Pagaidu atkāpes ETMK kvotu sistēmā izmantoto kravu pārvadājumu dokumentu izmantojumā (atjaunots 17.06.2020)

Lai nodrošinātu starptautisko kravu autopārvadājumu nepārtrauktību COVID-19 izraisītās pandēmijas laikā, Starptautiskais Transporta forums (STF) ir noteicis pagaidu toleranci attiecībā uz ETMK kvotu sistēmā izmantotajiem kravu pārvadājumu dokumentiem, paredzot:

  1. noteikt un savstarpēji atzīt derīguma termiņa pagarinājumu līdz 2020. gada 30. jūnijam (ieskaitot) ETMK mehānisko transportlīdzekļu un piekabju tehniskās apskates sertifikātiem. Šis termiņa pagarinājums attiecas uz dokumentiem, kuru derīguma termiņš beidzas pēc 2020. gada 12. marta;
  2. ievērot iecietību un atzīt derīguma termiņa pagarinājumu tām ETMK īstermiņa atļaujām, kuru derīguma termiņš ir beidzies brauciena laikā saistībā ar atšķirīgajām administratīvajām procedūrām, kuras valstis ir ieviesušas Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas ietvaros, līdz pārvadājuma ar attiecīgo transportlīdzekli pabeigšanai.

Šīs atkāpes attiecas uz aktuālajiem sertifikātiem vai īstermiņa atļaujām, bez izmaiņām.

Abi pagaidu pasākumi ir noteikti uz ierobežotu periodu no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. decembrim (ieskaitot).

Sīkāka informācija: https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/covid-19-road-group.


Ieteikt šo rakstu