Par Ungārijas trešo valstu atļaujām

Informējam, ka 2016.gadā ir beigušās Ungārijas starptautisko kravu autopārvadājumu atļaujas uz/no trešajām valstīm.

Lūdzam pārvadātājus ņemt vērā šo informāciju, plānojot kravu pārvadājumus uz/no Ungārijas.