Valstu noteiktie ierobežojumi autopārvadājumu jomā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem (aktualizēts 08.07.2020. plkst.16.00)

Eiropas Komisija publicējusi “Vadlīnijas par nodarbināto brīvas pārvietošanās īstenošanu Covid-19 uzliesmojuma laikā”, skaidrojot darba ņēmēju (tai skaitā transporta sektora darbinieku) pārvietošanās nosacījumus Eiropas Savienībā Covid-19 uzliesmojuma laikā.

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā apkopoti ES dalībvalstu pieņemtie pasākumi transporta nozares darbības nodrošināšanai COVID-19 pandēmijas laikā: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en.

Informācija angļu valodā, kurā apkopoti ES dalībvalstu pieņemtie pasākumi transporta nozares darbības nodrošināšanai COVID-19 pandēmijas laikā, pieejama arī Starptautiskā transporta foruma (ITF) mājaslapā: https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/covid-19-road-group

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā uzskatāmi ES dalībvalstu “zaļie koridori”: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf

Detalizēta informācija par zaļajiem koridoriem pieejama, izmantojot arī Galileo Green lanes aplikāciju: https://galileogreenlane.eu/

 

ES dalībvalstu interaktīva karte ar valstu noteiktiem ierobežojumiem pieejama oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļvietnē: https://reopen.europa.eu/lv.

 

Papildināts 02.07.

Albānija: Kopš 1. jūnija atvērtas sauszemes robežas ar visām kaimiņvalstīm. No 15. jūnija atjaunota gaisa un jūras satiksme.

Kravu pārvadājumi ir atļauti, autovadītājiem tiks veiktas medicīniskās pārbaudes.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

 

Papildināts 03.07.

Armēnija: līdz 15. jūlijam pagarināts ārkārtas stāvoklis.

Saskaņā ar Armēnijas Republikas lēmumu no 2020. gada 3. aprīļa atļauts veikt kravu pārvadājumus starpt Irānu un Armēniju (eksportu, importu, tranzītu), izmantojot Meghri robežšķērsošanas punktu.

Visas preces no Irānas pārkrauj, izņemot tās preces, kurām ir rakstiska Valsts ieņēmumu komitejas atļauja.

Armēnijā nav noteikti kravu pārvadājumu ierobežojumi ar citām valstīm.

 

Papildināts 03.07.

Austrija: no 15. jūnija aizsargmasku lietojums obligāts tikai sabiedriskajā transportā un veselības aprūpes iestādēs, piemēram, slimnīcās, aptiekās u.c.

Austrijas robežšķērsošana (vispārīgi noteikumi)

no 16. jūnija personām, kuras ierodas Austrijā no Šengenas valstīm un Andoras, Bulgārijas, Horvātijas, Monako, Rumānijas, Sanmarīno, Vatikāna, Apvienotās Karalistes un Kipras iebraucot jāuzrāda SRS-CoV-2 medicīniskās apskates sertifikāts, kas aizpildīts vācu vai angļu valodā. Sertifikātā norādītajam testa rezultātam jābūt negatīvam. Iebraukšanas brīdī dokuments nedrīkst būt vecāks par četrām dienām.

Ja persona nevar uzrādīt medicīniskas apskates sertifikātu, jāveic 14 dienu pašizlolācija dzīvesvietā, vai tam paredzētos apartamentos.

Augstāk uzskaitītās prasības, par medicīniskas apskates sertifikātu un pašizolāciju, netiek attiecinātas uz personām, kuras ieceļo Austrijā no 32 Eiropas valstīm, kas uzskaitītas A pielikumā, un kuru dzīvesvieta ir Austrija, vai  kāda no A sarakstā publicētajām valstīm (tai skaitā Latvija).

Austrijas robežšķērsošana (no valstī, kuras nav Šengenas dalībvalstis)

Personām, kuras ierodas Austrijā jāuzrāda SRS-CoV-2 medicīniskās apskates sertifikāts, kas aizpildīts vācu vai angļu valodā. Sertifikātā norādītajam testa rezultātam jābūt negatīvam. Iebraukšanas brīdī dokuments nedrīkst būt vecāks par četrām dienām.

Ja persona nevar uzrādīt medicīniskas apskates sertifikātu, jāveic 14 dienu pašizlolācija, tam piemērotos apartamentos. Austrijas varasiestādes var atteikt iebraukšanu valstī. Pašizolācijas laikā ir iespējams veikt bezmaksas COVID-19 pārbaudi. pašizolāciju var pārtraukt tikai tad, ja tiek nodrošināta tūlītēja izbraukšana no Austrijas.

Šie nosacījumi attiecas uz Austrijas pilsoņiem, ES / EEZ pilsoņiem, Šveices pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, Austrijas D vīzas vai personas identifikācijas kartes turētājiem, saskaņā ar FPG 95., vai personām ar uzturēšanās tiesībām vai uzturēšanās tiesību apliecinošiem dokumentiem, kas izsniegti atbilstoši Austrijas normatīvajiem aktiem.

Sekojošām trešo valstu valstspiederīgām personām ir atļauts iebraukt Austrijā neatkarīgi no iebraukšanas vietas:

 • Diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
 • Starptautisko organizāciju darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
 • Humānās palīdzības darbiniekiem;
 • Aprūpes un veselības aprūpes personālam;
 • Sezonālajiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un tūrisma strādniekiem;
 • Pasažieriem, kuri tranzītā šķērso Austriju;
 • Kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem.

Atbrīvojumi no SRS-CoV-2 medicīniskās apskates un pašizolācijas prasībām

Personas tiek atbrīvotas no medicīniskas apskates un pašizolācijas prasībām, ja tiek veikti:

 • Kravu pārvadājumi;
 • Komerciāli kravu pārvadājumi;
 • Repatriācijas ceļojumi vai lidojumi;
 • Pārcelšanās ceļojumi vai lidojumi.

Braukšanas ierobežojumi

Sākot ar 18. maiju, Austrijā tiek atjaunoti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 t sestdienās, svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

Ierobežojumi uz robežām

Austrija–Itālija

No 16. jūnija atvērti visi robežšķērsošanas punkti uz Austrijas – Itālijas robežas.

Austrija–Vācija

No 4. jūnija atvērti visi robežšķērsošanas punkti uz Austrijas – Vācijas robežas.

Austrija–Šveice

No 4. jūnija atvērti visi robežšķērsošanas punkti uz Austrijas – Šveices robežas.

Austrija–Ungārija

No 5. jūnija atļauta robežšķērsošana izmantojot sekojošas robežas (satiksme uz un no Ungārijas):

 • Klingenbach;
 • Deutschkreuz;
 • Nickelsdorf;
 • Heiligenkreuz

Kravas transportlīdzekļu kustība netiek ierobežota.

Austrija–Slovēnija

Atvērtas visas robežškērsošanas vietas, taču to šķērsošana atļauta tikai Austrijas un Slovēnijas pilsoņiem.

Citu valstu pilsoņiem jāizmanto sekojoši robežšķērsošanas punkti:

 • Karawanken Tuneli;
 • Loibl tuneli;
 • Spielberg autoceļu;
 • Spielfeld dzelzceļa staciju.

Kravas transportlīdzekļu kustība netiek ierobežota, ja kontrolei tiek uzrādīti transportlīdzekļa vadītāja personu apliecinoši dokumenti, kā arī ar pārvadājumu saistītie dokumenti.

Austrija- Slovākija

No 4. jūnija atvērti visi robežšķērsošanas punkti uz Austrijas – Slovākijas robežas.

Austrija-Lihtenšteina

No 4. jūnija atvērti visi robežšķērsošanas punkti uz Austrijas – Lihtenšteinas robežas.

Austrija–Čehija

Atvērti visi robežšķērsošanas punkti uz Austrijas – Čehijas robežas.

Austrijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Austrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

No 6. aprīļa pārtikas veikalos visiem obligāti jālieto sejas maskas, no 14. aprīļa sejas maskas jālieto arī sabiedriskajā transportā.

 

Papildināts 30.06.

Azerbaidžāna: Ņemot vērā inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu, karantīnas režīms valstī pagarināts līdz šā gada 1. augustam. Vairākās pilsētās un reģionos (Baku, Gjandžā, Lenkaranā, Sumgaitā, Jevlahā, Džalilabadā un Masalli) līdz šā gada 5. jūlijam ir noteikts pastiprināts karantīnas režīms.

Kravu transportlīdzekļu iebraukšana, izbraukšana un tranzīta pārvadājumi Azerbaidžānā netiek ierobežoti.

Pārvadājumi pa jūru (ieskaitot kravu transportlīdzekļu un konteineru pārvadājumus) tiek turpināti. Ieviesti atsevišķi ierobežojumi ar Turkmenistānu un Kazahstānu.

 • Turkmenistānā reģistrētu kuģu pakalpojumus, kas dodas uz Turkmenistānu, var izmantot tikai šīs valsts pilsoņi.
 • Baku ostā visiem autovadītājiem, kuri dodas uz Turkmenistānu un Kazahstānu, tiek veiktas pārbaudes. Pārbaužu rezultāti tiek nodrošināti 6 līdz 8 stundu laikā.
 • Baku ostā autovadītāji uzturas tam paredzētās zonās, kurās tiek nodrošināta piekļuve pārtikai.

Kravu pārvadājumi: visi robežšķērsošanas punkti (ar Irānu, Krieviju, Gruziju un Turciju) atvērti kravu transportlīdzekļu plūsmai.

 • Kravu transportlīdzekļu pārvadājumi no Irānas un Alatas ostas virzienā uz Gruziju ir atļauti, ja transportlīdzekli pavada policijas eskorts.
 • Starptautisko kravu pārvadājumu autovadītājiem tiek nodrošināts bezmaksas ēdiens un atpūtas vietas.

Pasažieru pārvadājumi: robeža ar Irānu slēgta no 9. februāra. Robeža ar Gruziju slēgta no 14. marta. Turcijas robeža slēgta no 14. marta. Krievijas robeža slēgta no 18. marta.

Azerbaidžānas pilsoņiem atļauts šķērsot iepriekšminētās robežas.

Vīzu reģistrācija, izmantojot “ASAN Viza” elektronisko mājaslapu, ir apturēta.

Informācija saziņai:

 

Papildināts 02.07.

Baltkrievija: robežas starptautiskiem pārvadājumiem nav slēgtas.

25. martā stājās spēkā rīkojums No. 171, nosakot, ka personām, kuras ierodas Baltkrievijas Republikā no valstīm, kurās reģistrēti COVID-19 infekcijas gadījumi, 14 kalendāro dienu laikā pēc ierašanās Baltkrievijas Republikā:

 • jāpavada mājās pašizolācijā;
 • tiek aizliegts izbraukt no Baltkrievijas Republikas (līdz pašizolācijas perioda beigām).

Šīs prasības neattiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem, veicot kravas starptautiskos autopārvadājumus.

1. aprīlī Baltkrievijā stājas spēkā rīkojums No. 208 nosakot, ka pašizolācijas prasības attiecas arī uz starptautiskos autopārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, pēc pārvadājuma operācijas noslēgšanas Baltkrievijas teritorijā. Nosacījumi attiecināmi arī uz autovadītājus, kurus nomaina tranzīta pārvadājuma laikā, un kuri ierodas no valstīm, kurās reģistrēta COVID-19 saslimšanas gadījumi. Autovadītājam ir atļauts pārtraukt pašizolāciju, ja jāveic nākošā kravu pārvadājumu operācija.

Šie noteikumi paredz, ka veicot kravu pārvadājumus Baltkrievijas teritorijā (tai skaitā tranzīta pārvadājumus), transportlīdzeklī jāatrodas personīgajiem aizsarglīdzekļiem (medicīniskām maskām un cimdiem). Noteikumi paredz, sejas maskas un cimdi jālieto arī gadījumos, kad ekipāža atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes.

Sīkāka informācija krievu valodā pieejama šeit.

Arī Baltkrievijas Veselības ministrijas izstrādāti noteikumi paredz, ka, veicot arī tranzīta pārvadājumus, kravu transportlīdzekļu apkalpei jālieto sejas maskas un cimdi gadījumos, kad ekipāža atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes.

7. jūnijā stājas spēkā Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2020. gada 25. maija dekrēts No. 311 “Par navigācijas ierīču (plombu) izmantošanu”, nosakot, ka pirms tranzīta preču autopārvadājuma caur Baltkrievijas Republikas teritoriju uzsākšanas, jāveic transportlīdzekļa kravas telpas plombēšana ar īpašu (elektronisku) plombu. Iepriekšminētajam pakalpojumam noteikta maksa trīs bāzes vienību apmērā (aptuveni 31 eiro, ieskaitot PVN).

29. jūnijā izdotais rīkojums No. 372 “Par grozījumu veikšanu rīkojumos No. 171 un 311”  paredz, ka no 1. jūlija, veicot tranzīta pārvadājumus, Baltkrievijā netiek attiecinātas prasības par noteiktu tranzīta koridoru, atpūtas vietu un degvielas uzpildes staciju izmantošanu, kā arī tiek atcelta prasība, ka Baltkrievijas teritorija jāpamet nākošajā dienā, kas seko dienai, kad transportlīdzeklis iebraucis valstī. 
Atcelta prasība par navigācijas plombu izmantošanu, veicot tranzīta pārvadājumus. Navigācijas plombas tiks piedāvātas kā alternatīvs risinājums kravas konvojēšanai, ja to paredz normatīvie akti.
1. maijā stājas spēkā Baltkrievijas valdības pieņemtais rīkojums Nr.256, kā rezultātā tiek grozīts rīkojums Nr.171. Rīkojums paredz atbalstu COVID-19 pandēmijas laikā skartajām industrijām, tai skaitā autopārvadājumu sektoram.

Baltkrievijas pārvadātājiem, kuri veic starptautiskus pārvadājumus, sekojošu dokumentu derīguma termiņš pagarināts par 30 dienām:

 • Starptautisko preču pārvadājumos iesaistīto transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts kravu pārvadājumiem ar muitas plombām;
 • tehniskās apskates apliecinājumi;
 • ar ETMK atļauju sistēmu saistīto transportlīdzekļu tehniskās atbilstības sertifikāti u.c. dokumenti.

30 dienu pagarinājums attiecināms uz augstākminētajiem dokumentiem, kuru derīguma termiņš beidzas laikposmā no 2020. gada 1. līdz 30. maijam.

Sākot ar 1. maiju, BelToll maksas ceļu lietotāji varēs izmantot jaunu funkcionalitāti, kas sniedz iespēju divu stundu laikā pēc pārkāpuma, kas saistīts ar BelToll noteikumu neievērošanu, izdarīšanas veikt maksājumu par izdarīto pārkāpumu, tādejādi izvairoties no papildu sadārdzinājuma. Lietotāju varēs pieteikties SMS apziņošanas pakalpojumam. Tādejādi, ja tiks izdarīts pārkāpums, lietotājam tiks izsūtīta īsziņa, informējot klientu par radušos situāciju.

Iepriekšminētās funkcionalitātes pieejamas lietotāja personīgajā kontā vietnē www.beltoll.by.

26. maijā stājas spēkā jauna procedūra vietas rezervēšanai rindā uz Baltkrievijas robežas. Sīkāka informācija pieejama https://belarusborder.by/ mājaslapā.

Informācija par braukšanas ierobežojumiem Baltkrievijā vasaras periodā pieejama VSIA Autotransporta direkcija mājaslapas sadaļā “Informācija par valstīm”.

 

Papildināts 06.07.

Beļģija: no 15. jūnija Beļģija atver robežas ceļojumiem uz un no Eiropas Savienības, ieskaitot Apvienoto Karalisti un četrām Šengenas valstīm (Šveices, Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas). Līdz 30. jūnijam saglabājas liegums “nebūtiskai” ieceļošanai/ izceļošanai uz t.s. “trešajām valstīm”. Šis ierobežojums var tikt pagarināts.

Pagaidu ceļošanas aizliegums neattiecas uz personām kuras pārvietojas darba vajadzībām:

 • Veselības aprūpes speciālisti, veselības pētnieki un profesionāļi, kas nodrošina vecāka gadagājuma cilvēku aprūpi;
 • Pārrobežu darbinieki;
 • Sezonālie darbinieki, kuri nodarbināti lauksaimniecības sektorā;
 • Transporta pārvadājumu sektora darbinieki;
 • Diplomāti, starptautisku organizāciju darbinieki, militārais, humanitārās palīdzības personāls, ja ceļojums saistīts ar darba pienākumu veikšanu;
 • Pasažieri tranzītā;
 • Personas, kuras ceļo attaisnojošu ģimenes iemeslu vadīti;
 • Personas, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība vai citu humānu apsvērumu dēļ

Iepriekš ziņojām, ka 4. maijā uzsākta pakāpeniska ar Covid-19 saistīto ierobežojumu mīkstināšana.

Pasākumu mīkstināšanas ceturtais posms uzsākts 1. jūlijā.

Apturēts autovadītāju apliecību apmācības un ieguves process, apturēta transportlīdzekļu tehniskā apskate. Tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu risinājumu gadījumiem, kad attiecīgajā periodā beidzas kāds no iepriekšminētajiem dokumentiem.

Beļģijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Beļģijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Beļģijas autopārvadātāju asociācija FEBETRA ir izveidojusi visaptverošu tīmekļa vietni par veiktajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā Beļģijā. Lapas saturs pieejams franču un holandiešu valodā.

 

Papildināts 26.06.

Bulgārija: Ārkārtas stāvoklis valstī pagarināts līdz 15. jūlijam, tādējādi iebraucējiem no Zviedrijas, Lielbritānijas un Portugāles, kā arī trešajām valstīm (izņemot Serbiju, Bosniju un Hercegovinu, Melnkalni, Islandi, Norvēģiju, Šveici, Lihtenšteinu, Sanmarīno, Andoru, Monako un Vatikānu) jāievēro 14 dienu karantīna. No karantīnas perioda atbrīvoti Bulgārijas pilsoņi un citu ES dalībvalstu, Lielbritānijas un Šengenas valstu pilsoņi, kuri iebrauc valstī:

 • humanitāru iemeslu dēļ – tādā gadījumā iebraukšanas mērķi apliecina Ekonomikas ministrijas vai citu atbildīgo ministriju izsniegtas vēstules;
 • starptautiskajos kravas un pasažieru autopārvadājumos iesaistītie autovadītāji;
 • kuģu būvniecībā un apkopē nodarbinātās personas un viņu ģimenes locekļi;
 • kuģu apkalpes komandu locekļi, kas ir Bulgārijas pilsoņi.  

Karantīnas noteikumi neattiecas arī uz medicīnas nozarē iesaistītajām personām, pārrobežu strādniekiem un valsts amatpersonām, kas ierodas darba pienākumu izpildes ietvaros. Iebraucējiem jāaizpilda deklarācijas.

13. maijā atbildīgās iestādes atcēla ārkārtas stāvokli un ieviesa “epidēmisko ārkārtas situāciju”, kas spēkā no 14. maija līdz 30. jūnijam, tādejādi paliek spēkā 4. jūnijā izdotā pavēle, nosakot ārvalstu pilsoņiem pagaidu ieceļošanas aizliegumu. Aizliegums attiecas uz visām robežšķērsošanas vietām, izmantojot visus transporta veidus.

Aizliegums neattiecas uz šādām personu kategorijām:

 • Bulgārijas pilsoņiem; Eiropas Savienības dalībvalstu, Lielbritānijas, Šengenas valstu pilsoņiem (ieskaitot Sanmarīno, Andoru, Monako un Vatikānu); Serbijas un Ziemeļmaķedonijas pilsoņiem; Bulgārijas pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri ir oficiālā kopdzīvē ar Bulgārijas pilsoņiem; personām ar pastāvīgo un ilgtermiņa uzturēšanās atļauju Bulgārijas Republikas teritorijā, kā arī šo personu ģimenes locekļiem;
 • medicīnas darbiniekiem, medicīnas zinātniekiem un sociālajiem darbiniekiem, ja ceļojuma mērķis ir saistīts ar profesionālo darbu;
 • personālam, kas iesaistīts kravu un pasažieru pārvadājumos, aviācijas apkalpes locekļiem, kuri iesaistīti komerciālos pārvadājumos ar lidmašīnām, un citām;
 • ārvalstu amatpersonām (valdību vadītāji utt.) un to delegāciju locekļiem, kā arī diplomātiem, starptautisko organizāciju ierēdņiem, militārpersonām un humānās palīdzības darbiniekiem, kuri veic dienesta pienākumus;
 • personām, kuras ceļo humanitāru iemeslu dēļ;
 • tirdzniecības pārstāvjiem, personām, kuras iesaistītas ekonomikas un investīciju procesos, kā arī personām, kuras tieši iesaistītas Bulgārijas Republikas stratēģiskās un kritiskās infrastruktūras būvēšanā, uzturēšanā, un drošības nodrošināšanā;
 • sezonāliem lauksaimniecības strādniekiem un tūrisma sektora darbiniekiem;
 • pārrobežu darbiniekiem;

Tranzīts cauri Bulgāriju atļauts:

 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Lielbritānijas un Šengenas valstu pilsoņiem (ieskaitot Sanmarīno, Andoru, Monako un Vatikānu) un šo personu ģimenes locekļiem ar mērķi atgriezties mītnes valstī;
 • trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir ilgtermiņa uzturēšanās atļauja Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai Šengenas valstīs (ieskaitot Sanmarīno, Andoru, Monako un Vatikānu), un šo personu ģimenes locekļiem ar mērķi atgriezties mītnes valstī;
 • Serbijas, Bosnijas un Hercogovinas, Melnkalnes un Turcijas pilsoņi, lai atgrieztos mītnes valstī.

Atcelta prasība, ka ārvalstu transportlīdzekļu vadītājiem Bulgārijas teritorija jāpamet 24 stundu laikā, kas tiek skaitīts no brīža, kad transportlīdzeklis iebrauc valstī. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

No 22. maija personām, kurām atļauts iebraukt Bulgārijā, neievērojot karantīnas prasības (piemēram, kravu transportlīdzekļu autovadītājiem), šķērsojot Bulgārijas robežu, atbildīgajām veselības stāvokļa kontroles institūcijām būs jāuzrāda veselības deklarācija. Deklarācija pieejama bulgāru, angļu un rumāņu valodās.

Pārvadātājiem tiek lūgts savlaicīgi (pirms iebraukšanas robežkontroles punktā) sagatavot veselības deklarāciju, lai samazinātu robežšķērsošanas laiku.

Gadījumos, ja nav iespējams noslēgt tranzīta pārvadājumu, jo kaimiņvalstī noteikts braukšanas ierobežojums, transportlīdzekļa vadītājam jāseko kompetento iestāžu norādījumiem. Kompetentās iestādes pārstāvis norādīs vietu, kurā jānovieto transportlīdzerklis un jāuzturas autovadītājam līdz brīdim, kad varēs pamest Bulgārijas teritoriju.

30. martā Covid-19 izplatības dēļ slēgts robežšķērsošanas punkts starp Bulgāriju un Grieķiju “Zlatograd–Thermes”.

14. aprīlī Bulgārijas kompetentā iestāde publicējusi interaktīvu “zaļo koridoru” karti. Kartē ietverta informācija par atpūtas vietām, sanitārajiem mezgliem, iespējām iegādāties pārtiku, degvielu u.c.: www.api.bg/index.php/en/green-corridors un https://www.bgtoll.bg/en/.

Iekštelpās sejas masku lietošana ir obligāta. Tiek rekomendēts lietot sejas maskas arī sociāla kontakta gadījumos, tai skaitā atrodoties ārpus telpām.

14. aprīlī Bulgārijas autoceļu infrastruktūras aģentūra uz laiku atsaukusi brīvdienu braukšanas ierobežojumus kravu transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 12 tonnām.

Bulgārijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Bulgārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

 

Papildināts 07.07.

Čehija: no 15. jūnija, pamatojoties uz epidemioloģiskās situācijas novērtējumu, ES un Šengenas zonas valstis tiks sadalītas trīs grupās pēc COVID-19 riska līmeņa – zema (zaļš), vidēja (oranžs) un augsta (sarkans) riska.

Atjaunots valstu saraksts, atbilstoši riska kategorijām pieejams šeit.

No 30. jūnija Polijas, Lielbritānijas un ES pilsoņiem, kas uz laiku vai pastāvīgi uzturas Polijā un Lielbritānijā, var ieceļot Čehijas Republikā neuzrādot negatīvu COVID-19 testu.

Iebraukšanas aizliegumi un karantīnas prasības neattiecas uz personām, kuras nodarbinātas starptautisku pārvadājumu sektorā. Sīkāk skatīt šeit.

Visas robežšķērsošanas vietas ar Austriju, Vāciju, Poliju un Slovākiju ir atvērtas.

No 18. maija tiek atjaunoti brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu virs 7,5 tonnām, kā arī kravu transportlīdzekļiem un specializētajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām.

Čehijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Čehijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 13.06.

Dānija: ierobežojumi uz Dānijas robežām ir pagarināti līdz turpmākam izskatīšanai bez noteikta termiņa. Ieviesti papildus ieceļošanas atvieglojumi. Personām ar “pamatotu iemeslu” (piemēram, autovadītājiem) tiek atļauta iebraukšana Dānijā. Biznesa ceļotāji, kuri ierodas darba darīšanās, piemēram, lai apmeklētu sanāksmes utt. var ieceļot Dānijā, ja tiek pamatots, ka darba darīšanas nav iespējams kārtot attālināti.

No 15. jūnija atļauta ieceļošana tūristiem no Vācijas, Norvēģijas, Islandes (ar naktsmītnes rezervāciju ārpus Kopenhāgenas vismaz 6 naktīm).

Atļauts izceļot un šķērsot Dāniju tranzītā ikvienam, atgriežoties mītnes valstīs.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit un šeit.

Visi kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

12. jūnijā Dānijas atbildīgās iestādes informēja, ka starptautiskie kravu pārvadājumi pa autoceļiem (ieskaitot tranzītu) jāveic, izmantojot sekojošus robežšķērsošanas punktus:

 • Padborg (darba laiks no plkst.7.00 līdz 23.00);
 • Frøslev (E45) (atvērts visu gadu);
 • Sæd vai Kruså (atvērti visu gadu);
 • Kravu pārvadājumus var veikt arī izmantojot “zilo robežu” (blue border) – prāmju satiksmi, kā arī Øresund tiltu, kas savieno Dāniju ar Zcviedriju.

Kravas transportlīdzekļu vadītājiem ir atļauts iebraukt valstī, ja netiek konstatēti Covid-19 saslimšanas simptomi.

Dānijas transporta un loģistikas asociācija sagatavojusi rekomendācijas kravu pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem. Materiālu angļu valodā skatīt šeit.

Dānija noteikusi, ka zemāk uzskaitītie dokumenti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 30. aprīlim, ir derīgi līdz 2020. gada 31. augustam:

 • autovadītāju apliecības (ar C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D un D/E kategorijām);
 • bīstamo kravu autovadītāju apliecības;
 • bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

Dānijas valdība pagarinājusi atsevišķu autovadītāju dokumentu derīguma termiņu, veicot iekšzemes pārvadājumus.

Ja autovadītājam, veicot starptautisko kravu pārvadājumu, beidzies vadītāja apliecības derīguma termiņš tiek rekomendēts uzrādīt “Starptautisko pārvadājuma darbinieka sertifikātu” (pielikums nr.3) atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm par zaļajiem koridoriem.

 

 

Papildināts 07.07.

Francija: no 15. jūnija Francija atver robežas Šengenas valstu pilsoņiem, balstoties uz iebraukšanas prasību savstarpīgumu. Latvijas valstspiederīgajiem nav noteikti iebraukšanas ierobežojumi Francijā.

Lai varētu iebraukt Francijā no trešajām valstīm, profesionāliem autovadītājiem, kuri nav Francijas pilsoņi, jāuzrāda aizpildīts “starptautisko pārvadājuma darbinieka sertifikāts” (pielikums nr.3) atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm par zaļajiem koridoriem.

20. martā ieviestas papildu prasības iekšzemes pasažieru un iekšzemes un starptautiskajiem kravu pārvadājumiem (attiecas kā uz autovadītājiem, tā arī iekraušanu un izkraušanu veicošajiem darbiniekiem):

pasažieru pārvadājumiem:

 • transportlīdzeklis jādezinficē vismaz vienu reizi dienā;
 • transportlīdzekļiem ar vairākām durvīm priekšējās durvis nav pieejamas, izņemot gadījumus, kad vadītājs pilnīgi norobežots ar caurspīdīgu barjeru;
 • transportlīdzeklī biļetes nav pieejamas.

taksometri:

 • pasažieris nevar sēdēt blakus transportlīdzekļa vadītājam;
 • autovadītājs var atteikt pasažieru uzņemšanu, ja saskatāmi saslimšanas simptomi.

Kravu pārvadājumi:

 • jāievēro sociālā distancēšanās;
 • vietas, kurās nav pieejams tekošs ūdens, jānodrošina ar dezinfekcijas līdzekļiem (gēlu);
 • parakstot dokumentus, nav pieļaujams personīgais kontakts;
 • preces var piegādāt tikai uz pārvadājuma dokumentā norādīto adresi;
 • piegādes mājās atļautas, ja pasūtījums tiek atstāts pie durvīm. Fizisks kontakts ar pircēju nav atļauts.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Saskaņā ar valdības ziņojumu par kravas transportu un loģistiku (tikai franču valodā) valdība oficiāli uzsvēra kravu pārvadājumu un loģistikas nozares nozīmi preču nodrošināšanā. Valdība uzsver, ka tiks veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu kravu pārvadājumu plūsmu un apkalpojošo loģistikas centru darbību.

Karte ar ēdināšanas vietām un degvielas uzpildes stacijām, kuras turpina darbību, pieejama šeit. Francijas valdība nodrošinājusi karti ar informāciju par transportlīdzekļu tehnisko apkopi un transportlīdzekļu tehnisko apskašu veicošo uzņēmumu darbību.

Francijas atbildīgās iestādes pieņēmušas lēmumu nepagarināt braukšanas ierobežojumu atsaukumu. Turpmāk, veicot kravu pārvadājumus Francijā, jāievēro braukšanas ierobežoju prasības Francijā.

Francijas atbildīgās iestādes pieņēmušas lēmumu nepagarināt atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti. Turpmāk, veicot kravu pārvadājumus Francijā, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības.

Francijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem (bet ne trīs) transportlīdzekļu vadītājiem. Starp autovadītājiem jāietur vismaz viena metra distance.

10. jūnijā Francijas autopārvadātāju asociācija sniedza skaidrojumu, ka transportlīdzekļa autovadītājam nav jāuzrāda deklarācija, kas apliecina Covid-19 simptomu neesamību, kā arī to, ka transportlīdzekļa vadītājs netiek atzīsts par kontaktpersonu. 31. maija dekrēts nosaka, ka deklarācija par Covid-19 simptomu neesamību jāaizpilda personām, kuras ceļo izmantojot gaisa satiksmi un atsevišķos gadījumos, ja tiek izmantoti jūras un iekšējo ūdensceļu pārvadātāju pakalpojumi.

Autopārvadātājiem nav pienākuma no klienta saņemt deklarāciju, kas apliecina, ka viņu (autopārvadātāju) darbu nevar atlikt.

 

Papildināts 08.07.

Grieķija: no 15. jūnija Grieķija atver robežas un bez būtiska iemesla valstī atļauts ieceļot personām no:

 • Albānijas, Austrālijas, Austrijas, Ziemeļmaķedonijas, Bulgārijas, Vācijas, Dānijas, Šveices, Igaunijas, Japānas, Izraēlas, Ķīnas, Horvātijas, Kipras, Latvijas, Libānas, Lietuvas, Maltas, Melnkalnes, Ungārijas, Rumānijas, Jaunzēlandes, Norvēģijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, Dienvidkorejas, Čehijas un Somijas.

Atvērts Promachonas – Kulata robežšķērsošanas punkts uz Grieķijas – Bulgārijas robežas. Robežšķērsotāju veselības stāvoklis tiek pārbaudīts balstoties uz nejaušības principu.

Sauszemes robežas ar Albāniju, Ziemeļmaķedoniju un Turciju ir slēgtas.

Iepriekš ziņojām, ka 4. maijā tika uzsākta pakāpeniska COVID-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu mīkstināšana.

No 1. jūlija līdz 31. augustam ieviesta jauna procedūra ceļotājiem, kas ierodas Grieķijā. Visām personām, kas ierodas valstī  jāaizpilda Pasažieru lokācijas veidlapa (PLF). Tiek veikta pasu un muitas kontrole, un tiek pārbaudīts katras personas unikālais ātrās reaģēšanas (QR) kods. QR kods jāuzrāda mobilā tālruņa ekrānā vai drukātā formā. Balstoties uz piešķirto kodu personas tiek novirzītas padziļinātai kontrolei, vai tiek piešķirta automātiska atļauja turpināt ceļojumu uz galamērķi Grieķijā.

Atbildīgie dienesti sniedz informāciju par rīcību gadījumos, ja ceļojuma laikā parādās elpceļu infekcijas simptomi (nekavējoties jāsazinās ar Nacionālās sabiedrības veselības organizācijas (EODY) Operāciju centru).

Ja iebraucot Grieķijā plānojat veikt apstāšanos vairākās vietās, jāsniedz informācija par nākamo 7 dienu ceļojuma plāniem (galamērķis utt.).

Ceļotājiem, kuriem ierašanās brīdī konstatēti pozitīvi Covid-19 testa rezultāti jāveic pašizolācija ceļojuma galamērķī, kas norādīta Pasažieru lokācijas veidlapā (PLF).

Iebraucējiem jāievēro visi profilaktiskie higiēnas pasākumi (masku lietošana un fiziska / sociāla distancēšanās). Maskas vai sejas aizsegi ir obligāti izmantojami sabiedriskajā transportā, taksometros, liftos, slimnīcās, klīnikās un diagnostikas centros. Maskas ieteicams lietot lielveikalos, matu kopšanas salonos un citās slēgtās telpās.

Par pārkāpumiem paredzēts sods 150 eiro apmērā.

6. jūlijā Grieķijas Transporta ministrija apliecināja, ka starptautiskos pārvadājumos iesaistītie darbinieki ir atbrīvoti no pienākuma aizpildīt tiešsaistes Pasažieru lokācijas veidlapu.

Autovadītājiem, kas ierodas Grieķijā izmantojot prāmju satiksmi, izvēles kārtībā, tiek veikta veselības pārbaude. Autovadītājiem tiek lūgts aizpildīt veselības stāvokļa aptaujas anketu. Atrodoties uz kuģa klaja jālieto sejas maskas.

28. maijā Grieķijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Grieķijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 07.07.

Gruzija: stabilizējoties epidemioloģiskai situācijai, tiek atviegloti ierobežojumi ārvalstu pilsoņu ieceļošanai.

No 16. jūnija kravas transportlīdzekļu autovadītājiem, kuri veic starptautiskus kravu pārvadājumus, izvirzītas jaunas prasības:

 • pirms iebraukšanas Gruzijā tiek mērīta autovadītāja ķermeņa temperatūras;
 • paaugstinātas ķermeņa temperatūras gadījumā robežšķērsošana tiks atteikta;
 • ārvalstu autovadītājiem nav atļauts uzturēties Gruzijā ilgāk par septiņām dienām, izņemot gadījumus, kad Gruzijā jāiekrauj krava, kura paredzēta atgriešanās braucienam vai turpmākais pārvadājums tiek veikts, izmantojot prāmju satiksmi;
 • citos gadījumos Gruzija jāpamet 96 stundu laikā pēc iebraukšanas valstī;
 • ja ārvalstu autovadītājs atrodas Gruzijā 72 stundas pēc iebraukšanas valstī, atkārtoti jāveic veselības stāvokļa kontrole vietējās veselības institūcijās.

Augstāk minētās prasības netiek attiecināts, ja transportlīdzeklis šķērso Gruziju tranzītā.

Par nosacījumu pārkāpumiem paredzēts administratīvais sods. Tālrunis uzziņām: (+995) 032 2 36 55 01.

 

Papildināts 07.07.

Horvātija: no 29. maija ieceļošanas ierobežojumi un pašizolācijas prasības neattiecas uz Čehijas, Slovākijas, Ungārijas, Austrijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Slovēnijas un Slovākijas pilsoņiem. Citu ES dalībvalstu pilsoņi var iebraukt Horvātijā, ja personas var norādīt ceļojuma mērķi. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka iepriekš aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā: https://entercroatia.mup.hr/Edit.

No 10. jūnija atvērtas jūras robežas.

Noteikts īpašs iebraukšanas režīms personām, kuras ierodas Horvātijā no Bosnijas un Hercegovinas, Kosovas, Serbijas un Ziemeļmaķedonijas. Ierodoties no iepriekšminētajām valstīm jāievēro 14 dienu pašizolācija. Pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz personām, kuras šķērso Horvātijas teritoriju tranzītā. Šķērsojot Horvātiju tranzītā, lai sasniegtu kaimiņvalsti, personām Horvātijas Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē jāpārbauda, vai ieceļošana Horvātijā ir atļauta.

Personām, kuras nav ES vai EEZ pilsoņi iebraukšana Horvātijā liegta līdz 30. jūnijam.

Aizliegums netiek attiecinātu uz transporta sektora darbiniekiem.

Iepriekš ziņojām, ka ierodoties Horvātijā no noteiktām valstīm (saraksts pieejams šeit), ieceļotājiem jāievēro 14 dienu pašizolācijas prasības.

Karantīnas prasības netiek attiecinātas uz:

 • veselības aprūpes speciālistiem, veselības aprūpes pētniekiem un līdzstrādniekiem, veco ļaužu aprūpes ekspertiem un personām, kurām nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība;
 • pārrobežu strādniekiem;
 • kravu pārvadātājiem un citu transporta pakalpojuma sfērā iesaistīto personālu;
 • diplomātiem, policistiem, ja tiek veikti dienesta pienākumi, civilās aizsardzības dienestu darbiniekiem un komandām, starptautisko organizāciju darbiniekiem un starptautisko militāro personālu, ja tiek veikti dienesta pienākumi;
 • pasažieriem, kas valsti šķērso tranzītā.

Nav noteikts ārkārtas situācijas noslēgšanas datums.

Sīkāka informācija pieejama šeit un šeit.

Komerciālu kravu pārvadājumi

Situācija uz 20. aprīli ir šāda:

 • tranzīta pārvadājumi netiek ierobežoti, ja tiek izmantoti “zaļie koridori” atbilstoši Eiropas Komisijas noradījumiem. Zaļie koridori atvērti kā tranzīta pārvadājumiem, tā arī divpusējiem pārvadājumiem;
 • 18. aprīlī tika atcelta kravu transportlīdzekļu konvojēšana, tai skaitā veicot tranzīta pārvadājumus.

Saziņai ar atbildīgajām iestādēm Horvātijā jāizmanto e-pasts: uprava.infrastruktura@mmpi.hr.

Kravu pārvadājumiem atvēri tikai sekojoši robežas šķērsošanas punkti:

 • Bregana un Macelj (ar Slovēniju);
 • Goričan un Duboševica (ar Ungāriju);
 • Nova Sela, Stara Gradiška un Slavonski Šamac (ar Bosniju un Hercegovinu);
 • Bajakovo (ar Serbiju).

Veicot tranzīta pārvadājumus Horvātijā, jāizmanto automaģistrāles. Policijas pārstāvji nozīmē brauciena maršrutu, apstāšanās vietas, kā arī degvielas uzpildes stacijas, kurās papildināt degvielas krājumus. Kravu transportlīdzekļu vadītākiem jāseko policijas amatpersonu un civilās aizsardzības biedru sniegtām norādēm. Apturot transportlīdzekli, vadītājam jāievēro distancēšanās prasības, lai izvairītos no kontakta ar citām personām (2 metri iekštelpās, 1 metrs brīvā dabā).

Karantīnas prasības kravu transportlīdzekļu vadītājiem

Ārvalstu transportlīdzekļu vadītāji nav pakļauti veselības uzraudzības prasībām, ja pēc izkraušanas operācijas noslēgšanas transportlīdzeklis nekavējoties izbrauc no Horvātijas. Ja uzturēšanās ilgums Horvātijā pārsniedz 24 stundas, vadītājam jāizmanto pašizolācijas telpas, kuras nodrošina Horvātijas kompetentās iestādes.

Saskaņā ar 19. maija EK lēmumu Horvātijā ieviestas atkāpes no ES regulas

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Horvātijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 19.06.

Igaunija: no 15. maija saskaņā ar Igaunijas, Lietuvas un Latvijas premjerministru vienošanos atvērtas robežas kustībai Baltijas valstu ietvaros. Tas nozīmē, ka iebraucējiem no Latvijas un Lietuvas vairs nebūs prasības ievērot 14 dienu karantīnu.

No 1. jūnija Igaunijā atļauts iebraukt Šengenas zonas zema epidēmijas riska valstu pilsoņiem (mazāk nekā 15 COVID-19 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju) un pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Personām, kuras ierodas Igaunijā no Zviedrijas, Portugāles, Lielbritānijas un Beļģijas, nepieciešams 14 dienas pavadīt karantīnā. Karantīna obligāta arī tad, ja persona uzrāda negatīva COVID-19 testa rezultātu.

No 15. jūnija Baltijas valstu pilsoņi var ieceļot arī Somijā bez karantīnas ievērošanas.

Netiek atjaunoti kruīza kuģu braucieni maršrutā Tallina–Stokholma. Aizliegti lidojumi uz/no Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Turcijas, Baltkrievijas un Krievijas.

 

Papildināts 03.06.

Īrija: valdība ir izdevusi īpašus ieteikumus ceļotājiem, tajā skaitā 14 dienu pārvietošanās ierobežošanu tiem, kuri ieceļo Īrijā un ir bijuši skartajos pasaules reģionos. Kravu pārvadājumi ir atbrīvoti. Valdība publicēja norādes preču piegādes ķēžu darbiniekiem.

Uzņēmums “Seatruck Ferries” apturējis pasažieru pārvadājumus, tai skaitā kravas transportlīdzekļu vadītāju pārvadājumus. Kravas transportlīdzekļu un to sastāvu pārvadājumi tiek turpināti ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa apkalpojošais personāls nekāpj uz kuģa klāja.

20. aprīlī transporta, tūrisma un sporta ministrs paziņoja par tehniskās apskates staciju slēgšanu saistībā ar Covid-19 izplatību. Transportlīdzekļiem, kuru tehniskā apskate beidzās, sākot ar 28. martu, tehniskās apskates derīguma termiņš tiek pagarināts:

 • vieglajiem transportlīdzekļiem par 4 mēnešiem;
 • komerctransportam – par 3 mēnešiem.

Transportlīdzekļu vadītāju apliecības, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 1. marta līdz 30. jūnijam, ir derīgas četrus mēnešus pēc to derīguma termiņa beigām.

 

Papildināts 07.07.

Itālija: saskaņā ar Itālijas normatīvajiem aktiem no 3. jūnija atļauta iebraukšana no sekojošām valstīm:

 • Eiropas Savienības dalībvalstīm;
 • Šengenas līguma dalībvalstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis) – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice;
 • Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karalistes;
 • Andoras, Monako;
 • Sanmarīno Republikas un Vatikāna Pilsētvalsts.

Itālijas premjerministrs izsludināja jauno likumu 17. maija DPCM.

Sekojošas likuma prasības tiek atceltas:

 • Pašdeklarācijas aizpildīšanas prasība;
 • Kompetento veselības organizāciju informēšanu par iebraukšanu Itālijā;
 • Kravu pārvadātājiem jāpamet Itālijas teritorija 72 stundu laikā no iebraukšanas brīža;
 • Tranzīta pārvadājums jāveic 24 stundu laikā.

Atgādinām, ka uz nenoteiktu laiku atcelti brīvdienu braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem, kas veic starptautiskus pārvadājumus.

Covid-19 vīrusa izplatības kontekstā no š.g. 1. jūlija līdz 30. septembrim Euro 3 un Euro 4 kravas transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, drīkst turpināt izmantot Frejus ceļa tuneli (starp Modane Francijā un Bardonecchia Itālijā), ja attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieks var apliecināt, ka tā nomaiņa pret videi draudzīgāku Euro 5 un Euro 6 klases transportlīdzekli kavēšanās ir tiešā veidā saistīta ar vīrusa izraisītajiem ārkārtas apstākļiem. Tādā gadījumā jāaizpilda deklarācija.

 

Papildināts 30.06.

Kazahstāna: 11. maijā tika atcelts ārkārtējais stāvoklis, taču jūnija vidū, pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, ir atjaunoti ierobežojumi lielākajās pilsētās (šobrīd tikai uz nedēļas nogalēm). Vairākos rajonos (Karakiayk, Zhanaozen, Ust-Kamenogorsk) noteikts pilnīgs karantīnas režīms līdz 13. jūlijam. Kravas autotransporta kustība pāri Kazahstānas robežām ir atļauta bez ierobežojumiem.

Aizliegti pasažieru pārvadājumi ar autotransportu (iebraukšana un izbraukšana). Liegta privātpersonu ieceļošana valstī.

17. aprīlī Kazahstānā stājās spēkā grozījumi normatīvajos aktos, nosakot, ka līdz 2020. gada 1. novembrim Latvijas Republikas valstspiederīgajām personām tiek atcelts bezvīzu režīms.

27. aprīlī saņemta informācija, ka, balstoties uz Kazahstānas Republikas ārlietu ministrijas sēdes protokolu, Kazahstānas valdības rīkojuma No.220 prasības par bezvīzu režīma atcelšanu starptautisko kravu pārvadājumos iesaistītiem vadītājiem, kas veic pārvadājumus uz Kazahstānu, vai šķērso Kazahstānu tranzītā, līdz 2020. gada 1. jūnijam netiek piemērotas.

Sīkāka informācija pieejama ATD mājaslapas sadaļā “informācija par valstīm”.

Kazahstānā stājas spēkā Rīkojums No. 28, nosakot, ka Kazahstānas atbildīgajām iestādēm telefoniski jākontrolē ārvalstu kravu transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvoklis gadījumos, kad autovadītājs pārvadājumu veicis Kazahstānas teritorijā. Lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto un atbildēt uz Kazahstānas atbildīgo iestāžu telefoniski uzdotajiem jautājumiem par veselības stāvokli.

SVARĪGI: 26. martā saņemta informācija no Kazahstānas industrijas un infrastruktūras attīstības ministrijas informāciju, ka Latvijas Republikā reģistrētiem pārvadātājiem atļauts iebraukt un veikt kravu pārvadājumus Kazahstānas teritorijā. Kazahstāna oficiāli publicējusi informāciju, norādot, ka kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Kazahstānas atbildīgās iestādes sagatavojušas vadlīnijas angļu un krievu valodā transportlīdzekļu vadītājiem par veicamajiem profilakses pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērto un slēgto robežkontroles punktu saraksts.

Pirms iebraukšanas Nursultānas pilsētā, izmantojot zaļo koridoru, autovadītājam jāreģistrējas īpaši šim nolūkam izveidotā mājaslapā: www.post.iqala.kz. Lai reģistrētos sistēmā, nepieciešams Kazahstānā reģistrēts mobilā tālruņa numurs. Sistēmā jānorāda iebraukšana/izbraukšana pilsētā, dati, kā arī informācija par transportlīdzekli un kravu.

Aktuālā informācija par karantīnas nosacījumiem Kazahstānas apgabalos un pilsētās pieejama: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=20;-60.

Informatīvie uzziņas tālruņi Kazahstānā pieejami šeit.

 

Papildināts 02.06.

Kirgizstāna: 22. martā ieviesta ārkārtas situācija uz vienu mēnesi. No 17. marta uz nenoteiktu laiku Kirgizstānā aizliegts ieceļot visiem ārvalstu pilsoņiem. Ieceļošanas aizliegums neattiecas uz kravu pārvadātājiem un diplomātiskā korpusa pārstāvjiem.

20. maijā Kirgizstānas Republikā stājas spēkā jauns algoritms COVID-19 izplatības novēršanai kravu autopārvadājumu sfērā.

Papildus noteiktas prasības transportlīdzekļa autovadītāja tālrunī uzstādīt aplikāciju “Stop Covid-19” mobilo aplikāciju, kā arī transportlīdzekļa eskortēšana līdz izkraušanas vietai. Autovadītājam pirms iebraukšanas Kirgizstānā jāaizpilda anketa, kurā tiek norādītas visas apstāšanās vietas.

Kirgizstānā aizliegts ieceļot arī ārvalstniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Kirgizstānā, kā arī ārvalstniekiem – Kirgizstānas pilsoņu ģimenes locekļiem.

Aizlieta pārvietošanās starp valsts reģioniem un pilsētām.

Kirgizstānas ekonomikas ministrija izplatījusi informatīvu materiālu krievu valodā par veiktajiem pasākumiem kravu pārvadājumu jomā Covid-19 izplatības laikā.

Materiālā ietverta informācija par robežkontroles punktu darbību izvirzītajām prasībām to šķērsošanai u.c.

 

Papildināts 17.06.

Kosova: atvērta lielākā daļa Kosovas sauszemes robeža. Atcelta prasība ieceļotājiem uzrādīt negatīvu Covid-19 testu un septiņu dienu pašizolācija. Robežšķērsošanas vietās tiek veikta veselības pārbaude, jāievēro aizsardzības pasākumi. Jūnijā plānots atjaunot starptautisko aviosatiksmi.

Papildināts 30.06.

Krievija: 27. martā stājas spēkā Rīkojums No. 763-p, nosakot, ka, sākot ar 2020. gada 30. martu, uz laiku ierobežota kustība Krievijas Federācijas robežkontroles un jauktajos robežkontroles punktos autotransportam, dzelzceļa satiksmei, gājējiem, upju transportam. Slēgta arī Krievijas un Baltkrievijas robežu sauszemes daļa.

Augstāk minētie ierobežojumi nav attiecināmi uz starptautisko kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem (Rīkojuma No. 635-p 2. paragrāfs).

25. martā stājas spēkā Rīkojums No. 730-p, ar kuru groza Rīkojumu No. 635-p, nosakot izņēmumus ārvalstu pilsoņu iebraukšanai Krievijas Federācijā.

Augstāk minētie normatīvie akti galvenokārt neattiecas uz:

 • akreditētiem vai nozīmētiem ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu darbiniekiem;
 • starptautiskām organizācijām un to pārstāvniecībām Krievijas Federācijā;
 • citām oficiālām ārvalstu pārstāvniecībām Krievijas Federācijā;
 • kravu transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek veikti starptautiskie pārvadājumi;
 • lidmašīnu, kuģu / laivu un starptautisko dzelzceļa sastāvu apkalpes locekļi u.c.

Savukārt 29. aprīlī Krievijas valdība ar Rīkojumu Nr. 1170 pagarināja robežu slēgšanas periodu uz nenoteiktu laiku. Tādējādi Krievijas robeža (tostarp ar Baltkrieviju) būs slēgta līdz brīdim, kad epidemioloģiskā situācija valstī būs normalizējusies. Uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem šie noteikumi neattiecas.

No 21. jūnija ir nedaudz mīkstināti nosacījumi iekšējai ceļošanai, piemēram, Krasnodaras reģionā vairs nav prasības ievērot 14 dienu pašizolācijas periodu. Maskavā iepriekšnoteiktie ierobežojumi saglabāsies vismaz līdz jūlija vidum. Visā Krievijas teritorijā saglabājas prasība izmantot sejas maskas.

Starptautisko autopārvadājumu veicējiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, sejas maskas).

Krievijas ekonomikas ilgtspējības un attīstības valsts komisijas sanāksmē tika nolemts īslaicīgi (90 kalendāro dienu periodā) atļaut izmantot borta ierīces, ar kurām tiek veikti maksājumus Platon elektroniskajā autoceļu nodevas apmaksas sistēmā gadījumos, ja beidzies ierīces verifikācijas periods.

Krievijas valdība 26. martā atcēla pavasara braukšanas ierobežojumu ieviešanu kravas transportlīdzekļiem uz reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem 2020. gadā. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Joprojām spēkā iespēja noteikt piekļuves ierobežojumus Krievijas reģioniem saistībā ar COVID-19 izplatību. Sākot ar 17. jūniju, transporta operatoriem, kas dodas uz Čitas pilsētu (Aizbaikāla reģionā), jāiegūst digitālā caurlaide, piesakoties šajā portālā (versija angļu valodā šeit).

2. aprīlī izdots Krievijas valdības rīkojums No.413, ar kuru tiek grozīts 2. marta rīkojums No. 223, nosakot, ka Krievijas Federācijā atļauti medicīnas preču tranzīta pārvadājumi.

 

Papildināts 19.06.

Lielbritānija: no 17. marta ieviesti pasākumi, lai ierobežotu COVID-19 izplatību. Britu pilsoņi tiek aicināti atturēties no starptautiskiem ceļojumiem.

Aicinājums atturēties no starptautiskiem ceļojumiem netiek attiecināts uz kravu pārvadājumos iesaistītiem darbiniekiem, kuri veic vietējos un starptautiskos pārvadājumus.

No 8. jūnija Lielbritānijā tiek ieviesti jauni robežšķērsošanas nosacījumi. Pasākumi paredzēti, lai novērstu Covid-19 izplatības otro vilni un ietver 14 dienu pašizolācijas prasību personām, kuras no ārvalstīm ieceļo Lielbritānijā. Karantīnas prasības netiek attiecinātas uz:

 • kravu transportlīdzekļu un autobusu autovadītājiem. Iebraucot Lielbritānijā, autovadītājiem jāapliecina, ka brauciens ir saistīts ar autovadītāja profesionālo darbību, piemēram, uzrādot darba devēja izsniegtu vēstuli, pārvadājuma pavadzīmi vai pārvadātājam izniegtu dokumentu (licences kartiņu, Eiropas kopienas apliecinātu kopiju u.c.). Lielbritānijas kompetentās iestādes izstrādājušas indikatīvu darba devēja vēstules paraugu. Šīs veidnes izmantošana nav obligāta. Lielbritānijas varas iestādes apliecināja, ka iespējams izmantot “starptautisko pārvadājuma darbinieka sertifikātu” (pielikums nr.3) atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm par zaļajiem koridoriem;
 • neskatoties uz to, ka karantīnas prasības netiek attiecinātas uz kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītājiem, Lielbritānijā noteikta prasība, ka pirms iebraukšanas valstī visām personām (tai skaitā autovadītājiem) jāaizpilda tiešsaistes lokācijas veidlapa, kurā jānorāda kontaktinformācija, kā arī dati par veicamo braucienu. Autovadītāji var aizpildīt veidlapu ne ātrāk kā 48 stundas pirms iebraukšanas Lielbritānijā. Lielbritānijas varas iestādes norāda, ka tiek veikti pasākumi, lai uzlabotu veidlapas aizpildīšanu, it sevišķi tas attiecināms uz pārvadātājiem, kas vienas nedēļas laikā vairākas reizes dodas uz un no Lielbritānijas. Uz robežas jāuzrāda aizpildītas lokācijas veidlapas digitālā versija vai arī drukāta versija. Oficiālas vadlīnijas pieejamas šeit;
 • Lielbritānijas varas iestādes atgādina, ka autovadītājiem, kas atgriežas no ikgadējā atvaļinājuma (kas pavadīts ārvalstīs), vai ES pilsoņiem, kas atgriežas Lielbritānijā, lai strādātu par autovadītājiem Lielbritānijā reģistrētā uzņēmumā, obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācijas prasības. Darbu atļauts atsākt tikai pēc pašizolācijas perioda noslēgšanas.

Gadījumā, ja ārvalstu autovadītājam, veicot kravu pārvadājumus Lielbritānijā, pasliktinās autovadītāja veselības stāvoklis, kompetentās iestādes rekomendē veikt sekojošas darbības:

 • ārkārtas gadījumā izsaukt ātro palīdzību;
 • jāievēro oficiālās vadlīnijas – jānodrošina pašizolācija. Autovadītāja darba devēja pienākums ir nodrošināt darbinieku ar atbilstošām telpām, lai varētu nodrošināt pašizolāciju;
 • ārvalstu pilsoņi var vērsties vēstniecībā;
 • izņēmumu gadījumos iespējams nodrošināt telpas Londonas izolācijas centrā.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti, veicot starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus, netiek pagarinātas. Veicot kravu pārvadājumus, Lielbritānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Londonā tiek atjaunota LEZ, ULEZ un sastrēgumu maksas iekasēšana. Transportlīdzekļiem, kas iebrauc šajās zonās, jāatbilst reģistrācijas un apmaksas prasībām. Katrai sistēmai ir atsevišķa reģistrācijas un apmaksas kārtība. No 22. jūnija sastrēgumu maksas dienas likme tiek īslaicīgi paaugstināta līdz £15.

 

Papildināts 08.07.

Lietuva: no 1. jūnija atcelti visi robežkontroles pasākumi kravu un pasažieru kustībai uz Latvijas – Lietuvas robežas.

29. jūnijā ieviestas 14 dienu karantīnas prasības personām, kuras ierodas Lietuvā no 50 valstīm, kurās konstatēta plaša COVID-19 izplatība, to starpā Zviedrijas, Krievijas un Baltkrievijas. Saraksts tiek atjaunots reizi divās nedēļās.

Pašizolācijas prasības neattiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic starptautiskus kravu pārvadājumus.

Par visvairāk COVID - 19 skartajām valstīm uzskata tās valstis, kurās pēdējo divu nedēļu laikā ziņots par vairāk nekā 25 jauniem saslimšanas gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem. Ceļotājiem no valstīm, kurās konstatēti no 15 līdz 25 inficēšanās gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, ieteicams 14 dienas pavadīt pašizolācijā.

Preču tranzīta pārvadājumi ir atļauti.

Ja transportlīdzekļa apkalpei, kas nodarbojas ar starptautiskiem komercpārvadājumiem tiek konstatēti saslimšanas simptomi, iebraukšanas Lietuvas Republikā ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad apkalpes locekļi ir Lietuvas, Latvijas, vai Igaunijas pilsoņi, vai personas, kurām piešķirta uzturēšanās atļauja kādā no Baltijas valstīm.

Līdz 16. jūlijam slēgtas ES ārējās robežas. Lietuvā, no trešajām valstī atļauts iebraukt:

 • Starptautiskos komercpārvadājumos iesaistīto transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kas strādā Lietuvā, vai ārvalstīs reģistrētos uzņēmumos.
 • EEZ, Šveices Konfederācijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņiem un personām, kas likumīgi uzturas iepriekšminētās valstīs, ja 14 dienu laikā COVID-19 saslimstības rādītāji nepārsniedz 25 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju.
 • Ārvalstniekiem, uzturēšanās atļaujas Lietuvas Republikā turētājiem, un ārzemniekiem, kas ir ģimenes locekļi, piemēram, vecāki, adoptētāji, bērni, adoptētie bērni, Lietuvas Republikas pilsoņu laulātie un aizbildņi.
 • Lietuvas Republikas vīzas turētājiem.

No 17. jūnija līdz 16. jūlijam tiek pagarināta pagaidu iekšējo robežu kontrole, pārbaudot personas, kas ierodas Lietuvas lidostās; Klaipēdas jūras ostā tiek ierobežota vairāku robežšķērsošanas punktu pieejamība.

Kravu pārvadājumiem atvērti sekojoši robežkontroles punkti:

 • uz robežas ar Baltkrieviju atvērti: Medininkų–Kamenyj Logo, Šalčininkai–Benekainiai, Raigardas–Privalka;
 • uz robežas ar Krievijas Federāciju atvērti: Kybartų–Černyševskojės, Panemunės–Sovetsko.

 

Papildināts 15.06.

Luksemburga: no 15. jūnija atvērta Luksemburgas–Vācijas robeža. Netiek ierobežota ES dalībvalstu pilsoņu ieceļošana Luksemburgā. Trešo valstu pilsoņu ieceļošana aizliegta. Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Luksemburgā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Luksemburgā nav noteiktas brauklšanas ierobežojumu atkāpes.

 

Papildināts 08.07.

Malta: no 1. jūlijā atvērtas robežas ar sekojošām valstīm:

 • Austriju, Horvātiju, Kipru, Čehijas Republiku, Dāniju, Igauniju, Somiju, Franciju (izņemot Il-de-franci), Vāciju, Grieķiju, Ungāriju, Īriju, Itāliju (izņemot Emilia-Romagna, Lombardy and Piemonte), Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Poliju (izņemot Katowice lidostu), Slovākiju un Spāniju (izņemot Madridi, Kataloniju, Kastīliju-La Manča, Kastīlija un Leonu)

Ierodoties Maltā, ceļotājiem jāparaksta deklarācija apliecinot, ka pēdējās 30 dienas pavadītas valstī, kas iekļautas “COVID-19 drošo valstu  sarakstā” (ārpus ES -  Islande, Izraēla, Norvēģija un Šveice).

Personām, kuras ierodas Maltā no sarakstā neiekļautajām valstīm, pašizolācijā jāpavada 14 dienas.

RORO tipa prāmju satiksme un gaisa satiksme, kravu pārvadājumiem, tiek nodrošināta normālā režīmā.

Pārvadātājiem tiek lūgts uz Maltu nosūtīt tikai piekabes bez pavadošā personāla. Maltā atļauts ieceļot diviem transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, taču viņi var tikt pakļauti karantīnas prasībām, kas ilgst 14 dienas.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Maltā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 16.03.

Maroka: no 15. marta plkst.20.00 (pēc Eiropas centrālā laika) Maroka slēdz savas gaisa, jūras un sauszemes robežas.

Starptautiskie kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

 

Papildināts 18.06.

Melnkalne: spēkā daļējs ieceļošanas aizliegums ārvalstniekiem. Valstī drīkst ieceļot Melnkalnes pilsoņi un ārvalstnieki ar pastāvīgo vai termiņuzturēšanās atļauju, kā arī atsevišķā sarakstā iekļauto valstu pilsoņi.

No 1. jūnija ieceļot atļauts un karantīna nav jāievēro Slovēnijas, Islandes, Horvātijas, Slovākijas, Šveices, Albānijas, Austrijas, Norvēģijas, Monako, Kosovas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Dānijas, Lietuvas, Latvijas, Azerbaidžānas, Luksemburgas, Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas, Izraēlas, Ziemeļmaķedonijas, Īrijas, Čehijas, Somijas un Igaunijas pilsoņiem. Minēto valstu saraksts tiks papildināts vienreiz nedēļā, pievienojot valstis, kurās aktīvo COVID-19 saslimušo skaits mazāks nekā 25 personas uz 100000 iedzīvotāju.

 

Papildināts 08.07.

Moldova: robežkontroles punktu saraksts, kas turpina savu darbību:

Ar Rumāniju:

 • Leușeni – Albița
 • Sculeni – Sculeni
 • Giurgiulești – Galați

Ar Ukrainu:

 • Otaci – Moghilev – Podolsk
 • Tudora - Starokazacie
 • Palanca – Maiaki – Udobnoe
 • Mirnoe – Tabaki
 • Briceni – Rossoșanî
 • Criva–Mamalîga
 • Giurgiuleşti –Reni
 • Ocniţa –Sokireanî
 • Larga -Kelmențî

 

Papildināts 18.06.

Mongolija: saistībā ar Covid-19 epidēmijas ierobežošanu ārkārtas stāvoklis valstī pagarināts līdz 2020. gada 30. jūnijam, tādējādi:

 • līdz 30. jūnijam apturēti starptautiskie pasažieru pārvadājumi pa gaisu, sauszemi un dzelzceļu;
 • 17. martā Mongolijas Valsts ārkārtas situāciju komisija ir ieviesusi papildu pasākumus, kas nosaka, ka visas ārvalstu kravas transportlīdzekļi, kas ierodas Altanbulagas robežšķērsošanas punktā, tiek dezinficēti, Dezinfekciju nodrošina Mongolijas atbildīgās iestādes. Pēc dezinfekcijas policija eskorts kravas transportlīdzekli pavadīs uz muitas kontroles zonu Ulanbatorā, lai veiktu muitošanas formalitātes. Pēc muitošanas operāciju noslēgšanas, ārvalstu kravas transportlīdzekļi tiek lūgti nekavējoties atgriezties Altanbulagas robežšķērsošanas punktā un izbraukt no valsts. Ja kravas transportlīdzeklis šķērso Mongoliju tranzītā, to eskortēs policijas ekipāža līdz Zamiin–Uud robežšķērsošanas punktam. Apdzīvotās vietās transportlīdzeklim apstāties aizliegts.

No 30. marta ārvalstīs reģistrēti kravu transportlīdzekļi Mongolijas teritorijā var iebraukt, izmantojot divus robežkontroles punktus – Altanbulag un Ulaanbaishint. Transportlīdzekļi tiek eskortēti līdz brauciena galamērķim vai līdz robežšķērsošanas vietai, ja transportlīdzeklis izbrauc no Mongolijas.

Pārvadātājiem tiek rekomendēts iebraukt Mongolijā, izmantojot divus iepriekš minētos robežkontroles punktus. Transportlīdzekļa vadītājam jāseko kompetento iestāžu sniegtajām instrukcijām.

19. maijā Mongolijas autoceļu, transporta un attīstības ministrija informēja, ka sākot ar 25. maiju aizliegta sekojošu transportlīdzekļu iebraukšana Mongolijā:

 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez derīgas Ķīnas atļaujas;
 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez vienreizējās pārvadājumu atļaujas atbilstoši starpvalstu nolīgumu prasībām.

 

Papildināts 18.06.

Nīderlande: nav ieviesti stingri karantīnas pasākumi. Vairums darba ņēmēju strādā attālināti.

Autovadītājiem tiek rekomendēts lietot individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas un cimdus.

Asociācija veic pārrunas ar valdību, lai nodrošinātu autovadītājus ar sanitārajiem mezgliem, degvielas stacijās izvietotām ēdināšanas vietām u.c. Citas ēdināšanas iestādes ir slēgtas.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Nīderlandē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 26.06.

Norvēģija: lai ierobežotu Covid-19 izplatību, robežkontroles pasākumi pagarināti par vēl 90 dienām pēc 15. maija.

Ceļošanas ierobežojumi ir spēkā līdz 20. augustam. Norvēģijā var iebraukt EEZ pilsoņi, kuri nodarbināti Norvēģijas uzņēmumā vai ir norīkoti (posted) darba veikšanai Norvēģijā. Papildus nodarbinātajiem Norvēģijā var iebraukt EEZ pilsoņi, lai satiktos ar laulātajiem, partneriem (kopā vismaz divi gadi vai arī gaida bērnu), saderinātajiem (plāno salaulāties sešu mēnešu laikā) vai saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem.

No 1. jūnija tika atceltas karantīnas prasības personām, kas ierodas Norvēģijā no ziemeļvalstīm (Dānija, Somija, Zviedrija, Islande, Fēru salas, Grenlande) darba nolūkos.

No 15. jūnija tiek atcelti ceļošanas ierobežojumi uz Ziemeļvalstīm, taču tikai uz reģioniem, kuros infekcijas izplatības rādītāji ir zemi. Zviedrijas gadījumā ceļošana (bez karantīnas) pieļaujama uz Gotlandi. Dānijas, Somijas un Islandes gadījumā visi šo valstu reģioni atbilst Norvēģijas izvirzītajām prasībām.

No 19. jūnija obligātais karantīnas periods saīsināts no 14 dienām uz 10 dienām. Karantīnas periods attiecas uz iebraucējiem no Zviedrijas, kā arī citām valstīm ārpus t.s. Ziemeļvalstu reģiona. No karantīnas ievērošanas prasības ir atbrīvoti kravas un pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļu autovadītāji, kas veic savus darba pienākumus, kā arī pārvietojas no dzīvesvietas uz darba vietu un otrādi.  

Kravas transportlīdzekļu vadītāji ir lūgti pirms robežu šķērsošanai laicīgi sagatavot uzrādīšanai pases un autovadītāju apliecības.

Visām privātpersonām – ieceļotājiem –, kuri ierodas Norvēģijā ar prāmi, lidmašīnu, privāto automašīnu, autobusu, (izņemot no Zviedrijas un Somijas) 14 dienas jāpavada karantīnā.

Uz starptautiskiem kravu pārvadājumiem karantīnas nosacījumi neattiecas, izņemot gadījumus, kad autovadītāju nodarbina Norvēģijā reģistrēts uzņēmums un autovadītājs ticis komandēts uz valsti, kas nav ziemeļvalsts (Norvēģu uzņēmumos strādā daudz ārvalstu pilsoņu).

Robežkontroles punktos starp Norvēģiju un tās kaimiņvalstīm notiek kravu prioritāšu noteikšana:

 • kravu pārvadājumu uz un no Norvēģijas netiek ierobežoti;
 • uz robežām netiek novērotas rindas;
 • papildus robežsargiem kontroles posteņiem piesaistīta policija un armija. Galvenais uzdevums – dokumentu kontrole un personu datu pārbaude;
 • Norvēģijas–Krievijas robežkontroles punkti ir slēgti;
 • Norvēģijas karantīnas noteikumi: noteikumi nav mainījušies – ikvienam, kurš ieceļo valstī, 14 dienas jāpavada karantīnā, izņemot kravas transportlīdzekļu vadītājus, kuri ierodas ar privāto automašīnu, un kravas transportlīdzekļu vadītājus, kuri ierodas darba vajadzībām. Kravas transportlīdzekļu vadītāji var turpināt strādāt, bet no darba brīvajā laikā šīm personām jāievēro karantīnas noteikumi (papildus visiem citiem saslimšanas novēršanas pasākumiem).

No 14. maija Norvēģijas atbildīgās iestādes atceļ pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām. Veicot kravu pārvadājumus, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši sākotnējām ES regulas Nr.561/2006 prasībām.

 

Papildināts 08.07.

Polija: balstoties uz Polijas Republikas oficiālajā mājaslapā publicēto informāciju, no 13. jūnija Polija atsauc robežkontroles pasākumus uz ES iekšējām robežām. Sākot ar 13. jūniju uz Polijas un ES dalībvalstu robežām atļauta brīva pārrobežu kustība. Netiek veikta sanitārā kontrole. Ieceļojot Polijā no ES valstīm, nav jāievēro karantīna. Ierobežojumi saglabājas uz Polijas robežām ar Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu.  Tiek saglabāta robežkontrole uz ES ārējām robežām. ES pilsoņiem tiek atsauktas 14 dienu karantīnas prasības. Tāpat atceltas veselības pārbaudes un karantīnas prasības.

Ārvalstniekiem iebraukšana Polijā joprojām ir liegta, izņemot:

 • Polijas pilsoņu ģimenes locekļus;
 • uzturēšanās atļauju (pagaidu un patstāvīgo) turētājus;
 • ārvalstu diplomātisko dienestu darbiniekus un viņu ģimenes locekļus;
 • ārvalstniekus, kuriem ir tiesības strādāt Polijā;
 • ārvalstniekus, kuri veic pasažieru vai kravu pārvadājumus cauri Polijas teritorijai savas profesionālās darbības ietvaros;
 • autovadītājus, kuri starptautisko autopārvadājumu vai kombinēto pārvadājumu ietvaros šķērso Polijas teritoriju ar citiem transportlīdzekļiem, kas nav iesaistīti attiecīgajos autopārvadājumos, lai (a) izmantotu atpūtas savā dzīvesvietas valstī vai (b) pēc atpūtas perioda atgrieztos darba vietā;
 • studentus un skolēnus, kas mācās Polijā;
 • ES, EBTA, EEZ dalībvalstu un Šveices Konfederācijas valstu pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus, kā arī viņu ģimenes locekļus, kas cauri Polijas teritorijai atgriežas savās dzīvesvietās.

Informācija par rindām robežkontroles punktos pieejama: https://granica.gov.pl/.

Sākot ar 23. aprīli, kravu transportlīdzekļu vadītājiem obligāti jālieto sejas maskas, ja autovadītājs atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes. Ja transportlīdzekļa ekipāža sastāv no diviem autovadītājiem, abiem autovadītājiem visa pārvadājuma laikā jāvalkā sejas maska.

30. maijā Polijas Iekšlietu un administrācijas ministrijā tika pieņemti jauni noteikumi, atverot valsts teritoriju profesionālo autovadītāju tranzītam.

Polijas teritoriju ar privāto automašīnu tranzītā var šķērsot starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu profesionālie autovadītāji, lai nokļūtu mītnes zemē vai dotos no mītnes zemes uz darba vietu. Autovadītājiem jāuzrāda darba līgums vai izraksts no darba līguma vadītāja apliecība ar ierakstu par 95. koda iegūšanu vai vadītāja apliecība un kvalifikācijas karte.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Polijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 17.06.

Portugāle: robežkontrole tiek pagarināta līdz 30. jūnijam, taču ierobežojums neattiecas uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, pārrobežu piepilsētu autobusu veiktajiem reisiem un neatliekamās palīdzības transportlīdzekļiem.

Sekojoši robežkontroles punkti, ar Spāniju, turpinās darbu: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) un Vila Verde de Ficalho (Beja).

Valdība lēmusi par papildu robežkontroles punktu atvēršanu:

 • Melgaço, Lugar do Peso, km 19,800, EN 202;
 •  Monção, Avenida da Galiza, km 15,300, EN 101;
 •  Miranda do Douro, km 86,990, EN 218;
 • Vila Nova de Cerveira, km 104,500, EN 13.

Jāievēro sociālās distancēšanās pasākumi, publiskās vietās jālieto sejas maskas.

Informāciju par degvielas uzpildes stacijām un atpūtas vietām, kuras turpina darbu pandēmijas laikā, var atrast šeit.

Transportlīdzekļu vadītājiem jāievēro higiēnas un sanitārās prasības, lai novērstu vīrusa izplatīšanos.

Līdz 2020. gada 30. jūnijam tiek pagarināts Portugālē izsniegto vadītāja apliecību un citu dokumentu derīguma termiņš, ja dokumenta derīguma termiņš beidzas pēc 2020. gada 24. februāra.

No 1. jūnija sešus mēnešus autoceļa A25 / IP5 posmu no Vilar Formoso līdz robežai ar Spāniju atļauts izmantot transportlīdzekļiem, kuru platums nepārsniedz 3,5 metrus. Aizliegums noteikts, lai varētu veikt autoceļa būvniecības darbus.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Portugālē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 15.06.

Rumānija: 15. maijā Rumānijas valdība pieņēma lēmumu par trauksmes stāvokļa ieviešanu. Trauksmes stāvoklis Rumānijā nomaina ārkārtas stāvokļi, kas tika izsludināts 16. martā.

No 15. jūnija ceļotājiem no Latvijas, ierodoties Rumānijā, nav jādodas karantīnā/pašizolācijā. Ieceļojot Rumānijā no valsts, kurā pēdējo 14 dienu laikā bijuši mazāk par vidēji pieciem inficēšanās gadījumiem uz vienu miljonu iedzīvotāju, nav jāievēro 14 dienu pašizolācija. Šobrīd atvieglojumi attiecas uz 17 ES valstīm, tostarp Latviju. Ar šīm valstīm atļauts atjaunot aviosatiksmi. Ieceļojot Rumānijā no valsts, kurā pēdējo 14 dienu laikā bijuši vairāk nekā vidēji pieci inficēšanās gadījumi, cilvēkiem tiks pārbaudīti slimības simptomi. Ja nav simptomu, jāievēro 14 dienu pašizolācija, bet simptomu gadījumā tiks noteikta piespiedu 14 dienu karantīna. Neskatoties uz aktuālo jauno inficēšanās gadījumu skaitu, ceļotājiem, ierodoties Rumānijā no Lielbritānijas, ASV, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Nīderlandes, Spānijas, Turcijas un Zviedrijas, būs jāievēro 14 dienu pašizolācija; lidojumi uz un no šīm valstīm joprojām aizliegti.

ES valstu pilsoņiem iespējams šķērsot Rumāniju tranzītā nokļūšanai citā valstī. Rumānijas teritoriju atļauts šķērsot tranzītā ne ilgāk kā 48 stundu laikā.

No 1. jūnija vairs nav ierobežojumu starptautiskajai pasažieru sauszemes (ceļa, dzelzceļa) satiksmei no/uz Rumānijas;

Iepriekš ziņojām, ka ārvalstu pilsoņiem aizliegta iebraukšana Rumānijā, izņemot:

 • Rumānijas pilsoņu ģimenes locekļiem, citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices konfederācijas pilsoņu ģimenes locekļiem, kuru dzīvesvieta ir Rumānijā;
 • personas ar ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju;
 • personas, kuras ceļo darba vajadzībām. Ceļojuma mērķi apliecina vīza, uzturēšanās atļauja vai citu līdzvērtīgs dokuments;
 • diplomātiskā vai konsulārā dienesta personālu, starptautisko organizāciju personālu, militārao personālu vai personālu, kas nodrošina humāno atbalstu;
 •  pasažierus tranzītā, ieskaitot repatriētus pēc konsulārās aizsardzības piešķiršanas;
 • pasažierus, kuri ceļo neatliekamu iemeslu dēļ (medicīniski vai ģimenes apstākļi);
 • personām, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība;
 • citi humāni iemesli.

No 1. jūnija atsākti starptautiskie regulārie, starptautiskie neregulārie, speciālie regulārie un starptautiskie neregulārie pasažieru pārvadājumi. Autopārvadājumi jāveic atbilstoši Rumānijas likumā 55/2020 noteiktajiem preventatīvajiem pasākumiem. Likums rumāņu valodā pieejams šeit.

Kravu pārvadājumi

 • Iebraucot Rumānijā, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, kuru vadīto transportlīdzekļu pilna masa ir lielāka par 2,4 tonnām un kuriem nav COVID-19 saslimšanas simptomu, jāaizpilda “personīgās atbildības deklarācija”, kuras modeli izstrādājusi Transporta, infrastruktūras un komunikāciju ministrija. Deklarācijas veidne rumāņu valodā pieejama šeit. Vadītāji netiek pakļauti pašizolēšanās/karantīnas ar prasībām, ja darba devējs nodrošina vadītāju ar atbilstošiem aizsarglīdzekļiem (piemēram, cimdus un sejas maskas).

Piezīme: veicot tranzīta pārvadājumus ar kravu transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2,4 tonnas, vadītājam nav jāaizpilda epidemioloģiskais paziņojums

 • Iepriekšējā punkta noteikumi attiecināmi arī uz kravu transportlīdzekļu (pilna masa lielāka par 2,4 tonnām) vadītājiem, kuri profesionālu iemeslu vadīti veic pārvadājumus no Rumānijas uz citām Eiropas Savienības dalībvalsti vai no citām ES dalībvalsts uz Rumāniju, vai uz autovadītāja dzīvesvietas valsti. Neatkarīgi no tā, vai brauciens tiek veikts ar kravas transportlīdzekli vai ar vieglo pasažieru transportlīdzekli, iebraucot Rumānijā, vadītājam jāuzrāda darba devēja parakstīti sertifikāts.
 • Veicot tranzīta kravu pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz par 2,4 tonnas, vadītājiem iebraucot Rumānijā, nav jāaizpilda epidemioloģiskais paziņojums, ja tie pārvadājums atbilst šādiem nosacījumiem:
  • tiek izmantoti Satiksmes, infrastruktūras un komunikāciju ministrijas un Iekšlietu ministrijas apstiprināti tranzīta koridori un robežšķērsošanas punkti, kas atrodas uz tranzīta koridoriem. Novirzīšanās no koridoriem ir aizliegts;
  • Rumānijas teritorija jāšķērso 48 stundās, ieskaitot atpūtas periodus;
  • transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai atļauta stāvvietās, kas atrodas pie tranzīta koridoriem.
 • Par prasību neievērošanas gadījumā transportlīdzekļa vadītājs tiks ievietots 14 dienu karantīnā (izmaksas jāsedz vadītājam).
 • Iebraucot Rumānijā, autovadītājam uz transportlīdzekļa vējstikla jāuzlīmē īpaša uzlīme.

Pirms tranzīta pārvadājuma uzsākšanas Rumānijas teritorijā autovadītājiem jāaizpilda forma, kura jāiesniedz robežšķērsošanas punkta atbildīgai personai, izbraucot no Rumānijas.

Piezīme: šajā gadījumā profesionāliem transportlīdzekļu vadītājiem jāuzrāda “Starptautisko pārvadājuma darbinieka sertifikāts” (pielikums nr.3) atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm par zaļajiem koridoriem.

Rumānijas atbildīgās iestādes publicējušas interaktīvu tranzīta koridoru, degvielas uzpildes staciju un atpūtas vietu karti.

Aktuālā informācija par situāciju robežkontroles punktos pieejama šeit. Satiksmes intensitātes dēļ jārēķinās ar palielinātu gaidīšanas laiku uz robežām. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Rumānijas Ministrija izdeva Militāro pavēli No.8, izvirzot jaunas prasības.

Ārkārtas situācijas laikā slēgti/daļēji slēgti sekojoši robežkontroles punkti:

Rumānijas–Ungārijas robeža:

 • Turnu, Aradas apgabals (izņemot pārrobežu darba ņēmēju pārvietošanos);
 • Salonta, Bihor apgabals – autopārvadājumi un dzelzceļa pārvadājumi (izņemot pārrobežu darba ņēmēju pārvietošanos pa autoceļiem);
 • Sãcuieni, Bihor apgabals (izņemot pārrobežu darba ņēmēju pārvietošanos);
 • Valea lui Mihai, Bihor apgabals – autopārvadājumi un dzelzceļa pārvadājumi (izņemot dzelzceļa kravu pārvadājumi);
 • Carei, Satu Mare apgabals.

Piezīme: pārrobežu darba ņēmējs ir persona, kura dzīvo 30 km rādiusā no Rumānijas–Ungārijas robežas.

Rumānijas–Bulgārijas robeža:

 • Negru Vodã, Konstancas apgabals;
 • Lipnița, Konstancas apgabals;
 • Dobromirs, Konstancas apgabals;
 • Zimnicea, Teleorman apgabals;
 • Turnu Mãgurele, Teleorman apgabals;
 • Bechet, Dolj apgabals (izņemot dzelzceļa kravu pārvadājumus).

Rumānijas–Ukrainas robeža:

 • Sighetu Marmației, Maramureș apgabals;
 • Isaccea, Tulcea apgabals.

Rumānijas–Moldovas robeža:

 • Rãdãuți–Prut, Botoșani apgabals;
 • Oancea, Galați apgabals.

Rumānijas–Serbijas robeža:

 • Porțile de Fier II, Mehedinți apgabals;
 • Drobeta–Turnu Severin, Mehedinți (izņemot dzelzceļa kravu pārvadājumus);
 • Orșova, Mehedinți apgabals;
 • Moldova Nouã, Caraș–Severin apgabals;
 • Naidãș, Caraș–Severin apgabals;
 • Vãlcani, Timil apgabals;
 • Stamora–Moravița, Timiș apgabals – dzelzceļš (izņemot dzelzceļa kravu pārvadājumus);
 • Lunga, Timiș apgabals;
 • Foeni, Timiș apgabals;
 • Jimbolia, Timiș County – dzelzceļš (izņemot dzelzceļa kravu pārvadājumus).

16. aprīlī atcelts lauksaimniecības produktu eksports, kas tika noteikts saistībā ar ārkārtas situāciju valstī.

14. maijā zaudē spēku braukšanas ierobežojumu atbrīvojumi, tādejādi, sākot ar 15. maiju, transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 7,5 tonnām, uz valsts autoceļiem jāievēro valsts noteiktie braukšanas ierobežojumi brīvdienās un valsts svētku dienās.

Rumānijas valdība pagarina vadītāju apliecību, licenču, transporta dokumentu, atļauju un citu dokumentu, kuru derīguma termiņš beidzas ārkārtas stāvokļa laikā, derīguma termiņu līdz 15. maijam.

Rumānijas autovadītāju apliecību, kuru derīguma termiņš beidzas ārkārtas stāvokļa laikā, derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 13. augustam.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Rumānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 18.06.

Serbija: 6. maijā Serbijas parlaments atcēla ārkārtas stāvokli un komandantstundu, kas bija spēkā kopš 21.aprīļa.

No 22. maija atvērti visi robežšķērsošanas punkti.

Netiek ierobežota personu pārrobežu kustība. Atvērtas robežas ar Bulgāriju, Grieķiju, Ziemeļmaķedoniju, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Melnkalni. Tā kā Melnkalne neatver robežu ar Serbiju, Serbija ir liegusi Belgradas lidostā nolaisties Melnkalnes nacionālās aviokompānijas reisiem.

Atjaunota gaisa satiksme uz kaimiņvalstīm, Londonu, Frankfurti, Cīrihi, Vīni, Ņujorku.

Robežšķērsotājiem tik izdalīts informatīvs materiāls ar rekomendācijām, kā izvairīties no inficēšanās ar Covid-19, kā arī ierobežot slimības izplatību.

 

Papildināts 12.06.

Slovākija: no 13. marta plkst.7.00 ieviesti būtiski ceļošanas ierobežojumi: slēgtas visas trīs starptautiskās lidostas, kā arī starptautisko vilcienu un autobusu satiksme (izņemot kravu transportu un preču piegādes). Karantīnas prasības netiek attiecinātas uz autovadītājiem, kuri veic starptautiskus kravu pārvadājumus.

Slovākija norādījusi, ka tiek slēgti mazākie robežšķērsošanas punkti.

Balstoties uz Slovākijas autopārvadātāju asociācijas sniegto informāciju, visi vadītāji, kuri iesaistīti starptautiskos kravu pārvadājumos, var turpināt pildīt darba pienākumus. Slovākijas autopārvadātāju asociācijas sniegusi sekojošus skaidrojumus:

 • pašizolācijas prasības neattiecas uz autovadītājiem, kuri strādā Slovākijas uzņēmumos, ja tiek veikti starptautiski kravu pārvadājumi. Ārpus darba laika autovadītājiem jāievēro pašizolācijas prasības;
 • pašizolācijas prasības neattiecas uz ārvalstu kravu transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic pārvadājumus uz un no Slovākijas.

Ar lēmuma pilnu tekstu angļu valodā var iepazīties šeit.

No 11. jūnija Slovākija atceļ robežkontroli uz visām robežām, izņemot uz robežas ar Poliju. Robežkontrole uz Slovākijas–Polijas robežas pagarināta līdz 26. jūnijam. Darbojas sekojoši robežšķērsošanas punkti:

 • Trstená–Chyžné;
 • Vyšný Komárnik–Barwinek.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Slovākijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Slovākijā nav noteiktas atkāpes no braukšanas iebobežojumiem brīvdienās un svētku dienās.

Informācija par braukšanas ierobežojumiem Slovākijā 2020. gadā pieejama šeit.

 

Papildināts 26.06.

Slovēnija: no 15. maija atcelta valstī izsludinātā vīrusa epidēmija, tomēr noteikumi ievērot iepriekš pieņemtos drošības pasākumus un distancēšanos paliek spēkā.

No 13. jūnija Slovēnija atver robežas starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem (piemēram, starptautiskie neregulārie un regulārie pasažieru pārvadājumi, dzelzceļa pasažieru pārvadājumi u.c.). Iebraucēji no Horvātijas, Austrijas, Kipras, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Islandes, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Norvēģijas, Slovākijas, Spānijas un Šveices ir atbrīvoti no jebkādiem ieceļošanas ierobežojumiem. Iebraucējiem no pārējām valstīm Slovēnijas teritorija jāpamet 12 stundu laikā, pretējā gadījumā viņi tiks ievietoti karantīnā. Šis noteikums attiecas arī uz profesionāliem autovadītājiem. Pasažieru regulāro un neregulāro pārvadājumu veicējiem jāievēro speciāli izstrādātas vadlīnijas (slovēņu valodā).

Līdz 13. jūnija, Slovēnijas–Itālijas robeža slēgta pasažieru pārvadājumiem ar vilcienu un autobusiem.

Atļauti kravu pārvadājumi, kas noslēdzas Slovēnijā vai tiek pārvadāta humanitārā palīdzība, pasts, medicīnas iekārtas vai zāles. Nacionālā līmenī atļauti pasta, humanitārās palīdzības un medicīnisku preču pārvadājumi.

Konvoji: sākot ar 18. aprīli, Slovēnijā tek atceltas kravu transportlīdzekļu konvojēšanas prasības.

26. maijā Slovēnijas valdība publicēja jaunu rīkojumu, nosakot jaunus nosacījumus Slovēnijas robežas šķērsošanai. Rīkojumā noteikts:

 • Slovēnijas un ārvalstu pilsoņi, kuriem ir pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanas tiesības Slovēnijā, var ieceļot valstī, neievērojot obligātas karantīnas prasības. Personas, kuras pastāvīgi vai īslaicīgi uzturas Horvātijā, ieceļojot Slovēnijā, ir atbrīvotas no karantīnas prasībām.
 • Karantīnas prasības netiek attiecinātas uz personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanas tiesības Horvātijā.
 • Personas, kurām nav oficiālās dzīvesvietas Slovēnijā un kurām uz robežas tiek konstatētas raksturīgas infekcijas pazīmes, netiks atļauts ieceļot valstī.
 • Personām, kuras pastāvīgi vai īslaicīgi uzturas ES vai citās Šengenas zonas dalībvalstīs un kuras nav to valstu sarakstā, kuru iedzīvotāji var ieceļot Slovēnijā, ieceļojot valstī, ir jāveic obligātā 14 dienu karantīna. Izņēmumu saraksts angļu valodā pieejams šeit.
 • Ceļotājiem, kas ierodas no trešām valstīm, jāievēro 14 dienu karantīnas prasības. Izņēmumu saraksts angļu valodā pieejams šeit.

Robeža ar Itāliju – Itālijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstī, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Vrtojba‒St. Andrea,
 2. Fernetiči‒Fernetti,
 3. Škofije‒Rabuiese,
 4. Krvavi potok‒Pesse,

Robeža ar Austriju – Austrijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstīm, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Karavanke–Karawankentunnel,
 2. Ljubelj–Loibltunnel,
 3. Šentilj (maģistrāle)–Spielfeld (maģistrāle).

Robeža ar Ungāriju – Ungārijas un Slovēnijas pilsoņi var izmantot visus robežšķērsošanas punktus starp abām valstīm, pārējo valstu pilsoņiem atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti:

 1. Dolga vas–Redics,
 2. Pince (avtocesta)–Torniyszentmiklos (Országút)

Uz robežas ar Horvātiju visi robežšķērsošanas punkti ir atvērti.

Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, 14 dienu karantīna tiek piemērota visām personām, kas ierodas Slovēnijā no sarakstā minētajām valstīm. Šis noteikums neattiecas uz starptautiskajos autopārvadājumos iesaistītām personām, tomēr tranzīta pārvadājumu gadījumos, Slovēnijas teritorija ir jāpamet 12 stundu laikā pēc iebraukšanas valstī.

Slovēnijā līdz 16. aprīlim apturēta transportlīdzekļu tehnisko apskašu veikšana, tahogrāfu apkalpošana u.c. Līdz 16. maijam pagarināta vadītāju apliecību un ADR transportlīdzekļu sertifikātu derīguma termiņš. Autovadītāju apliecību, CPC sertifikātu un ADR autovadītāju sertifikātu, kuru derīguma termiņš beidzas 2020. gada 16. aprīlī, tiek pagarināts līdz 2020. gada 16. jūlijam.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Slovēnijas atbildīgās iestādes sagatavojušas informatīvu materiālu, kurā apkopoti pasākumi COVID-19 pandēmijas laikā.

 

Papildināts 26.06.

Somija:

 • atcelta kontrole uz iekšējām robežām (no 15. jūnija) ar šādām valstīm: Vācija, Itālija, Austrija, Grieķija, Šveice, Slovākija, Slovēnija, Ungārija, Lihtenšteina
 • ieceļošana atļauta arī no Norvēģijas, Dānijas, Islandes, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Horvātijas, Kipras un Īrijas;
 • balstoties uz pašreizējās situācijas epidemioloģisko novērtējumu, iekšējo robežu kontrole un ceļošanas ierobežojumi saglabājas starp Somiju un Nīderlandi, Beļģiju, Spāniju, Luksemburgu, Maltu, Portugāli, Poliju, Franciju, Zviedriju un Čehiju, izņemot tūrisma braucienus ar peldlīdzekļiem (jahtām utt.);
 • tiek turpināta robežkontrole starp Somiju un citām Šengenas valstīm, kas nav iepriekšminētajā sarakstā (tiek turpināta iekšējo robežu kontrole, piemēram, uz robežas ar Zviedriju);
 • robežkontrole ar trešajām valstīm (piemēram Krieviju) tiek pagarināta līdz 14. jūlijam;
 • pašizolācijas prasības netiek attiecinātas, ja persona ierodas no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Dānijas vai Islandes;
 • personām, kuras ierodas no valstīm, kas nav ietvertas iepriekšminētajā sarakstā, jāievēro 14 dienu karantīnas prasības;
 • karantīnas nosacījumi netiek attiecināti uz kravu pārvadājumu sektoru, kā arī starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Atļauti regulārie lidojumi uz Ālandu salu Mariehamnu lidostu no Stokholmas, Helsinku un Turku lidostas. Lidojumi atļauti arī pasažieriem, kuri dodas no Ālandu salas uz galamērķi kontinentālajā Somijā.

Atļauta robežšķērsošana ar valstīm, kas nav Šengenas valstis (piemēram, Krievija), ievērojot šādus nosacījumus:

 • C1,C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D un D/E vadītāja apliecību turētāji;
 • atgriešanās Somijā: Somijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi; citu ES un Šengenas valstu pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuri dzīvo Somijā; trešo valstu pilsoņi, kuri dzīvo Somijā un kuriem ir uzturēšanās atļauja;
 • tranzīta pārvadājumu atgriešana uz citām ES vai Šengenas valstīm vai caur tām: ES un Šengenas valstu pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, trešo valstu pilsoņi, kuri uzturas citā ES vai Šengenas valstī, ja noformēta uzturēšanās atļauja;
 • izbraukšana – trešo valstu pilsoņiem;
 • satiksmes plūsmai, kas ir:
  • veselības aprūpes un glābšanas dienesta speciālisti / personāls, veselības pētnieki un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes speciālisti;
  • transporta personāls. Robežas ir atvērtas pārvadājumiem;
  • diplomāti, starptautisko organizāciju darbinieki, militārpersonas un humānās palīdzības darbinieki, kuri veic savu darbu;
  • nepieciešamie tranzīta un atgriešanās braucieni;
  • personas, kuras ceļo neatliekamu ģimenes vajadzību rezultātā;
  • personas, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība vai citu humānu apsvērumu dēļ;
  • cita nepieciešama un pamatota satiksme (piemēram, apkopes darbi, kuriem nepieciešama īpaša tehniskās apkopes komanda, vai persona, kura ierodas no citas valsts un kuru darbu nevar atlikt).

Sīkāka informācija par ceļojuma nosacījumiem ir pieejama šeit.

15. aprīlī Somijas valdība atcēla Uusimaa reģiona izsludinātos pārvietošanās ierobežojumus.

23. aprīlī Somijas valdība pagarināja aizliegumu veikt publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 500 personas. Aizliegums spēkā līdz 31. jūlijam ar termiņa pagarinājuma iespēju.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Somijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

 

Papildināts 26.06.

Spānija: Spānijas valdība ir pagarinājusi robežkontroles periodu līdz 30. jūnijam.

Visas ārkārtējās situācijas un tās pagarinājuma laikā tiek saglabāti robežkontroles pasākumi uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Oficiālu dokumentu spāņu valodā skatīt šeit.

Aizliegta personu pārrobežu kustība, izņemot:

 • Spānijas pilsoņiem;
 • personām ar dzīvesvietu Spānijā (jāuzrāda dokumenti, kuros apliecināta oficiālā dzīvesvieta);
 • ES un Šengenas dalībvalstu iesdzīvotājiem, kuri dodas uz mītnes zemi;
 • pārrobežu darbiniekiem;
 • veselības aprūpes speciālistiem, kā arī veco ļauzu aprūpes speciālistiem, kuri šķērso robežu, lai veiktu profesionālo darbību;
 • personām, kas ieceļo Spānijā darba vajadzībām, ieskaitot sezonālos strādniekus, ja darba tiesiskās attiecības var apstiprināt ar atbilstošiem dokumentiem;
 • personām, kuras var pierādīt, ka ieceļošana balstīta uz force majeure apstākļiem;
 • personām, kuras iesaistītas kravu pārvadājumos.

Jaunais rīkojums groza 12. maija Spānijas valdības rīkojumu 403/2020 kurā noteikta prasība, ka personām, kuras iebrauc Spānijā no ārvalstīm, 14 dienas jāatrodas karantīnā. Karantīnas vietu atļauts pamest tikai neatliekamu un pamatotu iemeslu gadījumos.

23. maijā izdotie rīkojuma grozījumi paredz, ka karantīnas laikā persona var pamest dzīvesvietu, lai iegādātos pārtikas preces, apmeklētu ārstu, kā arī veikt nozīmīgas darbības, atbilstoši Karaliskajam dekrētam 10/2020. Tostarp par nozīmīgiem tiek uzskatīti kravu pārvadājumi pa autoceļiem. Balstoties uz iepriekš minēto, kravu transportļu vadītājiem, kuri iebraukuši Spānijā, izmantojot jebkuru citu transporta veidu, kas nav kravu transportlīdzeklis, tiek piemērotas 14 dienu karantīnas prasības, taču krantīnu var pārtraukt, lai pildītu darba pienākumus – veikt kravu pārvadājumus.

Karantīnas prasības netiek attiecinātas uz:

 • pārrobežu darbiniekiem;
 • kravu pārvadājumos iesaistīto personālu;
 • veselības aprūpes speciālistiem, kuri dodas uz darbu, ja šīs personas netiek atzītas par Covid-19 kontaktpersonām.

Jaunais rīkojums spēkā no 15. maija līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai.

No 4. maija (Rīkojums TMA/384/2020) transportlīdzekļos ir jāizmanto sejas maskas:

 • veicot kravu autopārvadājumus, maskas obligāti jāizmanto tad, ja transportlīdzeklī atrodas divi autovadītāji;
 • veicot pasažieru autopārvadājumus, maskas obligāti jāizmanto gan pasažieriem, gan transportlīdzekļa vadītājam.

Slēgti atsevišķi nacionālie autoceļi – pavēle 463/2020. Ierobežojums neattiecas uz medicīnas preču, pārtikas, degvielas, cietu atkritumu, dzīvu dzīvnieku un ātrbojīgu kravu pārvadājumiem.

Pavēle 463/2020 neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas:

 • sniedz palīdzību negadījuma vai mehānisku problēmu gadījumā, vai veic ceļu uz turēšanu;
 • veic pārtikas, medicīnas preču un degvielas piegādes;
 • cietu atkritumu savākšanu;
 • dzīvu dzīvnieku pārvadājumus, kā arī ātrbojīgu kravu pārvadājumus (ATP).

Ja ārvalstīs izdotai autovadītāju apliecībai, kura tiek atzītas Spānijas teritorijā, beidzas derīguma termiņš, to drīkst izmantot sešu mēnešu periodā.

30. martā Spānijas transporta ministrija publicēja tūristiem atvērto atpūtas vietu sarakstu, kuras turpina darbību. Autovadītāji, kuri nodarbojas ar pasažieru un kravu pārvadājumiem, tiek aicināti izmantot atvērto atpūtas vietu sniegtos pakalpojumus. Interaktīvu atpūtas vietu karti skatīt šeit.

Valdība nodrošina mājaslapu ar informāciju par ēdināšanas vietām, autostāvvietām un apkalpošanas stacijām, kas pieejamas kravu transportlīdzekļiem un to ekipāžai.

31. martā Spānijas Rūpniecības, tirdzniecības un tūrisma ministrija publicēja skaidrojošu notu par Karaliskā Dekrēta 10/2020 (dekrētā tiek reglamentēts apmaksātais atvaļinājumu personām, kurs strādā nenozīmīgās nozarēs) piemērošanu. Ministrija skaidro, ka statuss “nozīmīgs” attiecas uz darba ņēmējiem, nevis preču veidiem, tādēļ nav izveidots “nozīmīgo preču” saraksts. Skaidrojošās notas pēdējā rindkopā skaidri noteikts, ka personas, kuras tiek nodarbinātas visa veida preču vai materiālu importa vai eksporta sfērā, ir atbrīvotas no dekrēta piemērošanas.

No iepriekšminētā izriet, ka transporta nozare uzskatāma par nozīmīgu neatkarīgi no pārvadājamo preču veida.

No 21. jūnija ir atjaunoti iepriekš atceltie braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem, bīstamo kravu pārvadājumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem, kā arī lielgabarīta un smagsvara pārvadājumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem.

Licences, atļaujas un visi autovadītāja dokumenti tiek atzīti par derīgiem vēl 70 dienas pēc ārkārtas situācijas beigām. Sīkāka informācija Spānijai, Katalonijai un Basku zemēm.

25. martā tika grozīti dzīvu dzīvnieku pārvadājumu noteikumi:

 • transportlīdzekļa un autovadītāja dokumentu derīguma termiņš tiek pagarināts par 120 dienā, kuras sāk skaitīt pēc ārkārtas stāvokļa beigām, ja kāds no dokumentiem beidzas pēc 1. marta;
 • tiek piešķirtas atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām attiecībā uz kravu autovadītājiem Spānijas teritorijā atbilstoši ES regulas 561⁄2006 prasībām, ja tiek pārvadāti dzīvi dzīvnieki;
 • atbrīvojumi tiek piemēroti visā Spānijas teritorijā.

28. maijā Spānijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Spānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

No 21. maija Spānijā obligāti jālieto sejas aizsargmaskas slēgtās telpās un uz ielas, ja nav iespējams nodrošināt 2 metru distanci. Maskas ir obligātas no 6 gadu vecuma.

 

Papildināts 30.06.

Šveice: no 15. jūnija tiek atvērtas robežas ar Šengenas valstīm, kā arī Apvienoto karalisti, Norvēģiju, Lihtenšteinu un Islandi. Pārvietošanās starp Šveici un valstīm ārpus Šengenas zonas joprojām nav atļauta, izņemot atsevišķu kategoriju personām, tostarp personām, kuras Šveici šķērso tranzītā uz valsti, kurā iebraukšana ir atļauta.

 

Papildināts 12.06.

Tadžikistāna: valdība izdevusi pagaidu kārtību, kādā tiek veikti starptautiskie kravu pārvadājumi Covid-19 izplatības laikā. Pagaidu rīkojuma neoficiālais tulkojums krievu valodā pieejams šeit.

Pagaidu kārtībā atrunātas prasības ārvalstīs reģistrētu starptautiskus kravu pārvadājumus veicošu transportlīdzekļu iebraukšanai, izbraukšanai un tranzīta pārvadājumiem Tadžikistānas teritorijā.

Pagaidu kārtība paredz, ka ārvalstīs reģistrēts pārvadātājs:

 • ar transportlīdzekli var iebraukt Tadžikistānas teritorijā līdz tuvākajam pierobežas terminālim vai muitas kontroles zonā, kas atrodas robežkontroles punktā;
 • piekabi/puspiekabi var nodot Tadžikistānas pārvadātājam, kas noslēdz pārvadājuma operāciju un atgriež piekabi/puspiekabi pierobežas terminālī vai muitas kontroles zonā;
 • var veikt kravas pārkraušanu uz Tadžikistānā reģistrēta pārvadātāja transportlīdzekli;
 • tiek eskortēts, ja tiek veikts tranzīta pārvadājums cauri Tadžikistānai.

Pagaidu kārtību apstiprinājušas Tadzikistānas Transporta, Veselības un sociālo lietu, Iekšlietu ministrija, muita, kā arī Nacionālās drošības komiteja, sīkāk: http://www.abbat.tj/news/972.

Pierobežas termināļos un muitas kontroles zonās pieejamas viesnīcas, ēdināšanas pakalpojumi, kā arī sanitārie mezgli.

Sīkāka informācija pieejama Tadžikistānas starptautisko autopārvadātāju asociācijas mājaslapā un Tadžikistānas ārlietu ministrijas mājaslapā.

No 30. aprīļa kravu pārvadājumiem atvērts Karasu–Kulma robežkontroles punkts uz Ķīnas–Tadžikistānas robežas. Uz robežas tiek veikta kravu pārkraušana. Transportlīdzekļu vadītāji, kuri nav Ķīnas pilsoņi, nedrīkst izkāpt no transportlīdzekļa kabīnes. Robežkontroles punkta abās pusēs tiek nodrošināta bezkontakta pārbaudes.

9. jūnijā Tadžikistānas transporta ministrija veica grozījumus (neoficiāls tulkojums angļu valodā) noteikumos, kas reglamentē starptautiskus pārvadājumus COVIOD-19 paendēmijas laikā. Grozījumi ietver sekojošas prasības:

 • ja autovadītājam ir pierādījumi, ka COVID-19 testa rezultāti ir negatīvi, atļauta iebraukšana Tadžikistāna uz periodu līdz piecām dienām;
 • ja autovadītājs nevar uzrādīt šādus pierādījumus, kompetentās iestādes, uz robežas veiks COVID-19 testu. Līdz brīdim, kad būs zināmi testa rezultāti, autovadītājs tiks ievietots karantīnā. Ja tests ir negatīvs, autovadītājs var brīvi iekļūt valstī un doties uz galamērķi;
 • no termināļa pakalpojumu maksājumiem atbrīvoti transportlīdzekļi, kas importē humānās palīdzības aprīkojumu. Pārvadājumuma atbilstību atbrīvojumam pamato ar pavadzīmi.

 

Papildināts 30.06.

Turcija: Atcelti ierobežojumi ārvalstnieku ieceļošanai uz visām Turcijas robežām, izņemot sauszemes robežu ar Irānu (neattiecas uz preču kustību). Tiek piemēroti piesardzības pasākumi. Ieceļotājiem tiks veikta veselības pārbaude.

3. jūnijā Turcijas ārlietu ministrija paziņoja par jaunu pasākumu ieviešanu (neoficiāls tulkojums angļu valodā) saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. 14. maijā tika pieņemti grozījumi 8. maija normatīvā akta A sadaļā.

Atbilstoši Turcijas normatīvo aktu prasībām:

 • visi autovadītāji pakļauti veselības pārbaudei. Vadītāji ar saslimšanas simptomiem netiks ielaistas Turcijā. Turku izcelsmes autovadītāji, kuriem konstatēti saslimšanas simptomi, tiks ievietoti karantīnā;
 • ārvalstu autovadītājiem izvirzītā prasība pamest Turcijas teritoriju 72 stundu laikā pēc iebraukšanas Turcijā tiek atcelta. Sākot ar 9. maiju, robežkontroles vietā ārvalstu autovadītājiem jāparaksta “apņemšanās vēstule”, norādot, ka Turcijas teritorija tiks pamesta iespējami īsākajā laikposmā. Šajā gadījumā 14 dienu karantīnas prasības netiek attiecinātas;
 • atcelta iepriekš izvirzītā prasība – veicot tranzīta pārvadājumu, transportlīdzeklim jāizbrauc no Turcijas 24 līdz 36 stundu laikā. Jaunie nosacījumi paredz, ka maršrutu un atpūtas vienas/stāvēšanai paredzētās zonas, veicot tranzītpārvadājumus, nosaka Turcijas muitas pārstāvji. Transportlīdzekļiem un to autovadītājiem jāizbrauc no Turcijas iespējami īsākajā laikposmā;
 • priekšroka, iebraucot Turcijā, tiks dota tiem kravu transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek pārvadāti medikamenti, medicīniskas preces un pārtikas produkti;
 • ja ārvalstu autovadītājiem pēc iebraukšanas Turcijā parādās saslimšanas simptomi (temperatūra, klepus, elpas trūkums u.c.), nekavējoties jāvēršas tuvākajā veselības aprūpes iestādē;
 • RO RO tipa kuģi pārvadā tikai piekabes, puspiekabes un konteinerus (bez vilcējiem). Autovadītājiem aizliegts uzkāpt uz klāja, izņemot gadījumus, kad pārvadājumi notiek starp šādām ostām:

Turcija–Ukraina

 • Zonguldak–Chornomorsk (Ilyıchevsky);
 • Istanbul (Haydarpaşa)–Chornomorsk (Ilyıchevsky);
 • Karasu–Chornomorsk (Ilyıchevsky);

Turcija–Rumānija

 • Constanta–Karasu;

Turcija–Libāna

 • Taşucu–Tripoli

Turcija–Izraēla

 • Mersin–Haifa

Detalizēta informācija par starptautisko autopārvadājumu veikšanu Turcijā pieejama ATD mājaslapas sadaļā “informācija par valstīm”.

3. jūnijā Turcijas ārlietu ministrija publicēja vēstuli, kurā tiek apstiprināta informācija, ka tiek atvērtas robežšķērsošanas vietas ar Irānu un Irāku. Visi iepriekš minētie nosacījumi ir spēkā arī iebraukšanai / izbraukšanai Irānā un Irākā. Robežšķērsošanas vietās autovadītājiem jāievēro procedūras, kuras noteiktas Turcijas ārlietu ministrijas publicētā vēstulē (tulkojums angļu valodā).

 

Papildināts 30.06.

Turkmenistāna: pagaidu iebraukšanas ierobežojumi valstī ir pagarināti līdz 20. jūlijam (ieskaitot). Visiem iebraucējiem – kā valstspiederīgajiem, tā ārvalstniekiem – jāiesniedz izziņa, kas izdota ne vairāk kā 72 stundu laikā pirms iebraukšanas valstī un apliecina negatīvu Covid-19 testu. Visi iebraucēji tiek eskortēti uz speciāli izveidotiem centriem un vēlreiz testēti. Pozitīva testa gadījumā tiek noteikta 14 dienu karantīna īpaši norādītās vietās kopā ar citām pozitīvi testētām personām. Negatīva testa gadījumā iebraucēji drīkst doties uz savām dzīvesvietām, kur 14 dienas jāpavada izolācijā medicīnas darbinieku uzraudzībā.

No 1. aprīļa ir ierobežota Turkmenistānas robežas šķērsošana ar kravu transportlīdzekļiem, kas veic starptautiskos kravu pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus cauri Turkmenistānai. Kravu plūsma ir atļauta caur noteiktiem TRASECA un Lapis – Lazuli tranzīta koridoru muitas punktiem.

 

Sākot ar 17. martu, iebraucot Turkmenistānas teritorijā no Uzbekistānas, personām jāuzrāda veselības stāvokļa apliecinājums. Iebraukšana Turkmenistāna ir liegta, ja persona nevar uzrādīt derīgu veselības stāvokļa apliecinājumu.

Visiem ceļotājiem, Turkmenistānas un ārvalstu pilsoņiem, jāuzrāda medicīnisks veselības stāvokļa apliecinājums, tādejādi apliecinot, ka persona nav saslimusi ar COVID-19. Apliecinājumu izdod personas mītnes valsts kompetentā iestādei ne vēlāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Turkmenistānas teritorijā.

Iepriekš ziņojām, ka, sākot ar 24. martu, visus kravu pārvadājumus, kuri jāveic Turkmenistānas teritorijā pa autoceļiem, būs jānodod Turkmenistānas kravu pārvadātāju rīcībā, ja ārvalstīs reģistrētais pārvadātājs kravu ieved valstī, izmantojot robežkontroles punktu "Garabogaz" vai "Farap". Ārvalstu pārvadātāji var nodot kravu Turkmenistānas kravu pārvadātājam īpašās šim nolūkam paredzētās vietās uz valsts robežas. Kravas nodošanas procesā personīgais kontakts ir aizliegts.

No 24. marta visas kravas Turkmenbašas Starptautiskajā jūras ostā ārvalstu pilsoņi netiek ielaisti, tādējādi kravas var nosūtīt piekabēs vai puspiekabēs, tai skaitā tranzītam paredzētās kravas bez pavadošā personāla. Sīkāku informāciju angļu valodā par noteikumiem Turkenbashi ostā skatīt šeit.

Tranzīta koridoru efektīvai funkcionēšanai Turkmenistānas iestādes rosina izmantot kombinētos pārvadājumu veidus (jūras, sauszemes, gaiss). Turkmenistānas iestādes rosina preču pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus, veikt, izmantojot konteinerus un dzelzceļa vagonus, aktīvi izmantojot kombinētos pārvadājumu veidus (gan jūras, gan sauszemes).

Jautājumiem, kas saistīti ar preču pārvadāšanu Turkmenistānā un tranzītu caur tās teritoriju, zvanīt uz sekojošiem numuriem:

Ashgabata: + 99365647471;

Baku: + 994502900301;

Taškenta: + 998712023210 / 998901297455.

Sīkāka informācija angļu un krievu valodā pieejama Turkmenistānas oficiālajā vēstulē.

 

Papildināts 03.06.

Ukraina: valsts prezidents ir izdevis rīkojumu, kas paredz, ka no 16. marta plkst.00.01 divas nedēļas visiem ārvalstniekiem ir liegta ieceļošana Ukrainā ar lidmašīnu, vilcienu vai automašīnu. Atbildīgās valsts iestādes šo periodu pagarinājušas līdz 22. maijam.

Robežšķērsošanas punktos tiek nodrošināta kravu pārvadājumu plūsma (ieskaitot tranzīta pārvadājumus). Autovadītājiem tiek mērīta temperatūra, kā arī pārvadātājiem jānodrošina autovadītāji ar medicīniskajiem cimdiem, sejas maskām un roku dezinfekcijas līdzekli.

Informāciju par slēgtajiem robežšķērsošanas punktiem vai robežkontroles punktiem, kuros ierobežota transportlīdzekļu kustība, var atrast valdības dekrēta pielikumos.

Ņemot vērā, ka Ukraina un kaimiņvalstis ir ieviesušas ierobežojumus valstu robežu šķērsošanai, Ukrainas Valsts robežsardzes dienests ir pulcējis robežšķērsošanas punktu sarakstu, kas turpina darbību starp Ukrainu un kaimiņvalstīm.

No 7. aprīļa uz Ukrainas robežām darbu turpina šādi robežšķērsošanas punkti:

robežšķērsošanas punkti ar Baltkrieviju:

 • Senkivka–Veselivka;
 • Novi Yarylovichi–Nova Huta;
 • Slavutych–Komaryn;
 • Vystupovychi–Nova Rudnia;
 • Domanove–Mokrany.

Robežšķērsošanas punkti ar Poliju:

 • Krakowiec–Korchowa
 • Yagodin–Dorohusk
 • Rawa-Ruska – Hrebenne – atvērts no 6. maija

Robežšķērsošanas punkti ar Slovākiju:

 • Uzhhorod–Vyshnie–Niemetske.

Robežšķērsošanas punkti ar Ungāriju:

 • Chop (Tysa) –Zakhon;
 • Malyi Bereznyi–Ublia.

Robežšķērsošanas punkti ar Rumāniju:

 • Diakove–Khalmeu;
 • Porubne–Siret.

Robežšķērsošanas punkti ar Moldovu:

 • Palanka–Maiaky–Udobne;
 • Starokozache–Tudora;
 • Reni–Dzhiurdzhiulesht;
 • Mohyliv–Podilskyi–Otach;
 • Serpneve 1–Basarabiaska;
 • Таbaky–Мyrne;
 • Кuchurgan–Pervomaisk;
 • Кеlmentsi–Larga;
 • Sokyriany–Оknytsia;
 • Mamalyga–Kryva;
 • Rososhany–Brichen.
 • Robežšķērsošanas punkti ar Krieviju:
 • Hoptivka–Nekhotieievka;
 • Iunakivka–Sudzha;
 • Bachivsk–Troiebortne;
 • Senkivka–Novi Yurkovychi;
 • Milove–Chertkovo.

Ukrainas valdība 15. aprīlī apstiprināja mehānismu, kas, pamatojoties uz savstarpības principiem, ļauj veikt ierobežojošus pasākumus pret tām valstīm, kuras ir noteikušas ierobežojumus attiecībā uz Ukrainu. Balstoties uz šo principu, Ukraina var piemērot attiecīgus ierobežojošus pasākumus pret to valstu kravu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras noteikuši robežas šķērsošanas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem. To valstu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras nav ieviesušas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem, var šķērsot Ukrainas valsts robežu
bez ierobežojumiem.

 

Papildināts 25.06.

Ungārija: No 19. jūnija valstī ir noteikts “epidemioloģiskās gatavības” stāvoklis, nomainot ārkārtas stāvokli. Iebraukšana valstī ir atļauta Ungārijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ES, EEZ un EBTA valstu pilsoņiem (izņemot AK pilsoņus), Detalizēta informācija angļu valodā par ieceļošanu Ungārijā un izceļošanu no tās atrodama šeit. 12. jūnijā atvērtas robežas ar Austriju, Slovākiju, Horvātiju, Čehiju, Slovēniju un Serbiju.

Iepriekš ziņojām, ka 17. martā Ungārija slēdza iekšējās un ārējās robežas. 12. maijā robežkontroles periods tika pagarināts uz periodu līdz sešiem mēnešiem.

Ungārijā tiks ielaisti pilsoņi, kā arī personu radinieki, kuri ceļo kopā ar Ungārijas valsts piederīgajiem (arī tie radinieki, kuri nav Ungārijas pilsoņi).

Atbilstoši valdības dekrētam Nr. 81/2020 iebraukšanas aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

Kravu pārvadājumi uz un no Ungārijas, kā arī tranzīta pārvadājumi ir atļauti, izmantojot tam paredzētos robežkontroles punktus (tranzīta pārvadājumiem paredzētie maršruti iekrāsoti zilā krāsā) tikai caur norādītajiem robežpunktiem (tranzīta maršruti ir iezīmēti zilā krāsā).

 • Apturēt transportlīdzekli atļauts tam paredzētās atpūtas vietās un degvielas uzpildes stacijās.
 • Pārvadātājiem jāsaņem pārbaudes spiedogs/uzlīme (uzlīmes, robežšķērsošanas vietās izsniedz policija). Uzlīme jāuzstāda uz transportlīdzekļa vējstikla.
 • Transportlīdzekļa kabīnē var atrasties tikai autovadītājs (aizliegti pasažieru pārvadājumi). Atļauta transportlīdzekļa ekipāža, kas sastāv no dieviem autovadītājiem.
 • Ungārijas teritorija jāšķērso pēc iespējas īsākā laika posmā, nepārkāpjot satiksmes noteikumus (robežšķērsošanas punktos policija veic pārbaudes).

Oficiālā valdības mājaslapa: http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/.

Ungārija autopārvadātāju asociācija uztur mājaslapu angļu valodā, kurā tiek nodrošināta aktuālā informācija par ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem izvirzītajām prasībām Ungārijā.

Pasažieru pārvadājumi:

Pasažieru pārvadājumiem izvirzītās prasības angļu valodā pieejamas Ungārijas policijas mājaslapā.

Ungārijā tiek nodrošināts pagaidu atbrīvojums, no braukšanas ierobežojumiem, kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 t.

29. maijā Ungārijas valdība informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Ungārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Ungārijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem transportlīdzekļu vadītājiem. Transportlīdzekļa kabīnē nedrīkst atrasties pasažieri.

Sākot ar 16. aprīli, Ungārijā ieviesta elektroniska reģistrēšanās sistēma lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem. Saite reģistrācijai sistēmā: https://uvreoffice.kozut.hu/uvr-eoffice-web/login.

 

Papildināts 18.06.

Uzbekistāna: vispārējās karantīnas režīms pagarināts līdz 1. augustam.

No 15. jūnija Uzbekistānā atļauts iebraukt un izbraukt:

 • diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem (t.sk., ceļojot tranzītā);
 • ārvalstu uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem, kas ceļo darba vajadzībās;
 • lai saņemtu medicīnisko palīdzību;
 • lai apciemotu tuvus radiniekus vai slimus radiniekus;
 • ārvalstniekiem, nepilsoņiem kuru pastāvīgā dzīvesvieta reģistrēta UZ un UZ pilsoņiem, kuriem pastāvīgā dzīves vieta ir reģistrēta ārvalstīs;
 • studentiem un personām, kas mācās/strādā ārvalstīs.

No 15. jūnija Uzbekistāna atsāk starptautiskos avio lidojumus pasažieriem uz vairākām valstīm un reģioniem, atbraucējos iedalot trīs kategorijās:

 • zaļā – Japāna, D-Koreja, Izraēla, Ķīna – atbraucot no šīm valstīm pasažieriem nav noteikta obligātā 14 dienu pašizolācija;
 • dzeltenā – ES dalībvalstis, Malaizija, Taizeme, Singapūra – atbraucējiem no šīm valstīm jāievēro 14 dienu pašizolācija mājas apstākļos;
 • sarkanā – Turcija, Irāna, Afganistāna, Krievija un citas NVS valstis – atbraucēji uz 14 dienām tiek ievietoti valsts izveidotajās karantīnas zonās.

Balstoties uz Uzbekistānas Muitas komitejas sniegto informāciju, ierobežojumi netiek attiecināti uz auto, dzelzceļa, avio jūras un upju transportlīdzekļiem, kas iesaistīti kravu pārvadājumos, kā arī personālu, kas iesaistīts kravu pārvadājumos.

No 1. maija Uzbekistānā ir ieviesta jauna pagaidu procedūra Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai valstī. Saskaņā ar Republikas Īpašās komisijas pieņemto lēmumu starptautiskajiem kravu pārvadājumiem uz nenoteiktu laiku ir atvērti tikai konkrēti robežšķērsošanas punkti (karti skatīt šeit):

 • ar Afganistānu – “Termez”;
 • ar Turkmenistānu – “Olot”;
 • ar Tadžikistānu – “Sarosiyo”, “Oybek” un “Plotina”;
 • ar Kirgizstānu – “Do‘stlik”, “O‘zbekiston”, “Vodil”, “Chashma” un “Oq qiya”
 • ar Kazahstānu – “Daut-ata”, “Gulistan”, “Yallama”, “Zangiota” un “Toshkent”.

Jaunā kārtība attiecas gan uz vietējiem, gan ārvalstu starptautisko kravu pārvadātājiem.

Sākot ar 30. aprīli, visi Uzbekistānā iebraukušie kravas transportlīdzekļi tiek novirzīti uz speciālām stāvvietām robežšķērsošanas punktu tuvumā, kur autovadītājiem tiek veikti Covid-19 testi.

Ja rezultāti ir negatīvi, reisu drīkst turpināt apstiprinātā maršrutā. Autovadītājiem ir jābūt aizsargtērpos, kā arī jāizmanto vienreizlietojamās sejas maskas un gumijas cimdi.

Pozitīva testa gadījumā autovadītājs tiks nogādāts medicīnas iestādē, bet otrs autovadītājs (ja ir) – karantīnas iestādē. Pēc transportlīdzekļa pilnīgas dezinfekcijas pārvadājumu drīkstēs turpināt cits autovadītājs (kas nav saistīts ar iepriekšējo ekipāžu) vai arī krava tiks nodota pārvadājuma pabeigšanai ar citu transportlīdzekli.

Ārvalstu autovadītājiem pēc kravas piegādes Uzbekistānas teritorija jāpamet 10 dienu laikā. Laikā, kamēr tiek gaidīta atpakaļceļa kravas iekraušana, jāuzturas īpaši ierādītās stāvvietās kravas saņemšanas vietu tuvumā. Atrodoties šajās stāvvietās, jāievēro stingri karantīnas un sociālās distancēšanās noteikumi; autovadītāji nedrīkst sarunāties ar citām personām un pamest stāvvietas teritoriju.

Ārvalstu transportlīdzekļu kustību kontrolē Uzbekistānas muitas dienests.

Par karantīnas noteikumu pārkāpumu tiek uzskatīts:

 • novirzīšanās no plānotā maršruta,
 • aizsargtērpu, sejas masku un gumijas cimdu neizmantošana,
 • izbraukšanas termiņa neievērošana,
 • nepieciešamo dokumentu (autovadītāja apliecības, muitas formalitāšu dokumentu, sertifikātu, starptautisko pārvadājumu atļauju) neesamība.

Ja autovadītājs pārkāpj muitas dienesta noteikto piegādes termiņu, bet var uzrādīt dokumentāru pierādījumu tam, ka termiņa neievērošana ir notikusi saistībā ar ieviesto jauno regulējumu, tad administratīva pārkāpuma procedūras netiek ierosinātas.

 

Papildināts 30.06.

Vācija: No 16. jūnija tiek atcelta robežkontrole ar Austriju, Šveici, Franciju, un Dāniju. ES dalībvalstu pilsoņu ieceļošana Vācijā netiek ierobežota. Ierobežojumi var tikt atjaunoti, ja tiks novērots pandēmijas otrais vilnis. Iebraukšana trešo valstu (ārpus ES) pilsoņiem tiek atļauta atbilstoši ES kopējiem lēmumiem. Vācijā 14 dienu pašiziolācijas prasība atcelta visās federālajās zemēs ar attiecīgiem izņēmumiem iebraucējiem no valstīm, kurās saslimstība pārsniedz 50 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem pēdējo septiņu dienu laikā.

Vācijas valdība un Federālo zemju pašvaldības vienojušās, ka, sākot ar 16. jūniju, visām personām, kuras ieceļo Vācijā no trešām valstīm (valstīm ārpus ES), ir jāievēro 14 dienu pašizolācijā. Pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz personām, kuras ceļo no Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Šveices un Apvienotās Karalistes, kā arī personām, kuras ceļo no ES valstīm. Lūdzam ņemt vērā, ka personām, kuras ceļo no šīm valstīm (uz kurām netiek attiecinātas pašizolācijas prasības), var attiecināt pašizolācijas prasības, ja pēdējo septiņu dienu laikā jauno saslimšanu skaits attiecīgajā valstī ir pārsniedzis 50 personas uz 100 000 iedzīvotājiem. Detalizētu informāciju var atrast Robert-Koch-Institut mājaslapā.

Pašizlolācijas prasība netiek attiecinātas uz personām, kuras ieceļo Vācijā no trešājām valstīm ar zemu jauno saslimšanu skaitu. Valstu saraksts tiks publicēts Robert-Koch-Institut mājaslapā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju aicinām apmeklēt tās Vācijas federālās zemes vietni, uz kuru dodaties, kurā dzīvojat vai kurā plānojat uzturēties, jo Federālo zemju iekšējie noteikumi var atšķirties. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Pašažieru pārvadātājiem un tūroperatoriem, kas veic pārrobežu pārvadājumus uz Vāciju, jāievēro šādi nosacījumi:

 • ceļotāji jānodrošina ar informāciju par riskiem, ko rada saslimšana ar COVID-19, kā arī par iespējām izvairīties no saslimšanas un slimīgas apkarošanas pasākumiem;
 • glabājiet datus vismaz 30 dienas no brīža, kad ierodaties Vācijā. Īpaši svarīgi ir elektroniski glabājami dati ar pasažieru saraktu, sēdvietu plānojumu, kā arī dati, kas ļauj identificēt pasažierus un operatīvi atrast personu kontaktinformāciju.

Pārrobežu kravu pārvadājumi netiek ierobežoti neatkarīgi no autovadītāja nacionalitātes.

Visas Vācijas Federālās zemes ieviesušas normatīvos aktus, kas paredz, ka sabiedriskās vietās jālieto sejas maska. Ņemot vērā Vācijas federālo zemju likumdošanas īpatnības, Vācijā nav ieviests vienots normatīvais akts, kas regulētu sejas masku lietojumu visā valstī. Kravu transportlīdzekļu vadītājiem tiek rekomendēts lietot sejas masku visos gadījumos, kad jāpamet kabīne.

Lai atvieglotu situāciju krīzes laikā, Vācijas federālā valdība ir lūgusi federālajām zemēm atsaukt kravas automašīnu braukšanas ierobežojumus sestdienās un svētdienās. Vairākas federālās zemes atcēlušas braukšanas ierobežojumus kravu transportlīdzekļiem sestdienās, svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

Atgādinām, ka šie ierobežojumi spēkā vasaras sezonas sestdienās (no 1. jūlija līdz 31. augustam) no plkst.7.00 līdz 20.00.

10. jūnijā atjaunots federālo zemju braukšanas ierobežojumu atvieglojumu saraksts vācu valodā pieejams BAG apkopotajā materiālā.

28. maijā Vācijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Vācijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

3. jūnijā Vācijas ārlietu ministrs paziņoja, ka no 15. jūnija tiek atcelts globālās ceļošanas brīdinājums. Iepriekšminēto brīdinājumu aizstāj detalizēti ceļošanas ierobežojumi uz konkrētām valstīm. Sākot ar 15. jūniju, atcelti ceļošanas ierobežojumi uz ES dalībvalstīm (izņemot Spāniju; brīdinājums tiks atcelts vēlāk), kā arī Lielbritāniju, Šveici, Islandi un Lihtenšteinu. Arī Norvēģijas ceļojuma brīdinājums tiks atcelts vēlāk. Ceļošanas brīdinājums tiks atkārtoti ieviest gadījumā, ja kādā no valstīm inficēšanās skaits ar COVID-19 pārsniegs 50 personas uz 100 000 iedzīvotājiem.

Vācijas pasažieru pārvadātāju asociācija publicējusi apkopojošu tabulu un karti (materiāli vācu valodā) ar aktuālo informāciju par vietējo pasažieru pārvadājumu aizliegumiem, kā arī par profilaktiskajiem pasākumiem, kas piemērojami, veicot iekšzemes pasažieru pārvadājumus.

 

Papildināts 18.06.

Ziemeļmaķedonija: lai ierobežotu COVID-19 izplatību, ārvalstu pilsoņu iebraukšanai slēgtas visas valsts robežas. Kravu pārvadājumi uz un no Ziemeļmaķedonijas, kā arī kravu pārvadājumi tranzītā ir atļauti. Kravu transportlīdzekļu autovadītājiem iebraukšana valstī atļauta, ievērojot īpašus nosacījumus atbilstoši Ziemeļmaķedonijas Veselības ministrijas protokolam.

Darbojas Bogorodica (robeža ar Grieķiju), Kafasan (robeža ar Albāniju), Tabanovce (robeža ar Serbiju), Deve Bair (robeža ar Bulgāriju) un Blace (robeža ar Kosovu) robežkontroles punkti. Robežkontroles punktu darbība nakts laikā tiek ierobežota.

17. jūnijā Ziemeļmaķedonijas valdība izdeva protokolu, nosakot prasības ārvalstu pilsoņu tranzīta braucieniem Ziemeļmaķedonijā. Protokols paredz, ka trešo valstu valstspiederīgās personas var izmantot visus robežšķērsošanas punktus, lai iebrauktu valstī un šķērsotu Ziemeļmaķedoniju tranzītā. Tranzītā esošās personas nedrīkst novirzīties no autoceļa, vai vietējās nozīmes ceļa. Valsti jāpamēt ne vēlāk kā pēc piecām stundām no iebraukšanas brīža. Pirms iebraukšanas personām jāaizpilda paziņojums, kas jānodod robežkontroles personālam, izbraucot no Ziemeļmaķedonijas.

 

Papildināts 15.06.

Zviedrija: valdība ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos un novērstu koronavīrusa (COVID-19) izplatīšanos. Šie pasākumi neietekmē kravas pārvadājumus Zviedrijas iekšienē, uz un no Zviedrijas.

No 15. jūnija uz 30 dienām pagarināts pagaidu ieceļošanas aizliegums, no trešajām valstīm, ES caur Zviedriju.

25. maijā Zviedrijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Zviedrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija pieejama šeit.


Ieteikt šo rakstu