Minimālās algas prasības ārvalstīs (papildināts 20.09.2021.)

Minimālās algas prasības, veicot starptautiskos autopārvadājumus (20.09.2021.)

Atruna:

Šajā dokumentā sniegtā informācija ir apkopota tikai vispārīgu norādījumu nolūkos par dažādām atalgojuma shēmām, kas piemērojamas ES dalībvalstīs. Šim apkopojumam nav juridiska spēka un tam ir tikai informatīvs raksturs. Informācija tiek sniegta bez jebkādiem nosacījumiem vai garantijām par tās pilnīgumu vai precizitāti un Valsts SIA Autotransporta direkcija (turpmāk – ATD) neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tabulā sniegto informāciju.

Šī informācija ir:

• vispārīga un tā nav paredzēta, lai risinātu kādas konkrētas personas vai organizācijas īpašos apstākļus;

• ne vienmēr visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;

• dažkārt saistīta ar ārējām vietnēm, kuras ATD nekontrolē un par kurām ATD neuzņemas atbildību.

Lai iegūtu aktuālāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar kompetentajām dalībvalsts iestādēm un sociālajiem partneriem.


Ieteikt šo rakstu