Kazahstānas trešo valstu atļauju saņemšana 2018.gadā

2018. gada 14. augustā apstiprināti Grozījumi Kazakhstānas starptautisko kravas autopārvadājumu atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, izsniegšanai 2018. gadā vadlīnijās.

Informējam, ka 2017.gada 28.novembrī ir apstiprinātas Kazahstānas trešo valstu atļauju saņemšanas vadlīnijas 2018.gadam.

Lai saņemtu Kazahstānas trešo valstu atļauju, pārvadātājam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kura atrodama pie papildu informācijas un jāpievieno dokumena kopija, kas apliecina tāda kravas pārvadājuma pasūtījuma esamību, kas saskaņā ar Kazahstānas normatīvajiem aktiem atbilst uz/no trešo valstu pārvadājuma nosacījumiem un kura uzsākšana paredzēta ne vēlāk kā 14 dienas no atļaujas pieprasīšanas dienas. Pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu, tiek ņemts vērā attiecīgajam pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Kopienas atļauju kopiju skaits atļaujas pieprasīšanas dienā.