Kazahstānas trešo valstu atļauju saņemšana 2017.gadā (papildināts 24.11.2017)

Informējam, ka 2017.gada 24.novembrī ir apstiprinātai grozījumi Kazahstānas trešo valstu saņemšanas vadlīnijās 2017. gadam.

Informējam, ka 2016.gada 28.novembrī ir apstiprinātas Kazahstānas trešo valstu atļauju saņemšanas vadlīnijas 2017.gadam.

Lai saņemtu Kazahstānas trešo valstu atļauju, pārvadātājam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kura atrodama pie papildu informācijas un jāpievieno dokumena kopija, kas apliecina tāda kravas pārvadājuma pasūtījuma esamību, kas saskaņā ar Kazahstānas normatīvajiem aktiem atbilst uz/no trešo valstu pārvadājuma nosacījumiem un kura uzsākšana paredzēta ne vēlāk kā 14 dienas no atļaujas pieprasīšanas dienas. Pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu, tiek ņemts vērā attiecīgajam pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo Kopienas atļauju kopiju skaits atļaujas pieprasīšanas dienā.