Norvēģijas minimālās algas noteikumi, veicot kravas autopārvadājumus (papildināts 03.06.2022)

Norvēģijas darbaspēka tarifu komiteja (Tariffnemda) pieņēma kolektīvās vienošanās vispārīgos noteikumus, saskaņā ar kuriem no 2015.gada 1.jūlija autovadītājiem, kuru transportlīdzekļu pilna masa ir lielākā par 3,5 tonnām, ir jāsaņem minimālā darba alga 185.50 NOK/stundā (bruto) papildus dienas naudai. Savukārt pasažieru pārvadājumu jomā minimālā stundas likme ir 174.12 NOK/stundā (bruto). Dienas naudai ir jābūt ne mazākai kā likmei, ko ir aprēķinājušas Norvēģijas kompetentās iestādes un kura nav apliekama ar nodokli. Par katrām astoņām stundām autovadītājam pienākas 1/3 no šīs likmes. Šīs kolektīvās vienošanās noteikumu ievērošanu kontrolēs Norvēģijas darba inspekcija (Arbeidstilsynet).

Noteikumi attiecas uz autovadītājiem, kuri ir nodarbināti norvēģu vai ārzemju transporta uzņēmumos un veic iekšzemes autopārvadājums (kabotāža) vai starptautiskos autopārvadājums. Noteikumi neattiecas arī uz pašpārvadājumiem, uz mācekļiem, kuri apmeklē braukšanas apmācības, vai autovadītājiem, kuri saņem sociālos pabalstus.

Noteikumi paredz solidāru atbildību par minimālās algas, atvaļinājuma naudas un dienas naudas izmaksāšanas pārkāpumiem, kas nozīmē, ka transporta pakalpojuma pasūtītājam atsevišķos gadījumos būs solidāri jāatbild, ja transporta pakalpojumu sniedzējs pārkāpj kolektīvās vienošanās vispārīgos noteikumus.

Papildu informācija ir pieejama Latvijas Republikas Labklājības ministrijas skaidrojumā par darbinieka nosūtīšanu veikt darbu uz citu valsti.

Pielikumā informatīvi materiāli angļu valodā.