No 2017. gada 1. janvāra Šveicē stājas spēkā jauni autoceļu lietošanas tarifi

Informējam, ka no 2017. gada 1. janvāra Šveicē stājas spēkā jauni tarifi par Šveices autoceļu tīkla izmantošanu transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas:

Transportlīdzekļa kategorija

Emisijas klase

Likmes par tonnkilometru (CHF)

1. kategorija

EURO 0, I, II*, III*

0,0310

2. kategorija

EURO IV, V

0,0269

3. kategorija

EURO VI

0,0228

* 10% atlaide transportlīdzekļiem aprīkotiem ar cieto daļiņu filtru.

Aprēķina piemērs:

Transportlīdzekļa pilna masa  18 t 
Likme (Euro 6)  2.28 ct./tkm 
Nobrauktais attālums  100 km 
Kopā  (18 x 2.28 x 100 = 4105) CHF 41.05 

 

Informatīvo materiālu par maksas autoceļu lietošanu Šveicē skatīt šeit.

Savukārt uz tranportlīdzekļiem līdz 3.5 tonnām attiecas vinjete, kuras gada maksa sastāda 40 CHF.

Aktualizētā informācija par autoceļu lietošanas maksu ārvalstīs atrodama šeit.