Krievijas vienreizējās atļaujas aizpildīšanas kārtība

Atļauja aizpildāma latīņu vai krievu alfabēta burtiem. Pirms pārvadājuma uzsākšanas jābūt aizpildītiem atļaujas 4., 5., 8., 9. 12. un 13. punktiem, bet pēc kravas iekraušanas jābūt aizpildītiem arī 10. un 11. punktiem. Ja tiek veikts pārvadājums no vairākiem nosūtītājiem, tad atļaujas 10., 12. un 13. punktā norāda datus, kas attiecas uz pirmās partijas kravu, iekraušanas un izkraušanas vietu, bet atļaujas 11. punktā norāda katras partijas kravas svaru atsevišķi.

Gadījumā, ja tiek veikts pārvadājums no Latvijas uz Krieviju ar salikto kravu no vienas vai vairākām iekraušanas vietām, kur ir vairāki kravas nosūtītāji, tad:

  1. 9. punktā norāda robežšķērsošanas punkta nosaukumu, piemēram, MAPP “Burachki” vai МАПП «Бурачки»;
  2. 10. punktā norāda pirmās partijas kravas pārvadājamo preču nosaukumu, precīzi kā tas ir ierakstīts CMR pavadzīmē, piemēram, Furniture vai Мебель;
  3. 11. punktā norāda atsevišķi katras partijas kravas svaru, precīzi kā tas ir ierakstīts CMR pavadzīmē;
  4. 12. punktā norāda pirmās partijas kravas iekraušanas valsti un/vai vietu. Valsti var norādīt pilnā nosaukumā vai izmantot valsts nosaukuma abreviatūru, piemēram, Latvia, Латвия vai LV un/vai Riga vai Рига;
  5. 13. punktā norāda pirmās partijas kravas izkraušanas vietas valsti un/vai vietu. Valsti var norādīt pilnā nosaukumā vai izmantot valsts nosaukuma abreviatūru, piemēram, Russia vai Россия vai RU un/vai Moscow vai Москва.

Gadījumā, ja no Krievijas uz Latviju tiek veikts pārvadājums bez kravas, tad:

  1. 10. punktā norāda Empty vai Пустой vai Без груза;
  2. 11. punktā norāda 0 vai Empty vai Пустой vai Без груза;
  3. 12. punktā norāda Russia vai Россия vai RU un/vai Moscow vai Москва;
  4. 13. punktā norāda Latvia vai Латвия vai LV un/vai Riga vai Рига.