Par Polijas starptautisko kravu autopārvadājumu atļauju uz/no trešajām valstīm atlikumu

Informējam, ka 2023. gada Polijas starptautisko kravu autopārvadājumu atļaujas uz/no trešajām valstīm ir beigušās.

Lūdzam pārvadātājus ņemt vērā šo informāciju, plānojot kravu pārvadājumus uz un no Polijas.