā, ja tiek iebraukts no Itālijas), kā arī nav jāaizpilda tiešsaistes veidlapa vācu vai angļu valodā.

Ieceļošana Austrijā (Tirolē) no Itālijas

Reaģējot uz Vācijas ieviestajiem iebraukšanas ierobežojumiem (skatīt pie Vācijas), Tirolē tiek veikti Covid-19 kontroles pasākumi, minimizējot transportlīdzekļu plūsmu no Itālijas. Pasākumi tiek veikti, lai novērstu sastrēgumu veidošanos uz Austrijas un Vācijas robežas.

Tādējādi iebraukt Austrijas Tirolē (Brenner Pass, Col de Reschen, Innichen Pass) no Itālijas atļauts, ja autovadītājam tiek garantēta iebraukšana Vācijā.

Lai izvairītos no sastrēgumu veidošanās Tirolē, iebraucot Austrijā, autovadītājam jāuzrāda negatīvs Covid-19 antigēnu testa apliecinājums (angļu, franču, itāļu vai vācu valodā), kas veikts pēdējo 48 stundu laikā. Itālijas valdība ir sākusi ierīkot Covid-19 testēšanas punktus.

Testa komplekti pieejami būvniecības stadijā esošajā "Drive Through Difesa" (netālu no Brennera pārejas). Tiek gatavoti arī citi pierobežas pārbaudes punkti.

Trento ciematā ir izvietoti autovadītāju testēšanas centri, lai autovadītāji pirms ieceļošanas Austrijā varētu veikt antigēna testus, kas nepieciešami, lai varētu doties līdz Vācijai caur Brenner.

Pārbaudes iespējams veikt pie autoceļa A22 esošajā kravas automašīnu stāvvietā, kas atrodas pie Trento Interporto. Pārbaudes punkta darbalaiks ir no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.8.00 līdz 17.00. Pārbaudēs pieejamas visiem pārvadātājiem. Ieteicams savlaicīgi rezervēt vietu rindā, lai kontroles laikā persona varētu uzrādīt rezervācijas apstiprinājumu.

Rezervāciju var pieteikt pa tālruni +39 345 9754795 vai +39 0461 433480, kā arī rakstot uz e-pasta adresi covidtest@seaconsulenze.it.

No 2021. gada 22. februāra kampaņas "Tiroles testi – nepārtraukti un bez maksas" ietvaros pie autoceļa Münster-Nord (Insbrukas virziens) darbu ir uzsākusi Covid-19 testa stacija. Stacija īpaši paredzēta kravas transportlīdzekļu autovadītāju apkalpošanai. Pārbaudi var veikt no darbadienās no plkst.5.00 līdz 19.00 un sestdien no plkst.5.00 līdz 14.00.

Ieceļošana Itālijā no Austrijas

Profesionāliem autovadītājiem, kuri iebrauc Itālijā vai šķērso to tranzītā un pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Itālijā ir uzturējušies Austrijā vairāk nekā 12 stundas, kontroles gadījumā jāuzrāda negatīva Covid-19 testa (PCR vai antigēna) rezultāts, kas nav vecāks par sešām dienām.

Medicīniskās aizsargmaskas, kas atbilst FFP2 prasībām publiskās vietās ir jālieto obligāti. Papildus tam obligāti jāievēro viena metra distance vienam no otra.

No 2021. gada 8. februāra Austrijā noteikta komandantstunda no plkst.20.00 līdz 6.00. Sīkāka informācija pieejama https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information#quarantined-regions.

Braukšanas ierobežojumi

No 2020. gada 18. maija, Austrijā tiek atjaunoti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 t sestdienās svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

Dokumentā “Dosierkalendar” norādīti datumi, kuros Tiroles valdība 2021. gada pirmajā pusē piemēros “Sastrēgumu regulēšanas” pasākumus.

Automātiskā regulēšanas sistēma ir paredzēta lielgabarīta transportlīdzekļu tranzīta plūsmas regulēšanai uz Austrijas un Vācijas robežas. Kravas transportlīdzekļu tranzīta kustība tiks regulēta uz automaģistrāles A12–Inntalautobahn–robežšķērsošanas, punktā Kufstein/Kiefersfelden, dienvidu virzienā no plkst.5.00.

Kravas transportlīdzekļu kustība netiek ierobežota, ja kontrolei tiek uzrādīti transportlīdzekļa vadītāja personu apliecinoši dokumenti, kā arī ar pārvadājumu saistītie dokumenti.

Austrijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Austrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

No 6. aprīļa pārtikas veikalos visiem obligāti jālieto sejas maskas, no 14. aprīļa sejas maskas jālieto arī sabiedriskajā transportā.

 

Papildināts 18.02.2021.

Azerbaidžāna: līdz 2021. gada 1. aprīlim ir spēkā karantīnas režīms. Privātpersonu iebraukšana un izbraukšana no Azerbaidžānas tiek ierobežota, atcelti regulārie avioreisi.

Kravu transportlīdzekļu iebraukšana, izbraukšana un tranzīta pārvadājumi Azerbaidžānā netiek ierobežoti.

Vīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā ir ieviests virkne pasākumu:

 • visos robežšķērsošanas punktos ir pastiprināti sanitāri epidemioloģiskie pasākumi;
 • visi transportlīdzekļi, kas iebrauc valstī, tiek vairākkārtīgi dezinficēti;
 • kravas, kas tiek ievestas Azerbaidžānā no Irānas un tās teritorijas, tiek pārkrautas transportlīdzekļos ar Azerbaidžānas valsts reģistrācijas numuriem;
 • transportlīdzekļus, kas veic kravu pārvadājumu tranzītā, eskortē Valsts ceļu policija.

Pārvadājumi pa jūru (ieskaitot kravu transportlīdzekļu un konteineru pārvadājumus) tiek turpināti. Ieviesti atsevišķi ierobežojumi ar Turkmenistānu un Kazahstānu.

 • Turkmenistānā reģistrētu kuģu pakalpojumus, kas dodas uz Turkmenistānu, var izmantot tikai šīs valsts pilsoņi.
 • Baku ostā visiem autovadītājiem, kuri dodas uz Turkmenistānu un Kazahstānu, tiek veiktas pārbaudes. Pārbaužu rezultāti tiek nodrošināti 6 līdz 8 stundu laikā.
 • Baku ostā autovadītāji uzturas tam paredzētās zonās, kurās tiek nodrošināta piekļuve pārtikai.

Kravu pārvadājumi: visi robežšķērsošanas punkti (ar Irānu, Krieviju, Gruziju un Turciju) atvērti kravu transportlīdzekļu plūsmai.

 • Kravu transportlīdzekļu pārvadājumi no Irānas un Alatas ostas virzienā uz Gruziju ir atļauti, ja transportlīdzekli pavada policijas eskorts.
 • Starptautisko kravu pārvadājumu autovadītājiem tiek nodrošināts bezmaksas ēdiens un atpūtas vietas.

Pasažieru pārvadājumi: robeža ar Irānu slēgta no 29. februāra. Robeža ar Gruziju slēgta no 14. marta. Turcijas robeža slēgta no 14. marta. Krievijas robeža slēgta no 18. marta.

Azerbaidžānas pilsoņiem atļauts šķērsot iepriekšminētās robežas.

Vīzu reģistrācija, izmantojot “ASAN Viza” elektronisko mājaslapu, ir apturēta.

Informācija saziņai:

 

Papildināts 10.02.2021.

Baltkrievija: no 2020. gada 20. decembra saistībā ar epidemioloģisko situāciju Baltkrievijas pilsoņiem un ārvalstniekiem, kuri Baltkrievijā uzturas ar pastāvīgo vai termiņuzturēšanās atļauju, uz laiku tiek liegta izceļošana no valsts pa sauszemes robežpunktiem.

Ierobežojums neattiecas uz:

 • diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
 • oficiālajām delegācijām;
 • starptautiskajiem kravu pārvadātājiem;
 • kuģu un lidmašīnu ekipāžām:
 • dzelzceļa brigādēm un personām, kas norīkotas komandējumā:
 • pilsoņiem, kuri dodas apciemot smagi slimu tuvu radinieku vai uz bērēm, dodas saņemt medicīnisko palīdzību un tam ir apliecinoši dokumenti, strādā vai mācās ārvalstīs.

Strādājošajiem jāuzrāda darba līgums ar ārvalstu uzņēmumu, darba atļauju, iebraukšanas atļauja. Tiem, kuri mācās, jāuzrāda dokumenti par izglītības iegūšanu ārvalstu izglītības iestādēs vai Baltkrievijas Republikas izglītības iestādes nosūtījums mācībām ārvalstīs.

Izbraukt no Baltkrievijas teritorijas var tie, kuri ārvalstīs strādā, mācās vai kuriem ir uzturēšanās atļauja cita valstī, ne biežāk kā reizi sešos mēnešos.

Lai novērstu Covid-19 izplatību, no 1. novembra ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem uz laiku tiek ierobežota ieceļošana Baltkrievijas Republikā, izmantojot sauszemes un ūdens robežpunktus. 

 Šie ierobežojumi neattiecas uz: 

 • diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
 • oficiālo delegāciju vadītājiem un dalībniekiem;
 • ārzemniekiem, kuri sniedz starptautisku bezatlīdzības palīdzību Baltkrievijas Republikai;
 • transportlīdzekļu vadītājiem, veicot starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumus;
 • iekšzemes ūdenstransporta kuģu apkalpes locekļiem, vilcienu brigādēm, starptautiskā dzelzceļa satiksmes lokomotīvju brigādēm;
 • Baltkrievijas Republikas pilsoņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir tiesības uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • ārzemniekiem ar darba atļauju apliecinošiem dokumentiem darbam Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • saistībā ar tuvinieku smagu slimību vai tuva radinieka nāvi;
 • ārzemniekiem, kuri transportē cilmes šūnas vai transplantācijas orgānus;
 • Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju tranzītā, lai dotos uz Krievijas Federāciju;
 • ārzemniekiem, kuri tranzītā šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju saskaņā ar Baltkrievijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta Nolīgumu par autoceļa atvieglotu lietošanas kārtību Slavutiču–Černobiļas AES, Černobiļas AES darbiniekiem, transportlīdzekļiem, kravām un uzņēmumiem, kā arī ārvalstu speciālistiem, kuri iesaistīti Starptautisko Černobiļas AES slēgšanas projektu īstenošanā no 2009. gada 20. janvāra.

Minētie ieceļošanas ierobežojumi ieceļošanai Baltkrievijas Republikā neattiecas uz ieceļošanu caur Nacionālo lidostu “Minska”, kas darbojas ierastajā režīmā.

Ar pilnu Baltkrievijas Ministru Padomes lēmumu par ieceļošanas ierobežojumiem Baltkrievijā var iepazīties šeit .

Personām, kuras Baltkrievijā ierodas no valstīm ar nelabvēlīgu Covid-19 attīstības gaitu, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Saraksts aplūkojams Baltkrievijas Veselības aizsardzības ministrijas mājaslapā.

Valstu saraksts, kurās reģistrēti Covid-19 saslimšanas gadījumi, ir pieejams Baltkrievijas Veselības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē.

Robežsardzes un muitas darbinieki kontrolē medicīnisko dokumentu pieejamību, kā arī izsniedz personām, kuras ierodas no Veselības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē publicētajām valstīm iebraukšanas deklarāciju, kā arī izskaidro pašizolācijas prasības.

Pašizolācijas un Covid-19 testa prasības netiek attiecinātas uz transportlīdzekļu autovadītājiem, veicot kravas starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautiskos pasta sūtījumu autopārvadājumus.

Baltkrievijas Veselības ministrijas izstrādāti noteikumi paredz, ka, veicot arī tranzīta pārvadājumus, kravu transportlīdzekļu apkalpei jālieto sejas maskas un cimdi gadījumos, kad ekipāža atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes.

29. jūnijā izdotais rīkojums No. 372 “Par grozījumu veikšanu rīkojumos No. 171 un 311”  paredz, ka no 2020. gada 1. jūlija, veicot tranzīta pārvadājumus, Baltkrievijā netiek attiecinātas prasības par noteiktu tranzīta koridoru, atpūtas vietu un degvielas uzpildes staciju izmantošanu, kā arī tiek atcelta prasība, ka Baltkrievijas teritorija jāpamet nākamajā dienā, kas seko dienai, kad transportlīdzeklis iebraucis valstī. 

1. oktobrī stājas spēkā Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 30. septembra dekrēts No. 576, ar kuru tiek grozīts Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 25. maija dekrēts No. 311 “Par navigācijas ierīču (plombu) izmantošanu”, nosakot, ka grozījumi papildina to gadījumu sarakstu, kad pārvadātājam jāveic transportlīdzekļa kravas telpas plombēšana ar īpašu (elektronisku) plombu, to starpā plombēšana jāveic:

 • pārvadātājiem, pret kuriem uzsākta administratīvā lietvedība, vai noteiks sods par muitas procedūru neievērošanu;
 • pārvadātājiem, kuri savlaicīgi nav veikuši ievedmuitas, antidempinga nodokļa, kompensācijas nodokļa u.c. nodokļu maksājumus;
 • citi gadījumi, kad tiek konstatēti Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EEZ), starptautisko līgumu un EEZ dalībvalstu normatīvo tiesību aktu pārkāpumi vai tiesību aktu pārkāpumu pazīmes;
 • ja plombēšanu pieprasa muitas iestādes saskaņā ar Eirāzijas Ekonomiskās savienības muitas kodeksa 344. pantu.

Navigācijas plombas var uzstādīt iekšzemes muitas punktos, robežšķērsošanas vietās pirms iebraukšanas Baltkrievijā, kā arī pie nacionālajiem operatoriem Belneftegaz (ОДО «Белнефтегаз») u.c..

Pārvadājot preces, uz kurām attiecas muitas tranzīta procedūras, uz Krieviju vai tranzītā caur Krievijas teritoriju pirms izbraukšanas no Baltkrievijas navigācijas plombas tiek noņemtas autoceļa M1 / E30 607. kilometrā robežšķērsošanas punktā Redki (BLR)–Krasnoe (RUS). Šī vieta ir apzīmēta ar ceļa zīmi ar navigācijas plombas attēlu un uzrakstu “Электронная пломба E-SEAL”. Google Maps koordinātas: 54,689854, 30,942757.

Ja netiek ievērota prasība apstāties navigācijas plombu noņemšanas vietās, var tikt piemērots administratīvais sods (no 2 līdz 50 bāzes soda vienībām) no BYR 54 (vai 18 EUR) līdz 1350 BYR (437 EUR) vai var tikt piemērots administratīvais arests.

Elektroniskās plombas uzstādīšanas izmaksas noteiktas četru bāzes vienību apmērā (aptuveni 44 eiro, ieskaitot PVN).

No 1. maija BelToll maksas ceļu lietotāji varēs izmantot jaunu funkcionalitāti, kas sniedz iespēju divu stundu laikā pēc pārkāpuma, kas saistīts ar BelToll noteikumu neievērošanu, izdarīšanas veikt maksājumu par izdarīto pārkāpumu, tādējādi izvairoties no papildu sadārdzinājuma. Lietotāju varēs pieteikties SMS apziņošanas pakalpojumam. Tādejādi, ja tiks izdarīts pārkāpums, lietotājam tiks izsūtīta īsziņa, informējot klientu par radušos situāciju.

Iepriekšminētās funkcionalitātes pieejamas lietotāja personīgajā kontā vietnē www.beltoll.by.

2020. gada 26. maijā stājas spēkā jauna procedūra vietas rezervēšanai rindā uz Baltkrievijas robežas. Sīkāka informācija pieejama https://belarusborder.by/ mājaslapā.

 

Papildināts 02.03.2021.

Beļģija: 2021. gada 27. janvārī stājas spējā jauns regulējums, nosakot, ka līdz 2021. gada 1. aprīlim aizliegta personu pārvietošanās ārpus valsts robežām.

Izņēmumi:

 • komandējumi (darba devēja apliecinājums par komandējuma neatliekamību);
 • pierobežas iedzīvotāju pārvietošanās uz laiku, kas nav ilgāks par 48 stundām darba, mācību u.c. apsvērumu dēļ;
 • humanitāri apsvērumi – palīdzība vecākiem, nepilngadīgiem, invalīdiem, radiniekiem paliatīvajā aprūpē, slimnieku pārvietošana, lai turpinātu medicīnisko aprūpi;
 • ceļošana mācību dēļ – skolēniem, studentiem, mācībspēkiem;
 • nepārvarami ģimenes apstākļi – ģimenes apvienošana; ģimenes (partneru), kas nedzīvo vienā dzīvesvietā, dalīta atbildība par bērniem; kāzas vai bēres tuviem ģimenes locekļiem;
 • citi gadījumi (dzīvnieku aprūpe, ceļojumi juridisko saistību ietvaros, steidzami auto un mājokļa remontdarbi).

Visiem, kuri ieceļos vai izceļos no Beļģijas, nepieciešams rakstveida apliecinājums par to, ka ceļošanai ir neatliekami un svarīgi iemesli. Beļģijas policija var veikt šo ceļojumu mērķu pārbaudi un piemērot naudas sodu, ja apliecinājumā norādītā informācija neatbildīs patiesībai.

Papildus uz Beļģijas robežām tiek kontrolēta Pasažieru lokācijas formas aizpildīšana, kā arī tiek pārbaudīts ceļojuma mērķis un uzturēšanās ilgums Beļģijā. Ieceļojot Beļģijā un uzturoties valstī ilgāk par divām diennaktīm, 48 stundas pirms ieceļošanas nepieciešams aizpildīt Pasažieru lokācijas formu. Pasažieru lokācijas forma jāaizpilda visiem pasažieriem, kas Beļģijā ieceļo ar lidmašīnu vai kuģi, pat ja uzturēšanās valstī ir mazāk nekā 48 stundas.

Beļģijas nerezidentiem, ieceļojot Beļģijā, nepieciešams veikt dubulttestu – papildus prasībai uzrādīt negatīvu testu pirms iebraukšanas otrs tests jāveic uzreiz pēc ieceļošanas Beļģijā (var veikt jebkuru testu: PCR vai antigēnu).

Ieceļotājiem Beļģijā no Apvienotās Karalistes, Dienvidāfrikas un Dienvidamerikas ir jāievēro 10 dienu karantīna un jāveic PCR tests pirmajā un septītajā karantīnas dienā.

No 2021. gada janvāra Pasažieru lokācijas forma ir papildināta, atsevišķi, dalot biznesa ceļojumus un atpūtas braucienus. Personām, kas atgriežas Beļģijā no komandējuma, kas bijis kādā no sarakanās zonas valstīm un ilgāks par 48 stundām, uzrādot darba devēja aizpildītu veidlapu par komandējuma neatliekamību, atsevišķos izņēmuma gadījumos piemēro atvieglotu karantīnas režīmu.

Beļģijas Ārlietu ministrijas mājaslapā iespējams sekot aktuālajiem ieceļošanas Beļģijā nosacījumiem no dažādām Eiropas valstīm un reģioniem: https://diplomatie.belgium.be/en.

Sakarā ar Covid-19 izplatību Beļģijā valdība papildus obligātai masku valkāšanai publiskās vietās un distances (1,5 metru) ievērošanai ir noteikusi stingrus ierobežojošos pasākumus:

 • netiek ierobežota pārvietošanās Beļģijā, tomēr jāņem vērā, ka no plkst.1.00 līdz 5.00 Valonijas un Flandrijas reģionos un no 22.00 līdz 6.00 Briselē ir noteikta komandantstunda, kad pārvietošanās netiek atļauta, ja vien tam nav svarīgi iemesli;
 • veikali un aptiekas ir atvērti; restorāni, bāri un kafejnīcas ir slēgti, bet iespējams ēdienu iegādāties līdzņemšanai vai pasūtījumus veikt attālināti ar piegādi. Slēgti frizieru un skaistumkopšanas saloni;
 • attālināta strādāšana ir obligāta un stingri rekomendēta, ja vien tas ir iespējams darba pienākumu pildīšanai.

Papildu informācija par ieceļošanu, testēšanu un ierobežojumiem Beļģijā un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ir pieejamas šeit:

https://www.info-coronavirus.be/en/testing/

https://www.info-coronavirus.be/en/news/occ-2201/

https://www.info-coronavirus.be/en/travels/

Beļģijas reģionos un pilsētās tiek piemēroti reģionāla rakstura ierobežojoši pasākumi. Plašāku informācija par reģionāliem ierobežojumiem meklējama katra reģiona mājaslapās:

Pirms došanās uz Beļģiju aicinām iepazīties ar tīmekļvietnē https://diplomatie.belgium.be/en publicēto informāciju saistībā ar ceļošanas ieteikumiem.

Šajā tīmekļvietnē publicēts ceļošanas rekomendāciju saraksts, kurā valstis tiek iedalītas trīs krāsu kodu sistēmā – zaļš, dzeltens un sarkans. Izveidots atsevišķs saraksts ar ceļošanas (you are traveling to) un iebraukšanas / atgriešanās (you are returning from) prasībām.

Starptautiski kravu pārvadājumi

Balstoties uz Beļģijas autopārvadātāju asociācijas sniegto informāciju, autovadītājiem, kuru galvenā dzīvesvieta atrodas ārpus Beļģijas un kuri ierodas Beļģijā darba pienākumu veikšanai (komandējumā) tiek izvirzītas sekojošas prasības:

 • autovadītāji, kuri Beļģijā pavadīs mazāk nekā 48 stundas:
  • nav jāuzrāda aizpildīts rakstveida apliecinājums (ceļojuma mērķis tiek pierādīts, uzrādot pārvadājuma dokumentus – CMR pavadzīmi u.c.);
  • nav jāaizpilda pasažieru lokācijas un biznesa ceļojuma veidlapas;
  • nav jāievēro karantīnas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības.
 • autovadītāji, kuri Beļģijā pavadīs vairāk nekā 48 stundas:
  • nav jāuzrāda aizpildīts rakstveida apliecinājums (ceļojuma mērķis tiek pierādīts, uzrādot pārvadājuma dokumentus – CMR pavadzīmi u.c.);
  • pirms ierašanās Beļģijā jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa (autovadītājiem veidlapā jāatzīmē izvēlne “professional reasons without BTA”);
  • nav jāaizpilda biznesa ceļojuma veidlapa;
  • nav jāievēro karantīnas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības.

Tādejādi karantīnas ievērošanas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības netiek attiecinātas uz kravas transportlīdzekļu autovadītājiem.

Veicot visu veidu kravu pārvadājumus, kravas transportlīdzekļu autovadītāji jānodrošina ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

No 2020. gada 28. decembra līdz 2021. gada 26. janvārim Beļģija ievieš atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites autovadītājiem, kuri veic kravu pārvadājumus uz / no Apvienotās Karalistes. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Belgium?preview=/101548408/117507583/be-temporary-national-derogation-driving-and-resting-times-brexit.pdf.

Publiskās vietās obligāta masku valkāšana un 1,5 metru distances ievērošana.

Beļģijas autopārvadātāju asociācija FEBETRA ir izveidojusi visaptverošu tīmekļa vietni par veiktajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā Beļģijā. Lapas saturs pieejams franču un holandiešu valodā.

 

Papildināts 18.02.2021.

Bulgārija: saskaņā ar Bulgārijas Republikas Veselības ministra rīkojumu RD-01-50/ no 2021. gada 29. janvāra līdz 2021. gada 30. aprīlim ir noteikts īslaicīgs iebraukšanas aizliegums Bulgārijas Republikas teritorijā.

Aizliegums attiecināms uz visām personām neatkarīgi no valstspiederības vai ieceļošanas veida (gaisa, jūras vai sauszemes transports).

Aizliegums ieceļot Bulgārijā neattiecas uz Eiropas Savienības (ES), Šengenas zonas valstu (ieskaitot Sanmarīno, Andoras, Monako un Vatikāna) pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, Bulgārijas pastāvīgās vai ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas turētājiem un viņu ģimenes locekļiem, Bulgārijas ilgtermiņa vīzas turētājiem, ES un Šengenas zonas valstu (ieskaitot Sanmarīno, Andoras, Monako, Vatikāna) uzturēšanās atļauju turētājiem, kā arī vairāku citu valstu pilsoņiem (visu valstu saraksts un sīkāka informācija par ierobežojumiem atrodama Bulgārijas Veselības ministrijas mājaslapā: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-angelov-izdade-tri-zapovedi-vv-vrzka-s-akt/  ).

No 2021. gada 29. janvāra līdz 30. aprīlim, ieceļojot Bulgārijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests (PCR), kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Dokumentā par negatīvu Covid-19 testu ir jābūt norādītam personas vārdam un uzvārdam saskaņā ar datiem personu apliecinošā dokumentā, informācijai par laboratoriju, kas veica testu (nosaukums, kontaktinformācija), datumam, kad tests tika veikts, informācijai latīņu burtiem par izmantoto metodi (PCR) un negatīvo rezultātu (Negative).

No prasības uzrādīt negatīvu Covid-19 testu atbrīvoti:

 • starptautisko preču un pasažieru pārvadātāju darbinieki;
 • kuģu un lidmašīnu apkalpe;
 • personas, kas šķērso Bulgāriju tranzītā (tranzīts atļauts tikai iepriekš minētajām personu kategorijām, kuras drīkst ieceļot Bulgārijā; tranzīts atļauts tikai gadījumos, ja tiek garantēta tūlītēja izceļošana no Bulgārijas teritorijas) u.c..

No 2020. gada 22. oktobra sejas maskas lietošana ir obligāta ne tikai visās slēgtās sabiedriskās vietās (izņemot ēšanas iestādēs un bāros), bet arī ārtelpās, ja nav iespējams nodrošināt 1,5 metru distanci.

Pilns normatīvais akts bulgāru valodā pieejams šeit.

Sakarā ar jauna Covid-19 paveida izplatību Lielbritānijā Bulgārija ieviesusi iebraukšanas ierobežojumus personām, kuras ierodas no Lielbritānijas.

Iebraukšanas aizlieguma un karantīnas prasības (ieceļojot n Lielbritānijas) neattiecas uz sekojošām personām:

 • personām, kuras iesaistītas starptautiskos pasažieru un kravu pārvadājumos;
 • kravas transportlīdzekļu autovadītāji, kuri šķērso valsti tranzītā vai veic starptautiskos divpusējos un trešo valstu pārvadājumus.

Iebraucot vai tranzītā šķērsojot Bulgāriju, personām jāaizpilda pašriska deklarācija.

Atcelta prasība, ka ārvalstu transportlīdzekļu vadītājiem Bulgārijas teritorija jāpamet 24 stundu laikā, kas tiek skaitīts no brīža, kad transportlīdzeklis iebrauc valstī. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Atcelta 22. maijā ieviestā prasība par veselības deklarācijas aizpildīšanu.

14. aprīlī Bulgārijas autoceļu infrastruktūras aģentūra uz laiku atsaukusi brīvdienu braukšanas ierobežojumus kravu transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 12 tonnām.

Bulgārijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Bulgārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

No 2021. gada 1. februāra sejas maskas lietošana ir obligāta visās slēgtās sabiedriskās iekštelpās (izņemot ēšanas un dzeršanas iestādes) un ārtelpās gadījumos, kad nav iespējams ieturēt 1,5 metru distanci. Lūdzu, ņemiet vērā, ka citu deguna un mutes aizsegšanas līdzekļu lietošana (piemēram, audums, šalle u.c.) nav atļauta.

 

Papildināts 02.03.2021.

Čehija: valstī izsludinātais ārkārtējais stāvoklis pagarināts līdz 2021. gada 28. martam.

Čehija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi no 2020. gada 15. jūnija Čehijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma. Pamatojoties uz epidemioloģiskās situācijas novērtējumu, ES un Šengenas zonas valstis tiek sadalītas trīs grupās pēc Covid-19 riska līmeņa – zema (zaļš), vidēja (oranžs) un augsta (sarkans) riska.

No 2021. gada 5. februāra Čehija maina ieceļošanas nosacījumus. Izmaiņas attiecas gan uz ārvalstu pilsoņu ieceļošanu, gan arī uz Čehijas pilsoņu un rezidentu atgriešanos Čehijas Republikā, ja persona pēdējo 14 dienu laikā vairāk nekā 12 stundas uzturējās tādu valstu teritorijās, kuras nav valstu sarakstā ar zemu Covid-19 saslimšanas risku.

Ieceļojot no augsta (sarkans) riska valstīm, jāņem vērā šādi nosacījumi:

 • jāaizpilda elektroniskā Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa: https://plf.uzis.cz/;
 • pirms ieceļošanas jāuzrāda negatīvs PCR tests, kas nav vecāks par 48 stundām;
 • jāveic atkārtots tests ne ātrāk kā piektajā ieceļošanas dienā;
 • līdz negatīva rezultāta saņemšanai obligāta pašizolācija;
 • 10 dienas pēc ieceļošanas, uzturoties ārpus mājas, jālieto respirators (FFP2) vai vienreizējā ķirurģiskā sejas maska.

Ieceļojot no vidēja (oranžš) riska valstīm, jāņem vērā šādi nosacījumi:

 • jāaizpilda elektroniskā Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa: https://plf.uzis.cz/;
 • pirms ieceļošanas jāuzrāda negatīvs PCR tests, kas nav vecāks par 48 stundām.

Ieceļošana no zema (zaļš) riska valstīm netiek ierobežota.

Vēršam uzmanību, ka ieceļot Čehijā var tikai būtisku iemeslu gadījumos.

Tiek atzīti testa rezultāti, kurus izsniegusi kāda no ES dalībvalstīm.

Noderīga informācija par valstu sadalījumu pēc to saslimstības rādītājiem, ierobežojumiem un ieceļošanas prasībām Čehijas Veselības ministrijas mājaslapā https://koronavirus.mzcr.cz/en/.

Iebraukšana Vācijā no Čehijas

Sakarā ar Vācijas ieviestajiem iebraukšanas ierobežojumiem no 2021. gada 14. februāra Čehija ievieš Covid-19 testēšanas prasības starptautiskajos autopārvadājumos iesaistītajiem autovadītājiem.

Informatīvs materiāls pārvadātājiem pieejams šeit.

No 14. februāra visiem autovadītājiem, kuri šķērso Čehiju tranzītā un dodas uz Vāciju, kontrolējošajām institūcijām jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts, kas nav vecāks par 36 stundām. Tiek pieņemti gan PCR, gan ātrie antigēna testi ar nosacījumu, ka tos veikusi akreditēta laboratorija. Čehijas Republika ieviesīs izlases veida pārbaudes uz robežām.

Autovadītāji tiek lūgti izvairīties no Čehijas šķērsošanas tranzītā un izvēlēties citus maršrutus.

Likums čehu valodā pieejams https://www.mzcr.cz/zmena-ochranneho-opatreni-v-souvislosti-s-mezinarodni-dopravou-tranzitujici-do-nemecka-s-ucinnosti-od-14-2-2021/.

Uz citiem kravu pārvadājumiem negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības netiek attiecinātas.

Iebraukšanas aizliegumi un karantīnas prasības neattiecas uz personām, kuras nodarbinātas starptautisko pārvadājumu sektorā. Palīgi netiek uzskatīti par pārvadājumu sektora darbiniekiem, līdz ar to izņēmums netiek attiecināts uz šīm personām.

Sīkāk skatīt šeit.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Visas robežšķērsošanas vietas ar Austriju, Vāciju, Poliju un Slovākiju ir atvērtas.

Balstoties uz Čehijas Republikā pieņemtiem Covid-19 apkarošanas pasākumiem un jaunieviestiem grozījumiem Čehijas autopārvadājumu likumā, no 2020. gada 1. jūlija ieceļojot Čehijā transportlīdzeklī jāatrodas sekojošiem dokumentiem:

 • starptautisko pārvadājumu darbinieka statusu apliecinošam dokumentam (angļu un čehu valodā);
 • transportlīdzekļa autovadītāja profesionālo kompetenci apstiprinošam dokumentam;
 • darba līgumam;
 • ES dalībvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem – darba līguma tulkojumam čehu valodā.

No 18. maija tiek atjaunoti brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu virs 7,5 tonnām, kā arī kravu transportlīdzekļiem un specializētajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām.

No 2021. gada 14. februāra līdz 15. martam Čehijas valdība ievieš papildu pasākumus, lai atvieglotu kravas pārvadājumu plūsmu un novērstu sastrēgumu veidošanos uz Čehijas un Vācijas robežas. Pagaidu atkāpes attiecas uz visiem autovadītājiem, kuri iesaistīti starptautiskajos kravu autopārvadājumos un veic Čehijas–Vācijas robežššķērsošanu. Atkāpes noteiktas ES regulas Nr. 561/2006:

 • 6. panta 1. daļa – ikdienas braukšanas laiks palielināts no deviņām stundām uz 11 stundām;
 • 6. panta 2. daļa – maksimālais iknedēļas darba laiks palielināts no 56 stundām uz 60 stundām;
 • 8. panta 1. daļa – ikdienas atpūtas laiks samazināts no 11 stundām uz 9 stundām;
 • 8. panta 6. daļa – iknedēļas atpūtas periods saīsināts no 45 stundām uz 24 stundām.

Pēc atkāpes izmantošanas vadītājam manuāli jānorāda (jebkurā Kopienas valodā reģistrācijas kontrolierīces reģistrācijas diagrammā, reģistrācijas kontrolierīces izdrukā vai savā darba žurnālā) atkāpšanās veids un iemesls tiklīdz transportlīdzeklis apstājas.

 

Papildināts 05.03.2021.

Dānija: no 2021. gada 7. februāra, lai ieceļotu Dānijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts (derīgi ir gan PCR, gan antigēnu jeb ātrie testi, bet netiek pieņemti antivielu testi), kas veikts ne vēlāk kā 24 stundas pirms ieceļošanas valstī un jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Ieceļojot pa sauszemi vai jūru:

 • tests pirms iebraukšanas – iebraucējiem, kuri nav Dānijas rezidenti un nav Dānijas uzturēšanās atļaujas turētāji, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa apliecinājums, kurš veikts ne vēlāk kā 24 stundas pirms ierodoties Dānijā;
 • tests iebraucot – visiem iebraucējiem jāveic Covid-19 antigēnu vai PCR tests ne vēlāk kā 24 stundas pēc iebraukšanas Dānijā;
 • visiem iebraucējiem obligāta 10 dienu pašizolācija;
 • izolācija var tikt pārtraukta, ja tiek veikts negatīvs Covid-19 PCR tests ne ātrāk kā četras dienas pēc ierašanās.

Ieceļojot ar avio transportu:

 • tests pirms iebraukšanas – jāuzrāda negatīvs tests, kurš veikts ne vēlāk kā 24 stundas pirms iekāpšanas lidmašīnā ar galamērķi Dānija;
 • tests iebraucot – pēc ielidošanas Dānijā pirms atstāj lidostas teritoriju jāveic antigēnu tests;
 • visiem iebraucējiem obligāta 10 dienu pašizolācija;
 • izolācija var tikt pārtraukta, ja tiek veikts negatīvs Covid-19 PCR tests ne ātrāk kā četras dienas pēc ierašanās.

Noteikumu neievērošanas gadījumā sods līdz DKK 3500 pirmajā pārkāpšanas reizē.

Detalizēta informācija par ieceļošanas noteikumiem https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark.

Personas, kuras iesaistītas kravu pārvadājumos, neatkarīgi no robežšķērsošanas veida ir atbrīvotas no negatīvā Covid-19 testa uzrādīšanas (ja vien viņi nav Dienvidāfrikas rezidenti).

Atcelta prasība par Covid-19 testa uzrādīšanu personām, kuras ir Lielbritānijas rezidenti un kuras iesaistītas kravu pārvadājumos.

Pašizolācijas prasības attiecināmas arī uz personām, kuras iesaistītas kravu pārvadājumos.

Veicot darba pienākumus, ārvalstu kravas transportlīdzekļu autovadītājiem nav pienākums izolēties, taču izolācijas nosacījumi jāievēro ārpus darba laika. Izolācijas laiku atļauts pavadīt transportlīdzeklī, ja tas ir atļauts saskaņā ar darba un atpūtas laika noteikumiem. Izolāciju var pārtraukt saistībā ar darba veikšanu, labierīcību un sanitāro mezglu apmeklēšanu, kas atrodas izolācijas vietas tiešā tuvumā, pārtikas un citu pirmās nepieciešamības lietu iegādei, kā arī pārceļoties uz citu izolācijas vietu. Vienā transportlīdzeklī drīkst izolēties ne vairāk kā divas personas.

Autovadītājiem, kuri dzīvo Dānijā, nav jāizolējas, ja persona var uzrādīt negatīvu Covid-19 PCR testa rezultātu, kas veikts septiņu dienu laikā pirms iebraukšanas Dānijā.

Personām, kuras pēdējo divu līdz 12 nedēļu laikā ir izslimojušas Covid-19 un to var pierādīt, uzrādot pozitīva testa sertifikātu (PCR / antigēnu), ir atbrīvotas no prasības izolēties.

Papildu informācija angļu valodā pieejama https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/legal-requirements-upon-entry/faq-new-mandatory-testing-and-isolation-requirements.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Dānijas un Vācijas robežšķērsošanas punktu darbība

No 2021. gada 20. februāra tiek slēgti maznozīmīgi robežšķērsošanas punkti uz sauszemes robežas starp Dāniju un Vāciju. Uz sauszemes robežas starp Dāniju un Vāciju darbu turpina sekojoši robežšķērsošanas punkti:

 • Frøslev / Ellund (E45): 00.00–24.00;
 • Padborga: 00.00–24.00;
 • Sæd: 00.00–24.00;
 • Pebersmark: 10.00–18.00;
 • Kruså: 00.00–24.00 (tikai transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas).

Tiek pastiprināti kontrolēta robežšķērsošanas noteikumu ievērošana, kas var radīt robežšķērsošanas laika pieaugumu. Frøslev robežkontroles punktā izveidota ātrā josla, kas paredzēta tikai kravu pārvadājumiem.

No 2020. gada 22. augusta Dānijā sabiedriskajā transportā, tai skaitā uz prāmjiem, obligāti jāizmanto sejas maskas. Ārvalstu darba ņēmējiem, norīkotiem darbiniekiem un pašnodarbinātiem pakalpojumu sniedzējiem tiek piedāvāts veikt Covid-19 testu, iebraucot valstī vai uzreiz pēc iebraukšanas.

Dānijas Nacionālā veselības padome paziņoja, ka no augusta Dānijā spēkā rekomendācija valkāt sejas maskas sabiedriskajā transportā sastrēguma stundās, kad pasažieriem nav iespējams atrasties drošā attālumā vienam no otra. Jūlija pēdējās dienās strauji palielinājās inficēto skaits.

Dānijas transporta un loģistikas asociācija sagatavojusi rekomendācijas kravu pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem. Materiālu angļu valodā skatīt šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

Ja autovadītājam, veicot starptautisko kravu pārvadājumu, beidzies vadītāja apliecības derīguma termiņš, tiek rekomendēts uzrādīt “Starptautisko pārvadājuma darbinieka sertifikātu” (pielikums nr.3) atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm par zaļajiem koridoriem.

 

Papildināts 05.03.2021.

Francija: no 2021. gada 24. janvāra visām personām, kuras ir vecākas par 11 gadiem un kuras ieceļo Francijā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR testa rezultāts. Testam jābūt veiktam ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Ierodoties Francijā, tiek stingri rekomendēts pavadīt septiņas dienas pašizolācijā un atkārtoti veikt testu pašizolācijas perioda beigās. Papildus tam, iebraucot Francijā, ir jāuzrāda aizpildīta veidlapa, kur tiek norādīts ieceļošanas mērķis. Veidlapa atrodama Francijas Iekšlietu ministrijas mājaslapā: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

Aicinām iepazīties ar detalizētu informāciju Francijas Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-24-janvier-2021.

Ja personai, ieceļojot Francijā, tiek konstatēti Covid-19 simptomi, neatkarīgi no izcelsmes valsts persona var tikt pakļauta obligātai karantīnai.

No šā gada 31. janvāra Francija ierobežo ieceļošanu Francijā no ārpus Eiropas Savienības valstīm. Ieceļošana tiek pieļauta tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar ģimeni, veselību vai darbu. Ceļojuma mērķim ir jābūt būtiskam un pierādāmam.   Iebraucot Francijā, ir jāuzrāda aizpildīta veidlapa, kur tiek norādīts ieceļošanas mērķis. Veidlapa atrodama Francijas Iekšlietu ministrijas mājaslapā: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

Ņemot vērā, ka prasības par ieceļošanu no katras konkrētas valsts uz Franciju var būt atšķirīgas, aicinām iepazīties ar informāciju, kuru sniedz Francijas vēstniecība konkrētā valstī.

Francijas Iekšlietu ministrija ir izveidojusi īpaši starptautiskiem pārvadājumiem veltītu tīmekļvietni. Angļu valodas versija ir pieejama https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux.

Vietnē ir iekļauta informācija par dokumentiem, kas nepieciešami jebkuram autovadītājam ierodoties Francijā:

 • no Īrijas, izmantojot prāmju satiksmi:
 • no Apvienotās Karalistes, izmantojot prāmju satiksmi;
 • no trešajām valstīm, izmantojot prāmju satiksmi, izņemot tos, kuri ierodas no Apvienotās Karalistes.

Francijas un Vācijas robežšķērsošana

No 2021. gada 2. marta Vācija iekļauj Francijas Mozeles (Moselle) departamentu “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā”, tādējādi pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā:

 • obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de (forma ir pieejama vairākās valodās);
 • ja persona pēdējo 10 dienu laikā atradusies mainīgas saslimstības paveidu riska zonā, iebraucot Vācijā, jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts. Prasības attiecināma arī uz transporta sektora darbiniekiem arī gadījumos, kad mainīgas saslimstības paveidu riska zona šķērsota tranzītā.

Vācijas instutīcijas informē, ka netiek plānots ieviest robežkontroles pasākumus uz Vācijas un Francijas robežas.

Pie Brême d'Or robežšķērsošanas punkta (Sarrebruck pusē, netālu no Spicheren un Stiring-Wendel) ir izvietots bezmaksas Covid-19 analīžu centrs. Centrs darbojas katru dienu  no plkst.6.00 līdz 22.00.

Pieejamo testēšanas centru saraksts Mozelē pieejams šeit. Pirms analīžu centra apmeklējuma tiek rekomendēts sazināties ar institūciju un rezervēt pieņemšanas laiku.

Atgriešanās Francijā no Lielbritānijas un Īrijas

Sekojošas personas, atgriežoties Francijā, ir atbrīvotas no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas prasības:

 • profesionāli autovadītāji, kuri Lielbritānijā pavadījuši mazāk nekā 48 stundas;
 • profesionāli autovadītāji, kuri Īrijā pavadījuši mazāk nekā 48 stundas.

Vairākas prāmju kompānijas, kā arī eirotuneļa apkalpotājs izsniedz ceļojuma dokumentu, kas satur datuma un laika zīmogu (reģistrācijas laiks, iekāpšanas vai izkāpšanas laiks). Iespējams uzrādīt arī citus dokumentus.

Iepriekšminētie dokumenti jāuzrāda pirms atgriešanās brauciena uz Franciju, kas kalpo par pierādījumu atbrīvojumam no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas prasības.

Turklāt robežas šķērsošana starp Lielbritāniju un Franciju iespējama, uzrādot Īrijā veiktu Covid–19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām.

Paliek spēkā nosacījums, ka pirms ieceļošanas Francijā jāizpilda zvērināta deklarācija, kas apliecina Covid-19 simptomu neesamību.

Dekrētas franču valodā pieejams https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143.

No 2021. gada 2. janvāra varas iestādes Francijā īsteno stingrākus komandantstundas pasākumus 15 departamentos valsts austrumu daļā augsto Covid-19 slimības rādītāju dēļ. Komandantstunda tiek piemērota no plkst.18.00 līdz 6.00 Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saone, Vosges, Belfort Territoire, Moselle, Nievre un Saones un Luāras departamentā. Visās pārējās valsts daļās vismaz līdz 2021. gada 20. janvārim paliek spēkā esošās komandantstundas prasības no plkst.20.00 līdz 6.00.

Saistībā ar Brexit Francijas muitas iestādes ir izdevušas papildu norādījumus par to, kurus muitas dokumentus skenēt, lai varētu iebraukt Francijā no Lielbritānijas.

No 15. decembra atcelta prasība par apliecinājuma uzrādīšanu, ja jāpārvietojas komandantstundas laikā.

Iebraukšana Francijā no trešajām valstīm

Ja ierodaties no citas valsts, Francijā varat iebraukt tikai tad, ja jūsu ceļojums atbilst vienam no šiem izņēmumiem:

 • ja esat Francijas pilsonis (jūs var pavadīt dzīvesbiedrs un bērni);
 • ja esat Eiropas Savienības pilsonis vai Andoras, Islandes, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices vai Lielbritānijas valstspiederīgais un jūsu galvenā dzīvesvieta ir Francijā vai jūs šķērsojat Franciju tranzītā, lai nokļūtu mītnes valstī (jūs var pavadīt dzīvesbiedrs un bērni);
 • ja jums ir derīga Francijas vai Eiropas Savienības ilgtermiņa uzturēšanās atļauja vai vīza un jūsu galvenā dzīvesvieta ir Francijā vai jūs šķērsojat Franciju tranzītā, lai nokļūtu mītnes valstī (kas ir ES dalībvalsts);
 • ja starptautiskais tranzīta brauciens aizņem mazāk nekā 24 stundas;
 • ja uzsākat pildīt pienākumus diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai starptautiskā organizācijā, kuras galvenā mītne vai birojs atrodas Francijā (jūs var pavadīt dzīvesbiedrs un bērni);
 • ja ceļojat uz Franciju ar komandējuma rīkojumu, ko izdevusi mītnes valsts atbildīgā iestāde;
 • ja esat ārvalstu veselības nozares profesionāls darbinieks, kas palīdz cīnīties ar Covid-19, vai iepriekšminētajam nolūkam esat pieņemts darbā kā praktikants;
 • ja esat apkalpes loceklis vai personāls, kas veic pasažieru vai kravas lidojumus;
 • ja veicat starptautiskos kravu pārvadājumus;
 • ja esat pasažieru autobusa vai vilciena vadītājs vai apkalpes loceklis u.tml.

Iebraucot Francijā no trešajām valstīm jāuzrāda trīs dokumenti:

 • Starptautisks pārvietošanās sertifikāts. Pirms ceļojuma biļetes izmantošanas sertifikāts jāuzrāda ceļojuma operatoram, kā arī robežkontroles iestādēm (ceļojumiem pa gaisu, jūru un sauszemi, (ieskaitot dzelzceļu);
 • zvērināta deklarācija, kas apliecina Covid-19 simptomu neesamību;
 • neagatīvs Covid-19 PCR vai antigēnu testa rezultāts, kas nav vecāks par 72 stundām.

Šos dokumentus franču un angļu valodā var lejupielādēt Francijas Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē.

Sīkāka informācija par iebraukšanas noteikumiem Francijā pieejama šeit.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Pārvietošanās komandantstundas laikā atļauta ar speciālu sertifikātu.

Francijas atbildīgās iestādes pieņēmušas lēmumu nepagarināt braukšanas ierobežojumu atsaukumu. Turpmāk, veicot kravu pārvadājumus Francijā, jāievēro braukšanas ierobežojumu prasības Francijā.

Francijas atbildīgās iestādes pieņēmušas lēmumu nepagarināt atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti. Turpmāk, veicot kravu pārvadājumus Francijā, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības.

Francijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem (bet ne trīs) transportlīdzekļu vadītājiem. Starp autovadītājiem jāietur vismaz viena metra distance.

Autopārvadātājiem nav pienākuma no klienta saņemt deklarāciju, kas apliecina, ka viņu (autopārvadātāju) darbu nevar atlikt.

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 01.03.2021.

Grieķija: daļā valsts noteikta komandantstunda un citi ierobežojumi; sīkāka informācija pieejama https://covid19.gov.gr/covid-map.

Grieķija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādejādi Grieķijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

Ieceļošana no ES dalībvalstīm un Šengenas valstīm ir atļauta. No 2020. gada 11. novembra personām, kuras ieceļo Grieķijā no ārvalstīm jāuzrāda negatīvs Covid-19 molekulārās (PCR) testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Grieķijā. Testa rezultāts nepieciešams gan ierodoties pa sauszemi, gan izmantojot gaisa satiksmi.

Testa rezultātam jābūt noformētam angļu valodā un tajā jāiekļauj ceļotāja vārds, uzvārds un pases numurs vai valsts identifikācijas numurs.

Personu pārvietošanās tranzītā ir atļauta.

Visiem ceļotājiem no 1. jūlija vismaz 24 stundas pirms ieceļošanas Grieķijā jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes pasažieru lokācijas veidlapa (PLF).

Tiek veikta pasu un muitas kontrole, un tiek pārbaudīts katras personas unikālais ātrās reaģēšanas (QR) kods. QR kods jāuzrāda mobilā tālruņa ekrānā vai drukātā formā. Balstoties uz piešķirto kodu, personas tiek novirzītas padziļinātai kontrolei vai tiek piešķirta automātiska atļauja turpināt ceļojumu uz galamērķi Grieķijā.

Par pasažieru lokācijas veidlapas neaizpildīšanu var tikt piemērots naudas sods 500 eiro apmērā.

Starptautiskie kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Veicot kravu pārvadājumus:

 • pirms iebraukšanas Grieķijā autovadītājiem jāaizpilda lokācijas forma;
 • transportlīdzeklī jāatrodas pārvadājumu apliecinošam dokumentam (CMR pavadzīmei);
 • veicot pārvadājumus Grieķijā, transportlīdzekļa autovadītājam jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atbildīgie dienesti sniedz informāciju par rīcību gadījumos, ja ceļojuma laikā parādās elpceļu infekcijas simptomi (nekavējoties jāsazinās ar Nacionālās sabiedrības veselības organizācijas (EODY) Operāciju centru).

28. maijā Grieķijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Grieķijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Grieķijas robežšķērsošanas punkti

No 2021. gada 1. marta Grieķija pastiprina robežkontroles pasākumus, lai mazinātu COVID-19 izplatību

 • Kakavia (GR-ALB) – atvērts gan pasažieriem, gan kravu pārvadātājiem no plkst.7.00 līdz 19.00. Diennaktī robežu atļauts šķērsot 400 privātpersonām (ierobežojumi neattiecas uz kravu pārvadātājiem). Visiem iebraucējiem, kuri izmanto šo robežkontroles punktu (ieskaitot kravas automašīnu vadītājus) uz robežas jāveic Covid-19 eksprestests. Pozitīva rezultāta gadījumā ieceļošana Grieķijā tiek liegta;
 • Kristalopigi (GR-ALB) – uz nenoteiktu laiku slēgts visa veida transportam;
 • Evzoni (GR-MD) – atvērts gan pasažieriem, gan kravu pārvadātājiem no plkst.7.00 līdz 19.00. Diennaktī robežu atļauts šķērsot 400 privātpersonām (ierobežojume neattiecas uz kravu pārvadātājiem). Visiem iebraucējiem, kuri izmanto šo robežkontroles punktu (ieskaitot kravas automašīnu vadītājus) uz robežas jāveic Covid-19 eksprestests. Pozitīva rezultāta gadījumā ieceļošana Grieķijā tiek liegta;
 • Promachona (GR-BUL) – diennaktī robežu atļauts šķērsot 400 privātpersonām (ierobežojume neattiecas uz kravu pārvadātājiem). Visiem iebraucējiem, kuri izmanto šo robežkontroles punktu (ieskaitot kravas automašīnu vadītājus) uz robežas jāveic Covid-19 eksprestests. Pozitīva rezultāta gadījumā ieceļošana Grieķijā tiek liegta;
 • Patras ostā visām personām, kuras ieceļo no Itālijas tiek veikts Covid-19 eksprestests;
 • Igoumenitsa ostā visām personām, kuras ieceļo no Itālijas tiek veikts Covid-19 eksprestests.

Sejas masku lietošana obligāta visās sabiedriskās iekštelpās un ārtelpās.

 

Papildināts 17.02.2021.

Gruzija: noteikta komandantstunda no plkst.21.00 līdz nākamās dienas plkst.5.00; tā paredz, ka aizliegta personu pārvietošanās ārpus dzīvesvietas (gan ejot ar kājām, gan braucot transportlīdzeklī).

Pārvietošanās aizliegums netiek attiecināts uz personālu, kas iesaistīts vietējos un starptautiskos kravu komercpārvadājumos.

Saskaņā ar Gruzijas valdības lēmumu, no 2020. gada 15. septembra ārvalstu tūristiem, kuri ierodas Gruzijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Gruzijā.

Sakarā ar jaunā Covid-19 paveida izplatību Gruzija ir noteikusi, ka visas personas, kuras pēdējo 14 dienu laikā ir apmeklējušas Apvienoto Karalisti, tiks ievietotas obligātā 12 dienu karantīnā. Ar karantīnu saistītās izmaksas jāsedz no saviem līdzekļiem.

Pirms ceļošanas uz Gruziju ir jāaizpilda īpaša elektroniska veidlapa (pieejama https://stopcov.ge/en/protocol), kurā jānorāda sava kontaktinformācija, apmešanās vieta Gruzijā, informācija par savu ceļošanas vēsturi un citas ziņas. Veidlapa jāiesniedz elektroniski un nav jāizdrukā.  Visiem ceļotājiem pie ierašanās Gruzijā tiks veikta ķermeņa temperatūras kontrole.

Joprojām pastāv aizliegums vienkopus pulcēties vairāk par 10 personām. 

Iepriekš ziņojām, ka Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā Gruzija ir pieņēmusi pasākumus, kas paredz, ka visiem ārvalstu autopārvadātājiem jāpamet Gruzijas teritorija:

 • 24 stundu laikā, braucot uz Azerbaidžānu;
 • 48 stundu laikā, braucot uz Krieviju;
 • 7 dienu laikā, pārvietojoties ar prāmi;
 • 96 stundu laikā, iebraucot ar kravu, bet izbraucot bez kravas, kā arī iebraucot bez kravas, bet izbraucot ar kravu;
 • 7 dienas laikā, ja transportlīdzeklis gan iebrauc, gan izbrauc ar kravu.

Autovadītājiem, kuri Gruzijā uzturas ilgāk par 72 stundām, jāveic Covid-19 tests. Veselības pārbaudes veic Gruzijas atbildīgās personas. Autovadītāji ar Covid-19 saslimšanas simptomiem netiks ielaisti valstī 12 dienas.

Sods par noteikumu neievērošanu – 2 000 GEL jeb aptuveni 550 EUR.

 

Papildināts 18.02.2021.

Horvātija: ceļotājiem (neatkarīgi no valsts pilsonības), kuri ieceļo no ES dalībvalstīm vai Šengenas valstīm, kuras klasificējamas kā "zaļās", tiek atļauts iebraukt Horvātijā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pirms Covid-19 pandēmijas.

Ieceļojot Horvātijā no valstīm, kuras ir iezīmētas ar sarkanu vai oranžu, ir jāuzrāda SARS-CoV-2 PCR testa negatīvs rezultāts, kas nav vecāks par 48 stundām (laika uzskaite tiek uzsākta no parauga paņemšanas brīža).

Aizliegums ārvalstniekiem ieceļot Horvātijā ir pagarināts līdz 2021. gada 28. februārim. Ieceļošanas ierobežojumi un pašizolācijas prasības neattiecas uz ES un Šengenas līguma dalībvalstu pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka iepriekš aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā https://entercroatia.mup.hr/Edit.

Aktuālā Horvātijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212. Rekomendācijas un ieteikumus ieceļotājiem Horvātijā var atrast šeit.  Horvātijas Sabiedrības veselības institūta noteiktie ierobežojumi un rekomendācijas atrodami šeit: https://vlada.gov.hr/coronavirus-protection-measures/28950#recommendations

Personu sarakstu, kuras atbrīvotas no testa veikšanas, angļu valodā var apskatīt šeit.

Personu tranzīts netiek ierobežots pie nosacījuma, ka 12 stundu laikā pēc iebraukšanas persona izbrauc no Horvātijas.

Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka laikus aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā: https://entercroatia.mup.hr/.

Transporta sektora darbinieku kustība netiek ierobežota un Covid-19 tests nav jāveic.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Horvātijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 18.02.2021.

Igaunija: 2021. gada 15. janvārī stājās spēkā Valdības rīkojuma Nr. 282 grozījumi, nosakot, ka ieceļotājiem, kas Igaunijā ierodas no augsta riska valstīm (14 dienu kumulatīvais inficēšanās rādītājs ir lielāks par 150 uz 100 tūkst.), ir nepieciešams ievērot 10 dienu pašizolāciju. Pašizolācijas periodu ir iespējams saīsināt, ja personai ir negatīvs Covid-19 tests, kas veikts 72 stundu laikā pirms ierašanās valstī. Ja testu nav bijis iespējams veikt pirms izceļošanas, tad, ierodoties valstī, testu ir iespējams veikt nekavējoties kādā no testēšanās punktiem. Pēc sešām dienām persona var veikt atkārtotu testu. Ja otrais tests ir negatīvs, tad pašizolāciju var pārtraukt.

Izņēmumi  no pašizolācijas un Covid-19 testa rezultātu uzrādīšanas prasībām pieejami rīkojuma 1., 3. un 42. punktos.

 • Prasība par negatīvu Covid-19 testu vai pašizolāciju ir piemērojama arī ieceļotājiem no Latvijas, Lietuvas un Somijas, ja vien persona neatbilst kādai no izņēmuma kategorijām (darbs, ģimene, veselība, izglītība un tranzīts).
 • Izņēmums ir attiecināms uz Valkā un Valgā deklarēto iedzīvotāju bez Covid-19 simptomiem pārvietošanos abu pilsētu administratīvo teritoriju robežās. Izņēmums Valkas un Valgas gadījumā ir spēkā neatkarīgi no 14 dienu kumulatīvā Covid-19 inficēšanās rādītāja.
 • Bērniem līdz 12 gadu vecumam tests nav jāveic.

No 2021. gada 1. februāra pašizolācija nav jāievēro ieceļotājiem, t.sk. no trešajām valstīm, kuri:

 • pēdējo sešu mēnešu laikā ir pārslimojuši Covid-19 un ir atzīti par veseliem;
 • ne vairāk kā pirms sešiem mēnešiem ir saņēmuši Covid-19 vakcīnu.

Asimpromātiski kravas un pasažieru pārvadājumu darbinieki, kuri tiešā veidā iesaistīti starptautisku pārvadājumu veikšanā, ir atbrīvoti no pašizolācijas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasībām.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Ieceļojot Igaunijā, jāaizpilda pasažieru lokācijas forma – jānorāda kontaktinformācija un informācija par valsti, no kuras ieceļo. Anketu nepieciešams aizpildīt 24 stundu laikā pirms ieceļošanas valstī. Anketa pieejama šeit. Prasība par lokācijas formas aizpildīšanu netiek attiecināta uz transporta sektora darbiniekiem, kuri pārvietojas tranzītā (ne ilgāk kā 72 stundas) vai ierodas Igaunijā darba pienākumu veikšanai.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

 

Papildināts 23.02.2021.

Īrija: no 2020. gada 9. novembra plkst.00.00 Īrija oficiāli pievienojās ES “luksoforu gaismu” sistēmai ceļošanai no ES/EEZ un Apvienotās karalistes valstīm. Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju ES/EEZ valstīs, Īrija iesaka “ievērot augstu piesardzības līmeni”, ceļojot uz šīm valstīm.

Saskaņā ar Īrijas Valdības lēmumu ir pieļaujami tikai būtiski starptautiskie braucieni (piemēram, neatliekamu medicīnisku iemeslu dēļ, nopietnu ģimenes vai profesionālās darbības iemeslu dēļ), un ceļotājam jāspēj pamatot brauciena nepieciešamību. Šīs prasības, kas ir attiecināmas uz Īrijas rezidentiem, izpildi uzraudzīs Īrijas policija (Garda), palielinot policijas kontrolpunktu skaitu arī pie lidostām un ostām. Par došanos ārpus valsts bez būtiska iemesla un līdz ar to arī par piecu kilometru pārvietošanās ierobežojuma pārkāpšanu personai varēs piemērot naudas sodu.

No 2021. gada 16. janvāra visām personām (arī Īrijas rezidentiem), ieceļojot Īrijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) tests, kas veikts 72 stundu laikā pirms ieceļošanas valstī. Šī testa prasība ieceļošanai Īrijā neattiecas uz bērniem, kuri ir jaunāki par septiņiem gadiem. Par minētās prasības neievērošanu, ja persona pēc Īrijas atbildīgo iestāžu pieprasījuma nevarēs uzrādīt apliecinājumu par negatīvu RT-PCR testu, var piemērot naudas sodu līdz 2500 EUR vai cietumsodu līdz sešiem mēnešiem. Detalizēta informācija angļu valodā par ceļotāju kategorijām, kurām prasība uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 RT-PCR testu netiek piemērota, pieejama šeit.

Papildus apliecinājumam par negatīvu Covid-19 RT-PCR testu visiem ieceļotājiem ir jāievēro obligāta pašizolācija 14 dienas. Pēc piecām dienām var nodot testu atkārtoti un, ja tā rezultāts ir negatīvs, pašizolāciju drīkst pārtraukt. Par pašizolācijas noteikumu neievērošanu personai var piemērot naudas sodu līdz 2500 eiro un / vai cietumsodu līdz sešiem mēnešiem.

No negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības atbrīvoti sekojoši starptautiskā transporta sektora darbinieki:

 • aviācijas nozarē;
 • jūras pārvadājumu nozarē;
 • autopārvadājumu nozarē.

Kravu pārvadājukmi netiek ierobežoti.

Ikvienam, ierodoties Īrijā, vēl arvien ir jāaizpilda pasažieru lokācijas forma (Public Health Passenger Locator Form).

Aktuālā Īrijas iestāžu informācija par Covid-19 un ar to saistītajiem ierobežojumiem valstī ir atrodama:

Sīkāka informācija par Covid-19 testu veikšanas iespējām Īrijā pieejama https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Ireland?preview=/101548449/117509924/20210201-faq-covid-19-testing-hauliers-v4.pdf.

Īrijā spēkā likums, kas paredz obligātu sejas masku valkāšanu sabiedriskajā transportā un iekštelpās (piemēram, veikalos), kur nav iespējams nodrošināt divu metru sociālo distancēšanos. Par šo noteikumu neievērošanu var tikt piemērots naudas sods līdz 2500 eiro un / vai brīvības atņemšana līdz sešiem mēnešiem.

Atgriešanās Francijā no Lielbritānijas un Īrijas

Sekojošas personas, atgriežoties Francijā, ir atbrīvotas no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas prasības:

 • profesionāli autovadītāji, kuri Lielbritānijā pavadījuši mazāk nekā 48 stundas;
 • profesionāli autovadītāji, kuri Īrijā pavadījuši mazāk nekā 48 stundas.

Vairākas prāmju kompānijas, kā arī eirotuneļa apkalpotājs izsniedz ceļojuma dokumentu, kas satur datuma un laika zīmogu (reģistrācijas laiks, iekāpšanas vai izkāpšanas laiks). Iespējams uzrādīt arī citus dokumentus.

Iepriekšminētie dokumenti jāuzrāda pirms atgriešanās brauciena uz Franciju, kas kalpo par pierādījumu atbrīvojumam no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas prasības.

Turklāt robežas šķērsošana starp Lielbritāniju un Franciju iespējama, uzrādot Īrijā veiktu Covid–19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām.

Paliek spēkā nosacījums, ka pirms ieceļošanas Francijā jāizpilda zvērināta deklarācija, kas apliecina Covid-19 simptomu neesamību.

Dekrētas franču valodā pieejams https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143.

 

Papildināts 01.03.2021.

Itālija: līdz 2021. gada 30. aprīlim ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis.

Detalizēta informācija ar iebraukšanas nosacījumiem Itālijā pieejama https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.

Ieceļojot Itālijā no Eiropas Savienības, Šengenas līguma valstu, Andoras, Monako, Sanmarīno (C saraksta valstis), ir jāuzrāda:

 • aizpildīta pašdeklarācijas anketa. Anketa ir jāiesniedz avio pārvadātājam vai atbildīgo dienestu darbiniekiem, kas personu aptur pārbaudei;
 • negatīvs Covid-19 testa rezultāts (ne vecāks kā 48 stundas). Gadījumā, ja tas netiek uzrādīts, personai ir pienākums ievērot pašizolāciju;
 •  ieceļotājam ir pienākums paziņot par ierašanos Itālijā reģionālajai ASL iestādei (vietējam veselības uzraudzības dienestam).

Izņēmumi:

 • personām, kuras ieceļo un uzturas Itālijā ne ilgāk par 120 stundām neatliekamu darba, veselības vai citu ārkārtas vajadzību dēļ;
 • personām, kuras iebrauc Itālijā ar privātu transportlīdzekli uz laika posmu, kas nepārsniedz 36 stundas;
 • transportlīdzekļu apkalpei, medicīnas darbiniekiem, sportistiem, diplomātisko misiju, policijas, armijas u.c. darbiniekiem, kas ieceļo Itālijā darba pienākumu dēļ.

Personām, kuras ierodas Itālijā darba vajadzībās (tai skaitā starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem) un pēdējās 14 dienas pirms ieceļošanas Itālijā ir uzturējušās /  tranzītā šķērsojušas kādu no B, C, D un E saraksta valstīm, jāaizpilda pašdeklarācijas anketa, kas apliecina ceļojuma mērķi.

Paliek spēkā nosacījums, ka iebraukšanas brīdī pārvadātājam jāsazinās ar robežšķērsošanas vietas kompetentās veselības aprūpes iestādes profilakses nodaļu ("Provinces ASL”).

ASL kontaktinformācija, atbilstoši ieceļošanas reģionam:

 • Brennero–ASL Alto Adige

Tālrunis: 0471/909202

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: coronavirus@sabes.it;

 • Ventimiglia–ASL Imperia

Tālrunis: 0184/536683

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: d.franco@asl1.liguria.it;

 • Frejus–ASL Torino3

Tālrunis: 011/9551752

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: nsuma@aslto3.piemonte.it;

 • Tarvisio (UD)–ASL Medio Friuli

Tālrunis:  0432/553264

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it;

 • Trieste–ASL Trieste

Tālrunis: 040/3997490

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it;

 • Gorizia–ASL Gorizia

Tālrunis: 0481/592876

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it;

 • Monte Bianco–ASL Valle d’Aosta

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: igiene.pubblica@ausl.vda.it;

 • Valico di Brogeda–ASL Insubria (Como)

Tālrunis: 031/370111

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: aianim@ats-insubria.it / uocpsal.co@ats-insubria.it;

 • Passo del Sempione–ASL Verbano-Cusio-Ossola

Informācija par autovadītāju jāsūta uz: sisp.vb@aslvco.it.

Atsevišķi Itālijas reģioni var piemērot ieceļotājiem papildu ieceļošanas nosacījumus no kādas ārvalstu teritorijas.

Ieceļošana no Lielbritānijas:

Personālam, kas nodarbojas ar pasažieru un kravu starptautiskiem pārvadājumiem, nav jāievēro karantīnas prasības (izņemot gadījumus, ja tiek konstatēti Covid-19 saslimšanas simptomi). Ierodoties no Lielbritānijas, ir jāveic molekulārais vai antigēnu tests neatkarīgi no tā, vai persona veic robežšķērsošanu lidostā, ostā vai sauszemes robežšķērsošanas vietā. Tiek pieņemti testa rezultāti, kas nav vecāki par 48 stundām.

Arī, ierodoties no Lielbritānijas, jāaizpilda pašdeklarācijas anketa, kas apliecina ceļojuma mērķi, un iebraukšanas brīdī pārvadātājam jāsazinās ar robežšķērsošanas vietas kompetentās veselības aprūpes iestādes profilakses nodaļu ("Provinces ASL”).

Ar ieceļošanas nosacījumiem var iepazīties šeit (angļu valodā).

Uzturēšanās Itālijā:

laikā no plkst.22.00 līdz 5.00 ir noteikta komandantstunda. Šajā laikā atļauts pārvietoties tikai darba, veselības un citu neatliekamu situāciju gadījumos, aizpildot veidlapu.

Likums neparedz pašdeklarēšanās izņēmumus. Tādējādi ikvienam, kuram nepieciešams pārvietoties aizlieguma stundās, jāuzrāda iepriekš minētā pašdeklarācija.

Deklarācijas aizpildīšanas paraugs pieejams https://www.c6f.navy.mil/Portals/22/NEW%2004%20May%20Italian%20w%20Eng%20Instructions.pdf.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka var tikt piemērots administratīvs naudas sods, kas ir no 400 līdz 3000 eiro (ja persona nevar uzrādīt pašdeklarāciju).

No šā gada 16. janvāra līdz 15. februārim Itālijas teritorijā ir aizliegta pārvietošanās starp reģioniem vai autonomajām provincēm.

Itālijas teritorija, vadoties no saslimšanas riska rādītājiem reģionos, ir sadalīta četrās riska zonās – sarkanajā, oranžajā, dzeltenajā un baltajā. Zonu sadalījumu un tajās noteiktos ierobežojumus var skatīt šeit.

Ieceļošana Austrijā (Tirolē)

Reaģējot uz Vācijas ieviestajiem iebraukšanas ierobežojumiem (skatīt pie Vācijas), Tirolē tiek veikti Covid-19 kontroles pasākumi, minimizējot transportlīdzekļu plūsmu no Itālijas. Pasākumi tiek veikti, lai novērstu sastrēgumu veidošanos uz Austrijas un Vācijas robežas.

Tādējādi iebraukt Austrijas Tirolē (Brenner Pass, Col de Reschen, Innichen Pass) no Itālijas atļauts, ja autovadītājam tiek garantēta iebraukšana Vācijā.

Lai izvairītos no sastrēgumu veidošanās Tirolē, iebraucot Austrijā, autovadītājam jāuzrāda negatīvs Covid-19 antigēnu testa apliecinājums (angļu, franču, itāļu vai vācu valodā), kas veikts pēdējo 48 stundu laikā. Itālijas valdība ir sākusi ierīkot Covid-19 testēšanas punktus.

2021. gada 25. februārī darbu uzsāk testēšanas komplekss “Interporto Quadrante Europa”, kas atrodas Veronas apkaimē. Balstoties uz mājaslapā publicēto informāciju https://www.quadranteeuropa.it/, darbalaiks ir no plkst.10.00 līdz 19.00. Testa cena ir 30 eiro un papildu 10 eiro maksa tiek iekasēta par iebraukšanu kompleksā.

Testa komplekss pieejami būvniecības stadijā esošajā "Drive Through Difesa" (netālu no Brennera pārejas). Tiek gatavoti arī citi pierobežas pārbaudes punkti.

Trento ciematā ir izvietoti autovadītāju testēšanas centri, lai autovadītāji pirms ieceļošanas Austrijā varētu veikt antigēna testus, kas nepieciešami, lai dotos līdz Vācijai caur Brenner.

Pārbaudes iespējams veikt pie autoceļa A22 esošajā kravas automašīnu stāvvietā, kas atrodas pie Trento Interporto. Pārbaudes punkta darba laiks ir no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.8.00 līdz 17.00. Pārbaudēs pieejamas visiem pārvadātājiem. Ieteicams savlaicīgi rezervēt vietu rindā, lai kontroles laikā persona varētu uzrādīt rezervācijas apstiprinājumu.

Rezervāciju var pieteikt pa tālruni +39 345 9754795 vai +39 0461 433480 vai rakstot uz e-pasta adresi covidtest@seaconsulenze.it.

No 2021. gada 23. februāra Sadobres servisa zonā Vipiteno atvērts Covid-19 pārbaudes centrs. Centrs darbojas katru dienu no plkst.5.00 līdz 22.00. Pārbaudes izmaksas ir 40 eiro, cenā ietverta medicīniskā izziņa ar testa rezultātu.

No 22. februāra Brescia Est autostāvvietā – A4 ir iespējams veikt Covid-19 testu. Pakalpojums pieejams visiem autovadītājiem. Pārbaudi iespējams veikt īpašā medicīnas klīnikas izveidotā autostāvvietā. Pārbaudes izmaksas ir 30 eiro, rezultāts un dokumentācija (itāļu, vācu un angļu valodā) tiek izsniegta 10 minūšu laikā pēc testa veikšanas. Pakalpojums pieejams no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.17.00 līdz 19.30 bez iepriekšējas rezervācijas.

Ieceļošana Itālijā no Austrijas

Profesionāliem autovadītājiem, kuri iebrauc Itālijā vai šķērso to tranzītā un pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Itālijā ir uzturējušies Austrijā vairāk nekā 12 stundas, kontroles gadījumā jāuzrāda negatīva Covid-19 testa (PCR vai antigēna) rezultāts, kas nav vecāks par sešām dienām.

Sejas masku lietošana ir obligāta gan iekštelpās, gan ārtelpās, obligāta ir drošas distancēšanās un sanitāro higiēnas normu ievērošana, noteikts pulcēšanās aizliegums.

Noteikta obligāta prasība valkāt sejas masku gan sabiedriskās iekštelpās, gan arī ārtelpās. Prasību var nepildīt bērni līdz sešu gadu vecumam; personas ar veselības traucējumiem, kuriem kaitīga sejas masku valkāšana, un iedzīvotāji sportisko aktivitāšu laikā brīvā dabā. Par noteikumu pārkāpumu var piemērot no 400 līdz 1000 eiro lielu naudas sodu.

Itālija noteikusi īpašas iebraukšanas prasības ārvalstu pilsoņiem, ar kurām var iepazīties šeit.

Itālijas Infrastruktūras un transporta ministrija izsludinājusi jaunu dekrētu, atceļot braukšanas ierobežojumus:

 • atcelti visi braukšanas ierobežojumi, kas saistīti ar starptautiskiem kravu pārvadājumiem.

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 14.01.2021.

Kazahstāna: 2020. gada 4. decembrī stājas spēkā valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.65; ar to tiek grozīts 2020. gada 23. oktobra valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.59 “Par stingrākiem pasākumiem koronavīrusa infekcijas izplatības novēršanai Kazahstānas Republikas robežkontroles punktos”.

Jaunais lēmums paredz, ka:

 • autovadītājiem, kas tranzītā šķērsojot Kazahstānas teritoriju, pirms iebraukšanas valstī tiek veikta ķermeņa temperatūras kontrole, kā arī jāaizpilda lēmuma Nr.59 4. pielikumā esošā anketa;
 • ar atbilstošu autovadītāja apliecību, veicot divpusējos (transportlīdzekļa ekipāža sastāv no ne vairāk kā diviem autovadītāji) pārvadājumus, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts (kas nav vecāks par 72 stundām), tiek veikta ķermeņa temperatūras kontrole, kā arī jāaizpilda lēmuma 4. pielikumā esošā anketa. Covid-19 PCR tests uz robežas tiek veikts tikai Kazahstānas pilsoņiem;
 • ārvalstu pilsoņi, kuri nevar uzrādīt derīgu negatīva Covid-19 testa rezultātu, var tikt neielaisti Kazahstānā.

Iepriekš ziņojām, ka lēmumu Nr.59 grozīja valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.64.

Saistītie normatīvie akti:

Aizliegti pasažieru pārvadājumi ar autotransportu (iebraukšana un izbraukšana). Liegta privātpersonu ieceļošana valstī.

Kazahstānā stājās spēkā grozījumi normatīvajos aktos, nosakot, ka līdz 2021. gada 1. maijam tiek pagarināts periods, kurā Latvijas Republikas valstspiederīgajām personām tiek atcelts bezvīzu režīms.

Kazahstānā stājas spēkā Rīkojums No. 28, nosakot, ka Kazahstānas atbildīgajām iestādēm telefoniski jākontrolē ārvalstu kravu transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvoklis gadījumos, kad autovadītājs pārvadājumu veicis Kazahstānas teritorijā. Lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto un atbildēt uz Kazahstānas atbildīgo iestāžu telefoniski uzdotajiem jautājumiem par veselības stāvokli.

Kazahstānas atbildīgās iestādes sagatavojušas vadlīnijas angļu un krievu valodā transportlīdzekļu vadītājiem par veicamajiem profilakses pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērto un slēgto robežkontroles punktu saraksts.

Aktuālā informācija par karantīnas nosacījumiem Kazahstānas apgabalos un pilsētās pieejama: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=20;-60.

Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, iebraucot Karagandas apgabalā, personai ir jābūt reģistrētai un jāsaņem attiecīgā atļauja no elektroniskās vietnes www.propusk.kz.

Informatīvie uzziņas tālruņi Kazahstānā pieejami šeit.

 

Papildināts 14.01.2021.

Kirgizstāna: no 2020. gada 25. septembra, ieceļojot Kirgizstānā, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ierašanās valstī. Ceļotājiem, kuri nespēs uzrādīt derīgu Covid-19 testa rezultātu, tiks liegta iebraukšana Kirgizstānā. Atkarībā no ceļojuma ilguma un / vai simptomiem pasažieriem pēc ierašanās var tikt pieprasīts veikt vēl vienu (atkārtotu) Covid-19 testu. Covid-19 testus Kirgizstānā var veikt “Bonetsky laboratorijā”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar laboratoriju. “Bonetsky laboratorija”, www.intelmed.kg, tālrunis: (312) 316074, 316333.

Ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz:

 • ārvalstniekiem, kuri pastāvīgi ar uzturēšanās atļaujām dzīvo Kirgizstānā;
 • personām, kurām ir derīga Kirgizstānas darba vīza;
 • ārvalstniekiem – Kirgizstānas pilsoņu ģimenes locekļiem (laulātais, vecāks, bērns vai mazbērns), kuri var dokumentāli pierādīt radniecību (tikai dokumentu oriģināli, bez kopijām);
 • universitātes studenti (ar vīzām un apliecinājumu par uzņemšanu mācību iestādē – uzrādot dokumentu orģinālu).

Papildus noteiktas prasības transportlīdzekļa autovadītāja tālrunī uzstādīt aplikāciju “Stop Covid-19” mobilo aplikāciju, kā arī transportlīdzekļa eskortēšana līdz izkraušanas vietai. Autovadītājam pirms iebraukšanas Kirgizstānā jāaizpilda anketa, kurā tiek norādītas visas apstāšanās vietas.

Kirgizstānas ekonomikas ministrija izplatījusi informatīvu materiālu krievu valodā par veiktajiem pasākumiem kravu pārvadājumu jomā Covid-19 izplatības laikā.

Materiālā ietverta informācija par robežkontroles punktu darbību izvirzītajām prasībām to šķērsošanai u.c.

 

Papildināts 14.01.2021.

Kosova: lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Kosovā pieņemti atsevišķi drošības pasākumi. Slēgtas sauszemes robežas, aviosatiksme, ierobežota pārvietošanās. Ieceļošana valstī tiks atteikta, ja vien persona tur nedzīvo vai nestrādā.

iekšpolitiskās situācijas dēļ Kosovā, īpaši valsts galvaspilsētā Prištinā (Priština), iespējamas demonstrācijas. Vietām valstī saglabājušās kājnieku mīnas un nesprāguši lādiņi.

Autobraucējiem tiek rekomendēts būt uzmanīgiem, jo atsevišķos Kosovas reģionos ir bīstama satiksme, kā arī dažu ceļu tehniskais stāvoklis, īpaši kalnu rajonos, var apdraudēt braucēju drošību.

Serbijas varasiestādes aizliedz personām valstī ieceļot no Kosovas, ja vien ceļojums nav uzsākts Serbijā. Aicinām izvairīties no robežu šķērsošanas punktiem Zubin Potok un Leposavič (Vārti 1 un 31).

 

Papildināts 14.12.2020.

Krievija: 27. martā stājas spēkā Rīkojums No. 763-p, nosakot, ka no 2020. gada 30. marta uz laiku ierobežota kustība Krievijas Federācijas robežkontroles un jauktajos robežkontroles punktos autotransportam, dzelzceļa satiksmei, gājējiem, upju transportam. Slēgta arī Krievijas un Baltkrievijas robežu sauszemes daļa.

Augstāk minētie ierobežojumi nav attiecināmi uz starptautisko kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem (Rīkojuma No. 635-p 2. paragrāfs).

25. martā stājas spēkā Rīkojums No. 730-p, ar kuru groza Rīkojumu No. 635-p, nosakot izņēmumus ārvalstu pilsoņu iebraukšanai Krievijas Federācijā.

Starptautisko autopārvadājumu veicējiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, sejas maskas).

29. aprīlī Krievijas valdība ar Rīkojumu Nr. 1170 pagarināja robežu slēgšanas periodu uz nenoteiktu laiku. Tādējādi Krievijas robeža (tostarp ar Baltkrieviju) būs slēgta līdz brīdim, kad epidemioloģiskā situācija valstī būs normalizējusies. Uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem šie noteikumi neattiecas.

Gandrīz visas Pievolgas federālajā apgabalā administrācijas ir veikušas papildu pasākumus, lai stiprinātu cīņu pret Covid-19 izplatīšanos. Jo īpaši pēc operatīvās štāba ieteikuma reģionā aizliegts sniegt ēdināšanas pakalpojumus nakts stundās.

Tikai divi reģioni pieļāva izņēmumu, nodrošinot pakalpojumu ēdināšanas iestādēs, kas atrodas ceļmalās ārpus apdzīvotām vietām. Tās ir Tatarstānas Republika (Tatarstānas Republikas Ministru kabineta dekrēts Nr.995, datēts no 2020. gada 5. novembra) un Volgogradas apgabals (Volgogradas apgabala valdības dekrēts Nr.1268, datēts no 2020. gada 20. oktobra).

 

Papildināts 23.02.2021.

Lielbritānija: no 2021. gada 18. janvāra personām, kuras ieceļo Apvienotajā Karalistē nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām.

Precizētie noteikumi nosaka, ka arī starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, iebraucot Lielbritānijā, jāuzrāda negatīvs Covid-19 rezultāts. Noteikumi nosaka, ka autovadītājiem nav jāievēro pašizolācijas prasības.

No negatīva Covid-19 test rezultāta uzrādīšanas prasības atbrīvoti:

 • robežas un muitas ierēdņi;
 • kanāla tuneļa sistēmas darbinieki;
 • aizsardzības personāls, sabiedroto valstu bruņotie spēki un valdības algotņi;
 • gaisa, jūras un dzelzceļa transportlīdzekļu apkalpe;
 • civilās aviācijas inspektori;
 • jūrnieki, kuģu kapteiņi un inspektori;
 • speciālisti un tehniskie darbinieki, kas veic ārkārtas darbus.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#jobs-that-qualify-for-travel-exemptions-1.

Lielbritānijas Transporta departaments norāda, ka no 2021. gada 1. janvāra starptautiskajiem kravas transportlīdzekļu autovadītājiem, kas dodas no Lielbritānijas uz Franciju, izmantojot Lamanša tuneli un Doveri, ir pieejams “ātrgaitas koridors”. Lai transportlīdzeklis tiktu pielaists ātrgaitas koridora izmantošanai, ierodoties Kentā, autovadītājam jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas nav vecāks par 72 stundām.

Lielbritānijas Transporta departaments informē, ka kravas transportlīdzekļu, vieglo kravas transportlīdzekļu un autobusu autovadītājiem un apkalpes locekļiem ir pieejamas apkalpošanas centri, kuros iespējams bez maksas Covid-19 pārbaudes.

Lielākā daļa centru ir atvērtas no plkst.6.00 līdz 21.30 septiņas dienas nedēļā.

Apkalpošanas centros autovadītāji un apkalpes locekļi var:

 • veikt Covid-19 testu, kas nepieciešams, lai izbrauktu no Lielbritānijas (valstu saraksts pieejams https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations);
 • iegūt informāciju par noteikumiem un dokumentiem, kas nepieciešami preču pārvietošanai starp Lielbritāniju un ES (veicot robežas šķērsošanas gatavības pārbaudi);
 • saņemiet palīdzību, izmantojot pakalpojumu “Pārbaudīt kravas automašīnu” (Check HGV) / pieteikties Kent Access Permit (KAP).

Covid-19 testēšanu piedāvā arī privāti pakalpojuma sniedzēji https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing.

Atgriešanās Francijā no Lielbritānijas un Īrijas

Sekojošas personas, atgriežoties Francijā, ir atbrīvotas no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas prasības:

 • profesionāli autovadītāji, kuri Lielbritānijā pavadījuši mazāk nekā 48 stundas;
 • profesionāli autovadītāji, kuri Īrijā pavadījuši mazāk nekā 48 stundas.

Vairākas prāmju kompānijas, kā arī eirotuneļa apkalpotājs izsniedz ceļojuma dokumentu, kas satur datuma un laika zīmogu (reģistrācijas laiks, iekāpšanas vai izkāpšanas laiks). Iespējams uzrādīt arī citus dokumentus.

Iepriekšminētie dokumenti jāuzrāda pirms atgriešanās brauciena uz Franciju, kas kalpo par pierādījumu atbrīvojumam no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas prasības.

Turklāt robežas šķērsošana starp Lielbritāniju un Franciju iespējama, uzrādot Īrijā veiktu Covid-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām.

Paliek spēkā nosacījums, ka pirms ieceļošanas Francijā jāizpilda zvērināta deklarācija, kas apliecina Covid-19 simptomu neesamību.

Dekrētas franču valodā pieejams https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143.

Kravas transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvadā atsevišķu klašu bīstamās kravas, aizliegta iebraukšana Manstonas vai Sevingtonas stāvvietās (saistīts ar stāvvietu iekšējiem drošības noteikumiem). Iebraukšana aizliegta pārvadājot:

 • 1. klasi – tikai sprāgstvielas;
 • 4.1. klasi – tikai polimerizējošas vielas;
 • 6.2. klasi – infekciozas vielas;
 • 7. klasi – radioaktīvu materiālu;
 • pārvadājot bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu – no terorisma radīto draudu viedokļa.

Kravu transportlīdzekļu autovadītājiem liegta piekļuve Manstonai vai Sevingtonai, ja pirms ierašanās Kentā autovadītāji nevarēs uzrādīt negatīva Covid-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām. Tādējādi, ja konkrētais transportlīdzeklis nav gatavs robežšķērsošanai, iebraukšana  Manstonai vai Sevingtonai nav atļauta.

Brexit

Brexit informācija, kas saistīta ar starptautiskiem kravu autopārvadājumi pieejama šeit, savukārt Brexit informācija, kas saistīta ar starptautiskiem pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, pieejama šeit.

Gadījumā, ja pārvadājums paredzēts caur Doveres ostu vai Eirotuneli, pirms iebraukšanas Kentā autovadītājiem jāaizpilda Kent Access Permit (KAP) un tikai pēc tam var kārtot muitas formalitātes. Pārvadājuma dokumentiem tiek piešķirts svītru kods. Svītru kods jāskanē, ierodoties Francijā. Par KAP neaizpildīšanu tiek piemērots naudas sods 300£ apjomā.

Veicot pārvadājumus no Apvienotās Karalistes (AK) uz Īriju, izmantojot RORO prāmju satiksmi, pirms uzbraukšanas uz prāmja klāja jāaizpilda notifikācija (Pre-Boarding notification (PBN)).

Sīkāka informācija pieejama šeit. Atbildīgās iestādes publicējušas PBN lietošanas pamācību un video.

Īrijas ieņēmumu dienests ir izveidojis arī īpašu e-pasta atbalsta dienestu, lai risinātu visus jautājumus, kas saistīti ar PBN jautājumiem - PBN@revenue.ie.

Lielbritānijas valdība izveidojusi vadlīnijas, lai palīdzētu transporta pakalpojumu sektora organizācijām nodrošināt drošākas darba vietas un pakalpojumus sev, kā arī saviem darbiniekiem un citām iesaistītajām personām. Vadlīnijās izklāstīti pasākumi Covid-19 risku novērtēšanai un novēršanai. Vadlīnijas izveidotas pārvadātājiem un pasažieriem.

Pārvadātājiem jāņem vērā, ka no 2021. gada 6. janvāra Lielbritānijā spēkā ārkārtas situācija.

Ņemt vērā, ka Ziemeļīrijai, Skotijai un Velsai ir atšķirīgas vadlīnijas.

Veicot pārvadājumus starp AK un Īriju, kā arī Ziemeļīriju, saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām jāiesniedz “Import Safety & Security Entry Summary Declaration (ENS)” deklarāciju.

No 2021. gada 8. janvāra visām precēm, kas tiek pārvadātas no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju izmantojot GVMS (Goods Movement Vehicle Service) vietu (Belfāsta, Larna, Varrenpointa), būs nepieciešama preču kustības atsauce (Goods Movement Reference) (GMR).

Lai iegūtu GMR:

Pārvadātāji tiek aicināti izmantot bezmaksas Trader Support Service (TSS) platformu, lai izveidotu un atbildīgajām iestādēm iesniegtu “Import Safety & Security Entry Summary Declaration (ENS)” deklarāciju. Pēc deklarācijas iesniegšanas TSS sniegs informāciju, kas jāievada GVMS, lai saņemtu atļauju preču tālākai pārvietošanai.

Sīkāka informācija par GVMS pieejama GOV.UK guidance.

No 2020. gada 21. decembra starp Latviju un Lielbritāniju aizliegti regulārie pasažieru pārvadājumi.

Starptautisko kravu autopārvadājumos aktīvi nodarbinātie autovadītāji ir atbrīvoti no prasības ievērot pašizolāciju, tomēr viņiem ir jāspēj uzrādīt sava statusa apliecinājums, kopienas atļauja, pavadzīme un pārvietošanās dokumenti.

Autovadītājiem, kuri pēc atvaļinājumiem atgriežas Lielbritānijā no valstīm, kuras pēc

Valstu saraksts tiek regulāri atjaunots un var mainīties.

14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz:

 • neskatoties uz to, ka karantīnas prasības netiek attiecinātas uz kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītājiem, Lielbritānijā noteikta prasība, ka pirms iebraukšanas valstī visām personām (tai skaitā autovadītājiem) jāaizpilda tiešsaistes lokācijas veidlapa, kurā jānorāda kontaktinformācija, kā arī dati par veicamo braucienu. Autovadītāji var aizpildīt veidlapu ne ātrāk kā 48 stundas pirms iebraukšanas Lielbritānijā. Lielbritānijas varas iestādes norāda, ka tiek veikti pasākumi, lai uzlabotu veidlapas aizpildīšanu, it sevišķi tas attiecināms uz pārvadātājiem, kuri vienas nedēļas laikā vairākas reizes dodas uz un no Lielbritānijas. Uz robežas jāuzrāda aizpildītas lokācijas veidlapas digitālā versija vai arī drukāta versija. Oficiālas vadlīnijas pieejamas šeit.

Lokācijas forma izveidota, lai to varētu aizpildīt visi ceļotāji, ne tikai transporta sektora darbinieki. Neskatoties uz to, ka 14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz kravu transportlīdzekļu un autobusu autovadītājiem, pirms iebraukšanas Lielbritānijā šīm personām jāaizpilda tiešsaites lokācijas veidlapa pirms iebraukšanas valstī.

Gadījumā, ja ārvalstu autovadītājam, veicot kravu pārvadājumus Lielbritānijā, pasliktinās autovadītāja veselības stāvoklis, kompetentās iestādes rekomendē veikt sekojošas darbības:

 • ārkārtas gadījumā izsaukt ātro palīdzību;
 • jāievēro oficiālās vadlīnijas – jānodrošina pašizolācija. Autovadītāja darba devēja pienākums ir nodrošināt darbinieku ar atbilstošām telpām, lai varētu nodrošināt pašizolāciju;
 • ārvalstu pilsoņi var vērsties vēstniecībā;
 • izņēmumu gadījumos iespējams nodrošināt telpas Londonas izolācijas centrā.

No 2020. gada 23. decembra līdz 2021. gada 22. janvārim Lielbritānija ievieš atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites autovadītājiem, kuri veic kravu pārvadājumus uz / no Ziemeļīrijas un iekšzemes pārvadājumus Apvienotajā Karalistē. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf.

No 24. jūlija obligāta ir sejas masku valkāšana veikalos un lielveikalos un sabiedriskajā transportā, savukārt no 8. augusta šis nosacījums attiecas arī apmeklējot muzejus, galerijas, kā arī citas sabiedriskās vietas un pasākumus iekštelpās.

 

Papildināts 02.03.2021.

Lietuva: no 2021. gada 25. janvāra ieceļojot Lietuvā no Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajām pelēko un sarkano zonu valstīm (tajā skaitā Latvijas), kā arī no visām trešajām valstīm un valstīm, kuras skārusi jaunā Covid-19 vīrusa mutācija, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa apliecinājums, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Lietuvā. Testu var arī veikt 24 stundu laikā pēc iebraukšanas Lietuvā. Tests ir jāveic arī personām, kuras šķērso robežu darba pienākumu veikšanai Lietuvā. No testa prasības atbrīvotas personas, kuras šķērso Lietuvu tranzītā 12 stundu laikā. Vairāk informācijas Lietuvas Ārlietu ministrijas un Lietuvas Veselības ministrijas mājaslapā.

Ieceļotājiem jāievēro 10 dienu pašizolācija ar iespēju pārtraukt pašizolāciju septītajā dienā pēc ierašanās Lietuvā, veicot atkārtotu Covid-19 testu un, ja tā rezultāts ir negatīvs, tomēr joprojām jāierobežo sociālie kontakti līdz 14 dienām.

Negatīva Covid-19 testa apliecinājuma uzrādīšanas prasība netiks attiecināta uz sekojošām personām:

 • jebkuram, kurš šķērsos valsti tranzītā;
 • kravu pārvadātājiem (ja personai nav novērojamo Covid-19 saslimšanas simptomi);
 • personām, kuras var uzrādīt medicīnas iestādes apliecinājumu, ka pēdējo 90 dienu laikā ir izslimots Covid-19 vai veikta pilna vakcinācija pret Covid-19.

2021. gada 22. februārī stājas spēkā grozījumi Lietuvas normatīvajos aktos, nosakot, ka personām, kuras nodarbojas ar starptautiskajiem komercpārvadājumiem vai veic starptautiskus pārvadājumus ar visu veidu komerctransportlīdzekļiem, pirms iebraukšanas Lietuvā jāaizpilda tiešaistes forma https://keleiviams.nvsc.lt/en/form/passenger un jāsaņem QR kods.

Aizpildot formu, ja kravas iekraušana / izkraušana tiek veikta Lietuvā:

 • sadaļa “Address of residence in Lithuania:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta kravas iekraušana;
 • sadaļa “Municipality / City:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta kravas iekraušana / izkraušana;

Aizpildot formu, ja tiek veikts pārvadājums tranzītā:

 • sadaļa “Address of residence in Lithuania:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta robežšķērsošana, iebraucot vai izbraucot no Lietuvas;
 • sadaļa “Municipality / City:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta robežšķērsošana, iebraucot vai izbraucot no Lietuvas;

Mainītas arī starptautiskajos pārvadājumos iesaistīto personu pašizolācijas prasības, tādējādi no 22. februāra, ierodoties Lietuvā, autovadītājiem jānodrošina 10 dienu pašizolācija dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā. Pašizolāciju atļauts pārtraukt, lai veiktu darba pienākumus.

Pašizolācija nav jāievēro:

 • veicot pārvadājumu tranzītā;
 • veicot kravas iekraušanu / izkraušanu Lietuvā un izbraucot no valsts iespējami īsākā laika periodā.

Privātu laborotoriju, kuras veic Covid-19 testēšanu, saraksts pieejams https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-those-who-have-been-exposed-to-someone-with-covid-19/private-laboratories-for-testing-for-covid-19.

Lietuvas Veselības ministrijas tīmekļa vietnē publicēts saraksts (lietuviešu valodā) ar Covid-19 skartajām valstīm, uz kurām attiecināma augstāk minētā prasība: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/paveiktu-saliu-sarase-valstybes-kuriose-nustatytas-koronaviruso-mutaciju-plitimas, kā arī publicēta interaktīva valstu sadalījuma karte https://koronastop.lrv.lt/en/self-isolation-is-mandatory-upon-arrival-from-covid-19-affected-countries-interactive-map.

Lietuvas Valdība pieņēma lēmumu karantīnas režīmu pagarināt līdz 28. februārim. No 16. decembra stājas spēkā stingrāki ierobežojumi:

 • atļauts atstāt mājas tikai nopietnu iemeslu dēļ – lai dotos uz darbu, uz veikalu pēc pārtikas, apmeklēt ārstu vai bēres; vienas mājsaimniecības locekļi var doties pastaigās svaigā gaisā savas pašvaldības teritorijā; ārpus telpām drīkst satikties ne vairāk kā divi cilvēki no dažādām mājsaimniecībām;
 • līdz 28. februārim aizliegts atstāt pašvaldības teritoriju, kurā atrodas dzīvesvieta. Izņēmumi – darbs, bēres, steidzami medicīniski iemesli. Atļauts doties uz saviem īpašumiem, kas atrodas citās pašvaldībās;
 • viesnīcas drīkst strādāt, nodrošinot drošības pasākumus;
 • personu pārvietošanās ar vieglo automašīnu ir atļauta, ievērojot abu valstu epidemiologu noteiktās prasības. Vienā automašīnā atļauts pārvietoties divi cilvēkiem no dažādām mājsaimniecībām vai vienas mājsaimniecības locekļiem.

Papildus tam ir atjaunots nosacījums obligātai 14 dienu pašizolācijai personām, kuras ir bijušas kontaktā ar inficētu personu. Tikai atsevišķu profesiju pārstāvji (mediķi, aptieku darbinieki, robežsargi, muitas, valsts aizsardzības sistēmas darbinieki, ugunsdzēsēji un glābēji, augsta līmeņa ierēdņi un diplomāti) drīkst saīsināt pašizolācijas termiņu līdz 10 dienām, ja ir saņemts negatīvs Covid-19 testa rezultāts.

Visiem, kuri ierodas Lietuvā pa starptautiskajiem satiksmes maršrutiem, elektroniskā veidā jāiesniedz savi dati (vārds, uzvārds, apmeklētās valstis, kontaktinformācija) Lietuvas Nacionālajam sabiedrības veselības centram. Anketa jāaizpilda elektroniski un saņemtais QR koda apstiprinājumus jāuzrāda pārvadātājam pirms pakalpojuma izmantošanas. Ierodoties ar privātu autotransportu, dati jāiesniedz 12 stundu laikā. Anketa angļu un krievu valodā pieejama šeit:  https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods privātpersonām par distancēšanās pārkāpumiem var svārstīties no 500 līdz 1500 eiro.

Sīkāka informācija par pašvaldībām un tajās noteiktajiem ierobežojumiem šeit: https://koronastop.lrv.lt/en/#news

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Kravu pārvadājumiem atvērti sekojoši robežkontroles punkti:

 • uz robežas ar Baltkrieviju atvērti: Medininkų–Kamenyj Logo, Šalčininkai–Benekainiai, Raigardas–Privalka;
 • uz robežas ar Krievijas Federāciju atvērti: Kybartų–Černyševskojės, Panemunės–Sovetsko.

 

Papildināts 02.02.2021.

Luksemburga: no 2021. gada 11. janvāra pagarinātas komandantstundas ievērošanas prasība. Komandantstunda spēkā katru dienu no plkst.23.00 līdz plkst.6.00.

Sīkāka informācija pieejama https://covid19.public.lu/en/sanitary-measures/curfew.html.

Atļauti pasažieru un kravu pārvadājumi. Transporta sektora darbiniekiem nav jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts, kā arī nav jāievēro pašizolācijas prasības.

Atvērti visi robežšķērsošanas punkti. Autovadītājiem netiek prasīti papildu dokumenti, kas apliecina pārvietošanās nepieciešamību (pietiek ar CMR pavadzīmi u.c.).

Veicot starptautiskus pārvadājumus, aicinām transportlīdzekļa autovadītājus nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Luksemburgā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Luksemburgā nav noteiktas braukšanas ierobežojumu atkāpes.

Sabiedriskajā transportā, veikalos, kultūras un atpūtas pasākumos, bankās, pastā – maskas vai mutes un deguna aizsegi ir obligāti ikvienam vecumā no sešiem gadiem.

 

Papildināts 19.02.2021.

Malta: ierodoties valstī, ir jāaizpilda:

kurās ir jānorāda informācija par uzturēšanās valstīm pirms ceļojuma uz Maltu, ceļotājiem no:

 • “drošajām valstīm (zaļajām)” – jāaizpilda veidlapas, nav nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu un nav jāievēro pašizolācija, ja persona 14 dienu laikā pirms ieceļošanas nav uzturējusies citās riska grupu valstīs;
 • “oranžajām valstīm” – jāaizpilda veidlapas, pirms izceļošanas uz Maltu ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts (ne vecāks kā 72h);
 • “sarkanajām valstīm” – jāaizpilda veidlapas, var ieceļot ar noteikumu, ka 14 dienas pirms ieceļošanas Maltā ir pavadītas kādā no “koridora” valstīm. Ieceļojot ieteicams uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu (ne vecāks kā 72h).

Sīkāka informācija par valstīm, kurās iekļautas “zaļajā”, “oranžajā” un “sarkanajā” sarakstā skatīt https://www.visitmalta.com/en/covid-19.

Pārvadātājiem tiek lūgts uz Maltu nosūtīt tikai piekabes bez pavadošā personāla. Maltā atļauts ieceļot diviem transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, taču viņi var tikt pakļauti karantīnas prasībām, kas ilgst 14 dienas.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Maltā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 19.02.2021.

Maroka: no 2020. gada 20. marta līdz 10. maijam tika izsludināta ārkārtējā situācija veselības jomā, kas pagarināta līdz 2021. gada 10. martam. Marokas gaisa, sauszemes un jūras robežas starptautiskajam tūrismam ir slēgtas. Tāpat pastāv virkne citu ierobežojumu atkarībā no vīrusa izplatības konkrētajā valsts reģionā.

Kopš 15. jūlija Maroka ir atvērusi robežas Marokas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Marokas pilsoņiem, uzturēšanās atļaujas turētājiem un viņu ģimenes locekļiem ir atļauts iebraukt Marokā, uzrādot apliecību, kuru izsniedzis Marokas konsulāts attiecīgajā valstī. Kopš 2020. gada 6. septembra uz Maroku var ceļot ārvalstu pilsoņi oficiālā komandējumā ar Marokas uzņēmuma ielūgumu. Ārvalstu pilsoņiem, kuriem nav vajadzīga ieceļošanas vīza, ir jāuzrāda apstiprināta viesnīcas rezervācija. Prāmju satiksme tiek nodrošināta no Sētas ostas Francijas dienvidos un no Dženovas ostas Itālijā.

Visiem ieceļotājiem ir jābūt negatīvam Covid-19 testa rezultātam, kas nedrīkst būt vecāks par 72 stundām kopš analīžu parauga nodošanas un kas būs jāuzrāda pārvadātājam pirms ceļojuma uzsākšanas. Testa rezultātam jābūt tulkotam angļu vai franču valodā. Pasažieriem tiešsaistē (www.onda.ma/form.php) obligāti ir jāizpilda pasažieru veselības veidlapa, tā jāizdrukā un jāparaksta, lai to uzrādītu, šķērsojot robežu. Plānojot izbraukšanu no Marokas, iesakām pārliecināties par Covid-19 testa negatīva rezultāta nepieciešamību konkrētajam pasažieru pārvadātājam.

Publiskās vietās sejas aizsargmasku lietošana ir obligāta. Par šī noteikuma neievērošanu draud cietumsods no viena līdz trīs mēnešiem un soda nauda līdz 1300 dirhamu (~120 eiro) apmērā. No 6. augusta sejas aizsargmasku drīkst nelietot, pārvietojoties ar personīgo automašīnu bez pasažieriem.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

 

Papildināts 19.02.2021.

Melnkalne: no 2021. gada 10. februāra Melnkalnes varasiestādes ir pastiprinājušas ierobežojumus, lai apkarotu Covid-19 izplatību. Ceļotājiem no visām valstīm, izņemot Lielbritāniju, atļauts ieceļot izmantojot visas robežšķersošanas vietas. Pirms ierašanās valstī jāuzrāda negatīvs rezultāts Covid-19 polimerāzes ķēdes reakcijas (PCR) testa rezultāts, kas nav vecāks par 72 stundām.

Visā valstī ir spēkā šādi ierobežojumi:

 • komandantstunda no plkst.21.00 līdz 5.00. Mājas atļauts pamest tikai būtiskos gadījumos;
 • starppilsētu satiksme ir aizliegta no piektdienas plkst.21.00 līdz pirmdienas plkst.5.00;
 • publiskās pulcēšanās atļautas četriem cilvēkiem, un tās var notikt tikai ārpus telpām;
 • publiskās vietās jālieto sejas maska un jāievēro vismaz 2 metru distance.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Vadlīnijas autovadītājiem angļu valodā pieejamas https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2020/03/Guidelines-for-drivers_Montenegro.pdf.

 

Papildināts 17.02.2021.

Moldova: visā valstī noteikts ārkārtējais stāvoklis sabiedriskās veselības jomā vismaz līdz 2021. gada 15. aprīlim.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu Moldovas Republikas teritorijā vai tranzītā caur tās teritoriju netiek ierobežoti pie nosacījuma, ka transportlīdzekļa vadītājam vai apkalpei netiek konstatētas klīniskas Covid-19 saslimšanas pazīmes. Arī 14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz iepriekšminētajām personām.

Moldovas Republikas saraksts ar “zaļajām un sarkanajām” valstīm pieejams šeit.

Moldovā atļauts iebraukt ārvalstu pilsoņiem no valstīm, kas klasificētas kā “zaļā zona”. Iebraucot no “zaļajām valstīm”, nav jāievēro 14 dienu pašizolācijas prasības.

Ieceļošana Moldovā aizliegta ārvalstu pilsoņiem, kuri ierodas no valstīm, kas klasificētas kā “sarkanā zona”, izņemot:

 • Moldovas pilsoņu ģimenes locekļus;
 • personas ar ilgtermiņa vīzu, uzturēšanās atļauju vai dokumentiem, kas ir līdzvērtīgi kompetentās iestādes izsniegtajai uzturēšanās atļaujai;
 • personas, kas ceļo profesionālās interesēs, ko apliecina vīza, uzturēšanās atļauja vai cits līdzvērtīgs dokuments, piemēram, ielūgums un / vai līgums, kas noslēgts ar juridisku personu, kas reģistrēta Moldovā;
 • ārvalstu skolēni / studenti, kuri mācās Moldovas izglītības iestādēs;
 • ārvalstu pilsoņu ģimenes locekļi, kuriem ir uzturēšanās atļauja Moldovā;
 • ārvalstu pilsoņi, kas strādā Moldovā par skolotājiem;
 • Moldovā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību, konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju / misiju locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi vai personāls, kas var sniegt humāno palīdzību;
 • tranzītā esošas personas, ieskaitot personas, kuras repatriē konsulārās aizsardzības rezultātā. Tranzīta pārvadājuma maršrutu nosaka atbildīgās institūcijas;
 • personas, kuras ceļo veselības un humānu apsvērumu dēļ, kā arī pavadošās personas (uzrādot atbilstošus dokumentus);
 • pārrobežu darba ņēmēji, kas ierodas no Rumānijas vai Ukrainas, ko pierāda atbilstošs darba līgums;
 • starptautiskos kravu un pasažieru (ar vairāk nekā deviņām sēdvietām) pārvadājumos iesaistīto personālu;
 • starptautiskie Moldovas Republikas prezidenta amata vēlēšanu novērotāji, starptautisko organizāciju, ārvalstu valdību, nevalstisko organizāciju ārvalstīs pārstāvji, kā arī starptautiski vēlēšanu jomas eksperti, kurus akreditējusi Centrālā vēlēšanu komisija;
 • ārvalstu žurnālisti, kurus Ārlietu un Eiropas integrācijas ministrija ir atbilstoši akreditējusi.

Ierodoties Moldovā no valstīm, kas klasificētas kā “sarkanā zona”, jāaizpilda epidemioloģiskā anketa, kā arī jāparaksta deklarācija par 14 dienu pašizolācijas ievērošanu.

Sekojošām personām, kas ierodas no valstīm, kuras klasificētas kā “sarkanās zona”, nav jāievēro 14 dienu pašizolācijas prasības (ja netiek konstatētas elpceļu infekcijas vai klīniskas drudža pazīmes):

 • starptautiskos kravu un pasažieru (ar vairāk nekā deviņām sēdvietām) pārvadājumos iesaistītajam personālam;
 • ārvalstu skolēniem / studentiem, kuri mācās Moldovas izglītības iestādēs;
 • personas, kuras ceļo profesionālās interesēs, ko apliecina vīza, uzturēšanās atļauja vai cits līdzvērtīgs dokuments, piemēram, ielūgums un / vai līgums, kas noslēgts ar juridisku personu, kas reģistrēta Moldovā;
 • personas, kas dodas uz ārvalstīm profesionālu darba vajadzībām. Atgriežoties Moldovā, jāuzrāda juridiskas personas komandējuma rīkojums, kā arī līgums, kas noslēgts ar ārvalstu darba devēju, deleģēšanas rīkojumu, ko izdevušas Moldovas Republikas atbildīgās iestādes;
 • pārrobežu darba ņēmēji, kas ierodas no Rumānijas vai Ukrainas, ko pierāda atbilstošs līgums;
 • Moldovā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību, konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju / misiju locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi vai personāls, kas var sniegt humāno palīdzību;
 • personas, kas šķērso Moldovu tranzītā;
 • starptautiskie Moldovas Republikas prezidenta amata vēlēšanu novērotāji, starptautisko organizāciju, ārvalstu valdību, nevalstisko organizāciju ārvalstīs pārstāvji, kā arī starptautiski vēlēšanu jomas eksperti, kurus akreditējusi Centrālā vēlēšanu komisija;
 • ārvalstu žurnālisti, kurus Ārlietu un Eiropas integrācijas ministrija ir atbilstoši akreditējusi.

Sīkāka informācija pieejama 2021. gada 13. janvārī izdotajā normatīvajā aktā.

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērtie robežkontroles punkti

Ar Rumāniju:

 • Leușeni–Albița
 • Sculeni–Sculeni
 • Giurgiulești–Galați
 • Costești–Stânca

Ar Ukrainu:

 • Otaci–Moghilev–Podolsk
 • Giurgiuleşti–Ren
 • TudoraStarokazacie
 • Palanca– Maiaki–Udobnoe
 • Ocniţa–Sokireanî
 • LargaKelmențî
 • Mirnoe–Tabaki
 • Briceni–Rossoșanî
 • Criva–Mamalîga
 • Pervomaisc-Cuciurgan

Noderīgas saites:

https://anta.gov.md/

http://www.border.gov.md/index.php/ro/

https://customs.gov.md/

 

Papildināts 18.02.2021

Mongolija: ārkārtējais (katastrofgatavības) stāvoklis ir pagarināts uz nenoteiktu laiku. Saistībā ar šo dekrētu uz laiku ir apturēti vietējie pasažieru autopārvadājumi, aviopārvadājumi un dzelzceļa pārvadājumi. Slēgti robežšķērsošanas punkti ar Krievijas Federāciju.

Saskaņā ar Mongolijas valdības lēmumu no 2021. gada 23. februāra darbu atsāk Altambagas robežšķērsošanas punkts, atļaujot valstī ievest visas preces bez ierobežojuma. Veicot kravu pārvadājumus uz Mongoliju, ārvalstu pārvadātājiem muitas kontroles punktā jānodod krava, piekabe / puspiekabe Mongolijā reģistrētam pārvadātājam.

No 23. februāra Tsagaannuur (autoceļu robežas šķērsošanas punkts) un Ereentsav (dzelzceļa robežas šķērsošanas punkts) ir atvērti tikai lopbarības importam.

2020. gada 19. maijā Mongolijas autoceļu, transporta un attīstības ministrija informēja, ka, sākot ar 25. maiju, aizliegta sekojošu transportlīdzekļu iebraukšana Mongolijā:

 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez derīgas Ķīnas atļaujas;
 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez vienreizējās pārvadājumu atļaujas atbilstoši starpvalstu nolīgumu prasībām.

Sīkāka informācija pieejama https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91291/mongolia-coronavirus-update-11-january-2021_en.

 

Papildināts 02.03.2021.

Nīderlande: līdz 2021. gada 15. martam valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis.

No 2021. gada 23. janvāra tiek ieviesta komandantstunda laikposmā no plkst.21.00 līdz nākamās dienas plkst.4.30. Komandantstundas prasības netiek attiecinātas uz starptautiskos kravu pārvadājumos iesaistītajām transportlīdzekļu ekipāžām. Kontroles brīdī autovadītājam jāuzrāda licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu, kā arī CMR pavadzīme.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Atļauti kravu pārvadājumi ar diviem transportlīdzekļu autovadītājiem.

Autovadītājiem tiek rekomendēts lietot individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas un cimdus.

Informāciju par Covid-19 testēšanas vietām Nīderlandē iespējams iegūt šeit:

Iepriekš ziņojām, ka no 2020. gada 29. decembra ES  / Šengenas valstu, t.sk. NL pilsoņiem, ieceļojot Nīderlandē ar avio, prāmju, starptautisko vilcienu un autobusu (ja galamērķis NL teritorijā atrodas vairāk nekā 30 kilometru attālumā no NL robežas) satiksmi, nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu. No 15. decembra šāda prasība jau ir spēkā ieceļotājiem no ārpus ES valstīm; no 23. decembra – ieceļotājiem no Lielbritānijas.

Ja pasažieris nespēj uzrādīt negatīvu testa rezultātu, viņš nedrīkst ceļot uz Nīderlandi un nedrīkstēs iekāpt lidmašīnā vai prāmī. Negatīvs Covid-19 testa rezultāts ir nepieciešams arī tranzītam caur Nīderlandes lidostām. Starptautisko vilcienu un autobusu pasažieriem pirms iekāpšanas vai brauciena laikā, bet vēlākais pirms pirmās pieturas Nīderlandē, tiks pieprasīts uzrādīt testa rezultātu.

Negatīvam testa rezultātam jābūt nofiksētam angļu, vācu, franču, spāņu vai holandiešu valodā.

Personām, kas ieceļo no ES / Šengenas valstīm, jāuzrāda tikai negatīvs testa rezultāts, kā arī parakstīta negatīva testa deklarācija (Negative Test Declaration form, kas atrodama šeit).

Šādām personu kategorijām nav attiecināma prasība par negatīva testa rezultāta uzrādīšanu:

 • bērniem līdz 13 gadu vecumam;
 • cilvēkiem, kuri ierodas no valstīm, kas iekļautas ES drošo valstu sarakstā;
 • cilvēkiem, kuri ieceļo no Islandes;
 • pārrobežu ceļotājiem darba nolūkā (ieskaitot studentus un skolniekus);
 • Nīderlandes Ārlietu ministrijas izsniegto diplomātisko personas apliecību turētājiem;
 • ārvalstu diplomātisko pasu turētājiem;
 • Nīderlandes diplomātisko pasu turētāji, ja viņi ceļo dienesta uzdevumā;
 • valstu vadītāji un ārvalstu valdību locekļi;
 • personām, kuras strādā preču pārvadājumu nozarē un cits transporta personāls, ciktāl tas nepieciešams. Tas ietver kravas automašīnu vadītājus un personas, kas strādā uz konteineru kuģiem, beramkravu kuģiem (piemēram, rūdas un ogļu), tankkuģiem (degviela un ķīmiskās vielas) un zvejas kuģiem. Tajā ietilpst arī personas, kas strādā enerģētikas nozarē, tostarp naftas un gāzes platformas un jūras vēja parki, ārzonas uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus šai nozarei, kā arī gaisa, kruīza kuģu un prāmju apkalpes locekļi, ja viņi ceļo, lai veiktu savu darbu;
 • jūrniekiem, kuriem ir jūrnieku darba grāmata, ja viņi ceļo kā daļu no sava darba, lai veiktu darbu vai pēc darba veikšanas. Šis atbrīvojums neattiecas uz jūrniekiem uz komerciālām jahtām un izpriecu kuģiem;
 • avio pasažieriem, kuru galamērķis nav Nīderlandes lidosta, bet kuri neparedzētu apstākļu dēļ tiek novirzīti uz Nīderlandes lidostu;
 • pasažieri ar NATO ceļojuma rīkojumu (NATO Travel Order) vai NATO-2 vīzu.

Negatīvs testa rezultāts neaizstās spēkā esošo prasību par pašizolāciju uz 10 dienu laika periodu pēc ieceļošanas Nīderlandē.

Novembra beigās visa Latvijas teritorija tika pievienota augsta riska valstu sarakstam, no kuras ieceļojot tiek prasīta 10 dienu pašizolācija.

Sīkāka informācija pieejama, apmeklējot Nīderlandes valdības oficiālo tīmekļvietni šeit un šeit.

Ieceļošana no Lielbritānijas un Dienvidāfrikas

No 2021. gada 19. janvāra visiem kravas transportlīdzekļu autovadītājiem, kā arī prāmju apkalpes locekļiem, kas ierodas Nīderlandē no Lielbritānijas un Dienvidāfrikas jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas nav vecāks par 24 stundām brīdī, kad persona uzkāpj uz kuģa vai lidmašīnas klāja. Nīderlandes valdība ir paziņojusi, ka negatīvs PCR tests nav obligāts un par pietiekamu pierādījumu uzskatāms siekalu eksprestests.

Obligātā prasība par negatīva Covid-19 eksperstesta rezultāta uzrādīšana ieviesta pasažieriem un autovadītājiem, kas pārvietojas ar vilcienu no Lielbritānijas uz Nīderlandi, izmanto tuneli starp Doveru un Kalē.

Sīkāka informācija pieejama https://www.government.nl/latest/news/2021/01/13/rapid-test-compulsory-for-people-entering-the-netherlands-from-the-uk-ireland-and-south-africa.

Visām personām, ieceļojot un izceļojot, jāaizpilda veselības stāvokļa aptaujas lapa.

Papildus tam no 2021. gada 23. janvāra tiek apturēti pasažieru pārvadājumu satiksme starp Lielbritāniju un Nīderlandi ar prāmju satiksmi (Nīderlandē ieviests tauvošanās aizliegums). Ierobežojumi netiek attiecināti uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Nīderlandē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 02.03.2021.

Norvēģija: no 2021. gada 18. janvāra ieviesta jaunas prasības attiecībā uz personu ieceļošanu valstī.

Lai mazinātu dažādu Covid-19 mutāciju importēšanas risku, Norvēģijas valdība no 2021. gada 29. janvāra ievieš vēl stingrākus noteikumus ārvalstu pilsoņu iebraukšanai valstī. Iebraukšana iespējama tikai atsevišķām ārvalstu pilsoņu kategorijām:

 • ārvalstu pilsoņi, kuriem Norvēģijā ir reģistrēta pastāvīgā dzīvesvieta, kas oficiāli reģistrēta Norvēģijas reģistros;
 • īpašos gadījumos, kad personas var pamatoti pierādīt izņēmuma nepieciešamību (piemēram, veic īpašas aprūpes pienākumus pret Norvēģijā dzīvojošām personām);
 • ārvalstu pilsoņi, kuriem ir formāli noteiktas saskarsmes tiesības ar nepilngadīgu bērnu;
 • Norvēģijā dzīvojošu personu tuvi ģimenes locekļi (laulātie, reģistrētās partnerattiecībās dzīvojošie, nepilngadīgi bērni un viņu vecāki);
 • žurnālisti un ārvalstu mediju pārstāvji;
 • personām, kurām Norvēģijā jānolaižas, lai veiktu tālāku pārlidojumu (tikai aviotranzīts);
 • jūrniecības un aviācijas personāls;
 • personas, kuras veic komerciālus preču vai pasažieru pārvadājumus;
 • personas, kuras veic sabiedriski kritiskus darba pienākumus;
 • Zviedrijas un Somijas veselības aprūpes speciālisti, kuri strādā Norvēģijā.

Plašāka informācija Norvēģijas valdības mājaslapā: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-introduces-its-strictest-entry-rules-since-march-2020/id2830390/?expand=all-in-group-2830426.

No 2021. gada 2. marta tiek pastiprināti Covid-19 ierobežošanas pasākumi Oslo.

Tāpat paliek spēkā prasība par negatīva Covid-19 testa nepieciešamību, iepriekšēju elektronisko reģistrēšanos, testēšanos uzreiz pēc iebraukšanas valstī, kā arī 10 dienu karantīnu (skatīt zemāk).

No 2021. gada 25. janvāra visām personām ieceļojot Norvēģijā ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts 24 stundas pirms ieceļošanas valstī. Dokumentam jābūt sagatavotam norvēģu, zviedru, dāņu, angļu, franču vai vācu valodā.

Transporta sektora darbiniekiem, iebraucot Norvēģijā no ES dalībvalstīm, nav jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts. Negatīvs testa rezultāts jāuzrāda, ja transporta sektora darbinieks pēdējo 10 dienu laikā uzturējies Lielbritānijā, Īrijā, Nīderlandē, Austrijā un Portugālē.

Valstu klasifikācija atbilstoši riska grupām pieejama https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/#areas-with-sufficiently-low-transmission.

Papildus tam, iebraucot Norvēģijā, uz robežas ieviesta obligāta Covid-19 testēšanas prasība.

Tests tiek veikts bez maksas. Testēšanas iestāžu karte pieejama https://www.helsedirektoratet.no/english/corona/border-crossings-with-test-stations

Pēc testa veikšanas transporta darbinieki var turpināt ceļu no robežas. Ieceļojot valstī, visām personām, tai skaitā profesionāliem autovadītājiem, jāreģistrējas tam paredzētā tīmekļvietnē. Tas nozīmē: ja transporta darbinieks saņem pozitīvu testa rezultātu, Norvēģijas iestādes sazināsies ar viņu un persona tiek ievietota karantīnā.

Reģistrēties iespējams digitāli vai izmantojot papīra veidlapu. Noslēdzot digitālo reģistrāciju, jūs saņemsiet kvīti, kas jāuzrāda robežkontrolei. Ja izmantojat papīra veidlapu, tā pirms ierašanās ir jāizdrukā, jāaizpilda un jāiesniedz robežkontrolei.

Reģistrācijas veidlapa vairākās valodās, ir pieejama šeit.

Ieceļojot Norvēģijā, personai jāuzrāda pierādījums par Norvēģijā deklarētu dzīvesvietu vai darba devēja garantijas vēstule par piemērotas pašizolācijas vietas nodrošināšanu. Personām, kam nav deklarētas vai garantētas dzīvesvietas Norvēģijā, 10 dienas jāpavada pašizolācijas viesnīcā un atkārtoti jāveic Covid-19 tests. Vēršam uzmanību, ka šie noteikumi attiecas arī uz personām, kas valstī ieceļo apciemot tuviniekus. Maksa par pašizolācijas viesnīcu – 500NOK par nakti.

Sīkāka informācija angļu valodā atrodama šeit.

Jāreģistrējas arī personām, kas ikdienas / iknedēļas atpūtas periodu pavada transportlīdzekļa kabīnē. Iepriekšminētajā gadījumā reģistrācijas veidlapā jānorāda pasta indekss vietai, kur atradīsies transportlīdzeklis. Pasta indeksus var atrast šeit.

Kravas transportlīdzekļu vadītāji ir lūgti pirms robežu šķērsošanai laikus sagatavot uzrādīšanai pases un autovadītāju apliecības.

No 2021. gada 23. februāra visiem autovadītājiem obligāta sejas maskas lietošana publiskās iekštelpās un ārtelpās.

No 14. maija Norvēģijas atbildīgās iestādes atceļ pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām. Veicot kravu pārvadājumus, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši sākotnējām ES regulas Nr.561/2006 prasībām.

 

Papildināts 02.03.2021.

Polija: laikposmā līdz 2021. gada 14. martam personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Polijā, ieceļojot Polijā no Čehijas un Slovākijas, ir jāuzrāda negatīvs SARS-CoV-2 testa rezultāts poļu vai angļu valodā. Testa rezultāts nedrīkst būt vecāks par 48 stundām Polijas robežas šķērsošanas brīdī. Minētais ierobežojums attiecas uz robežas šķērsošanu ar dažāda veida transportu (privāto vai sabiedrisko), kā arī robežas šķērsošanu kājām. SARS-CoV-2 testa rezultāts ir jāuzrāda Polijas robežsardzei vai policijai pēc pieprasījuma.

Savukārt personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Polijā, ieceļojot Polijā no Čehijas un Slovākijas, uzrādot negatīvu SARS-CoV-2 testa rezultātu, tiks atbrīvotas no karantīnas prasības.

No prasības uzrādīt negatīvu SARS-CoV-2 testa rezultātu un atrasties karantīnā ir atbrīvotas personas, kuras vakcinētas pret Covid-19 ar Eiropas Savienībā atzītu vakcīnu (uzrādot vakcinācijas sertifikātu), starptautiskie autopārvadātāji (preču, pasažieru), lidmašīnu apkalpe, jūrnieki, zvejnieki, kuģu apkalpe, vilcienu personāls. Plašāka informācija pieejama Polijas robežsardzes mājaslapā.

Līdz 2021. gada 14. martam personām, kuras ieceļo Polijā ar organizētu transportu / sabiedrisko transportu, šķērsojot Polijas robežu, kas veido Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu, jāievēro 10 dienu karantīna.

No karantīnas prasības atbrīvoti:

 • ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices pilsoņi, viņu dzīvesbiedri un bērni, lai šķērsotu Poliju tranzītā ceļā uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu;
 • personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 (uzrādot vakcinācijas sertifikātu);
 • personas, kuras var uzrādīt negatīvu SARS-CoV-2 testa rezultātu poļu vai angļu valodā, testa rezultāts nedrīkst būt vecāks par 48 stundām pirms Polijas robežas šķērsošanas;
 • lidmašīnu apkalpe, jūrnieki, zvejnieki, kuģu apkalpe, vilcienu personāls;
 • starptautiskie autopārvadātāji (preču, pasažieru);
 • studenti, kuri studē vai veic pētniecisko darbu Polijā;
 • ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices pastāvīgo vai ilgtermiņa uzturēšanās atļauju turētāji, viņu dzīvesbiedri un bērni, lai šķērsotu Poliju tranzītā ceļā uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu.

Plašāka informācija pieejama Polijas robežsardzes mājaslapā.

Polijas robežas ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu var šķērsot tikai noteiktos robežpunktos, informācija par robežpunktiem un nosacījumiem pieejama https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html.

No 23. aprīļa kravu transportlīdzekļu vadītājiem obligāti jālieto sejas maskas, ja autovadītājs atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes. Ja transportlīdzekļa ekipāža sastāv no diviem autovadītājiem, abiem autovadītājiem visa pārvadājuma laikā jāvalkā sejas maska.

Visā Polijas teritorijā ir jālieto deguna un mutes aizsargmaskas gan iekštelpās (veikalos, sabiedriskajā transportā u.c.), gan arī ārpus telpām.

30. maijā Polijas Iekšlietu un administrācijas ministrijā tika pieņemti jauni noteikumi, atverot valsts teritoriju profesionālo autovadītāju tranzītam.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Polijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 05.03.2021.

Portugāle: līdz 2021. gada 16. marta plkst.23.59 (ar iespējamu pagarinājumu) ieviesti pastiprināti Covid-19 ierobežošanas pasākumi.

Aizliegta Portugāles pilsoņu izceļošana no valsts (ar atsevišķiem izņēmumiem):

 • personām, kuras iesaistītas starptautiskos kravu pārvadājumos, pārrobežu darba ņēmējiem, u.c.

Robežšķērsošana uz iekšējām sauszemes robežām ir aizliegta neatkarīgi no transportlīdzekļa veida, izņemot:

 • starptautiskos preču pārvadājumus iesasitītiem transportlīdzekļiem;
 • pārrobežu darba ņēmēju pārvadājumus;
 • operatīvā un avāriju seku likvidācijas transporta kustību.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Galvenie robežas šķērsošanas punkti atvērti katru dienu:

 • Valença–Viana do Castelo, nobrauktuve no Tuy-Valença Bridge-IP 1-A 3 krustojuma, Valença;
 • Vila Verde da Raia–Chaves, nobrauktuve A 52, krustojums ar A 24, km 0, aiz apļveida krustojuma;
 • Quintanilha–Bragança, nobrauktuve no starptautiskā tilta IP 4 / E 82, nobrauktuve uz Quintanilha vai aiz robežsardzes un policijas sadarbības centra pie N 218-1 Quintanilha;
 • Vilar Formoso–Guarda blakus robežai, Largo da Fronteira, aiz robežsardzes un policijas sadarbības centra, N 16 / E 80, krustojums 620 Fuentes de Oñoro, Spānija, ieskaitot piekļuvi cauri TIR stāvvietai, N 16, Vilar Formoso;
 • Caia–Elvas, nobrauktuve A 6, km 158, kas savieno ar Caia-Elvas, aiz tūrisma informācijas centra, Elvas;
 • Vila Verde de Ficalho–Beja, blakus robežais, kas savieno A 495 Rosal de la Frontera ar IP 8, Serpa;
 • Castro Marim–Praça da Fronteira, A 22 ceļa 131. kilometrs, starptautiskais tilts Guadiana–Castro Marim.

Citi robežšķērsošanas punkti (atvērti darbdienās no plkst.6.00 līdz 21.00 un no 17.00 līdz 20.00)

 • Melgaço, Lugar do Peso, 19,800. kilometrs, EN 202;
 • Monção, Avenida da Galiza, 15,300. kilometrs, EN 101;
 • Ponte da Barca, Fronteira da Madalena, EN 304-1, 9. kilometrs, Lindoso;
 • Montalegre, Sendim - Montalegre, linha de fronteira 0. kilometrs, EN 103-9;
 • Vinhais, Moimenta - Manzalvos, ligação da localidade de Moimenta à estrada OU311 - Manzalvos (Espanha), que liga à A-52.

Citi robežšķērsošanas punkti (atvērti darbdienās no plkst.7.00 līdz 21.00 un no 17.00 līdz 19.00)

 • Miranda do Douro, km 86,990. kilometrs, EN 218;
 • Termas de Monfortinho–Castelo Branco, entroncamento da N 239 com a N 240 em Termas de Monfortinho;
 • Mourão, Ponto de Fronteira de S. Leonardo, 7. kilometrs, EN 256-1;
 • Barrancos, EN 258, 105,5. kilometrs, que efetua a ligação à HU-9101.

Citi robežšķērsošanas punkti (atvērti darbdienās no plkst.6.00 līdz 22.00)

 • Marvão-Portalegre, robežšķērsošanas punkts, Marvão, N 521 savienojums Valencia de Alcântara ar IC 13 Marvão.

Mājaslapā https://covid-19-en-imt-ip.hub.arcgis.com/ pieejama noderīga informācija par:

 • degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu un autoceļiem pieguļošo apkalpošanas zonu darbalaiku;
 • robežšķērsošanas punktu darbalaiku un statusu (atvērts / slēgts) u.c..

Visiem ieceļotājiem (izņēmums ir bērni līdz divu gadu vecumam) jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Pirms ieceļošanas visiem iebraucējiem jāreģistrējas https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Izmantojot lidostu tranzītam, personas ir atbrīvotas no testa prasības, tomēr pirms ceļošanas personai jāpārliecinās, ka tests nav nepieciešams arī galamērķa valstī.

Ielidojot lidostā, pasažieriem tiek pārbaudīta ķermeņa temperatūra. Vīrusa simptomu gadījumā personai jānodod atkārtots Covid-19 tests.

Visā valstī ieviesta ārkārtējā situācija, kas paredz dažādus ierobežojumus. Vispārējās drošības prasības valstī paredz divu metru distances ieturēšanu, sejas masku valkāšanu sabiedriskās vietās, kā arī vispārējās higiēnas prasību ievērošanu. Daudzas iestādes tiek slēgtas; veikaliem un restorāniem vienlaikus jāapkalpo mazāks apmeklētāju skaits un jāsaīsina darba laiks.

Portugāles municipalitātes iedalītas četrās Covid-19 riska kategorijās:

 • mērena riska (Risco Moderado <240);
 • augsta riska (Risco Elevado > 240-480);
 • ļoti augsta riska (Risco Muito Elevado 480-96); un
 • sevišķi augsta riska (Risco Extremamente Elevado > 960).

Pilns municipalitāšu saraksts un tām piešķirtais riska līmenis pieejams https://covid19estamoson.gov.pt/lista-de-concelhos-nivel-de-risco/.

Pārvadājumi līdz Vācijai

Kopš 2021. gada 28. janvāra Vācija iekļāvusi Portugāli “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā”, tādejādi iebraucot Vācijā:

 • obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de (forma ir pieejama vairākās valodās);
 • ja persona pēdējo 10 dienu laikā atradusies mainīgas saslimstības paveidu riska zonā, iebraucot Vācijā, jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts. Prasības attiecināma arī uz transporta sektora darbiniekiem.

Starptautiskā autopārvadātāju asociācija (IRU) informē, ka Figueras (Spānijas un Francijas robeža) ir piemērota pilsēta, lai atrastu autostāvvietu un testēšanas centru, ja autovadītājs dodas no Portugāles uz Vāciju.

Autostāvvietas adrese:

PARKING EXIT 3 AP7

Calle Barreiros nº 1.

Polígono PADROSA

17730 - LLERS (Girona)

Tel.: +34 972 528 096

GPS: 42.29894, 2.93732

www.parkingpadrosa.com

Autostāvvietā pieejams sabiedriskais transports, kas var nogādāt autovadītājus līdz Fundació Salut Empordà (FSE) medicīnas centru, kas atvērts no pirmdienas līdz svētdienai no plkst.9.00 līdz 18.00. Antigēna testa izmaksas ir 30 eiro. Sabiedriskā transporta pakalpojumi izmaksā 10 eiro.

Papildus informējam, ka no 2020. gada 28. oktobra sejas masku lietošana ir obligāta iekštelpās un arī ārtelpās (gadījumos, ja nav iespējams ievērot fizisko distancēšanos).

Jāievēro sociālās disancēšanās pasākumi, publiskās vietās jālieto sejas maskas.

Transportlīdzekļu vadītājiem jāievēro higiēnas un sanitārās prasības, lai novērstu vīrusa izplatīšanos.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2021. gada 13. janvāra. No 14. janvāra, veicot kravu pārvadājumus, Portugālē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 18.02.2021.

Rumānija: līdz 2021. gada 13. martam atjaunots trauksmes stāvoklis. Rumānija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Rumānijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma. Rumānijā ieviestā klasifikācijas sistēma pieejama  https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/.

Ieceļojot Rumānijā no ES/EEZ valsts, kurā, salīdzinot ar Rumāniju, ir mazāks vai līdzvērtīgs Covid‑19 inficēšanās gadījumu skaits, nav jāievēro karantīna/pašizolācija. Personas, kuras ieceļo no valstīm, kurās ir augstāks saslimšanas gadījumu skaits vai tās ir bijušās tiešā kontaktā ar inficētu personu, tiek ievietotas karantīnā.

Katru nedēļu Rumānijas atbildīgā iestāde publicē sarakstu ar “zaļajām” un “dzeltenajām” valstīm. Visām personām, kuras ierodas no valstīm, kas nav iekļautas “zaļajā sarakstā”, 14 dienas jāpavada pašizolācijā.

Pašizolācijas prasības netiecas uz:

 • kravu transportlīdzekļu autovadītājiem, ja kravas transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 2,4 tonnas un autovadītājam netiek konstatēti Covid-19 saslimšanas simptomi;
 • autobusu autovadītājiem, ja autobusā ir vairāk nekā deviņas sēdvietas (ieskaitot autovadītāja sēdvietu) un netiek konstatēti Covid-19 saslimšanas simptomi;
 • pārrobežu darbinieki, kuri ierodas Rumānijā no Ungārijas, Bulgārijas, Serbijas, Ukrainas vai Moldovas.

Aktuālā informācija par transportlīdzekļu plūsmu robežšķērsošanas punktos pieejama šeit.

Prasība par tranzīta koridoru izmantošanu vēl joprojām ir spēkā. Veicot tranzīta pārvadājumus Rumānijā, kravu transportlīdzeklim jāizbrauc no valsts 48 stundu laikā, kas tiek uzskaitīta no iebraukšanas brīža.

Sejas maskas valkāšana obligāta visā publiskajās iekštelpās un ārtelpās.

Kravas transportlīdzekļiem izvirzītās prasības paliek nemainītas, nosakot, ka:

 • iebraucot Rumānijā, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadīto transportlīdzekļu pilna masa ir lielāka par 2,4 tonnām un kuriem nav Covid-19 saslimšanas simptomu, jāaizpilda “personīgās atbildības deklarācija”, kuras modeli izstrādājusi Transporta, infrastruktūras un komunikāciju ministrija. Deklarācijas veidne rumāņu valodā pieejama šeit. Vadītāji netiek pakļauti pašizolēšanās/karantīnas ar prasībām, ja darba devējs nodrošina vadītāju ar atbilstošiem aizsarglīdzekļiem (piemēram, cimdus un sejas maskas).

Piezīme: veicot tranzīta pārvadājumus ar kravu transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2,4 tonnas, vadītājam nav jāaizpilda epidemioloģiskais paziņojums;

 • veicot tranzīta kravu pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz par 2,4 tonnas, vadītājiem, iebraucot Rumānijā, nav jāaizpilda epidemioloģiskais paziņojums, ja tie pārvadājums atbilst šādiem nosacījumiem:
  • tiek izmantoti Satiksmes, infrastruktūras un komunikāciju ministrijas un Iekšlietu ministrijas apstiprināti tranzīta koridori un robežšķērsošanas punkti, kas atrodas uz tranzīta koridoriem. Novirzīšanās no koridoriem ir aizliegts;
  • Rumānijas teritorija jāšķērso 48 stundās, ieskaitot atpūtas periodus;
  • transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai atļauta stāvvietās, kas atrodas pie tranzīta koridoriem.
 • Par prasību neievērošanas gadījumā transportlīdzekļa vadītājs tiks ievietots 14 dienu karantīnā (izmaksas jāsedz vadītājam).
 • Iebraucot Rumānijā, autovadītājam uz transportlīdzekļa vējstikla jāuzlīmē īpaša uzlīme.

Pirms tranzīta pārvadājuma uzsākšanas Rumānijas teritorijā autovadītājiem jāaizpilda forma, kura jāiesniedz robežšķērsošanas punkta atbildīgai personai, izbraucot no Rumānijas.

Piezīme: šajā gadījumā profesionāliem transportlīdzekļu vadītājiem jāuzrāda “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Rumānijas atbildīgās iestādes publicējušas interaktīvu tranzīta koridoru, degvielas uzpildes staciju un atpūtas vietu karti.

Aktuālā informācija par situāciju robežkontroles punktos pieejama šeit.

16. aprīlī atcelts lauksaimniecības produktu eksports, kas tika noteikts saistībā ar ārkārtas situāciju valstī.

14. maijā zaudē spēku braukšanas ierobežojumu atbrīvojumi, tādejādi, sākot ar 15. maiju, transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 7,5 tonnām, uz valsts autoceļiem jāievēro valsts noteiktie braukšanas ierobežojumi brīvdienās un valsts svētku dienās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Rumānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 20.01.2021.

Serbija: no 2020. gada 20. decembra visiem ieceļotājiem jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ceļojuma. Testu nevar veikt pēc ieceļošanas.

Serbijas pilsoņi un personas ar uzturēšanās atļaujām var izvēlēties uzrādīt testu vai pavadīt 10 dienas pašizolācijā. Personām, kuras dodas pašizolācijā, jāreģistrējas vietnē http://www.e-zdravlje.gov.rs.

Izņēmumi minētajai kārtībai:

 • personas, kuras šķērso Serbiju tranzītā (līdz 12 stundām);
 • starptautisko pārvadājumu apkalpes locekļi;
 • lidmašīnu apkalpes locekļi;
 • bērni līdz 12 gadu vecumam, kuru vecāki / pilnvarotās personas izpildījuši ieceļošanas prasības;
 • diplomātisko pārstāvniecību un starptautisko organizāciju darbinieki. 

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Sejas masku lietošana ir obligātas visās slēgtās sabiedriskajās iekštelpās, sabiedriskajā transportā, kā arī visās sabiedriskās ārtelpās, kur nav iespējams novērot sociālo distancēšanos vismaz 1,5 metrus.

Aktuālā informācija pieejama oficiālajā valdības mājaslapā.

 

Papildināts 17.02.2021.

Slovākija: no 2020. gada 19. decembra ar pagarinājumu līdz 2021. gada 19. martam ir ieviesti stingrāki ierobežojumi valsts iekšienē cīņai ar Covid-19 izplatības ierobežošanu:

 • ieviesta komandantstunda;
 • ierobežota pārvietošanās ārpus dzīvesvietas, satikties var personas no divām mājsaimniecībām;
 • veikali, kas nepiedāvā pirmās nepieciešamības preces, ir slēgti;
 • sejas aizsargmasku lietošana ir obligāta gan publiskās vietās, gan sabiedriskajā transportā;
 • viesnīcas drīkst izmitināt viesus tikai ar negatīviem Covid-19 testu rezultātiem, kas ir ne vecāki kā 72 stundas (arī slēpošanas trases apkalpo tikai klientus ar testiem);
 • sabiedriskās ēdināšanas iestādes piedāvā ēdienu tikai līdzi ņemšanai.

Slovākija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Slovākijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

Iebraucot no ES un Šengenas dalībvalstīm, kuras klasificējamas kā zema riska valstis, nav jāievēro pašizolācijas vai negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības.

Personām, kuras iebrauc Slovākijā no valstīm, kas ir “augsta riska” valstis saskaņā ar Slovākijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē (angļu valodā) publicēto sarakstu, iebraucot valstī jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas nav vecāks par 72 stundām, vai jānodrošina pašizolācija. Pašizolācija var pārtraukt, saņemot negatīvu testa rezultātu, kas veikts ne agrāk kā piektajā dienā pēc ierašanās Slovākijā, vai desmitajā dienā, pabeidzot pašizolāciju bez simptomu parādīšanās. Pašizolācija ir obligāta visiem mājsaimniecības locekļiem, kas dzīvo kopā ar personu, kurai tā jāievēro (ja nav iespēja izolēties).

Iebraucot valstī, personām arī jāaizpilda lokācijas forma, kas izvietota mājaslapā.

Personas no pašizolācijas prasības ir atbrīvotas, ja uzrāda negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī.

Komandantstundas un pašizolācijas nosacījumi neattiecas uz kravu un autobusu vadītājiem, kuri iebrauc Slovākijas Republikas teritorijā, ja šīs personas izbrauc no valsts teritorijas 48 stundu laikā pēc iebraukšanas. Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

No 2021. gada 14. februāra Vācija iekļāvusi Slovākiju “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā”; pilnu Vācijas sarakstu skatīt šeit: https://www.rki.de/risikogebiete. Tādējādi, iebraucot Vācijā no Slovākijas, autovadītājam jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Autovadītāji, kuri nevar uzrādīt testa rezultātu, netiek ielaisti Vācijā. Lūdzam ņemt vēro šo informāciju plānojot pārvadājumu maršrutus, kā arī rēķināties ar palēninātu satiksmi uz Slovākijas–Vācijas robežas.  

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 10. decembra. No 11. decembra, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Slovākijā nav noteiktas atkāpes no braukšanas ierobežojumiem brīvdienās un svētku dienās.

Informācija par braukšanas ierobežojumiem Slovākijā 2020. gadā pieejama šeit.

Sabiedriskās vietās – ārā vai telpās – obligāta sejas maskas lietošana, kā arī divu metru distances ievērošana.

 

Papildināts 17.02.2021.

Slovēnija: līdz 2021. gada 14. martam ir ieviesti stingri ierobežojumi valsts iekšienē cīņai ar Covid-19 izplatības ierobežošanu:

 • ierobežota pārvietošanās ārpus personas dzīvesvietas;
 • ieviesta komandantstunda no plkst.21.00 līdz 6.00;
 • pārvietošanās starp pašvaldībām iespējama tikai izņēmuma gadījumos;
 • veikali, kas nepiedāvā pirmās nepieciešamības preces, ir slēgti;
 • viesnīcas atvērtas tikai izņēmuma gadījumos;
 • sabiedriskās ēdināšanas iestādes piedāvā ēdienu tikai līdzi ņemšanai.

Slovēnija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Slovēnijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Sīkāka informācija pieejama Slovēnijas valdības mājaslapā https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/.

Iebraucot no “sarkanā saraksta” valstīm, jāievēro 10 dienu pašizolācija vai jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas nav vecāks par 48 stundām.

Kravu kravu transportlīdzekļu autovadītāji atbrīvoti no pašizolācijas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasībām. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/.

Robeža ar Itāliju – Itālijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstī, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Vrtojba‒St. Andrea,
 2. Fernetiči‒Fernetti,
 3. Škofije‒Rabuiese,
 4. Krvavi potok‒Pesse.

Robeža ar Austriju – Austrijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstīm, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Karavanke–Karawankentunnel,
 2. Ljubelj–Loibltunnel,
 3. Šentilj (maģistrāle)–Spielfeld (maģistrāle).

Robeža ar Ungāriju – Ungārijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstīm, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Dolga vas–Redics,
 2. Pince (autostrāde)–Torniyszentmiklos (Országút).

Uz robežas ar Horvātiju visi robežšķērsošanas punkti ir atvērti.

Konvoji: sākot ar 18. aprīli, Slovēnijā tek atceltas kravu transportlīdzekļu konvojēšanas prasības.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 02.03.2021.

Somija: nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Somijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

No 2021. gada 27. janvāra līdz 18. marta plkst.23.59 tiek pastiprināta robežkontrole gan uz iekšējām, gan ārējām robežām.

Ieceļot Somijā no Eiropas Savienības dalībvalstīm būs ļauts tikai noteiktām personu kategorijām, dokumentāli apliecinot šādus ieceļošanas iemeslus:

 • sabiedrības funkcionēšanai vai apgādes drošībai nozīmīgs darbs, kura veikšanai ir nepieciešama personu no citas valsts ieceļošana, un darbs nav atliekams. Kritiski svarīgo darba jomu saraksts tiks publicēts Somijas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas mājaslapā; uz robežas būs jāuzrāda īpaša darba devēja aizpildīta veidlapa;
 • veselības aprūpes un glābšanas dienestu personāls (ieskaitot pirmo palīdzību) un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes speciālisti;
 • kravas transporta un loģistikas personāls darba pienākumu veikšanai;
 • diplomāti, starptautisko organizāciju darbinieki, militārpersonas un humānās palīdzības darbinieki, veicot savus pienākumus;
 • valstu pārstāvji, kas piedalās starptautiskās sarunās, un personas, kas iesaistītas starptautisko NVO darbā;
 • personas, kas studē Somijā;
 • personas ar Somijas uzturēšanās atļauju un ES / Šengenas pilsoņi, kuri ir reģistrējuši savas uzturēšanās tiesības;
 • personas, kas ceļo neatliekamās ģimenes lietās (piemēram, tuva radinieka satikšana, attiecības, bēres, kāzas, slimība);
 • personas, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība vai kuras ceļo citu humānu iemeslu dēļ;
 • citi vajadzīgi un pamatoti iemesli (piemēram, neatliekami vai citādi pamatoti personiski iemesli, ārvalstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, regulāras gaisa satiksmes pakalpojumi lidostās, īpašums, dzīvesvieta vai sekundārā dzīvesvieta Somijā, īpašuma apsaimniekošana Somijā un pierobežas satiksme sāmu iztikas un kultūras nodrošināšanai);
 • īpašas grupas (piemēram, kultūras, sporta, uzņēmējdarbības pārstāvji pēc uzaicinātāja oficiāla ielūguma, kas iesniegts robežsardzei).

Ieceļošana tūrisma un izklaides nolūkā nav atļauta. Lēmumu par atļauju iebraukt Somijā pieņem robežsardze, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Latvijas valstspiederīgie var atgriezties Latvijā tranzītā caur Somiju, neievērojot pašizolāciju. Tranzīta ceļotājiem jāuzrāda dokumenti, kas apliecina nodomu atgriezties Latvijā: personu apliecinošs dokuments un lidmašīnas vai prāmja biļete tālākam ceļam. Tranzīta ceļotājiem Somija jāšķērso pēc iespējas īsā laikā ar pēc iespējas mazāk pieturvietām.       

Sīkāka informācija par ceļojuma nosacījumiem ir pieejama Somijas valdības mājaslapā, kā arī Finentry.

15. aprīlī Somijas valdība atcēla Uusimaa reģiona izsludinātos pārvietošanās ierobežojumus.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Somijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

 

Papildināts 03.02.2021.

Spānija: izsludinātā ārkārtas situācija tiek pagarināta līdz 2021. gada 9. maijam.

Spānija pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi ieceļošanas prasības tiek balstītas uz ES noteiktajiem saslimstības riska rādītājiem.

No 2020. gada 23. novembra Spānijā stājies spēkā Spānijas Veselības ministrijas 11. novembrī publicētais rīkojums, paredzot jaunus veselības pārbaudes pasākumus pirms iebraukšanas valstī. Veselības pārbaudes (temperatūras, dokumentāra un vizuālu kontrole) tiek veikta visiem lidmašīnu un kuģu pasažieriem, kas ieceļo Spānijā.  Šī prasība neattiecas uz starptautiskiem pasažieriem, kas iebrauc valstī tranzītā, lai dotos uz citu galamērķa valsti. Dokumentāra kontrole tiem veikta, aizpildot “Veselības kontroles formu” vietnē www.spth.gob.es. Iebraucējiem no augsta riska valstīm vai teritorijām (tai skaitā Latvijas) jāuzrāda negatīvs Covid-19 PRC tests, kas ir veikts ne ātrāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Spānijā. Tiek pieņemts testa vai testu apliecinošā dokumenta oriģināls un tam jābūt spāņu, angļu, vācu vai franču valodā. Dokuments var būt papīra vai elektroniskā formātā. Dokumentā jānorāda vismaz šāda informācija: ceļotāja vārds, uzvārds, pases vai ID numurs, testa datums, testu veicošās iestādes identifikācijas numurs un kontaktinformācija, testēšanā izmantotā metode, kā arī testa rezultāts. Bērni līdz sešu gadu vecumam ir atbrīvoti no pārbaudes veikšanas pienākuma. Ja pasažieris negatīvu testa rezultātu nevar uzrādīt vai arī ir aizdomas par saslimšanu, tiek veikta diagnostiska pārbaude.

Ieceļošana atļauta, balstoties uz savstarpīguma principu. Valstu, kā arī ieceļošanas kritēriju saraksts tiek pārskatīts ik pēc 15 dienām.

Plānojot braucienu uz Spāniju, izmantojot gaisa vai jūras transportu, pirms došanās ceļā nepieciešams aizpildīt anketu https://spth.gob.es/ un iegūt Spānijas Veselības ministrijas piešķirtu QR kodu. Personas identifikācijas numuram (pases / ID numuram), kas tiek izmantots QR koda iegūšanai, jābūt vienādam ar identifikācijas numuru, kas norādīts negatīvajā PCR testa rezultātā.

Atbildes visbiežāk uzdotajiem jautājumiem angļu valodā pieejamas šeit.

Spānijas valdība visā valstī ir noteikusi komandantstundu no plkst.23:00 līdz 6:00. Reģionālajām valdībām ir tiesības grozīt vai atcelt nakts komandantstundu prasības, ja tas nepieciešams balstoties uz vietējo epidemioloģisko situāciju. Madridē komandantstunda noteikta no plkst.00.00 līdz 6.00; Katalonijā no plkst.22.00 līdz 6.00; Andalūzijā no plkst. 22.00 līdz 7.00. Lielākā daļa reģionālo valdību ir ieviesušas arī vietējos iebraukšanas un izceļošanas ierobežojumus. Ieceļošanas ierobežojumu mērogs un termiņi atšķiras atkarībā no reģiona. Daži izņēmumi ietver ceļojumus darba, izglītības, veselības un sociālās aprūpes jomā.

Kravu pārvadājumi komandantstundu laikā netiek ietekmēti.

Autovadītājiem, kontrolējošajām institūcijām jāuzrāda attiecīgs apliecinājums (skatīt zemāk) gadījumos, kad autovadītājam, veicot pārvadājumus Navarra un Aragón reģionos, jāatstāj transportlīdzeklis vai jāatgriežas pie tā (piemēram, dodas uz veikalu, naktsmītni, notiek ekipāžas nomaiņa u.c.).

Apliecinājums nav jāuzrāda, piemēram, ja autovadītājs Navarras un Aragonas reģionos veic tranzīta pārvadājumus vai pārvietojas uz kravas iekraušanas / izkraušanas vietu.

Apliecinājums Navarras reģionam;

Apliecinājums Aragonas reģionam.

Savukārt visos gadījumos, kad transportlīdzeklis veic pārvadājumus La Rioja reģionā, transportlīdzeklī jāatrodas attiecīgam reģionālajam apliecinājumam.

Apliecinājums La Rioja reģionam.

Ja autovadītājs vēlas izmantot ēdināšanas pakalpojumus Aragonas reģionā pēc plkst. 20.00, no 2021. gada 5. janvāra obligāti jāuzrāda Spānijas valdības izstrādāta forma.

30. martā Spānijas transporta ministrija publicēja tūristiem atvērto atpūtas vietu sarakstu, kuras turpina darbību. Autovadītāji, kuri nodarbojas ar pasažieru un kravu pārvadājumiem, tiek aicināti izmantot atvērto atpūtas vietu sniegtos pakalpojumus. Interaktīvu atpūtas vietu karti skatīt šeit.

Valdība nodrošina mājaslapu ar informāciju par ēdināšanas vietām, autostāvvietām un apkalpošanas stacijām, kas pieejamas kravu transportlīdzekļiem un to ekipāžai.

31. martā Spānijas Rūpniecības, tirdzniecības un tūrisma ministrija publicēja skaidrojošu notu par Karaliskā Dekrēta 10/2020 (dekrētā tiek reglamentēts apmaksātais atvaļinājumu personām, kurs strādā nenozīmīgās nozarēs) piemērošanu. Ministrija skaidro, ka statuss “nozīmīgs” attiecas uz darba ņēmējiem, nevis preču veidiem, tādēļ nav izveidots “nozīmīgo preču” saraksts. Skaidrojošās notas pēdējā rindkopā skaidri noteikts, ka personas, kuras tiek nodarbinātas visa veida preču vai materiālu importa vai eksporta sfērā, ir atbrīvotas no dekrēta piemērošanas.

No iepriekšminētā izriet, ka transporta nozare uzskatāma par nozīmīgu neatkarīgi no pārvadājamo preču veida.

No 2020. gada 15. decembra līdz 2021. gada 13. janvārim Spānija ievieš atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites autovadītājiem, kas veic kravu pārvadājumus uz / no Apvienotās Karalistes.

Spānijā sejas un deguna aizsega lietošana ir obligāta prasība visur – sabiedriskajā transportā, visās slēgtajās telpās un uz ielas. Maskas ir obligātas no sešu gadu vecuma. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt piemērots 100 eiro naudas sods.

 

Papildināts 23.02.2021.

Šveice: no 2021. gada 18. janvāra tiek pastiprināti ierobežojumi, kas saistīti ar Covid-19 izplatību. Sīkāka informācija pieejama informatīvajā bukletā un oficiālajā mājaslapā.

2020. gada 8. februārī tiek ieviesta prasība, ieceļojot Šveicē no “augsta saslimstības riska” valstīm, uzrādīt negatīva Covid-19 PCR testa, kas nav vecāks par 72 stundām, rezultātu. Pieliek spēkā arī prasība par 10 dienu karantīnas ievērošanu. Pēc septiņām dienām karantīnu būs iespējams pārtraukt priekšlaicīgi, ja tiks atkārtoti iegūts negatīvs Covid-19 testa (ātrā antigēna testa vai PCR testa) rezultāts. Ieceļojot Šveicē ar lidmašīnu, pirms iekāpšanas būs jāuzrāda negatīvs PCR testa rezultāts pat, ja persona ieceļo no valsts ar zemu saslimstības risku.

Iepriekš ziņojām, ka Šveice iedala valstis pēc to saslimstības rādītājiem “augsta saslimstības riska” un “zema saslimstības riska” valstīs. Sarakstu uztur un regulāri atjauno Šveices Sabiedrības veselības federālais birojs. No 2021. gada 1. februāra augsta saslimstības riska valstu vidū iekļauta arī Latvija.

Karantīnas un negatīva Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanas prasības netiek attiecinātas uz personālu, kas iesaistīts starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos neatkarīgi no valsts, no kuras persona iebrauc Šveicē.  

Izņēmums neattiecas uz autobusu vai mikroautobusu pasažieriem.

Pilns izņēmumu saraksts pieejams https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/496/de#art_4.

Pirms ieceļošanas Šveicē nepieciešams aizpildīt pasažieru lokācijas formu.

No 2021. gada 8. februāra visām personām, kuras ierodas no ārzemēm ar lidmašīnu, kuģu satiksmi, autobusu vai vilcienu pirms iebraukšanas Šveicē jāaizpilda tiešsaistes pasažieru lokācijas veidlapu .

Izņēmums no pasažieru lokācijas veidlapas paredzēts personām, kuras:

 • ierodas no apvidiem, kas robežojas ar Šveici un ar kuriem notiek cieša ekonomiskā, kultūras un sociālā sadarbība;
 • veic kravu un pasažieru komercpārvadājumus un šķērso Šveici tranzītā, neveicot apstāšanos, vai uzturas Šveices teritorijā ne vairāk kā 24 stundas.

Tādejādi kravas transportlīdzekļu autovadītājiem iebraucot Šveicē:

Pasažieru lokācijas forma jāaizpilda katru reizi pirms iebraukšanas Šveicē, ja vien pārvadājums neatbilst kādam no izņēmumiem. Lokācijas formu var aizpildīt arī uzņēmuma pārstāvis (autovadītāja vietā). Ir svarīgi, lai lokācijas formas apstiprinājums QR koda veidā tiek nosūtīts attiecīgajai personai (piemēram, uz e-pasta adresi, kā SMS u.c.). QR kods jāuzrāda atbildīgajām iestādēm, veicot robežšķērsošanu.

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas šeit: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#Questions%20on%20border%20closures%20and%20the%20exceptions.

No 19. oktobra masku lietošana ir obligāta visās publiskajās iekštelpās, kā arī sabiedriskajā transportā, dzelzceļa stacijās (tostarp atrodoties uz perona), lidostās un citās zonās, kas pieejamas ar sabiedrisko transportu.

 

Papildināts 12.06.2020.

Tadžikistāna: valdība izdevusi pagaidu kārtību, kādā tiek veikti starptautiskie kravu pārvadājumi Covid-19 izplatības laikā. Pagaidu rīkojuma neoficiālais tulkojums krievu valodā pieejams šeit.

Pagaidu kārtībā atrunātas prasības ārvalstīs reģistrētu starptautiskus kravu pārvadājumus veicošu transportlīdzekļu iebraukšanai, izbraukšanai un tranzīta pārvadājumiem Tadžikistānas teritorijā.

Pagaidu kārtība paredz, ka ārvalstīs reģistrēts pārvadātājs:

 • ar transportlīdzekli var iebraukt Tadžikistānas teritorijā līdz tuvākajam pierobežas terminālim vai muitas kontroles zonā, kas atrodas robežkontroles punktā;
 • piekabi/puspiekabi var nodot Tadžikistānas pārvadātājam, kas noslēdz pārvadājuma operāciju un atgriež piekabi/puspiekabi pierobežas terminālī vai muitas kontroles zonā;
 • var veikt kravas pārkraušanu uz Tadžikistānā reģistrēta pārvadātāja transportlīdzekli;
 • tiek eskortēts, ja tiek veikts tranzīta pārvadājums cauri Tadžikistānai.

Pagaidu kārtību apstiprinājušas Tadzikistānas Transporta, Veselības un sociālo lietu, Iekšlietu ministrija, muita, kā arī Nacionālās drošības komiteja, sīkāk: http://www.abbat.tj/news/972.

Pierobežas termināļos un muitas kontroles zonās pieejamas viesnīcas, ēdināšanas pakalpojumi, kā arī sanitārie mezgli.

Sīkāka informācija pieejama Tadžikistānas starptautisko autopārvadātāju asociācijas mājaslapā un Tadžikistānas ārlietu ministrijas mājaslapā.

No 30. aprīļa kravu pārvadājumiem atvērts Karasu–Kulma robežkontroles punkts uz Ķīnas–Tadžikistānas robežas. Uz robežas tiek veikta kravu pārkraušana. Transportlīdzekļu vadītāji, kuri nav Ķīnas pilsoņi, nedrīkst izkāpt no transportlīdzekļa kabīnes. Robežkontroles punkta abās pusēs tiek nodrošināta bezkontakta pārbaudes.

9. jūnijā Tadžikistānas transporta ministrija veica grozījumus (neoficiāls tulkojums angļu valodā) noteikumos, kas reglamentē starptautiskus pārvadājumus Covid-19 paendēmijas laikā. Grozījumi ietver sekojošas prasības:

 • ja autovadītājam ir pierādījumi, ka Covid-19 testa rezultāti ir negatīvi, atļauta iebraukšana Tadžikistāna uz periodu līdz piecām dienām;
 • ja autovadītājs nevar uzrādīt šādus pierādījumus, kompetentās iestādes uz robežas veiks Covid-19 testu. Līdz brīdim, kad būs zināmi testa rezultāti, autovadītājs tiks ievietots karantīnā. Ja tests ir negatīvs, autovadītājs var brīvi iekļūt valstī un doties uz galamērķi;
 • no termināļa pakalpojumu maksājumiem atbrīvoti transportlīdzekļi, kas importē humānās palīdzības aprīkojumu. Pārvadājumuma atbilstību atbrīvojumam pamato ar pavadzīmi.

 

Papildināts 19.02.2021.

Turcija: ārvalstniekiem ir tiesības ierasties Turcijā ar sauszemes transportu, gaisa vai jūras pasažieru pārvadātājiem, izņemot ceļotājus, kuri šķērso Irānas sauszemes robežu. Gan Turcijas pilsoņiem, gan ārvalstniekiem, ierodoties Turcijā, tiek veikta vispārēja veselības pārbaude.

No 2020. gada 30. decembra viesiem ceļotājiem, kuri valstī ierodas pa gaisa, sauszemes un jūras ceļiem, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kurš ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Personām, kuras nevarēs uzrādīt negatīvu testu, būs jādodas karantīnā, testu veicot septītajā karantīnas dienā.

Pirms ierašanās Turcijā ar aviosatiksmi personai jāiegūst HES kods (iegūstams tikai ar Turcijas SIM kartēm vai lejuplādējot HES mobilo aplikāciju) – https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/hes-code/.

Balstoties uz Turcijas Veselības ministrijas sniegto informāciju, jaunais normatīvais akts paredz izņēmumus, kas attiecināmi uz starptautiskos autopārvadājumos nodarbinātām personām, kā arī jūrniekiem, līdz ar to, iebraucot Turcijā, iepriekšminētajām personām nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kā arī nav jāievēro pašizolācija.

Saskaņā ar Turcijas Tirdzniecības ministrijas sniegto informāciju RSSS virtuālās rezervēšanas pieteikumu sistēmas ieviešana tiek atlikta līdz 2020. gada beigām.

 • Rindu numuru rezervēšana sistēmā darbība tika pārtraukta 2020. gada 15. oktobrī plkst.20.00.
 • Sākot no 19. oktobra plkst.8.00, tieks izmantota iepriekšējā rindu sistēmas shēma.

RSSS virtuālā rezervācijas pieteikumu sistēma pakāpeniski tiks ieviesta līdz 2020. gada beigām.

Iepriekš ziņojām, ka 2020. gada 16. septembrī uz Turcijas un Bulgārijas robežas (Kapıkule robežšķērsošanas punktā) ieviesta obligātā elektroniskās deklarēšanās sistēma.

Visiem kravas transportlīdzekļiem, kas izbrauc no Turcijas muitas teritorijas, izmantojot Kapıkule robežšķērsošanas punktu, ir jāpiesaka rindas numurs, izmantojot elektronisko RSSS virtuālās rezervācijas sistēmu.

Lietoti iespējams nolādēt šeit.

Informatīvs materiāls angļu valodā pieejams šeit un šeit.

 

Papildināts 19.02.2021.

Turkmenistāna: pagaidu iebraukšanas ierobežojumi valstī ir pagarināti līdz 2021. gada 1. septembrim. Visi starptautiskie avioreisi uz un no valsts ir pārtraukti. Visas sauszemes robežas ir slēgtas. Arī starptautiskā jūras osta ir slēgta pasažieru pārvadājumiem. Ieceļošana Turkmenistānā atļauta tikai Turkmenistānas pilsoņiem, akreditētiem diplomātiem, pastāvīgi dzīvojošiem ārvalstniekiem un dažu starptautisku uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem.

Valsti nav atļauts šķērsot tranzītā.

Ieceļojot no ārvalstīm, ir jāveic Covid-19 tests. Neatkarīgi no testa rezultāta ir jāievēro 21 dienu pašizolācija valsts norādītā vietā.

Arī izceļojot no Turkmenistānas, jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts 24 stundas pirms plānotā ceļojuma.

No 2020. gada 1. aprīļa ir ierobežota Turkmenistānas robežas šķērsošana ar kravu transportlīdzekļiem, kas veic starptautiskos kravu pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus cauri Turkmenistānai. Kravu plūsma ir atļauta caur noteiktiem TRASECA un Lapis–Lazuli tranzīta koridoru muitas punktiem.

Iepriekš ziņojām, ka no 2020. gada 24. marta visus kravu pārvadājumus, kuri jāveic Turkmenistānas teritorijā pa autoceļiem, jānodod Turkmenistānas kravu pārvadātāju rīcībā, ja ārvalstīs reģistrētais pārvadātājs kravu ieved valstī, izmantojot robežkontroles punktu "Garabogaz" vai "Farap". Ārvalstu pārvadātāji var nodot kravu Turkmenistānas kravu pārvadātājam īpašās šim nolūkam paredzētās vietās uz valsts robežas. Kravas nodošanas procesā personīgais kontakts ir aizliegts.

No 24. marta visas kravas Turkmenbašas Starptautiskajā jūras ostā ārvalstu pilsoņi netiek ielaisti, tādējādi kravas var nosūtīt piekabēs vai puspiekabēs, tai skaitā tranzītam paredzētās kravas bez pavadošā personāla. Sīkāku informāciju angļu valodā par noteikumiem Turkenbashi ostā skatīt šeit.

Tranzīta koridoru efektīvai funkcionēšanai Turkmenistānas iestādes rosina izmantot kombinētos pārvadājumu veidus (jūras, sauszemes, gaiss). Turkmenistānas iestādes rosina preču pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus, veikt, izmantojot konteinerus un dzelzceļa vagonus, aktīvi izmantojot kombinētos pārvadājumu veidus (gan jūras, gan sauszemes).

Jautājumiem, kas saistīti ar preču pārvadāšanu Turkmenistānā un tranzītu caur tās teritoriju, zvanīt uz sekojošiem numuriem:

Ashgabata: + 99365647471;

Baku: + 994502900301;

Taškenta: + 998712023210 / 998901297455.

Sīkāka informācija angļu un krievu valodā pieejama Turkmenistānas oficiālajā vēstulē.

 

Papildināts 19.02.2021.

Ukraina: pamatojoties uz epidemioloģiskās situācijas novērtējumu, ārvalstis tiek sadalītas divās grupās pēc Covid-19 riska līmeņa – zema (zaļš) un augsta (sarkans) riska.

Ierodoties no zaļā saraksta valstīm

Ierodoties no zaļā saraksta valstīm, nav jāievēro 14 dienu karantīnas prasības. Uzturēšanās Ukrainā atļauta, ja persona iegādājusies veselības apdrošināšanu, kura paredz kompensāciju par Covid-19 ārstēšanu un ar saistītiem karantīnas izdevumiem. Apdrošināšanas polisi jāizsniedz Ukrainā reģistrētam apdrošināšanas uzņēmumam.

Apdrošināšanas polise netiek pieprasīta:

 • pastāvīgi Ukrainā dzīvojošiem ārvalstniekiem ar uzturēšanās atļaujām;
 • bēgļiem un patvēruma meklētājiem;
 • starptautisko vai humāno misiju vai organizāciju locekļiem;
 • Ukrainā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, oficiālo starptautisko pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

Ierodoties no sarkanā saraksta valstīm

Ierodoties no sarkanā saraksta valstīm, jāievēro 14 dienu karantīnas prasības (tai skaitā jālieto aplikācija “Dii wdoma” (“Дій вдома”)) vai uzreiz pēc iebraukšanas Ukrainā jāveic Covid-19 tests.

Uzturēšanās Ukrainā atļauta, ja persona iegādājusies veselības apdrošināšanu, kas paredz  kompensāciju par Covid-19 ārstēšanu un ar saistītiem karantīnas izdevumiem. Apdrošināšanas polisi jāizsniedz Ukrainā reģistrētam apdrošināšanas uzņēmumam.

Sīkāka informācija pieejama https://visitukraine.today.

Iebraukšana Ukrainā, neievērojot karantīnas prasības, atļauta sekojošām personu grupām:

 • bērniem līdz 12 gadu vecumam (neieskaitot);
 • sarkanā saraksta valstu pilsoņiem pie nosacījuma, ka šīs personas pēdējo 14 dienu laikā nav atradušās mītnes valstī;
 • personām, kuras, šķērsojot Ukrainu tranzītā un uzrādot biļeti, var apliecināt, ka izbrauks no valsts 48 stundu laikā;
 • diplomātiem, viņu ģimenes locekļiem un starptautisko misiju pārstāvjiem;
 • kravas un regulāro pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļu autovadītājiem un ekipāžām;
 • NATO dalībvalstu militārajam personālam, kas veic Ukrainas bruņoto spēku apmācību;
 • kultūras darbiniekiem un vienai pavadošai personai, ja saņemts Ukrainas kultūras iestādes uzaicinājums;
 • pārvadājot transplantācijas nolūkam pārvadā cilmes šūnas.

Robežšķērsošanas punktos tiek nodrošināta kravu pārvadājumu plūsma (ieskaitot tranzīta pārvadājumus). Autovadītājiem tiek mērīta temperatūra, kā arī pārvadātājiem jānodrošina autovadītāji ar medicīniskajiem cimdiem, sejas maskām un roku dezinfekcijas līdzekli.

Informāciju par slēgtajiem robežšķērsošanas punktiem vai robežkontroles punktiem, kuros ierobežota transportlīdzekļu kustība, var atrast valdības dekrēta pielikumos.

Ņemot vērā, ka Ukraina un kaimiņvalstis ir ieviesušas ierobežojumus valstu robežu šķērsošanai, Ukrainas Valsts robežsardzes dienests ir pulcējis robežšķērsošanas punktu sarakstu, kas turpina darbību starp Ukrainu un kaimiņvalstīm.

No 7. aprīļa uz Ukrainas robežām darbu turpina šādi robežšķērsošanas punkti:

robežšķērsošanas punkti ar Baltkrieviju:

 • Senkivka–Veselivka;
 • Novi Yarylovichi–Nova Huta;
 • Slavutych–Komaryn;
 • Vystupovychi–Nova Rudnia;
 • Domanove–Mokrany.

Robežšķērsošanas punkti ar Poliju:

 • Krakowiec–Korchowa;
 • Yagodin–Dorohusk ;
 • Rawa-Ruska – Hrebenne – atvērts no 6. maija.

Robežšķērsošanas punkti ar Slovākiju:

 • Uzhhorod–Vyshnie–Niemetske.

Robežšķērsošanas punkti ar Ungāriju:

 • Chop (Tysa) –Zakhon;
 • Malyi Bereznyi–Ublia.

Robežšķērsošanas punkti ar Rumāniju:

 • Diakove–Khalmeu;
 • Porubne–Siret.

Robežšķērsošanas punkti ar Moldovu:

 • Palanka–Maiaky–Udobne;
 • Starokozache–Tudora;
 • Reni–Dzhiurdzhiulesht;
 • Mohyliv–Podilskyi–Otach;
 • Serpneve 1–Basarabiaska;
 • Таbaky–Мyrne;
 • Кuchurgan–Pervomaisk;
 • Кеlmentsi–Larga;
 • Sokyriany–Оknytsia;
 • Mamalyga–Kryva;
 • Rososhany–Brichen.
 • Robežšķērsošanas punkti ar Krieviju:
 • Hoptivka–Nekhotieievka;
 • Iunakivka–Sudzha;
 • Bachivsk–Troiebortne;
 • Senkivka–Novi Yurkovychi;
 • Milove–Chertkovo.

Ukrainas valdība 15. aprīlī apstiprināja mehānismu, kas, pamatojoties uz savstarpības principiem, ļauj veikt ierobežojošus pasākumus pret tām valstīm, kuras ir noteikušas ierobežojumus attiecībā uz Ukrainu. Balstoties uz šo principu, Ukraina var piemērot attiecīgus ierobežojošus pasākumus pret to valstu kravu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras noteikuši robežas šķērsošanas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem. To valstu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras nav ieviesušas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem, var šķērsot Ukrainas valsts robežu

bez ierobežojumiem.

 

Papildināts 02.03.2021.

Ungārija: Ungārija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Ungārijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

No 2020. gada 1. septembra Ungārijas teritorijā netiek ielaisti ārvalstnieki, izņemot noteiktas iebraucēju kategorijas. Ungārijas valdība ir pagarinājusi aizliegumu ieceļot ārvalstniekiem Ungārijas teritorijā līdz 2021. gada 16. martam. 

Šis aizliegums neattiecas uz:

 • Ungārijas pilsoņu ģimenes locekļiem (neatkarīgi no to valstspiederības);
 • jebkuru personu ar Ungārijas uzturēšanās atļauju, ieskaitot ģimenes locekļus, uzrādot attiecīgus dokumentus;
 • jebkuru personu ar ilgtermiņa Ungārijas vīzu (ar uzturēšanos virs 90 dienām);
 • profesionāliem sportistiem, kuri sadarbojas ar Ungārijas sporta organizācijām un atgriežas Ungārijā no starptautiskiem sporta pasākumiem, uzrādot attiecīgus dokumentus;
 • personām, kurām jāierodas uz tiesas sēdi, uzrādot attiecīgus Ungārijas tiesas dokumentus;
 • personām, kuras ieceļo darījumu vai darba nolūkā, uzrādot ielūguma vēstuli, ko parakstījis Ungārijas atbildīgās valsts pārvaldes iestādes vai autonomas pārvaldes iestādes darbinieks;
 • personām, kuras ierodas ārstniecības nolūkos, uzrādot attiecīgās Ungārijas veselības iestādes oficiālu vēstuli;
 • ārvalstu studentiem, kuras studē Ungārijas augstskolās;
 • personām, kuras saistītas ar kravu pārvadājumiem, – ārvalstnieki var nokļūt savā darbavietā un atpakaļ dzīvesvietā, ko apliecina darba devējs;
 • personām, kuras dodas uz ģimenes pasākumiem (laulības, kristības, bēres);
 • personām, kuras dodas aprūpēt ģimenes locekli;
 • personām, kuras piedalīsies svarīgos starptautiskos sporta, kultūras un reliģiskos pasākumos.

Valstī ir spēkā šādi ierobežojumi:

 • komandantstunda noteikta no plkst.20.00 līdz 5.00. Lai pārvietotos komandantstundas laikā, nepieciešams aizpildīt sertifikātu;
 • noteikts pulcēšanās aizliegums, ģimenes pasākumi atļauti līdz 10 cilvēkiem;
 • noteikts visu pasākumu un amatieru komandu sporta norišu aizliegums;
 • slēgti restorāni, muzeji, teātri, sporta zāles u.tml.;
 • veikalu darbalaiks saīsināts līdz plkst.19.00;
 • skolēniem no 9. klases un augstskolu studentiem mācības noteiktas attālināti.

Starptautiskie kravu pārvadājumi

 • kravu transportlīdzekļiem, kas dodas no / uz Ungāriju, vai šķērso valsti tranzītā, robežu šķērso bez ierobežojumiem;
 • atvērti visi robežšķērsošanas punkti;

Starptautiskie pasažieru pārvadājumi

 • Ungārijas pilsoņiem un valstspiederīgajiem pēc atgriešanās Ungārijā obligāta 14 dienu mājas karantīna vai 2 negatīvi Covid-19 testa rezultāti;
 • ārvalstu pilsoņiem liegta iebraukšana Ungārijā, izņemot atsevišķos gadījumos, veicot pieteikumu Valsts policijā https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa, kā arī pārrobežu strādniekiem, pārvietojoties 30 km attālumā no robežas, kuri var iebraukt Ungārijā, bet no valsts jāizbrauc 24 stundu laikā;
 • informācija angļu valodā par robežšķērsošanas punktiem pieejama šeit.

Tranzīts:

 • Veicot kravu pārvadājumus tranzītā, pārvadātāji tiek aicināti izmantot tranzīta koridorus.
 • Ārvalstu pilsoņi drīkst šķērsot Ungāriju tranzītā, ja;
 1. tiek ievēroti iebraukšanas noteikumi saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa noteikumiem;
 2. uzrāda pamatotu brauciena iemesla apliecinājumu un galamērķa valsti;
 3. var iebraukt galamērķa valstī;
 4. veselības pārbaudes neuzrāda inficēšanos;
 5. Ungārijā atļauts uzturēties ne ilgāk kā 24 stundas.

Detalizēta informācija angļu valodā par ieceļošanu Ungārijā un izceļošanu no tās atrodama šeit.

Informāciju par Covid-19 pandēmijās laikā ieviestajiem pasākumiem Ungārijā iespējams iegūt valdības un Ungārijas autopārvadātāju asociācijas mājaslapā.

29. maijā Ungārijas valdība informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Ungārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Ungārijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem transportlīdzekļu vadītājiem. Transportlīdzekļa kabīnē nedrīkst atrasties pasažieri.

Sākot ar 16. aprīli, Ungārijā ieviesta elektroniska reģistrēšanās sistēma lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem. Saite reģistrācijai sistēmā: https://uvreoffice.kozut.hu/uvr-eoffice-web/login.

No 2020. gada 28. novembra Ungārijā tiek atjaunoti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 tonnas.

2021. gada 1. janvārī Ungārijā ieviesa jaunu ārvalstīs licencēto pārvadātāju reģistru – BIREG, kas tiek ieviesta nodokļu kontroles jautājumu regulēšanai. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 

Papildināts 19.02.2021.

Uzbekistāna: no 2020. gada 25. decembra, ieceļojot Uzbekistānā, obligāti jāveic Covid-19 eksprestests neatkarīgi no tā, vai persona spēj uzrādīt iepriekš veiktu negatīvu Covid-19 testu. Personas ar pozitīvu testa rezultātu tiks nogādātas ārstniecības iestādē vai dosies ārstēties mājās.

No 2020. gada 26. decembra uz laiku ir apturēta ieceļošana no Apvienotās Karalistes, Austrālijas, Austrijas, Dānijas, Dienvidāfrikas, Itālijas, Nīderlandes un Vācijas.

No 2020. gada 5. septembra visiem iebraucējiem, lai tie tiktu reģistrēti lidojumam, jāuzrāda ne vēlāk kā pirms 72 stundām veikta Covid-19 testa rezultāti, kas bijuši negatīvi. Rezultātu sertifikātam ir jābūt tulkotam krievu vai angļu valodā.

Nosacījumi neietekmē starptautiskos kravu pārvadājumus un pārvadājumos iesaistītos profesionālos autovadītājus.

Saskaņā ar Republikas Īpašās komisijas pieņemto lēmumu starptautiskajiem kravu pārvadājumiem uz nenoteiktu laiku ir atvērti tikai konkrēti robežšķērsošanas punkti (karti skatīt šeit):

 • ar Afganistānu–Termez;
 • ar Turkmenistānu–Olot;
 • ar Tadžikistānu–Sarosiyo, Oybek un Plotina;
 • ar Kirgizstānu–Do‘stlik, O‘zbekiston, Vodil, Chashma un Oq qiya;
 • ar Kazahstānu–Daut-ata, Gulistan, Yallama, Zangiota un Toshkent.

Jaunā kārtība attiecas gan uz vietējiem, gan ārvalstu starptautisko kravu pārvadātājiem.

No 30. aprīļa visi Uzbekistānā iebraukušie kravas transportlīdzekļi tiek novirzīti uz speciālām stāvvietām robežšķērsošanas punktu tuvumā, kur autovadītājiem tiek veikti Covid-19 testi.

Ja rezultāti ir negatīvi, reisu drīkst turpināt apstiprinātā maršrutā. Autovadītājiem ir jābūt aizsargtērpos, kā arī jāizmanto vienreizlietojamās sejas maskas un gumijas cimdi.

Pozitīva testa gadījumā autovadītājs tiks nogādāts medicīnas iestādē, bet otrs autovadītājs (ja ir) – karantīnas iestādē. Pēc transportlīdzekļa pilnīgas dezinfekcijas pārvadājumu drīkstēs turpināt cits autovadītājs (kas nav saistīts ar iepriekšējo ekipāžu) vai arī krava tiks nodota pārvadājuma pabeigšanai ar citu transportlīdzekli.

Ārvalstu autovadītājiem pēc kravas piegādes Uzbekistānas teritorija jāpamet 10 dienu laikā. Laikā, kamēr tiek gaidīta atpakaļceļa kravas iekraušana, jāuzturas īpaši ierādītās stāvvietās kravas saņemšanas vietu tuvumā. Atrodoties šajās stāvvietās, jāievēro stingri karantīnas un sociālās distancēšanās noteikumi; autovadītāji nedrīkst sarunāties ar citām personām un pamest stāvvietas teritoriju.

Ārvalstu transportlīdzekļu kustību kontrolē Uzbekistānas muitas dienests.

Par karantīnas noteikumu pārkāpumu tiek uzskatīts:

 • novirzīšanās no plānotā maršruta,
 • aizsargtērpu, sejas masku un gumijas cimdu neizmantošana,
 • izbraukšanas termiņa neievērošana,
 • nepieciešamo dokumentu (autovadītāja apliecības, muitas formalitāšu dokumentu, sertifikātu, starptautisko pārvadājumu atļauju) neesamība.

Ja autovadītājs pārkāpj muitas dienesta noteikto piegādes termiņu, bet var uzrādīt dokumentāru pierādījumu tam, ka termiņa neievērošana ir notikusi saistībā ar ieviesto jauno regulējumu, tad administratīva pārkāpuma procedūras netiek ierosinātas.

 

Papildināts 05.03.2021.

Vācija: 2021. gada 14. janvārī stājas spēkā jauns normatīvais akts “Coronavirus-Enreiseverordnung” nosakot, ka personām, kuras iebrauc Vācijā no valstīm, kas Covid-19 kontekstā tiek uzskatītas par riska valstīm, jāveic reģistrācija elektroniskajā sistēmā, kā arī jāveic Covid-19 tests. Šie jaunie noteikumi ir spēkā federālā līmenī, aizstājot iepriekšējos noteikumus, kas tika izdoti reģionālā līmenī (Bundesländer). Noteikumus par obligātu pašizolāciju turpinās regulēt reģionālā (Bundesländer) līmenī.

Pamatinformācija par jauno normatīvo aktu angļu valodā pieejama pieejama https://www.verkehrsforum.de/application/files/9216/1072/4830/21-01-15_Entry_Ordinance_Overview_of_Exemptions.pdf un https://wiki.unece.org/download/attachments/101548437/corona-einreiseverordnung-banzen.pdf?version=1&modificationDate=1614852466913&api=v2.

Jaunais normatīvais akts iedala valstis trīs dažādās riska zonās:

 • “Riska zona”;
 • “Augstas saslimstības riska zona” (“Hochinzidenzgebiete” = apgabali ar īpaši augstu saslimstības līmeni);
 • “Mainīgs saslimstības paveidu riska zona” (“Virusvarianten - Gebiete” apgabali ar tādu vīrusa veidu sastopamību, kas Vācijā vēl nav izplatīti).

Izņēmumi no iepriekšminētās reģistrācijas un negatīva Covid-19 testa paredzēti autovadītājiem (personas, kuras profesionālā nolūkā veic starptautiskus pasažieru vai kravu pārvadājumus ar auto, dzelzceļa vai gaisa transportu, kā arī kuģu satiksmi) atbilstoši riska zonai, no kuras ierodas konkrētais transportlīdzeklis.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradušies “riska zonā”:

 • iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama;
 • negatīvs Covid-19 tests nav nepieciešams.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradās “augstas saslimstības riska zonā”:

 • obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de (forma ir pieejama vairākās valodās). Transporta sektora darbiniekiem, ierodoties Vācijā no augstas saslimstības riska zonas valsts, nav jāaizpilda iepriekšējā reģistrācijas forma gadījumā, ja augsta riska zonā (pēdējo 10 dienu laikā)  persona ir pavadījusi mazāk nekā 24 stundas vai arī šī persona pavadīs Vācijā mazāk nekā 24 stundas;
 • negatīvs Covid-19 tests nav jāuzrāda, ja vien uzturēšanās periods Vācijā nepārsniedz 72 stundas vai uzturēšanās ilgums augstas saslimstības riska zonā (pēdējo 10 dienu laikā) nepārsniedz 72 stundas. Uzturoties ilgāk par 72 stundām, pirms ieceļošanas Vācijā jāveic obligāts Covid-19 tests, kas jāuzrāda pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma. Iebraukšanas brīdī tests nedrīkst būt vecāks par 48 stundām.

2021. gada 4. martā pēc pārrāvuma atjaunota reģistrācija vietnes https://www.einreiseanmeldung.de darbība.

Personas, kuras ceļo tranzītā caur Vāciju, tiek atbrīvotas no iepriekšējas reģistrācijas, kā arī negatīva Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanas, ja persona ieceļo no “riska zonas” vai “augstas saslimstības riska zonas”.  Ceļojot tranzītā no “mainīgu saslimstības paveidu riska zonas”, jāveic obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de, kā arī jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts.

Reģistrējoties reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de, tiek lūgts norādīt adresi, kurā persona pavadīs karantīnas laiku. Balstoties uz Robert-Koch institūta (RKI) sniegto skaidrojumu, starptautiskajos autopārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem šajā logā jānorāda preču piegādes adrese Vācijā. Ja piegādes adreses ir vairākas, jānorāda pirmās piegādes adrese.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, aicinām apmeklēt tās Vācijas federālās zemes vietni, uz kuru dodaties, kurā dzīvojat vai kurā plānojat uzturēties, jo Federālo zemju iekšējie noteikumi var atšķirties. Sīkāka informācija pieejama šeit.

2021. gada 19. janvārī Vācijā ieviest obligātu prasību sabiedriskās vietās, tai skaitā sabiedriskajā transportā, veikalos, kā arī stāvvietās, nēsāt medicīnisku masku. Ņemot vērā, ka noteikumi tiek regulēti reģionālā līmenī (Bundesländer), pastāv atšķirības maskām izvirzītajos standartos. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Robežšķērsošanas nosacījumi ar Slovākiju, Čehiju, Austriju (Tiroli), Franciju (Mozeles (Moselle) departamentu)

No 2021. gada 14. februāra “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā” iekļautas sekojošas valstis:

Slovākijas Republika, Čehijas Republika un daļa Austrijas (Tiroles province, izņemot Lienzas politisko rajonu, Jungholz pašvaldību un Rißtal Vomp un Eben am Achensee pašvaldības teritorijā), Portugāle, u.c..

No 2021. gada 2. marta arī Francijas Mozeles (Moselle) departaments tiek iekļauts “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā”.

Pilnu sarakstu skatīt šeit: https://www.rki.de/risikogebiete.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradās “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā”:

 • obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de (forma ir pieejama vairākās valodās);
 • ja persona pēdējo 10 dienu laikā atradusies mainīgas saslimstības paveidu riska zonā, iebraucot Vācijā, jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts. Prasības attiecināma arī uz transporta sektora darbiniekiem arī gadījumos, kad mainīgas saslimstības paveidu riska zona šķērsota tranzītā.

Sakarā ar Vācijas izvirzītajām prasībām uz Vācijas un Austrijas, kā arī Čehijas un Slovākijas robežām veidojas garas transportlīdzekļu rindas, jo ieviesti robežkontroles pasākumi.

Vācijas instutīcijas informē, ka netiek plānots ieviest robežkontroles pasākumus uz Vācijas un Francijas robežas.

Covid-19 testus iespējams veikt:

Aktuālu informāciju par valstu klasifikāciju atbilstoši apdraudējuma līmenim var atrast https://www.rki.de/risikogebiete  (vācu / angļu valodā).

Latvija iekļauta augstas saslimstības riska zonā.

Robežšķērsošanas nosacījumi uz Vācijas un Dānijas sauszemes robežas

No 2021. gada 20. februāra tiek slēgtas maznozīmīgi robežšķērsošanas punkti uz sauszemes robežas starp Dāniju un Vāciju. Uz sauszemes robežas starp Dāniju un Vāciju darbu turpina sekojoši robežšķērsošanas punkti:

 • Frøslev / Ellund (E45): 00.00–24.00;
 • Padborga: 00.00–24.00;
 • Sæd: 00.00–24.00;
 • Pebersmark: 10.00–18.00;
 • Kruså: 00.00–24.00 (tikai transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas).

Vācijas atbildīgās institūcijas informē, ka no 2021. gada 7. marta Zviedrija un Ungārija tiek iekļautas “augstas saslimstības riska zonā”.

Tiek pastiprināti kontrolēta robežšķērsošanas noteikumu ievērošana, kas var radīt robežšķērsošanas laika pieaugumu. Frøslev robežkontroles punktā izveidota ātrā josla, kas paredzēta tikai kravu pārvadājumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka no 2021. gada 18. janvāra Vācijas Bavārijas reģions pieņem tikai FFP2 standarta vai augstākas medicīniskās maskas.

Kravu transportlīdzekļu vadītājiem tiek rekomendēts lietot sejas masku visos gadījumos, kad jāpamet kabīne.

Transportlīdzekļu ekipāžām, kas sastāv no diviem autovadītājiem, veicot pārvadājumus Vācijā, jālieto mutes un deguna aizsargmaska, ja nav iespējams ievērot minimālo 1,5 metru distanci. Šādā gadījumā jālieto medicīniskā maska vai FFP2 maska, piemēram, maska, kas atbilst EN 14683, EN 149: 2001 vai KN95 / N95 standartiem.

Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad dažādu mājsaimniecību darbinieki vienlaikus izmanto vienu transportlīdzekli.

Lai atvieglotu situāciju krīzes laikā, Vācijas federālā valdība ir lūgusi federālajām zemēm atsaukt kravas automašīnu braukšanas ierobežojumus sestdienās un svētdienās. Vairākas federālās zemes atcēlušas braukšanas ierobežojumus kravu transportlīdzekļiem sestdienās, svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

2021. gadā Vācijas federālajās zemēs nav pieņemti braukšanas ierobežojumu atvieglojumi.

2020. gada 28. maijā Vācijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Vācijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 09.10.2020.

Ziemeļmaķedonija: lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārvalstu pilsoņu iebraukšanai slēgtas visas valsts robežas. Kravu pārvadājumi uz un no Ziemeļmaķedonijas, kā arī kravu pārvadājumi tranzītā ir atļauti. Kravu transportlīdzekļu autovadītājiem iebraukšana valstī atļauta, ievērojot īpašus nosacījumus atbilstoši Ziemeļmaķedonijas Veselības ministrijas protokolam.

Darbojas Bogorodica (robeža ar Grieķiju), Kafasan (robeža ar Albāniju), Tabanovce (robeža ar Serbiju), Deve Bair (robeža ar Bulgāriju) un Blace (robeža ar Kosovu) robežkontroles punkti. Robežkontroles punktu darbība nakts laikā tiek ierobežota.

17. jūnijā Ziemeļmaķedonijas valdība izdeva protokolu, nosakot prasības ārvalstu pilsoņu tranzīta braucieniem Ziemeļmaķedonijā. Protokols paredz, ka trešo valstu valstspiederīgās personas var izmantot visus robežšķērsošanas punktus, lai iebrauktu valstī un šķērsotu Ziemeļmaķedoniju tranzītā. Tranzītā esošās personas nedrīkst novirzīties no autoceļa vai vietējās nozīmes ceļa. Valsti jāpamēt ne vēlāk kā pēc piecām stundām no iebraukšanas brīža. Pirms iebraukšanas personām jāaizpilda paziņojums, kas jānodod robežkontroles personālam, izbraucot no Ziemeļmaķedonijas.

Ziemeļmaķedonijā obligāti jālieto sejas aizsargmaskas slēgtās telpās un uz ielas, ja nav iespējams nodrošināt divu metru distanci.

 

Papildināts 17.02.2021.

Zviedrija: no 2021. gada 6. februāra līdz 31. martam, ieceļojot Zviedrijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa apliecinājums. Testam jābūt veiktam ne vēlāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas. No testa prasības ir atbrīvotas personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem un dzīvo Zviedrijā (ir uzturēšanās atļauja Zviedrijā), kā arī personas, kuras veic kravu pārvadājumus (tai skaitā veic ar kravu pārvadājumiem saistītus braucienus, lai nokļūtu uz / no transportlīdzekļa).

Zviedrijas Sabiedrības veselības aģentūra ir noteikusi, ka iebraukšanai Zviedrijā ir derīgi Covid-19 PCR testi, antigēnu testi un LAMP (loop-mediated isothermal amplification) testi.

Sertifikātā par veikto Covid-19 testu jābūt norādītai šādai informācijai:

 • testētās personas vārdam;
 • paraugu ņemšanas laikam;
 • testa veidam (PCR tests, LAMP tests vai antigēnu tests);
 • testa rezultātam;
 • informācijai par sertifikāta izsniedzēju.

Līdz 2021. gada 31. martam Zviedrijā ir spēkā liegums ieceļot no valstīm ārpus ES / EEZ, kā arī noteikti ieceļošanas ierobežojumi no Apvienotās Karalistes, Dānijas Karalistes un Norvēģijas saistībā, ņemot vērā jauna Covid-19 vīrusa izplatību, atļaujot ieceļot tikai Zviedrijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un būtisku ģimenes apstākļu gadījumā. Aizliegums attiecināms uz personām, kuras nav Zviedrijas pilsoņi un ieceļo no Lielbritānijas, Dānijas un Norvēģijas.

No iebraukšanas aizlieguma atbrīvoti:

 1. personas, kas dzīvo vai strādā Zviedrijā;
 2. personas, kas iesaistītas preču pārvadājumos un transporta nozares darbinieki;
 3. personas, kas ieceļo neatliekamu ģimenes iemeslu dēļ;
 4. diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kā arī ārvalstu kurjeri;
 5. personas, kuras strādā starptautiskās organizācijās vai kuras ir uzaicinājušas šādas organizācijas un kuru klātbūtne ir nepieciešama starptautisku organizāciju darbības nodrošināšanai.

Ieceļojot Zviedrijā, 1., 3., 4., un 5. punktā minētajām personām jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas nav vecāks par 72 stundām.

Sīkāka informācija Zviedru valodā pieejama https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20201258-om-tillfalligt_sfs-2020-1258.

Zviedrijā nav noteikti strikti aizliegumi, bet darbojas rekomendācijas Covid-19 infekcijas mazināšanai. Valdība ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos un novērstu koronavīrusa (Covid-19) izplatīšanos.

Informācija par Covid-19 PCR testu veikšanas vietām Zviedrijā ir atrodama šeit: https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/tests-for-travel-certificates/?fbclid=IwAR0Yp3S6jzwba7w41wJuBk9rrrLHRomppCFlgYcNWBsdWWnC0fWnbjobrSs.

25. maijā Zviedrijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr. 561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Zviedrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 


Ieteikt šo rakstu