ETMK atļaujas 2024. gadā

2024. gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (turpmāk - ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz/no Krieviju/-as, tāpat kā 2023. gadā, derīgas 16 atļaujas.

Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi:

  • „EURO V drošiem” automobiļiem 970 gada un 1200 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 30 gada un 240 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā;
  • „EURO VI drošiem” automobiļiem 532 gada un 1680 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 126 gada un 336 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā.

2024. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, ar vismaz “EURO V drošiem” un “EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, pamata sadales saraksts.

Ja uzņēmums vēlas 2024. gadā strādāt ETMK atļauju sistēmā, nepieciešams aizpildīt un VSIA Autotransporta direkcijā iesniegt iesniegumu, izmantojot:

  • iesnieguma formas ATD e-pakalpojumu vidē;
  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus, vai;
  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas nav derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO IV drošos”, „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus.

Konsultācijas par ETMK atļauju sadali 2024. gadam sniedz:

  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, tālrunis – 67686458;
  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju eksperte Lolita Zajančkovska, tālrunis – 67686459.

 


Ieteikt šo rakstu