Pavasara un vasaras periodu braukšanas ierobežojumi Baltkrievijā 2022. gadā

Baltkrievijā nav spēkā esošu braukšanas ierobežojumu starptautiskiem kravu pārvadājumiem (tai skaitā svētdienās un valsts noteiktās brīvdienās).

Īslaicīgi braukšanas ierobežojumi pavasara periodā

Atsaucoties uz Baltkrievijas Republikas Transporta un Komunikāciju Ministrijas 2022. gada 25. februārī izdoto Rīkojumu Nr.3, no 2022. gada 25. marta līdz 2022. gada 20. aprīlim, pavasara periodā, uz Republikas nozīmes autoceļiem tiek ieviesti pagaidu ass slodzes ierobežojumi smagajiem kravas transportlīdzekļiem. Ass slodzes robežas: no 6 līdz 9 tonnām.

Pavasara ierobežojumu karti skatīt šeit.

Īslaicīgie braukšanas ierobežojumi neattiecas uz:

 • Autoceļiem, kas uzskaitīti Rīkojuma 2. punkta 2.1.1 un 2.1.2 apakšpunktos;
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic pasažieru, dzīvu dzīvnieku, ziedu, humanitārās palīdzības, zāļu, pasta un pasta preču, graudu jauktās barības (kombikorma), sēklu fonda, rapšu sēklu, mēslošanas līdzekļu, bīstamo kravu, piena un piena produktu pārvadājumus;
 • specializētiem transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kas pārvadā kravas, kurām nepieciešama termoregulācija (izotermiskie furgoni, ledusskapji un termiski izolētas cisternas);
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ceļu uzturēšanu, remontu un attīstību (būvniecību, renovāciju);
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ārkārtas situāciju novēršanas pasākumus, transportlīdzekļiem, kuri iesaistīti negadījumu seku likvidēšanu u.c..

Īslaicīgi braukšanas ierobežojumi vasaras periodā

No 2022. gada 23. maija līdz 2022. gada 31. augustam uz autoceļiem ieviesti pagaidu ass slodzes ierobežojumi smagajiem kravas transportlīdzekļiem.

Balstoties uz iepriekš minēto, dienas laikā, no 2022. gada 23. maija līdz 31. augustam (plkst. 11:00 līdz 20:00 ieskaitot), gadījumos kad gaisa temperatūra pārsniedz +25°C, uz autoceļiem ar asfalta segumu noteikts kustības ierobežojums transportlīdzekļiem ar vienas ass noslogojumu virs 6t.

Īslaicīgie braukšanas ierobežojumi neattiecas uz:

 • Autoceļiem, kas uzskaitīti Rīkojuma 2. pielikumā;
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic pasažieru, dzīvu dzīvnieku, ziedu, humanitārās palīdzības, autoceļiem paredzētā bituma, betona un asfalta maisījumu pārvadājumiem, bīstamo kravu, graudu, jauktās lopbarības (kombikorma), sēklu fonda, rapšu sēklu, piena un piena produktu mēslošanas līdzekļu, bīstamo kravu, piena un piena produktu pārvadājumiem;
 • specializētiem transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kas pārvadā kravas, kurām nepieciešama termoregulācija (izotermiskie furgoni, ledusskapji un termiski izolētas cisternas);
 • dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (atkritumu) pārvadājumi utilizācijai vai pārstrādei;
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ceļu uzturēšanu, remontu un attīstību (būvniecību, renovāciju);
 • transportlīdzekļiem, motorizētiem transportlīdzekļiem, kuri veic ārkārtas situāciju novēršanas pasākumus, kā arī transportlīdzekļiem, kuri iesaistīti negadījumu seku likvidēšanā;

Lielgabarīta un/vai smagsvara kravu pārvadājumu gadījumos (pie nosacījuma, ka saņemta atbilstoša atļauja), pieļaujamas atkāpes no Rīkojuma 2. punkta 2.3 apakšpunktā noteiktajiem ass slodzes ierobežojumiem sekojošos gadījumos:

 • Pārvadājot Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstu eksporta (importa) preces;
 • Veicot pārvadājumus, kuri uzsākti ārpus Baltkrievijas Republikas teritorijas, laikposmā pirms 2021. gada 25. marta ieskaitot (transportlīdzeklī jāatrodas dokumentiem, kas apstiprina pārvadājuma uzsākšanas datumu);
 • Veicot preču pārvadāšanu pa koplietošanas ceļiem uz apdzīvotām vietām (no apdzīvotām vietām), kas atrodas 50 kilometru robežās (ieskaitot) no republikas autoceļu tīkla uz kura nav noteikti ass slodzes ierobežojumi, un ir daļa no kustības maršruta.