Rumānija

Saskaņā ar Rumānijas valdības lēmumu No.890/2004 ir aizliegts veikt bīstamo kravu pārvadājumus Rumānijas teritorijā no 22.00 vakarā līdz 05.00 rītā, kā arī sestdienās, svētdienās un oficiālajās svētku dienās, izņemot gadījumus, ja ir saņemta izziņa no Rumānijas Nacionālās ceļu administrācijas vai Valsts policijas.


 


Ārvalstu pārvadātājiem, kas bīstamo kravu pārvadājumus vēlēsies veikt noteiktajos aizlieguma periodos, jāiesniedz 3 eksemplāros (viens pieteikuma eksemplārs paliek pie autovadītāja, otrs Robežpolicijai, bet trešais kontroles institūcijai) aizpildīts pieteikums Rumānijas Nacionālā ceļu administrācijai, kas to izskatīs un noteiks transportlīdzekļiem speciālu maršrutu kravu pārvadāšanai.


 


Plašāku informāciju par bīstamo kravu aizliegumiem var saņemt Rumānijas Transporta, Būvniecības un tūrisma ministrijā.


 


Ministry of Transport, Construction and Tourism


38, Bvd. Dinicu Golescu, Sector 1


Bucharest, Romania


http://www.mt.ro


Phone: +40213139954


Fax: +40213139954


 


Sods par noteikumu neievērošanu ir no 2 līdz 8 miljoniem leju.


 


Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa


© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa, 2006

Papildu informācija: