Braukšanas maksas atvieglojumi

 

Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā drīzā nākotnē - no 2023. gada pirmā pusgada - būs nepieciešama Latvijā izdota Personas apliecība – eID karte. Tā kalpos kā personas identifikācija, saņemot bezmaksas braukšanas biļeti vai iegādājoties biļeti ar atlaidi gan iepriekšējā pārdošanā, gan sabiedriskajā transportā.

Ja pasažieris arī turpmāk vēlēsies izmantot valsts piešķirtās atlaides braukšanai reģionālajā sabiedriskajā transportā, aicinām pārliecināties par atbilstošas eID kartes esamību:

 • ja vēl nav Latvijā izdota eID karte, Autotransporta direkcija aicina doties uz PMLP un šādu karti saņemt;
 • ja ir Latvijā izdota eID karte, kas izsniegta laika posmā no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. decembrim, ir nepieciešams aktivizēt tā funkcionalitāti - to var veikt PMLP, CSDD klientu apkalpošanas centros vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), līdzi ņemot eID karti un tās PIN kodu;
 • ja ir Latvijā izdota eID karte, kas izsniegta no 2021. gada 28. decembra, nepieciešamā funkcionalitāte jau ir, aicinām sekot publiskajai informācijai par jaunās sistēmas spēkā stāšanās datumu.

Kādas pasažieru grupas var izmantot braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā?

 • personas ar I un II grupas invaliditāti,
 • politiski represētās personas,
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieki,
 • bērni-bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni,
 • daudzbērnu ģimenes.
 PAPILDINFORMĀCIJA

JAUNUMIBIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

 • Vai eID kartes funkcionalitātes pakalpojums attieksies vienīgi uz reģionālajiem sabiedriskā transporta maršrutiem – līdz ar to, esošās eID kartes jāpapildina vienīgi personām, kas saņem braukšanas atlaides un lieto starppilsētu transportu?

Šobrīd zināms, ka tehniskās iespējas ļauj jauno sistēmu 2023. gada pirmajā pusgadā ieviest tikai attiecībā uz reģionālās nozīmes sabiedrisko transportu.

Nākotnē eID kartes ar minēto speciālo funkcionalitāti varētu būt izmantojamas, lai saņemtu no valsts budžeta kompensētus braukšanas maksas atvieglojumus visos maršrutu tīkla maršrutos, tostarp valstspilsētu sabiedriskajā transportā, bet šī iespēja netiks ieviesta no 2023. gada pirmā pusgada. Pašvaldības un valstpilsētas varēs noteikt, vai un kā tehniski iespējams integrēt šobrīd esošās “pilsētnieku kartes” un ar tām saistītos atvieglojumus eID kartēs.

 • Vai eID funkcionalitātes papildinājumi varētu skart arī pašvaldību iedzīvotājus, piemēram, personas ar invaliditāti, kuras pārvietojas vienīgi Rīgas pilsētas ietvarā? Līdz ar to, būtu eID karte jāpapildina ikvienam, Latvijā dzīvojošam braukšanas atlaižu saņēmējam atlaižu saņēmējam?

Iespēja saņemt no valsts budžeta kompensētus braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā ar papildinātās funkcionalitātes eID karti vēl netiks ieviesta no 2023. gada pirmā pusgada.

 • Kā tiks noteikti atvieglojumi asistentiem, kas pārvietojas kopā ar personu ar invaliditāti, kurai pienākas asistents ar bezmaksas brauciena iespējām?

Reģionālās nozīmes transportā personām ar invaliditāti, kurām ir tiesības uz valsts kompensētu braucienu, elektroniski identificējoties ar eID karti ar jauno funkcionalitāti tiks izsniegtas divas biļetes – viena personai ar invaliditāti, otra viņas pavadonim jeb asistentam.

 • Vai tiek plānots pārējās periods personām ar invaliditāti līdzīgi kā pensionāriem, kam termiņš eID karšu papildināšanai tiek pagarināts līdz 2030. gadam?

Nē, šobrīd vēl nav plānots, kādā veidā tehniski tiks īstenots pārejas periods, kas būtu attiecināms uz pensionāriem vai citām braukšanas maksas atvieglojumus saņemošajām Latvijas iedzīvotāju grupām.

Tiek apsvērta iespēja uzsākt iespējami drīzu sistēmas izmantošanu tiem, kas eID kartes ar speciālo funkcionalitāti jau ir saņēmuši, vienlaikus nosakot arī termiņu, līdz kam braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā transportā būtu iespējams paralēli saņemt pašreizējā kārtībā (piemēram, uzrādot invaliditātes apliecību), tomēr lēmums uzturēt paralēli divas sistēmas nav pieņemts lielo potenciālo izdevumu dēļ.

eID kartes ar jauno funkcionalitāti nākamgad (2023. gadā) tiek ieviestas ar mērķi elektroniski identificēt visus braucienus reģionālajā sabiedriskajā transportā, ko izmanto personas ar valsts kompensējamiem braukšanas maksas atvieglojumiem.

Norādām, ka personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID) ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu, turklāt - atbilstoši izmaiņām Personu apliecinošu dokumentu likumā - no 2023. gada 1. janvāra tā būs obligāts personu apliecinošs dokuments ikvienam Latvijas pilsonim un nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu. Lai gan vispārīgi šis nosacījums neattiecas uz pensionāriem, jo ļauj eID karti noformēt līdz 2030. gada 31. decembrim, tomēr tiem pensionāriem, kuri vienlaikus ir arī ar I vai II invaliditātes grupu un vēlēsies izmantot atbilstošās atlaides reģionālajā sabiedriskajā transportā, eID karte ar papildināto identifikācijas funkciju būs obligāta.

 • Vai personu apliecinošs dokuments kopā ar uzrādītu eID karti varēs tikt izmantots  braukšanas atlaides saņemšanai sabiedriskajā transportā, ja persona ar invaliditāti nebūs paspējuši līdz 2023. gada 1. janvārim papildināt eID funkcionalitāti?

Šobrīd ir plānots, ka jaunās prasības stāsies spēkā 2023. gada pirmajā pusgadā, bet 2023. gada 1. janvāris nav uzskatāms kā jaunās sistēmas ieviešanas datums – jaunā parauga eID kartei, kas ļautu saņemt braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā, nav obligāti jābūt noformētai līdz šim konkrētajam datumam. Atgādinām, ka personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID) jau ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu – pase kā otrs līdzvērtīgs identitāti apliecinošs dokuments nav nepieciešams. Pase ar eID karti bez papildinātās identifikācijas funkcijas neļaus saņemt braukšanas maksas atvieglojumus.

 • Cik maksā eID karte?

Informācija par eID kartes izgatavošanu pieejama PMLP mājaslapā: https://www.pmlp.gov.lv/lv/valsts-nodeva-par-personu-apliecinosa-dokumenta-izsniegsanu .


Ieteikt šo rakstu