Par Ungārijas starptautisko kravu autopārvadājumu atļauju uz/no trešajām valstīm atlikumu

Informējam, ka 2022. gada Ungārijas starptautisko kravu autopārvadājumu atļaujas uz/no trešajām valstīm ir beigušās.

Lūdzam pārvadātājus ņemt vērā šo informāciju, plānojot kravu pārvadājumus.