ETMK atļaujas 2022. gadā (papildināts 07.11.2022)

2022. gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz / no Krieviju/-as, tāpat kā 2021. gadā, derīgas 16 atļaujas.

Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi:

  • „EURO IV drošiem” automobiļiem  40 gada un 144 īstermiņa ETMK atļaujas bez tiesībām veikt pārvadājumus uz / no Krieviju/-as;
  • „EURO V drošiem” automobiļiem 1100 gada un 1200 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 50 gada un 240 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā;
  • „EURO VI drošiem” automobiļiem 168 gada un 1152 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 84 gada un 288 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā.

Atļaujas sadalāmas atbilstoši 2022. gada ETMK atļauju sadales vadlīnijām.

Ir apstiprināts 2022. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, ar vismaz “EURO V drošiem” un “EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, pamata sadales saraksts.

Lai saņemtu 2022. gada ETMK atļaujas, lūdzu, iepriekš zvanīt un vienoties par atļauju saņemšanu laiku un kārtību:

  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju ekspertei Lolitai Zajančkovskai, tālrunis – 67686459.

Ja uzņēmums vēlas 2022. gadā strādāt ETMK atļauju sistēmā, nepieciešams aizpildīt un VSIA Autotransporta direkcijā iesniegt iesniegumu, izmantojot:

  • iesnieguma formas ATD e-pakalpojumu vidē;
  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus, vai;
  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas nav derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO IV drošos”, „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus.

2022. gada ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, sadalē ”EURO VI drošie” transportlīdzekļi netiks iekļauti.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 13. punktu pārvadātājam 2022. gadā izsniedzamo ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO V atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2021. gada 1. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO V drošiem”  transportlīdzekļiem, kā arī spēkā esošas Eiropas kopienas atļauju kopijas (turpmāk – EKAK), bet pārvadātājam 2022. gadā izsniedzamo ETMK EURO VI atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO VI atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2021. gada 1. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO VI drošiem” transportlīdzekļiem, kā arī Autotransporta direkcijas izsniegtas spēkā esošas EKAK.

Konsultācijas par ETMK atļauju sadali 2022. gadam sniedz:

  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, tālrunis – 67686458;
  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju eksperte Lolita Zajančkovska, tālrunis – 67686459.

Ieteikt šo rakstu