Licences kartīte starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem

Licences kartīte starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem

Licences kartītes izsniegšana starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas (ieskaitot piekabes) – vienam mēnesim
 
4.00

Lai pārvadātājs varētu veikt starptautiskos kravas komercpārvadājumus ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3.5 tonnas (ieskaitot piekabes), ir jāsaņem licences kartīte katram pārvadātāja transportlīdzeklim. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā komersants ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai un ar konkrēto transportlīdzekli ir tiesīgs veikt komercpārvadājumus.

 

Licences kartītes saņemšanas nosacījumi

 1. Pārvadātājam ir derīga speciālā atļauja (licence) starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas transportlīdzekļiem.
 2. Transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam "0" vai "1".
 3. Ja transportlīdzeklis nav pārvadātāja īpašumā vai turējumā, bet nomāts, nomai jābūt noformētai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem”.
 4. Licences kartīti izsniedz uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu, nepārsniedzot pārvadātājam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.
 5. Pārvadātāja apliecinātajam finansiālajam nodrošinājumam jāatbilst komercpārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaitam.

                                                                                                                                                                      

Licences kartīti izsniedz ar ierakstu Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

Par licences kartītes izsniegšanu paziņo un licences kartīte stājas spēkā dienā, kad informācija tiek publicēta Autotransporta direkcijas mājaslapā. Vienlaikus informācija par licences kartītes izsniegšanu tiek nosūtīta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Lai veiktu starptautiskos kravas komercpārvadājumus ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas (ieskaitot piekabes), transportlīdzeklim nepieciešams saņemt Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegumu veidlapa;
 • nomas līguma kopija, ja nepieciešams;
 • finansiālā nodrošinājuma apliecinājums, ja nepieciešams.

 

Sākot no 21.05.2022. starptautiskiem kravu pārvadājumiem licences kartītes vietā būs jāsaņem Eiropas Kopienas atļaujas kopija

Informējam, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē nosaka, lai veiktu starptautiskos kravu komercpārvadājumus ar kravas transportlīdzekļiem vai to sastāviem, kuru pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, sākot ar 21.05.2022. būs jāsaņem Eiropas Kopienas atļaujas kopija. Ņemot vērā minēto, licences kartītes starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas (ieskaitot piekabes) Autotransporta direkcija izsniedz ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz 20.05.2022.

Pārvadātājiem, kuriem šobrīd ir saņemta tikai licence starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas transportlīdzekli, lai turpinātu starptautiskos kravu komercpārvadājumus ar transportlīdzekļiem vai to sastāviem, kuru pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, sākot no 21.05.2022. jābūt saņemtai arī Eiropas Kopienas atļaujai uz uzņēmumu.

Eiropas Kopienas atļauju un Eiropas Kopienas atļaujas kopiju transportlīdzeklim varēs noformēt sākot no 21.02.2022.

Aicinām pārvadātājus laicīgi noformēt nepieciešamos dokumentus, lai no 21.05.2022. varētu turpināt starptautiskos kravu komercpārvadājumus.

 

Normatīvie akti

 • 2020. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.194 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem
 • Autopārvadājumu likums

 

Par Autotransporta direkcijas pakalpojumu var norēķināties tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu ar bankas karti vai naudas pārskaitījumu. 


Ieteikt šo rakstu