Izmaiņas ceļu lietošanas maksas tarifos Eurovignette sistēmas dalībvalstīs

Ar 2019. gada 1. jūliju stājas spēkā izmaiņas Eurovignette dalībvalstu (Dānija, Luksemburga, Nīderlande un Zviedrija) tarifos.

Tarifu izmaiņas tiek īstenotas divos etapos:

Pirmajā etapā, no 2019. gada 1. jūlija tiek paaugstināta maksa kravas transportlīdzekļiem, kuru kaitīgo izmešu emisijas kategorija atbilst Euro 0 , Euro I, Euro II, Euro III un Euro IV.

Euro V un EURO VI kategorijām tarifi paliek nemainīgi, izņemot vienas dienas vinjeti, kas visām emisiju kategorijām maksā 12 €.

Otrajā etapā, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, tiek paaugstināta maksa Euro V kravas transportlīdzekļiem.

Sīkāka informācija  par tarifu izmaiņām, angļu valodā, pieejama informatīvajā materiālā, kā arī Eurovignette mājaslapā.

Ar ceļu lietošanas maksas nosacījumiem citās valstīs var iepazīties šeit.

Papildu informācija: