Spānijā noteiktas atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites līdz 2022. gada 27. martam

Spānijas atbildīgā iestāde no 2022. gada 17. marta līdz 27. martam izsludinājusi sekojošas atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti kravu piegādēm visā Spānijas teritorijā:

  • ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas;
  • nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas;
  • kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 102 stundas;
  • regulārais ikdienas atpūtas laiks nedrīkst būt mazāks par 9 stundām;
  • iespējams izmantot divus secīgus saīsinātos iknedēļas atpūtas periodus, kas ir vismaz 24 stundas, pie nosacījuma, ka vadītājs veic abu saīsināto iknedēļas atpūtas periodu kompensāciju kopā ar regulāro iknedēļas atpūtas periodu.

Autovadītājiem, kuri izmanto šīs atkāpes, analogā tahogrāfa tahogrammā vai uz digitālā tahogrāfa izdrukas jānorāda informācija par atkāpes izmantošanu.