Par pavaddokumentu aizpildīšanas prasībām, veicot bīstamo kravu pārvadājumus Polijā

2016. gada 2. septembrī stājas spēkā Polijas Enerģētikas Ministrijas izstrādātie labojumi, kas attiecināmi uz vairākiem likumiem, tai skaitā “Bīstamo kravu pārvadājumu likumu” (Art. 13.). Labojumi paredz, ka veicot visu veidu RID/ADR/ADN pārvadājumus Polijas teritorijā, kravas pavaddokumentos jānorāda bīstamās kravas īpašnieks, kā arī īpašnieka adrese.

Balstoties uz ADR 1.9.1. punktu, RID/ADR/ADN dalībvalstij ir tiesības izstrādāt un pieņemt noteikumus, kas dalībvalstī noteikti tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar drošību pārvadājumu laikā. Šie noteikumi ir saistoši visiem bīstamo kravu pārvadājumiem Polijas teritorijā.

Likums saistīts ar Polijas centieniem apkarot nelegālo degvielas tirgu.

Polijas Enerģētikas Ministrija, nosūtījusi kontrolējošajām iestādēm rekomendāciju, nepiemērot soda sankcijas līdz brīdim, kad tiks izstrādātas likuma piemērošanas vadlīnijas, taču rekomendācijām nav juridiski saistoša spēka.

Problēmu gadījumos, saistībā ar šī likuma izpildes kontroli Polijas teritorijā, aicinām, nekavējoties informēt Autotransporta direkciju, rakstot uz e-pasta adresi info@atd.lv.