Trešo valstu izcelsmes kravu pārvadājumi no Latvijas uz Kazahstānu

Informējam, ka ir saņemta informācija no Kazahstānas par grozījumiem 2011.gada 13.augusta rīkojumā Nr.923 Noteikumi par starptautisko autopārvadājumu atļauju sistēmas izmantošanu Kazahstānas Republikā. Rīkojuma 46.punkta grozījumi, kuri ir stājušies spēkā 2015.gada 19.oktobrī un nosaka kārtību, kad krava tiek transportēta uz Kazahstānu no trešajām valstīm ar cita veida transportu tranzītā caur Latviju un tā tiek pārkrauta (iekraušana/izkraušana) Latvijā.

Minētajā gadījumā atļauts veikt autopārvadājumu ar divpusējo atļauju, ja pārvadātājam ir pavaddokumenti, kas apliecina, ka krava pārvadāta iepriekš aprakstītajā kārtībā (CMR, rēķins, konosaments vai cits pārvadājamās kravas komercdokuments).

2011.gada 13.augusta rīkojumā Nr.923 46.punkta grozījumu izvilkums:

Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении

4. Порядок выдачи отечественных разрешений иностранным
перевозчикам
46. Перевозка груза в/из третьи страны с перегрузкой (погрузкой/выгрузкой) груза на территории страны, не являющейся пунктом отправления или назначения груза, осуществляется при наличии разрешения в/из третьи страны.

46-1. При осуществлении перевозки грузов из третьих стран на территорию Республики Казахстан другим видом транспорта с перегрузкой (погрузкой/выгрузкой) в стране регистрации автотранспортного средства отечественное разрешение в/из третьи страны не требуется, в случаях подтверждения указанной перевозки сопроводительными документами (международная транспортная накладная (CMR), инвойс, коносамент или иной коммерческий документ на перевозимый груз).  

 


Ieteikt šo rakstu