Par Armēnijas Republikas autopārvadājumu atļaujām

Informējam, ka saņemtas 50 Armēnijas universālo kravu autopārvadājumu atļaujas 2017.gadam.

Armēnijas Republikas nacionālā likumdošana paredz iespēju veikt starptautiskos autopārvadājumus bez Armēnijas starptautisko autopārvadājumu atļaujas, bet tādos gadījumos nepieciešams maksāt ceļu lietošanas nodevu.

Detalizētāka informācija par Armēnijas ceļu lietošanas nodevu ir pieejama šeit: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1821&lang=rus