Minimālās darba algas izmaiņas Austrijā (papildināts 17.02.2020)

Informējam, ka saskaņā ar likuma par cīņu pret algu un sociālo dempingu (Lohn - und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSDB-G) 4.daļas 19.nodaļu darbinieka norīkošana darbam Austrijā ir pieļaujama, ja pirms darba sākšanas ir iesniegts paziņojums Austrijas Centrālās koordinācijas aģentūrai (Zentrale Koordinationsstelle, ZKO). Paziņojums ir jāiesniedz par visiem nosūtāmajiem darbiniekiem elektroniski vienā formā (ZKO3), kuru var iesniegt uz periodu līdz 6 mēnešiem. Papildinājumi jau iesniegtai formai, piemēram jaunu darbinieku pievienošana ir iesniedzami atsevišķā formā. Darba dēvēja pienākums ir nodrošināt nosūtāmo darbinieku ar iesniegtā paziņojuma kopiju (izdrukātā vai elektroniskā veidā), lai nepieciešamības gadījumā to varētu uzrādīt kontrolējošām institūcijām.

Šī likuma normās, no vienas puses, ir paredzēti stingrāki noteikumi, kas attiecas uz Austrijas uzņēmumu algu dempingu, no otras puses, tiek precizēta juridiskā situācija, ja pakalpojumus Austrijā sniedz ārvalstu uzņēmumi, norīkojot darbā pakalpojumu sniegšanas jomā savus darbiniekus. 2017. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi, kas paredz, ka šī likuma normas tiek piemērotas kabotāžas pārvadājumiem un arī divpusējiem pārvadājumiem. Savukārt, ja transportlīdzeklis izbrauc tranzītā caur Austriju, tad tas netiek uzskatīts par darba ņēmēju norīkošanu pakalpojumu sniegšanai un šādiem braucieniem algu un sociālā dempinga likuma normas netiek piemērotas.

Likuma normas attiecas uz:

 • kabotāžas pārvadājumiem;
 • kravu pārvadājumiem, ja krava tiek iekrauta vai izkrauta Austrijas teritorijā;
 • regulāriem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem;
 • neregulāriem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem;
 • tūrisma braucieniem uz Austriju.

Likuma normas neattiecas uz:

 • kravu pašpārvadājumiem;
 • pasažieru pašpārvadājumiem, ja pārvadājums tiek veikts starp viena uzņēmuma filiālēm, no kurām viena atrodas Austrijā;
 • tranzīta kravu un pasažieru pārvadājumiem caur Austrijas teritoriju.

Nosūtītie Latvijas darbinieki ir pakļauti tādiem pašiem darba apstākļiem kā vietējie darba ņēmēji, tostarp koplīgumiem par atalgojuma līmeni. Kravu autopārvadājumu jomā koplīgums ir spēkā no 2020. gada 1. janvāra, kā arī pasažieru pārvadājumu jomā koplīgums ir spēkā no 2020. gada 1. janvāra.

Kravu transportlīdzekļu vadītāju minimālās stundas likmes ir atkarīgas no darba stāža uzņēmumā, transportlīdzekļa pilnas masas un sastāva asu skaita:

 • autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekli līdz 3,5 t jāsaņem: no 9.20 līdz 10.14 EUR/stundā (bruto);
 • profesionāliem autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekli virs 3,5 t jāsaņem: no 10.19 līdz 11.16 EUR/stundā (bruto);
 • bīstamo kravu autovadītājiem jāsaņem: no 10.42 līdz 11.38 EUR/stundā (bruto).

Pasažieru pārvadājumu jomā minimālā stundas likme ir atkarīga no darba stāža uzņēmumā un vadītājiem jāsaņem no 12.98 līdz 13.32 EUR/stundā (bruto).

Dokumenti, kurus jāuzrāda pārbaudes laikā (var arī uzrādīt elektroniskā veidā):

 • A1 sertifikāts veicot darbu citā ES valstī;
 • paziņojums par darbinieka nosūtīšanu (forma ZKO3-T) un darījuma, jeb transakcijas numurs, kuru sistēma automātiski Jums piešķir, elektroniski iesniedzot aizpildītu formu;
 • darba līgums (vācu vai angļu valodā);
 • pierādījums par algas saņemšanu, piemēram, bankas pārskaitījuma paziņojums;
 • algas aprēķins,
 • darba un atpūtas laika uzskaite.

Par Austrijas tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem ir paredzēti attiecīgi sodi no 1000 EUR līdz 50000 EUR.

Papildu informācija ir pieejama šeit.