Par Baltkrievijas universālo starptautisko kravu autopārvadājumu atļauju atlikumu

Informējam, ka 2022. gada Baltkrievijas universālās starptautisko kravu autopārvadājumu atļaujas ir beigušās.

Lūdzam pārvadātājus ņemt vērā šo informāciju, plānojot kravu pārvadājumus.