Ceļu lietošanas maksa Ungārijā (papildināts 28.01.2019)

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" informē, ka 2019. gada 3. februārī Ungārijā stājas spēkā prasības par obligātu transportlīdzekļa, kura pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas, tehnisko datu reģistrēšanu HU-GO sistēmā. Pārvadātājiem jāreģistrējas www.hu-go.hu mājaslapā un jānorāda tādi transportlīdzekļa reģistrācijas dati, kā ražotāja marka, pirmās reģistrācijas gads, šasijas (VIN) numurs, EURO kaitīgo izmešu klase, kā arī cita reģistrācijas apliecībā norādītā informācija. Ja transportlīdzeklis jau reģistrēts sistēmā, pārvadātāju pienākums ir papildināt iztrūkstošo informāciju.

Gadījumos, ja lietotājs savlaicīgi neatjaunos datus, HU-GO sistēma automātiski koriģēs nepareizi ievadīto transportlīdzekļu EURO izmešu klasi, par to paziņojot lietotājam. Šādā gadījumā maksa tiks iekasēta atbilstoši transportlīdzekļa zemākās ekoloģiskās klases likmei (EURO 0).

No 2019. gada 1. janvāra Ungārijā tiek paaugstināti ceļu lietošanas maksas tarifi. Vidējais cenu pieaugums sastāda 5.8% apmērā.

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, EURO III un EURO IV kategorijas transportlīdzekļiem vairāk netiek nepiemēroti pazemināti tarifi. Sīkāka informācija pieejama HU-GO mājaslapā.

Ar ceļu lietošanas maksu var iepazīties šeit.