No 19. novembra tiks ierobežota Autotransporta direkcijas sniegto pakalpojumu saņemšana klātienē; lai pieteiktos digitālā tahogrāfa kartes saņemšanai, klientam ir jāpiesakās iepriekš

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, no 2020. gada 19. novembra uz nenoteiktu laiku klienti klātienē, iepriekš piesakot vizīti, varēs pieteikties tikai digitālā tahogrāfa vadītāja kartes saņemšanai. Visus pārējos Autotransporta direkcijas sniegtos pakalpojumus klātienē saņemt nevarēs. Izdevumus, kas saistīti ar dokumentu nosūtīšanu līdz klienta norādītajai adresei Latvijas teritorijā, segs Autotransporta direkcija.

Klātienē pēc iepriekšēja pieraksta var pieteikties tikai digitālā tahogrāfa vadītāja kartes saņemšanai, zvanot pa šādu tālruņa numuru:

 • Rīgā – 67686460,
 • Cēsīs – 64127802,
 • Daugavpilī – 65421558,
 • Liepājā – 63489517.

 

Pakalpojumu pieteikšanas veidi

E-pakalpojumos

              https://e.atd.lv/login

Izvēloties attiecīgā pakalpojuma iesnieguma formu vai brīvas formas iesniegumu

Atsūtot iesniegumu pa pastu

Adreses:

 • Rīgā:

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050

 • Daugavpilī:

Balvu iela 7, Daugavpils, LV – 5401

 • Cēsīs:

Valmieras iela 20a, Cēsis, LV-4101

 • Liepājā:

Lauku iela 59, Liepāja, LV - 3411

Nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi (ar elektronisko parakstu)

ETMK atļauju un vienreizējo starptautisko autopārvadājumu atļauju iesniegumus lūdzam sūtīt uz tās nodaļas pasta adresi vai e-pasta adresi, kurā vēlaties saņemt izgatavotos dokumentus klātienē

 • Speciālā atļauja (licence):
 • kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem,
 • pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem,
 • licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili
 • Eiropas Kopienas atļauja
 • Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija
 • Licences kartīte kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem
 • Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili
 • Reģistrācija Taksometru vadītāju reģistrā
 • Transportlīdzekļa vadītāja atestāts
 • Pašpārvadājuma sertifikāts
 • Vienreizējās starptautisko autopārvadājumu atļaujas
 • ETMK atļaujas
 • Brauciena formulāri
 • Digitālā tahogrāfa kartes (izņemot vadītāja karti – pēc iepriekšējā pieraksta klātienē)
 • Iesniegumi un atļaujas pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem
 • Citi iesniegumi (rekvizītu, pārvadājumu vadītāja maiņa u.tml.)

 

 

Pakalpojumu saņemšanas veidi

Elektroniski (elektroniskie dokumenti)

 • Licences kartīte:
 • pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili,
 • kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem
  • Speciālā atļauja (licence):
 • kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem,
 • pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem,
 • licence un licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili
 • Pašpārvadājuma sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem
 • Pašpārvadājuma sertifikāts iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem

Pa pastu uz norādīto adresi

 • Taksometru vadītāja reģistrācijas apliecība
 • Eiropas Kopienas atļauja un apliecināta kopija
 • Profesionālās kompetences sertifikāta un Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikāta saņemšana
 • Transportlīdzekļa vadītāja atestāts
 • Digitālā tahogrāfa kartes
 • Pašpārvadājuma sertifikāts starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem
 • Pašpārvadājuma sertifikāts starptautiskajiem kravas pašpārvadājumiem
 • ETMK atļaujas
 • Vienreizējās starptautisko autopārvadājuma atļaujas
 • Brauciena formulāri

Klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:

ATD darbinieks informēs un saskaņos saņemšanas laiku individuāli pēc apmaksas un dokumentu izgatavošanas

 

 • ETMK atļaujas
 • Vienreizējās starptautisko autopārvadājuma atļaujas

 

Konsultācijas un informāciju var saņemt:

Rīgā

67280485 – sniegta vispārīga informācija

67686455; 67686456; 67686457 – Licencēšanas daļas kontakttālruņi

Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa:

 • atļaujas, ETMK, pašpārvadājumi iesniegumi – 67686461, 67686459
 • digitālā tahogrāfa kartes iesniegumi – 67686460
 • konsultācijas par kravas pārvadājumiem – 67686474, 67686497
 • konsultācijas par starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem – 67686493
 • konsultācijas par bīstamām kravām – 67686463
 • konsultācijas par tahogrāfiem - 67686462

Adrese: Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050

 

Daugavpilī

Licencēšanas daļa – 65428212

Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa – 65421618; 65421558

 • Adrese: Balvu iela 7, Daugavpils, LV-5401

 

Cēsīs

Licencēšanas daļa – 64123812

Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa – 64127802

 • Adrese: Valmieras iela 20a, Cēsis, LV-4101

 

Liepājā

Licencēšanas daļa – 63489516

Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa – 63489517

 • Adrese: Lauku iela 59, Liepāja, LV-3411

 


Ieteikt šo rakstu