Personai, kura ieceļo no ārvalstīm, ir jāaizpilda anketa, apliecinot, ka nepieciešamības gadījumā tiks ievēroti piesardzības pasākumi Covid-19 ierobežošanai

No šodienas, 16. jūlija, visas personas, kuras ieceļo Latvijā, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, tai skaitā autobusu pārvadājumus, aizpilda anketu, kurā apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Ieceļotāja anketa ir jāaizpilda gan ārvalstu tūristiem, gan Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atgriežas mājās.

Anketā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā būs sasniedzama. Anketā norāda arī valstis, kurās persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijā, un izbraukšanas datumus no tām.

Ja persona ir uzturējusies valstī, uz kuru saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) tīmekļvietnē publicēto informāciju ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tā apliecina, ka ievēros noteiktos īpašos piesardzības pasākumus, tai skaitā 14 dienu pašizolāciju.

Ja ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, tad šī persona rakstiski apliecina, ka, uzturoties Latvijā, ārpus darba laika nodrošinās pašizolāciju, novēros savu veselības stāvokli un ievēros īpašos piesardzības pasākumus.

Ja persona pirms ierašanās Latvijā 14 dienas ir uzturējusies valstī, uz kuru nav attiecināmi piesardzības un ierobežojošie pasākumi, tai, atrodoties Latvijā, attiecīgie piesardzības pasākumi, tai skaitā pašizolācija, nav jāievēro.

Īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi ietver: pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 14 dienas pēc ierašanās Latvijā; citu personu nepakļaušanu inficēšanās riskam un izvairīšanos no kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem; mutes un deguna aizsega lietošanu sabiedriskajā transportā, lai pēc ierašanās Latvijā nokļūtu pašizolācijas vietā; sava veselības stāvokļa novērošanu un ģimenes ārsta informēšanu, ja parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildītās anketas iespējami ātru nodošanu:

  • Valsts robežsardzei, ja apliecinājumā ir norāde par personas uzturēšanos valstī, uz kuru saskaņā ar SPKC publicēto informāciju ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi (Valsts robežsardze šo anketu nodod Valsts policijai);
  • SPKC, ja anketā ir norāde par uzturēšanos tikai tādā valstī, uz kuru nav attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

Kārtība, kādā informācija tiek nodota SPKC:

1. personiski, ierodoties darba dienās tuvākajā SPKC iestādē no plkst.8.30 līdz 17.00

  •     Rīgā, Duntes ielā 22, k-5, 208.kabinetā (direktora palīgam), tālruņa nr. 67501590
  •     Jelgavā, Skolotāju ielā 3, tālruņa nr.63022674
  •     Valmierā, L.Paegles ielā 9, tālruņa nr.64281131
  •     Rēzeknē, Zemnieku ielā 16a, tālruņa nr.64624236
  •     Daugvpilī, 18.novembra ielā 105, tālruņa nr.65451489
  •     Liepājā, Friča Brīvzemnieka ielā 56, tālruņa nr.63424595
  •     Ventspilī, Saules ielā 31, tālruņa nr. 63622454;

2. skenētā formā, nosūtot uz e-pasta adresi covid19@spkc.gov.lv, ievērojot personas datu aizsardzības prasības.

Atbildīgā institūcija aizpildīto anketu glabā vienu mēnesi un pēc attiecīgā termiņa beigām iznīcina to.

SPKC mājaslapā ir publicēts to valstu saraksts, uz kurām ir attiecināmi ierobežojošie pasākumi: https://bit.ly/30bImyu

ANKETA LATVIEŠU VALODĀ

ANKETA ANGĻU VALODĀ

ANKETA KRIEVU VALODĀ

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003

Ieteikt šo rakstu