Braukšanas ierobežojumi Ukrainā 2020. gadā

Ukrainā no 2020. gada 1. jūnija dienas laikā gadījumos, kad gaisa temperatūra pārsniedz +28°C, uz valsts nozīmes koplietošanas autoceļiem ar asfalta segumu noteikts kustības ierobežojums transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 24 tonnas un vienas ass noslogojumu pārsniedz 7 tonnas.

Braukšanas ierobežojumi neattiecas uz:

  • bīstamo kravu pārvadājumiem;
  • ātrbojīgu kravu pārvadājumiem (ATP);
  • dzīvu dzīvnieku un putnu pārvadājumiem;
  • pārvadājumiem, kas saistīti ar ārkārtas situāciju seku likvidāciju un novēršanu.

Informācija autovadītājiem:

  • uz valsts nozīmes koplietošanas ceļiem ir uzstādītas atbilstošas aizliedzošās ceļa zīmes un informācijas dēļi;
  • nodrošinātas 982 stāvvietas īslaicīgai transportlīdzekļu novietošanai stāvēšanai.