Mobilitātes pakotne – izmaiņas darba un atpūtas laika un tahogrāfa izmantošanas regulējumā

Informējam, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regulā (ES) 2020/1054, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem transportlīdzekļa ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību, ietvertas šādas izmaiņas autovadītāju darba un atpūtas laika un tahogrāfu izmantošanas regulējumā:

Izmaiņas attiecībā uz autovadītāju darba un atpūtas laika organizēšanas kārtību. Regula (ES) 2020/1054 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006
  Jaunie nosacījumi Nosacījumi, kas iepriekš bija spēkā Piemēro no Komentāri
1. Var izmantot divus secīgus saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus ārpus tās dalībvalsts, kurā veic uzņēmējdarbību. Divās secīgās nedēļās varēja izmantot vienu saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu. 2020. gada 20. augusts Ar noteikumu, ka vadītājs izmanto vismaz četrus iknedēļas atpūtas laikposmus jebkurās četrās secīgās nedēļās, no kuriem vismaz divi ir regulārie iknedēļas atpūtas laikposmi. Ja ir izmantoti divi secīgi saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi, tad pirms nākamā
iknedēļas atpūtas laikposma transportlīdzekļa vadītājam ir atpūtas laikposms, kas ir kompensācija par minētajiem
diviem saīsinātajiem iknedēļas atpūtas laikposmiem.
2. Var pārtraukt regulāro ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmus, ja transportlīdzeklis tiek pārvadāts ar prāmi vai vilcienu. Varēja pārtraukt vienīgi regulāro ikdienas atpūtas laikposmu. 2020. gada 20. augusts Ar noteikumu, ka minētajā regulārajā ikdienas atpūtas laikposmā vai saīsinātajā iknedēļas atpūtas laikposmā transportlīdzekļa vadītājam ir pieejams guļamvagons, guļasvieta vai kušete.
Attiecībā uz regulārajiem iknedēļas atpūtas laikposmiem minēto atkāpi braucieniem ar prāmi vai vilcienu piemēro vienīgi tad, ja:
 a) brauciena paredzamais ilgums ir 8 vai vairāk stundas; un
 b) transportlīdzekļa vadītājam uz prāmja ir pieejama kajīte ar guļasvietu vai vilcienā  – guļamvagons.
3. Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu pārvadājumus, jāatgriežas mājās vai uzņēmuma reģistrācijas valstī vismaz ik pēc četrām nedēļām, bet, ja izmanto divus secīgus saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus, vismaz ik pēc trim nedēļām. Šāds nosacījums iepriekš nav bijis. 2020. gada 20. augusts Transporta uzņēmumi organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai transportlīdzekļu vadītāji varētu atgriezties vai nu darba devēja darbības centrā dalībvalstī, kurā darba devējs veic uzņēmējdarbību, vai arī savā dzīvesvietā. Uzņēmums dokumentē, kā tas izpilda minēto pienākumu, un glabā dokumentus savās telpās, lai tos uzrādītu pēc kontroles iestāžu pieprasījuma.
4. Nedrīkst 45h un ilgāku atpūtu izmantot transportlīdzeklī. Ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu arī iepriekš bija liegts 45h un ilgāku atpūtu izmantot transportlīdzeklī. 2020. gada 20. augusts Visas izmaksas par izmitināšanu ārpus transportlīdzekļa sedz darba devējs.
5. Eiropas Komisija nodrošinās vieglu informācijas iegūšanu par drošām un aizsargātām stāvvietām. Informācija par drošām un aizsargātām stāvvietām nebija pieejama vienuviet. 2020. gada 20. augusts Eiropas Komisija dara pieejamu šādu stāvvietu sarakstu vienotā oficiālā tīmekļa vietnē, ko regulāri atjaunina.
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?layer=22
6. Ārkārtas apstākļos var pagarināt ikdienas un iknedēļas vadīšanas laiku par ne vairāk kā vienu stundu, lai sasniegtu darba devēja darbības centru vai transportlīdzekļa vadītāja dzīvesvietu, nolūkā izmantot iknedēļas atpūtas laikposmu, vai pagarināt ikdienas un iknedēļas vadīšanas laiku par ne vairāk kā divām stundām, ar nosacījumu, ka pirms vadīšanas papildu laika ir izmantots 30 min atpūtas laikposms, nolūkā izmantot regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu. Šāds nosacījums iepriekš nav bijis. 2020. gada 20. augusts Transportlīdzekļa vadītājs, vēlākais, tūlīt pēc ierašanās galamērķī vai piemērotajā apstāšanās vietā manuāli norāda šādas atkāpšanās iemeslus reģistrācijas kontrolierīces reģistrācijas diagrammā vai reģistrācijas kontrolierīces izdrukā, vai savā darba žurnālā.
Jebkuru transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pagarinājumu kompensē ar līdzvērtīga ilguma atpūtas laikposmu, ko izmanto vienā reizē kopā ar jebkuru atpūtas laikposmu, līdz trešās nedēļas beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai.
Izmaiņas attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību. Regula (ES) 2020/1054 ar ko groza Regulu (ES) Nr. 165/2014
  Jaunie nosacījumi Nosacījumi, kas iepriekš bija spēkā Piemēro no Komentāri
1. Viedā tahogrāfa 2. versijas izstrāde un ieviešana. Šobrīd jauni transportlīdzekļi tiek aprīkoti ar viedā tahogrāfa 1. versiju. 2021. gada 21. augusta Lai nodrošinātu, ka viedie tahogrāfi atbilst noteiktajiem principiem un jaunām prasībām, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus.
2. Analogo un digitālo tahogrāfu nomaiņa uz viedā tahogrāfa 2. versiju transportlīdzekļos ar kuriem veic starptautiskos pārvadājumus. Šāds nosacījums šobrīd nav. 2024. gada Ne vēlāk kā trīs gadus no tā gada beigām, kad ir stājušies spēkā detalizētie noteikumi, viedos tahogrāfus 2. versijas, uzstāda šādu kategoriju transportlīdzekļos, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts:
 a) transportlīdzekļos, kuros ir uzstādīts analogais tahogrāfs;
 b) transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar digitālo tahogrāfu.
3. Viedā tahogrāfa 1. versijas nomaiņa uz viedā tahogrāfa 2. versiju transportlīdzekļos ar kuriem veic starptautiskos pārvadājumus. Šāds nosacījums šobrīd nav. 2025. gada Ne vēlāk kā četrus gadus pēc tam, kad ir stājušies spēkā iepriekš minētie detalizētie noteikumi, viedo tahogrāfu 2. versiju, uzstāda transportlīdzekļos, kuros ir uzstādīts viedais tahogrāfs un kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts.
4. Transportlīdzekļa vadītājs tahogrāfā ievada arī tās valsts simbolu, kurā viņš iebrauc pēc dalībvalsts robežas šķērsošanas, tiklīdz viņš minētajā dalībvalstī ir pirmo reizi apstājies. Šāds nosacījums šobrīd nav. 2022. gada 2. februāra Minētā pirmā apstāšanās ir tuvākajā iespējamā pieturvietā uz robežas vai pēc tās šķērsošanas. Ja dalībvalsts robežu šķērso ar prāmi vai vilcienā, transportlīdzekļa vadītājs ievada valsts simbolu ostā vai pienākšanas stacijā.
5. Transportlīdzekļa vadītājam jāspēj uzrādīt  informāciju par viņa darba un atpūtas laika periodiem par kārtējo dienu un iepriekšējām 56 dienām Transportlīdzekļa vadītājam jāspēj uzrādīt  informāciju par viņa darba un atpūtas laika periodiem par kārtējo dienu un iepriekšējām 28 dienām. 2024.gada 31.decembra  
6. Autovadītājiem, kas veiks starptautiskos vai kabotāžas pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniegs 2,5 tonnas būs jāreģistrē darba un atpūtas laikposmi, izmantojot tahogrāfu. Šāds nosacījums šobrīd nav. 2026.gada 1.jūlija  

 

Papildu informācija: 

Ieteikt šo rakstu