Ceļu lietošanas maksas Ukrainā

Apkopota informācija par ceļu maksām, cenas norādītas eiro.

Transportlīdzeklis

 Maksa par 1 km, ja tiek izmantotas maksas atļaujas !!!

Autobuss

no 10 līdz 30 vietām

0,02

vairāk par 30 vietām

0,02

Kravas

līdz 20 t

0,02

no 20 līdz 40 t

0,02