Par 2022.gada Krievijas vienreizējo atļauju derīguma termiņa pagarināšanu

Informējam, ka 2022. gada Krievijas starptautisko autopārvadājumu atļauju darbības derīguma termiņš ir pagarināts līdz 2023. gada 1. martam.