No 2022. gada 1. jūlija Rumānijā akcīzes preču pārvadājumi jāreģistrē monitoringa sistēmā (papildināts 07.10.2022)

Rumānijā izdots rīkojums par nacionālās sistēmas ieviešanu augsta fiskālā riska preču autopārvadājumu monitoringam (e-Transport). Elektroniskās monitoringa sistēmas lietošana ir obligāta no 2022. gada 1. jūlija.

Monitoringam pakļauti transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir vismaz 3.5 tonnas, ja tiek pārvadātas augsta fiskālā riska preces, kuru kopējā bruto masa ir lielāka par 500 kg vai preču kopējā vērtība ir lielāka par 10 000 Rumānijas leju.

Par augsta fiskālā riska precēm, uz kurām tiek attiecināmas e-Transport uzraudzības prasības, tiek uzskatītas:

 • Dārzeņi, augļi un to produkti, augi, pārtikas preces (CN 0701 līdz 0714 un CN 0801 līdz 0814);
 • bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, etiķis (CN 2201 līdz 2208);
 • sāls, sērs, zeme un akmeņi, ģipsis, kaļķis un cements (CN 2505 un 2517);
 • apģērbs un tā piederumi, apavi un tamlīdzīgi izstrādājumi (CN 6101 līdz 6117, CN 6201 līdz 6212, CN 6214 līdz 6217, kā arī CN 6401 līdz 6405);
 • čuguns, dzelzs un tērauds (CN 7213 un 7214).

Preču nomenklatūras sistēmas “CN” sarakstu latviešu valodā var aplūkot šeit.

Saskaņā ar rīkojumu autopārvadājums e-Transport sistēmā ir jāreģistrē:

 • importa muitas deklarācijā norādītajam kravas saņēmējam, kas reģistrēts Rumānijā;
 • eksporta muitas deklarācijā norādītajam kravas nosūtītājam, kas reģistrēts Rumānijā;
 • patiesā labuma guvējam Rumānijā, ja Kopienas iekšienē tiek iegādātas augsta fiskālā riska preces;
 • preču saņēmējam Rumānijā, ja Kopienas iekšienē tiek iegādātas augsta fiskālā riska preces;
 • kravas nosūtītājam pirms iekšzemes autopārvadājuma organizēšanas;
 • personai, kuras valdījumā ir prece, ja tiek veikts tranzīta autopārvadājums.

Atbildīgajai personai e-Transport sistēmā jānorāda šāda informācija par precēm un pārvadājumu:

 • preču nosūtītājs un saņēmējs;
 • pārvadājamo preču īpašības un vērtība;
 • iekraušanas un izkraušanas vieta, kā arī informācija par pārvadātāju un transportlīdzekli.

Pēc deklarācijas iesniegšanas e-Transport sistēmā tiek ģenerēts unikāls UIT kods, kurš jānorāda pārvadājuma dokumentos. UIT kodu var pieprasīt trīs kalendārās dienas pirms pārvadājuma uzsākšanas, un tas ir derīgs piecas kalendārās dienas no sistēmā norādītās pārvadājuma dienas.

Veicot augsta fiskālā riska preču autopārvadājumu Rumānijā, pārvadātāji tiek aicināti pārliecināties par to, lai transporta dokumentos būtu norādīts UIT kods.

Rumānijas valdība atlikusi sodu piemērošanu, par pārkāpumiem e-Transport sistēmā, līdz 2023. gada 1. janvārim.

Par pārkāpumiem paredzēts naudassods no 5000 līdz 100 000 RON (1010 EUR līdz 20 230 EUR).

 

Papildu informācija: