ETMK atļaujas 2019. gadā (papildināts 07.11.2019)

2019. gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (turpmāk ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz / no Krieviju/-as, tāpat kā 2018. gadā, derīgas 16 atļaujas.

Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi:

 • „EURO IV drošiem” automobiļiem – 40 gada un 240 īstermiņa ETMK atļaujas bez tiesībām veikt pārvadājumus uz / no Krieviju/-as;
 • „EURO V drošiem” automobiļiem – 1100 gada un 1200 īstermiņa ETMK atļauju, no kurām 50 gada un 360 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā;
 • „EURO VI drošiem” automobiļiem – 144 gada un 1152 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 72 gada un 288 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā.

Ir apstiprinātas 2019. gada ETMK atļauju sadales vadlīnijas.

Ir apstiprināts 2019. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz „EURO V drošiem” un „EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, pamatsadales saraksts.

2019. gada ETMK gada atļaujas tiek izsniegtas, sākot ar 2018.gada 17.decembri.

Lai saņemtu ETMK atļauju uzņēmuma pārstāvim līdzi jābūt:

 • uzņēmuma zīmogam;
 • spiedogam ar uzņēmuma rekvizītiem;
 • pilnvarai, ja pārstāvim nav paraksta tiesības.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 13.punktu pārvadātājam 2019. gadā izsniedzamo ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO V atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2018. gada 1. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO V drošiem”  transportlīdzekļiem, kā arī spēkā esošas Eiropas kopienas atļauju kopijas (turpmāk – EKAK), bet pārvadātājam 2019. gadā izsniedzamo ETMK EURO VI atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO VI atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2018. gada 1. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO VI drošiem”  transportlīdzekļiem, kā arī Autotransporta direkcijas izsniegtas spēkā esošas  EKAK.

2019. gada ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, sadalē ”EURO VI drošie” transportlīdzekļi netiek iekļauti.

Ja uzņēmums vēlas 2019. gadā strādāt ETMK atļauju sistēmā, nepieciešams aizpildīt un VSIA Autotransporta direkcijā iesniegt iesniegumu, izmantojot:

 • iesnieguma formas ATD e-pakalpojumu vidē;
 • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus, vai;
 • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas nav derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO IV drošos”, „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus.

Konsultācijas par ETMK atļauju sadali 2019. gadam sniedz:

 • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, 303.kabinets, tālrunis – 67686458;
 • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju eksperte Lolita Zajančkovska, 318.kabinets, tālrunis – 67686459.

Ieteikt šo rakstu