Par 2017. gada Krievijas trešo valstu atļaujām

Informējam, ka ir saņemtas papildus Krievijas universālās autopārvadājumu atļaujas (kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm) 2017.gadam.

Atļaujas pārvadātājiem tiek izsniegtas pamatojoties uz 2016.gada 28.novembrī apstiprinātajām Krievijas trešo valstu atļauju saņemšanas vadlīnijām 2017.gadam.

Lai saņemtu Krievijas trešo valstu atļauju, pārvadātājam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kura atrodama pie papildu informācijas un jāpievieno dokumenta kopija, kas apliecina tāda kravas pārvadājuma pasūtījuma esamību, kas atbilst uz/no Krievijas trešo valstu pārvadājuma nosacījumiem un kura uzsākšana paredzēta ne vēlāk kā 14 dienas no atļaujas pieprasīšanas dienas. Pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu, tiek ņemts vērā attiecīgajam pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Kopienas atļauju kopiju skaits atļaujas pieprasīšanas dienā.

Lūdzam ņemt vērā, ja kāda no pārvadātājam izsniegtajām atļaujām nav nodota 2 mēnešus no izsniegšanas datuma vai nodota neizmantota, vai nozaudēta (nav oficiālas iestādes izziņas par zādzības faktu), vienlaicīgi maksimālais atļauju skaits, kas var būt pārvadātāja rīcībā, samazināms par attiecīgi nenodoto atļauju skaitu.