Slovākija COVID-19 dēļ ierobežo pasažieru pārvadājumus ar autobusu

Sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu Slovākijas iestādes ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli un no 13. marta nolēmušas veikt vairākus ar starptautisko autobusu pārvadājumiem saistītus ierobežojumus un pasākumus, kas autovadītājiem jāievēro, veicot starptautiskos autopārvadājumos.

Starptautiski pasažieru pārvadājumi

Saskaņā ar Slovākijas Republikas Centrālās krīzes vadības komitejas 2020. gada 12. marta lēmumu no 2020. gada 13. marta līdz turpmākam paziņojumam ir apturēta visu starptautisko autobusu līniju darbība un starptautiskie autobusu pārvadājumi caur Slovākijas Republikas teritoriju. Šajā laika posmā nav atļauts veikt starptautiskus autobusu pārvadājumus caur Slovākijas Republikas teritoriju.

Starptautiskie autopārvadājumi

Starptautisko kravu autopārvadājumu operācijas joprojām ir bez ierobežojumiem, taču jāņem vērā Slovākijas Republikas Veselības pārvaldes 2020. gada 9. marta dekrēts, kas informē par pasākumiem, kas novērš un ierobežo COVID-19 izplatīšanos, un kurā ir noteikti pasākumi, kas jāveic starptautisko autopārvadājumu vadītājiem:

autovadītāji, kuri šķērso Irānas Islāma Republikas, Itālijas Republikas, Ķīnas Tautas Republikas un Korejas Republikas teritorijas, vai autovadītāji, kuri veic preču pārvadāšanu, iekraušanu vai izkraušanu kādā no iepriekšminētajām valstīm:

- lieto FFP2 vai FFP3 tipa respiratorus,

- ierobežo tiešus kontaktus ar personālu iepriekšminētajās valstīs, un

- transportlīdzeklī jābūt gumijas cimdiem, kā arī rokas dezinfekcijas līdzekļiem.