Licences, licences kartītes un pašpārvadājumu sertifikāti tiks izsniegti tikai elektroniski

Uzlabojot klientu ērtības, no 2019. gada 1. decembra licence komercpārvadājumu veikšanai, licences kartītes un pašpārvadājumu sertifikāti darbībai Latvijas teritorijā tiks izsniegti elektroniski, atsakoties no dokumentu izsniegšanas papīra formātā.

Turpmāk tikai elektroniski izsniegtie dokumentu veidi būs licence iekšzemes un starptautiskajiem kravu vai pasažieru  komercpārvadājumiem, licences kartīte, kas tiek izsniegta katram automobilim iekšzemes kravu vai pasažieru komercpārvadājumiem, kā arī starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem, ja automobiļa kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas (ieskaitot piekabes), pašpārvadājumu sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem, ja automobiļa kopējā pieļaujamā masa pārsniedz sešas tonnas (ieskaitot piekabes) un pašpārvadājuma sertifikāts iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusiem.

Informācija par piešķirtajiem pašpārvadājumu sertifikātiem, licenci vai licences kartīti iesnieguma iesniedzējiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi un dienā, kad attiecīgais dokuments stāsies spēkā, informācija par to tiks publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā.

Licences kartīte vai pašpārvadājumu sertifikāts papīra veidā turpmāk brauciena laikā vairs neatradīsies pie šofera. Kontrolējošās institūcijas, veicot pārvadājumu uzraudzību un kontroli, nepieciešamo informāciju par dokumentu izsniegšanu un spēkā esamību varēs pārbaudīt Autotransporta direkcijas mājaslapā www.atd.lv, kā arī Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē. Papildus informējam, ka mājaslapā un informatīvajā datubāzē varēs pārbaudīt arī visus spēkā esošos dokumentus, kas izsniegti papīra formātā pirms šā gada 1. decembra.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129

Ieteikt šo rakstu