Polijas trešo valstu atļauju saņemšana 2020. gadā

Ņemot vērā, ka 2020. gadā Polijas trešo valstu starptautisko autopārvadājumu atļauju skaits nav pietiekams, Autotransporta direkcija  2019. gada 9. decembrī ir apstiprinājusi "Polijas trešo valstu atļauju saņemšanas vadlīnijas 2020. gadam".