ETMK atļaujas 2018.gadā (papildināts 13.11.2018)

2018.gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz/no Krieviju/-as, tāpat kā 2017.gadā, būs derīgas 16 atļaujas.

Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi:

  • „EURO IV drošiem” automobiļiem – 250 gada un 240 īstermiņa ETMK atļauju bez tiesībām veikt pārvadājumus uz/no Krieviju/-as;
  • „EURO V drošiem” automobiļiem – 810 gada un 1200 īstermiņa ETMK atļauju, no kurām 60 gada un 480 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā;
  • „EURO VI drošiem” automobiļiem – 84 gada un 432 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 48 gada un 288 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā.

Ir apstiprinātas 2018.gada ETMK atļauju sadales vadlīnijas.

Informējam, ka ir apstiprināts 2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar EURO V un EURO VI drošiem atbilstošiem transportlīdzekļiem, sadales saraksts.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 13.punktu 2018. gada ETMK ”EURO V drošo” un “EURO VI drošo” atļauju, kas derīgas Krievijā, pamatsadalē tiek iekļauti uzņēmumi, kas iesnieguši iesniegumus par 2018.gadā nepieciešamajām ETMK atļaujām līdz 2017.gada 01.novembrim plkst.16.30, un šo uzņēmumu transportlīdzekļi, kas reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā līdz 2017.gada 1.novembrim un kuriem ir Kopienas atļaujas kopijas un attiecīgie sertifikāti, kas apliecina atbilstību Starptautiskā Transporta foruma tehniskajām un drošības prasībām.

2018. gada ETMK atļaujas sāks izsniegt no 12. decembra.

Lai saņemtu ETMK atļauju uzņēmuma pārstāvim līdzi jābūt:

1)    uzņēmuma zīmogam;

2)    spiedogam ar uzņēmuma rekvizītiem;

3)    pilnvarai, ja pārstāvim nav paraksta tiesību.

Ja uzņēmums vēlas 2018.gadā strādāt ETMK atļauju sistēmā, nepieciešams aizpildīt un iesniegt direkcijā iesniegumu, ņemot vērā nosacījumu, ka pārvadātāji savā rīcībā esošos “EURO VI drošos” transportlīdzekļus var iekļaut vai nu ETMK “EURO V drošie” vai “EURO VI drošie” atļauju sadalē, bet ne abās kategorijās vienlaicīgi.

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot:

  • iesnieguma formas ATD e-pakalpojumu vidē;
  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus, vai;
  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas NAV derīgas KRIEVIJAS teritorijā, izmantojot „EURO IV drošos”, „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus.

Konsultācijas par ETMK atļauju sadali 2018.gadam sniedz:

  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, 303.kabinets, tālrunis – 67686458;
  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju eksperte Lolita Zajančkovska, 318.kabinets, tālrunis – 67686459.
Papildu informācija: 
PielikumsIzmērs
2018.gada ETMK atļauju sadales vadlīnijas
263.97 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, pamatsadales saraksts
448.31 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, papildsadales saraksts 25.01.2018
109.95 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, papildsadales saraksts 14.06.2018
65.86 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, papildsadales saraksts 24.07.2018
45.48 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, papildsadales saraksts 14.08.2018
89.7 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, papildsadales saraksts 22.08.2018
80.85 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, papildsadales saraksts 05.09.2018
79.8 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, papildsadales saraksts 28.09.2018
53.43 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, papildsadales saraksts 17.10.2018
53.87 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, papildsadales saraksts 06.11.2018
103.15 KB
2018. gada ETMK atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz vai no Krievijas, papildsadales saraksts 13.11.2018
45.2 KB
Iesniegums iekļaušanai 2018.gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijā, pretendentu sarakstā
410.47 KB
Iesniegums iekļaušanai 2018.gada ETMK atļauju, kas nav derīgas Krievijā pretendentu sarakstā
315.49 KB

Ieteikt šo rakstu