ETMK atļaujas 2017.gadā (papildināts)

2017.gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz un no Krievijas, tāpat kā 2016.gadā, būs derīgas 16 atļaujas.

Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi:

  • EURO IV drošiem automobiļiem 225 gada un 300 īstermiņa ETMK atļauju bez tiesībām veikt pārvadājumus uz un no Krievijas;
  • EURO V drošiem automobiļiem 920 gada un 1080 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 80 gada un 600 īstermiņa atļauju derīgi Krievijas teritorijā;
  • EURO VI drošiem automobiļiem 36 gada un 144 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 24 gada un 144 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā.

Ir apstiprinātas 2017.gada ETMK atļauju sadales vadlīnijas.

Informējam, ka ir apstiprināts 2017.gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar EURO V un EURO VI drošiem atbilstošiem transportlīdzekļiem sadales saraksts.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 13.punktu 2017.gada ETMK EURO V un EURO VI drošo” atļauju, kas derīgas Krievijā, pamatsadalē ir iekļauti uzņēmumi, kas iesnieguši iesniegumus par 2017.gadā nepieciešamajām ETMK atļaujām līdz 2016.gada 1.novembrim plkst.16:30, un šo uzņēmumu transportlīdzekļi, kuri reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā līdz 2016.gada 1.novembrim un kuriem ir Kopienas atļaujas kopijas un attiecīgie sertifikāti, kas apliecina atbilstību Starptautiskā Transporta foruma tehniskajām un drošības prasībām.

Konsultācijas par 2017.gada ETMK sadali sniedz:

  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, 303.kabinets, tālrunis – 67686458;
  • Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītājas vietniece Lolita Zajančkovska, 318.kabinets, tālrunis – 67686459.

2017.gada ETMK atļaujas sāks izsniegt no 15.decembra.

Lai saņemtu ETMK atļauju uzņēmuma pārstāvim līdzi jābūt:

1)    uzņēmuma zīmogam;

2)    spiedogam ar uzņēmuma rekvizītiem;

3)    pilnvarai, ja pārstāvim nav paraksta tiesības.

Ja uzņēmums vēlas 2017.gadā strādāt ETMK atļauju sistēmā, vajag aizpildīt un iesniegt direkcijā :

  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus, vai;

(Pārvadātāji savā rīcībā esošos “EURO VI drošos” transportlīdzekļus var iekļaut ETMK “EURO V drošie” vai “EURO VI drošie” atļauju sadalē, bet ne abās kategorijās vienlaicīgi)

  • iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas NAV derīgas KRIEVIJAS teritorijā, izmantojot „EURO IV drošos”, „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus;

vai arī


Ieteikt šo rakstu