Par bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecību derīguma termiņa pagarināšanu saistībā ar Covid-19 (papildināts 04.10.2021.)

Aicinām pievērst uzmanību bīstamo kravu pārvadāšanai paredzētās transportlīdzekļu vadītāju apliecības un bīstamo kravu pārvadāšanas drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņam! Daudzpusējie nolīgumi par apliecību un sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu noteica dokumentu derīguma termiņa pagarināšanu līdz 2021. gada 30. septembrim. Atkārtoti daudzpusējie nolīgumi, par derīguma termiņa pagarināšanu šobrīd nav plānoti.

Iepriekš ziņojām, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2021. gada 9. martā atbilstoši "Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)" 1.5.1. iedaļai, Bīstamo kravu aprites likuma 5. pantā noteiktajai kompetencei un Ministru prezidenta 2021. gada 4. marta pilnvarai Nr.24 parakstīja Vācijas ierosinātos Daudzpusējos nolīgumus M333 un M334.

Nolīgums M333 paredzēja, ka visas bīstamo kravu pārvadāšanai paredzētās transportlīdzekļu vadītāju apliecības, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgas līdz 2021. gada 30. septembrim.

Nolīgums M334 paredzēja, ka visi bīstamo kravu pārvadāšanas drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgi līdz 2021. gada 30. septembrim.

Daudzpusējie nolīgumi paredzēja, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu un bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apliecību derīguma termiņu iespējams pagarināt uz pieciem gadiem, sākot no to sākotnējā derīguma termiņa beigu datuma, ja to turētāji nokārtojuši atbilstošu eksāmenu pirms 2021. gada 1. oktobra. Pēc nolīgumos noteiktā termiņa beigām personām, kuru dokumenta derīguma termiņš ir beidzies, kvalifikācijas atjaunošanai kvalifikācijas eksāmenu jākārto pilnā apjomā. Atgādinām, ka Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumu Nr.156 “Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā” 19.punktā noteiktajos gadījumos situācijas analīzes uzdevums nav jākārto un sertifikāta derīga termiņš tiek noteikts 5 gadi no iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa.


Ieteikt šo rakstu