Par Somijas starptautisko kravu autopārvadājumu atļauju uz/no trešajām valstīm atlikumu

Informējam, ka saņemtas 200 papildu 2022. gada Somijas starptautisko kravu autopārvadājumu atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Lūdzam pārvadātājus ņemt vērā šo informāciju, plānojot kravu pārvadājumus uz/no Somijas.