Krievijas trešo valstu atļauju saņemšana 2017.gadā (papildināts 12.10.2017)

Informējam, ka 2017.gada 12.oktobrī ir apstiprināti grozījumi Krievijas trešo valstu atļauju saņemšanas vadlīnijās 2017.gadam.

Krievijas trešo valstu atļauju saņemšanas vadlīnijas 2017.gadam skatīt šeit.

Lai saņemtu Krievijas trešo valstu atļauju, pārvadātājam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kura atrodama pie papildu informācijas un jāpievieno dokumenta kopija, kas apliecina tāda kravas pārvadājuma pasūtījuma esamību, kas atbilst uz/no Krievijas trešo valstu pārvadājuma nosacījumiem un kura uzsākšana paredzēta ne vēlāk kā 14 dienas no atļaujas pieprasīšanas dienas. Pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu, tiek ņemts vērā attiecīgajam pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Kopienas atļauju kopiju skaits atļaujas pieprasīšanas dienā.