Starptautiskie autopārvadājumi Azerbaidžānā

Veicot autopārvadājumus uz Azerbaidžānu, pārvadātājiem ir pieejamas Azerbaidžānas vienreizējās starptautisko autopārvadājumu atļaujas (250 divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem un 80 pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm), bet papildus esošajai atļauju kvotai saskaņā ar 2001.gada 4.decembra likumu “Par valsts nodevām” (Закон “О государственных сборах”) un 2002.gada 22.novembra likumu “Par grozījumiem un papildinājumiem dažos Azerbaidžānas Republikas tiesību aktos” (“Об изменениях и дополнениях к некоторым законодательным актам Азербайджанской Республики”) ir iespēja iegādāties visu veidu Azerbaidžānas atļaujas arī uz robežas. Informāciju par atļauju veidiem, maksu un cita veida nodevām skatīt zemāk. 

Atļauju un nodevu veidi Cena USD
Atļauja divpusējiem un tranzīta kravu pārvadājumiem 100
Atļauja divpusējiem un tranzīta pasažieru pārvadājumiem 50
Atļauja kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 600
Nodeva par kravas iekraušanu Azerbaidžānas teritorijā, izmantojot uz robežas pirkto atļauju 100
Atļauja iebraukt Azerbaidžānas teritorijā bez kravas (kravas transportlīdzeklim) 350
Atļauja iebraukt Azerbaidžānas teritorijā bez pasažieriem (autobusam) 80

Par autopārvadājumu veikšanu bez atļaujas jāmaksā sods, kura apmērs ir 400 USD un kas neatbrīvo no atļaujas nepieciešamības.

Azerbaidžānas lielākajās pilsētās (Baku, Sumgaitā (Сумгаит) vai Gendže (Гянджа)) ir ieviesta iebraukšanas maksa kravas transportlīdzekļiem, kas sastāda 25 USD par vienu iebraukšanas atļauju.

Papildu informācija par nodevu maksājumiem, kompetentām iestādēm, kas atbildīgas par autopārvadājumu kontroli, regulāru pasažieru pārvadājumu atļauju izsniegšanu, lielgabarīta un smagsvara atļauju izsniegšanu ir pieejama Latvijas – Azerbaidžānas Kopējās komisijas protokolā un izvilkumā no Azerbaidžānas Republikas Nodokļu kodeksa (Налоговый кодекс Азербайджанской Республики).