Kazahstānas trešo valstu atļauju saņemšana 2022.gadā

Ņemot vērā, ka 2022. gadā Kazahstānas trešo valstu starptautisko autopārvadājumu atļauju skaits nav pietiekams, Autotransporta direkcija  2021. gada 17. decembrī ir apstiprinājusi "Kazahstānas trešo valstu atļauju saņemšanas vadlīnijas 2022. gadam".