Krievijas vienreizējo autopārvadājumu atļauju saņemšana 2023.gadā

Informējam, ka ir saņemtas 2023.gada Krievijas vienreizējās starptautisko autopārvadājumu atļaujas.

Ņemot vērā, ka 2023.gadā Krievijas trešo valstu starptautisko autopārvadājumu atļauju skaits nav pietiekams, Autotransporta direkcija  2023. gada 6. februārī ir apstiprinājusi "Krievijas trešo valstu atļauju saņemšanas vadlīnijas 2023. gadam".