Ungārijas trešo valstu atļauju saņemšana 2023.gadā

Ņemot vērā, ka 2023. gadā Ungārijas starptautisko kravas autopārvadājumu atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, skaits ir nepietiekams, Autotransporta direkcija  2023. gada 18. janvārī ir apstiprinājusi "Ungārijas trešo valstu saņemšanas vadlīnijas 2023. gadam".