ETMK atļaujas 2023. gadā

2023. gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (turpmāk - ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz/no Krieviju/-as, tāpat kā 2022. gadā, derīgas 16 atļaujas.

Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi:

  • „EURO IV drošiem” automobiļiem  -  20  gada  un 72 īstermiņa ETMK atļaujas bez tiesībām veikt pārvadājumus uz/no Krieviju/-as;
  • „EURO V drošiem” automobiļiem - 1000 gada un 1200 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 40 gada un 240 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā;
  • „EURO VI drošiem” automobiļiem - 350 gada un 1176 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 112 gada un 336 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā.

Ir apstiprinātas 2023. gada ETMK atļauju sadales vadlīnijas.

Iesniegumi iekļaušanai 2023. gada ETMK atļauju pretendentu pamatsarakstā tika pieņemti no 2022. gada 15. septembra līdz 2022. gada 1. novembrim (plkst.16:30).

Ir apstiprināts 2023. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, ar vismaz “EURO V drošiem” un “EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, pamata sadales saraksts.

Plānots, 2023. gada ETMK atļaujas sākt izsniegt no 15. decembra.

Ja uzņēmums vēlas 2023. gadā strādāt ETMK atļauju sistēmā, nepieciešams aizpildīt un VSIA Autotransporta direkcijā iesniegt iesniegumu, izmantojot:

  • iesnieguma formas ATD e-pakalpojumu vidē;
  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus, vai;
  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas nav derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO IV drošos”, „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus.

2023. gada ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, sadalē ”EURO VI drošie” transportlīdzekļi netiks iekļauti.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 13.punktu pārvadātājam 2023. gadā izsniedzamo ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO V atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2022. gada 1. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO V drošiem”  transportlīdzekļiem, kā arī spēkā esošas Eiropas kopienas atļauju kopijas (turpmāk – EKAK), bet pārvadātājam 2023. gadā izsniedzamo ETMK EURO VI atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO VI atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2022. gada 1. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO VI drošiem” transportlīdzekļiem, kā arī Autotransporta direkcijas izsniegtas spēkā esošas EKAK.

Konsultācijas par ETMK atļauju sadali 2023. gadam sniedz:

  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, tālrunis – 67686458;
  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju eksperte Lolita Zajančkovska, tālrunis – 67686459.

 


Ieteikt šo rakstu