Par īpatnību apstiprināšanu trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem Krievijā - Pavēle Nr.301 (papildināts 01.04.2019)

Informējam, ka 2018. gada 11. un 12. oktobrī Maskavā norisinājās Krievijas–Latvijas kopējās komisijas sēde, kuras laikā puses vienojās par norīkojuma paraugu, kura oriģinālu ar parakstu, tā atšifrējumu un zīmogu pārvadātājam izsniedz kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs.

Krievijas Federācijas Transporta ministrija 2017. gada 17. oktobrī izdeva Pavēli Nr.447 , kas atkārtoti groza zemāk minēto Pavēli Nr.301.

Pavēle Nr.301 tika iepriekš grozīta ar 2016. gada 15. marta Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēli Nr.62 un 2016. gada 30. augusta Pavēli Nr.255.

2015. gada 14. oktobrī tika izdota Krievijas Federācijas Transporta ministrijas Pavēle Nr.301 “Par īpatnību apstiprināšanu trešo valstu kravu starptautiskiem autopārvadājumiem” (Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств).

Pielikumā Pavēles Nr.301 svarīgāko punktu apkopojums.