ETMK atļaujas 2021. gadā (papildināts 05.11.2021.)

2021. gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (turpmāk ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz/no Krieviju/-as, tāpat kā 2020. gadā, derīgas 16 atļaujas.

Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi:

 • „EURO IV drošiem” automobiļiem – 40 gada un 144 īstermiņa ETMK atļaujas  bez tiesībām veikt pārvadājumus uz/no Krieviju/-as;
 • „EURO V drošiem” automobiļiem – 1100 gada un 1200 īstermiņa ETMK atļauju, no kurām 40 gada un 360 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā;
 • „EURO VI drošiem” automobiļiem – 168 gada un 1152 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 84 gada un 288 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā.

Atļaujas sadalāmas atbilstoši 2021. gada ETMK atļauju sadales vadlīnijām.

Ir apstiprināts 2021. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz “EURO V drošiem” un “EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, pamata sadales saraksts.

No 2020. gada 15. decembra, lai saņemtu 2021. gada ETMK gada atļaujas, lūdzam iepriekš zvanīt:

 • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju ekspertei Lolitai Zajančkovskai, tālrunis – 67686459, lai vienotos par ETMK atļaujas saņemšanu, iepriekš reģistrējoties.

Lai saņemtu ETMK atļauju, uzņēmuma pārstāvim līdzi jābūt:

 • uzņēmuma zīmogam;
 • spiedogam ar uzņēmuma rekvizītiem;
 • pilnvarai, ja pārstāvis nav parakstiesīgā persona.

Ja uzņēmums vēlas 2021. gadā strādāt ETMK atļauju sistēmā, nepieciešams aizpildīt un Autotransporta direkcijai iesniegt iesniegumu, izmantojot:

 • iesnieguma formas ATD e-pakalpojumu vidē;
 • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus, vai;
 • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas nav derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO IV drošos”, „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus.

2021. gada ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, sadalē ”EURO VI drošie” transportlīdzekļi netiek iekļauti.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 13. punktu pārvadātājam 2021. gadā izsniedzamo ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO V atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2020. gada 2. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO V drošiem”  transportlīdzekļiem, kā arī spēkā esošas Eiropas kopienas atļauju kopijas (turpmāk – EKAK), bet pārvadātājam 2021. gadā izsniedzamo ETMK EURO VI atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO VI atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2020. gada 2. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO VI drošiem” transportlīdzekļiem, kā arī Autotransporta direkcijas izsniegtas spēkā esošas EKAK.

Pārvadātājam 2021. gadā kopējais izsniedzamo ETMK EURO V, kas derīgas Krievijas teritorijā, un ETMK EURO VI, kas derīgas Krievijas teritorijā, atļauju skaits nevar pārsniegt 10 % no Latvijas kopējā ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, skaita.

Konsultācijas par ETMK atļauju sadali 2021. gadam sniedz:

 • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, 303.kabinets, tālrunis – 67686458;
 • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju eksperte Lolita Zajančkovska, 318.kabinets, tālrunis – 67686459.

Ieteikt šo rakstu