Polijas trešo valstu atļauju saņemšana 2023.gadā

Ņemot vērā, ka 2023. gadā Polijas starptautisko kravas autopārvadājumu atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, skaits ir nepietiekams, Autotransporta direkcija  2023. gada 12. janvārī ir apstiprinājusi "Polijas trešo valstu saņemšanas vadlīnijas 2023. gadam".